„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Širvintų rajonas Čiobiškio seniūnija Rusių Ragas

Kaimas Čiobiškio seniūnijoje, 13 km į vakarus nuo Musninkų, 1 km į vakarus nuo Čiobiškio, Neries deš. krante. Kaimo šiaurinėje pusėje yra Čiobiškio miškas [8].

Statistikos departamento duomenimis kaime gyvena 38 (2011 m.) gyventojai, iš jų – 17 vyrų, 21 moteris [1].

1904 m. Rusių Rago kaime rastas XIII a. vidurio arba II pusės sidabro lydinių lobis, kurį sudarė 23 sveiki pusapvalės lazdelės formos lietuviški lydiniai. Daugelis lydinių turėjo po 2-5 įkartas. Lobis buvo perduotas Peterburgo archeologijos k-jai. Dabar dalis lydinių laikoma Maskvos istorijos muziejuje [7, 10].

Rusių Rago kaimas turtingas pilkapynais. Rusių Rago kaime ir jo apylinkėse, dešinėje Neries pusėje miške yra išlikusios 3 pilkapių grupės.
Pirmoji grupė yra Neries  deš. krante, netoli Rusių Rago vienkiemio ribos su Žvagakalnio kaimu; ji dar vadinama Prancūzkapiais.
Antroji grupė yra į šiaurę nuo Rusių Rago kaimo.
Trečioji grupė (12 pilkapių) yra šalia kelio į Čiobiškį [2, 3, 4].

Apie 1840 m. dalį pilkapio kapų ištyrė E. Tiškevičius ir K. Sirokomlė [5].

1963-64 istorijos institutas ištyrė (vadovė Regina Kulikauskienė) 8 pilkapius [ 3, 4]. Rusių Rago pilkapiai archeologų lankomi ir dabar [6].

Rusių Rago pilkapynas, vadinamas Prancūzkapiais, Rusių Rago – Žvagakalnio pilkapynas įtraukti į Kultūros vertybių registrą [9].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį. Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-09-21]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Kulikauskienė, Regina. Rusių Rago pilkapynas // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1987. – T. 3, p. 598.
3. Kulikauskienė, Regina. Rusių Rago pilkapynas // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1996. – T. 1, d. 1: Rytų Lietuva, p. 297.
4. Kulikauskienė, Regina. Rusių Rago-Žvagakalnio pilkapynas // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1996. – T. 1, d. 1: Rytų Lietuva, p. 297.
5. Kviklys, Bronius. Čiobiškio apylinkės: Rusių Rago kaimas. – Iliustr. // Kviklys, Bronius. Mūsų Lietuva: krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai. – Vilnius, 1991. – T. 2, p. 532-533.
6. Miliukaitė-Janovskienė, Aušrinė. Pasukti kitu keliu… . – Iliustr. // Širvintų kraštas. – 2007, liep. 18, p. 7.
7. Puzinas J. Rusių Ragas. – Parašas: J. P. // Lietuvių enciklopedija. – Boston (Mass), 1961. – T. 26, p. 167-168.
8. Rusių Ragas // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1971. – T. 3, p. 127.
9. Rusių Rago pilkapynas, vad. Prancūzkapiais. Kultūros vertybių registras . Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos [interaktyvus]. 2007-2010 [žiūrėta 2016-09-21]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage>.
10. Tautavičius, Adolfas. Rusių Rago lobis // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1987. – T. 3, p. 598.

 Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2011; 2016