„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Širvintų rajonas Musninkų seniūnija Taučiuliai

Taučiuliai – kaimas Širvintų rajono pietuose, tarp Musninkų ir Vileikiškių.

Statistikos departamento duomenimis  kaime gyvena  18 gyventojų (2011 m.). Iš jų – 11 vyrų, 7 moterys [1].

Kaime gimė rašytojas Viktoras Brazauskas (1941–2005).  Jis buvo poeto Pauliaus Širvio bičiulis. Paulius Širvys viešėjo Taučiulių kaime pas Viktoro Brazausko motiną Janiną Brazauskienę [2]. 

Apie Taučiulius beveik nėra informacijos. Jie minimi „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [3]. Yra straipsnių periodikoje, internete.

Kaimas pirmą kartą paminėtas istorijos šaltiniuose 1385. 1923 m. čia gyveno 145 žmonės [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-12-08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Oškinis, Liudvikas. Viešnagė kaip vaistai: iš eskizų rašytojo Viktoro Brazausko portretui. – Portr. // Širvintų kraštas. – 2006, geg. 17, p. 7.
3. Taučiuliai // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1988. – T. 4, p. 277.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2016