„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Ukmergės rajonas Siesikų seniūnija Vaivadiškiai

Kaimas Siesikų seniūnijoje, 3 km nuo Kėdainių rajono Pagirių miestelio.

Gyvena 76 žmonės, iš jų:  30 vyrų ir 46 moterys (2011 m.) [4].

Vaivadiškių kaimo pavadinimas kilęs iš senojo dvikamienio asmenvardžio Vai-vadas vedinio Vai-vadis. Pirmasis dėmuo Vai- yra labai senų baltų laikų paveldas, jį turėjo prūsai (Vai-butas, Vai-gaudas, Vai-noras ir pan.). Antrojo dėmens Vad- senumas neaiškus. Kaimo pavadinimas Vaivadiškiai su žodžiu vaivada (valdytojas, pareigūnas) greičiausiai neturi nieko bendro [7].

Apie Vaivadiškių kaimą rašoma „Lietuvių enciklopedijoje“ [6], vietovardžio kilmė aprašyta knygoje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [7], apie Vaivadiškių dvarą rašoma knygose „Montvilai: gentys nuo seniausių laikų iki XX amžiaus pradžios“ [3], „Lietuvos dvarai: enciklopedinis žinynas: 608 dvarų ir dvarviečių aprašymai, iliustruoti nuotraukomis“ [5]. Šiek tiek informacijos yra periodikoje, internete.

Vaivadiškių kaime yra įsikūręs vienas stambiausių Vilniaus apskrityje Sigito Razvadausko pieno ūkis.

Kaime yra regioninės reikšmės kultūros paveldo objektas, įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą – buvusio Vaivadiškių dvaro sodybos fragmentai. Medinis dviaukštis Vaivadiškių dvaras pastatytas 1815 metais. Šiuo metu pastatas apleistas [1, 3, 5].

1989 m. Vaivadiškių dvaro parke pastatytas paminklas žuvusių Vyčio apygardos partizanų Albino Liberio, Jono Mackevičiaus, Petro Jankausko-Ilgio, Stasio Atkočiūno-Alkutuko, Vytauto Markevičiaus, Vytauto Pučinsko, Vlado Railos-Ąžuolo, Jono Klimavičiaus-Klevo, Broniaus Nuobaro, Juozo Petronio-Mokytojo, Paikės, Vytauto Railos, Kazio Kintos atminimui [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Buv. dvaro sodybos fragmentai [Vaivadiškiai, Siesikų sen., Ukmergės r., u. k. 812]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-07-18]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
2. Paminklai. Ukmergės rajono savivaldybė. Lietuvos gyventojų genocido ir tyrimo centras [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2016-07-18]. Prieiga per internetą: <http://www.genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Ukmerge_paminklai.htm>.
3. Stonkuvienė-Montvilaitė, Ona Milda. Aukštaitijos – Ukmergės Montvilai: [minimas Vaivadiškių dvaras] // Ona Milda Stonkuvienė-Montvilaitė. Montvilai: gentys nuo seniausių laikų iki XX amžiaus pradžios. – Marijampolė, 2009. – P. 128-144.
4. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-18]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
5. Vaivadiškiai: [apie dvarą]. – Iliustr. //  Lietuvos dvarai: enciklopedinis žinynas: 608 dvarų ir dvarviečių aprašymai, iliustruoti nuotraukomis. – Vilnius, 2010, p. 444.
6. Vaivadiškiai //  Lietuvių enciklopedija. – Boston (Mass), 1965. – T. 32, p. 508.
7. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 45.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2011; 2016