„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Vilniaus rajonas Buivydžių seniūnija Šikšniškės

Šikšniškės – kaimas Buivydžių seniūnijoje.

Statistikos departamento duomenimis Šikšniškių kaime gyvena 4 (2011 m.) gyventojai [1].

2014 m. Šikšniškėse Julius Vaitiekūnas įkūrė alaus daryklą „Bravoras Hovalt“, įregistruotą kaip UAB „Giralus“. Darykloje galimi 4 fermentuotų Hovalt alaus rūšių (žr. čia).

Šikšniškėse gimė žymus Lietuvos menininkas Česlovas Polonskis (g.1946 m.). Šiuo metu jis dirba sieninės tapybos dailininku-restauratoriumi. Aktyviai dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Č. Polonskis yra Dailininkų sąjungos ir „Plekšnės“ klubo narys [3, 4].

Kalbininko Jono Jurkšto teigimu, vietovardis Šikšniškės yra lietuviškas asmenvardinės kilmės oikonimas [2].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Šikšniškes informacijos beveik nėra, išskyrus trumpą žynutę 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [5]. Kaimas minimas „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1796) bei Jono Jurkšto knygoje „Vilniaus vietovardžiai“ [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 21.
3. Polonskis, Česlovas. Ieškojimai: [kūrybos albumas]. – Vilnius: [Petro ofsetas], 2019 (Vilnius: Petro ofsetas). – 89, [3] p.: iliustr., portr.
4. Polonskis, Česlovas. Połońscy: skąd ich ród…: wywiad z Czesławem Połońskim, konserwatorem dzieł sztuki, artystą malarzem. – Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. – 2014, 20-26 marca (nr 12), priedas „Rota“ (nr 796), p. 6.
5. Szykszniszki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1892. -T. 12 (Szlurpkiszki-Warłynka). – p. 104; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XII/104>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2019