„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Ukmergės rajonas Pivonijos seniūnija Parija I

Viensėdis Pivonijos seniūnijoje, šalia senojo kelio Ukmergė–Širvintos, 14 km į pietus nuo Ukmergės. Parija I ir Parija II kaimus skiria Parijos upelis.
Kaime gyvena 3 žmonės (2011) [5].

Parijos kaimo pavadinimas yra vandenvardinės kilmės. Jis kilęs iš Parijos upelio. Vardas Parija, matyt, yra labai senas, nes turi atitikmenų kitose indoeuropiečių kalbose [7].

Parijos kaimo vietovardis minimas Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [7]. Apie kaime esančią valstybės saugomą vietą – Parijos piliakalnį rašoma „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [1], knygose „Muziejai ir paminklai“ [2], „Lietuvos piliakalniai: atlasas“ [4], „Lietuvos medinės pilys“ [6]. Šiek tiek informacijos yra internete, periodikoje.

1 km į šiaurės rytus nuo Ąžuoluonos ir Parijos santakos, 0, 2 km į pietryčius nuo Ąžuoluonos kairiojo kranto yra valstybės saugoma archeologinė vieta – Parijos arba  Pavydžių piliakalnis, dar vadinamas Lapiakalniu. Piliakalnis įrengtas šiaurės–pietų kryptimi pailgos kalvos viduryje, aukščiausioje jos dalyje. Piliakalnis apaugęs mišriu mišku. Kalva į šiaurę nuo piliakalnio nukasta eksploatuojant smėlio karjerą, prie piliakalnio priartėjusį per 30 metrų. Piliakalnis datuojamas I tūkst. antrąja puse – II tūkst. pradžia [4, 6]. 1978, 1984, 2000 m. piliakalnį žvalgė Mokslinė metodinė kultūros paminklų apsaugos taryba (MMT) ir Kultūros paveldo centras. Žvalgymų metu išaiškintas piliakalnis ir nustatyta jo teritorija [1].

2007 metais Kultūros paveldo departamentas ir Lietuvos archeologų draugija apdovanojo Ukmergės miškų urėdiją už Šešuolių girininkijoje esančio Parijos piliakalnio sutvarkymą [3].

0,7 km į pietryčius nuo piliakalnio yra dar vienas valstybės saugomas archeologinis objektas – Pavydžių (Parijos) pilkapynas (apie 20 pilkapių). Sampilai 6-12 m. skersmens, 0,3-1,5 m. aukščio. Jų pagrindus supa pailgos duobės arba juosia grioviai. XIX a. pab. ar XX a. pr. pilkapiai buvo kasinėti, rasta dirbinių, tačiau jie neišlikę. Pilkapių forma, sampilai būdingi I tūkst. antrai pusei – II tūkst. pr. 1979 ir 1984 m. juos žvalgė MMT [1-2].
  
Literatūra ir šaltiniai
 

1. Dakanis, Bronius. Lapiakalnis; Pavydžių pilkapynas // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 1, d. 2: Rytų Lietuva, p. 107.
2. Dakanis, Bronius. Mažai žinomi V-XII a. Rytų Lietuvos pilkapiai: [apie Pavydžių pilkapius, p. 62]. – Bibliogr. išnašose // Muziejai ir paminklai. – Vilnius, [kn.] 8 (1987), p. 57-68.
3. Nemunaitienė, Vilma. Už sutvarkytą piliakalnį skirtas apdovanojimas // Ukmergės žinios. – 2007, bal. 21, p. 1, 11.
4. Parija: Ukmergės [Pivonijos] seniūnija. – Iliustr. – Bibliogr. str. gale // Lietuvos piliakalniai: atlasas. – Vilnius, 2005. – T. 3, p. 186-187.
5. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-15]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
6. Zabiela, Gintautas. Lietuvos medinės pilys. – Vilnius, 1995, p. 244.
7. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 115. 

Parengė: Ona Venclovienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Krikštėnų kaimo padalinys), Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2009; 2016