„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Širvintų rajonas Musninkų seniūnija Paširvintis

Širvintų rajone, prie Širvintos upės yra net keturios dvarvietės, pavadintos Paširvinčio  vardu. Vienas Paširvintis yra Širvintų seniūnijoje, o Paširvintis I yra kaimas Širvintų rajono savivaldybės Musninkų seniūnijoje, 4 km nuo Musninkų.

Statistikos departamento duomenimis  kaime gyvena  21 gyventojas (2011 m.). Iš jų – 9 vyrai,  12 moterų [1].

Apie Paširvintį I  galima paskaityti Gedimino Isoko knygoje ,,Lietuvos gamtos paminklai“ [2], apie kaimą užsimenama leidiniuose ,,Lietuvos dvarai“ (T. 2. Vilnius, 2009), „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ (Vilnius, 2005) (Stanislovo Buchavecko straipsnyje), internete.

Paširvintis priklausė Musninkų dvarui, žinomam nuo 1442 m. XIX a. pab., valdant generolui Mizarai, buvo pastatyti centriniai rūmai ir kiti pastatai. Generolas čia būdavo retai, dvaro reikalus tvarkė įgaliotinis Miselkevičius. 1926 m. iš jo dvarą nupirko Dzedzevičius ir Zibalas. Jie ūkininkavo iki 1940 m. Išliko tik kumetynas ir ūkinis pastatas [2].

Parkas gražiame Širvintos upės slėnyje įkurtas XIX a. pab. Daugiausia auga vietiniai medžiai ir iš Italijos atvežti introducentai. 1958 m. parkas paskelbtas valstybės saugomu, 1986 m. priskirtas prie vietinės reikšmės gamtos paminklų [2].

Dvaro gyvenamasis pastatas ir parkas įtraukti į Kultūros vertybių registrą [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-12-08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Isokas, Gediminas. Paširvinčio I parkas // Isokas, Gediminas. Lietuvos gamtos paminklai. – Vilnius, 1995. – P. 296-297.
3. Paširvinčio I dvaro sodybos fragmentų gyvenamasis pastatas. Paširvinčio I dvaro sodybos fragmentų parkas. [Musninkų sen., Širvintų r.; u.k. 39022, 39024]. Kultūros vertybių registras. 2015 [žiūrėta 2016-12-08]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/>.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2016