„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Vilniaus rajonas Paberžės seniūnija Šriubiškės

Šriubiškės – kaimas Paberžės seniūnijoje, 30 km į vakarus nuo Vilniaus.

Šriubiškės – seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 82 žmonės (2013 m.) [1].

Istorinių duomenų apie Šriubiškes yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [6]. Apie Šriubiškių dvarą rašo Algimantas Semaška knygose Kelionės iš Vilniaus“ [2], „Lietuvos keliais“ [3] ir Ingrida Semaškaitė knygoje „Dvarai: spindesys ir skurdas: Lietuvos dvarų likimai“ [4]. Šiek tiek informacijos yra internete.

Yra žinoma, kad XIX a. Šriubiškių kaime buvo 2 namai, kuriose gyveno 25 žmonės. Visi jie buvo katalikai. Dar 9 žmonės (2 pravoslavai ir 7 katalikai) gyveno Šriubiškių karčiamoje [6].

Į buvusią Šriubiškių dvarvietę verta užsukti tiems, kas domisi mediniais dvarais. Iki mūsų laikų ten išliko buv. dvaro sodybos fragmentai: medinis ponų namas su kolonomis, statytas XIX amžiaus antroje pusėje, oficinos, svirno ir daržinės liekanos [2, 3, 4].

Šriubiškių buv. dvaro sodybos fragmentai įtraukti į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą, kaip valstybės saugomas objektas [5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Semaška, Algimantas. [Šriubiškės] / Algimantas Semaška. – Iliustr. // Kelionės iš Vilniaus. – Vilnius: Algimantas, [2005]. – P. 79.
3. Semaška, Algimantas. Šriubiškės. – Iliustr. // Semaška, Algimantas. Lietuvos keliais: Turisto žinynas. – Vilnius, 2008. – P. 633.
4. Semaškaitė, Ingrida. Šriūbiškės: Vilniaus rajonas. – Iliustr. // Semaškaitė Ingrida. Dvarai: spindesys ir skurdas: Lietuvos dvarų likimai. – Vilnius, [2008]. – P. 387.
5. Šriubiškių buv. dvaro sodybos fragmentai [Šriubiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 921]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-09-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
6. Szrubiszki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1893. – T. 12 p. 47; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XII/47>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2016