„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Širvintų rajonas Čiobiškio seniūnija Pigonys

Kaimas Čiobiškio seniūnijoje, 8 km nuo Čiobiškio.

Statistikos departamento duomenimis kaime gyvena 15 (2011 m.) gyventojų, iš jų – 8 vyrai, 7 moterys [2].

Pigonių kaimo pavadinimas, kaip teigė Vytas Gerčys, g. 1901 m., kilęs nuo to, kad „čia ilgiausiai išgyveno pagonys“ (LKI. 1969 m.) [3].

Pigonių kaime gyveno garsi liaudies dainininkė Felicija Paškevičienė-Penkauskaitė. Jos dainos užrašytos monografijoje „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ (iš serijos „Lietuvos valsčiai“) [1].
 
Kaime yra senosios Lietuvos šventvietė – Velnio raistas. Nurodomas į š. nuo kaimo, Kazliškių miške. Ten einančiame kelyje (į Pamusės dvarą) yra 3×6 m dydžio medinių rąstų klojinys, vadinamas Velnio tiltu [4].
 
Literatūra ir šaltiniai

1. Dainos nuo Musninkų, Kernavės ir Čiobiškio. – Nat. // Musninkai. Kernavė. Čiobiškis. – Vilnius, 2005. – P. 1021-1070.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį. Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-09-21]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Šidiškis, Tadas. Širvintų krašto alkvietės ir kitos mitologinės vietos: Pigonys – Velnio tiltas // Širvintos. – Vilnius, 2000. – P. 41-42.
4. Vaitkevičius, Vykintas. Pigonys. Velnio raistas // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, [2006]. – P. 132.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2011; 2016