„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Elektrėnų savivaldybė Kietaviškių seniūnija Vindžiuliai

Vindžiulių kaimas yra 5 km į pietus nuo Naujųjų Kietaviškių. Vindžiuliuose yra Briauniuko ežeras, į kurį per kaimą teka Peliūniškės upelis [5], rytuose kaimas ribojasi su Pagrendos, pietvakariuose – su Jagėlonių miškais.

Kaime auga į Raudonąją knygą įrašytas dirvinis česnakas [5].

Kaime gyvena 31 gyventojas: 14 vyrų ir 17 moterų (2011) [2].

Apie kaimą rašyta Rolando Gustaičio „Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinyne“ [5], laikraštyje „Kietaviškės“ [10]. Daugiausia rašyta apie kaime esantį kapinyną. Apie jį rašė Algirdas Girininkas [1], Augustina Grinkevičiūtė [3, 4], Vykintas Vaitkevičius [3].

Pasakojimus apie kaimą surinko kraštietė etnokultūrologė Ona Rasutė Šakienė Elektrėnų krašto tautosakos rinktinėje „Ar meni tų ažerų?“ [8] bei Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinėje-istorinėje knygoje „Buvom“ [6]. Čia pateikta ir nuotraukų, senų žemėlapių kopijos.
2014 m. išleistas knygos „Tautinės dainos : surinktos Kietaviškių, Semeliškių, Žiežmarių apylinkėse“ I tomas. Čia publikuotos 1918–1919 m. Kietaviškių, Semeliškių ir Žiežmarių apylinkėse T. Brazio užrašytos dainos. Leidinyje pateikta ir Vindžiulių kaimo gyventojos Marijonos Marcinkevičienės dainos [9].

Vindžiuliai paminėti 1612 m. rašytame Ivano Bakos (Šuolių ir Jagėlonių dvarų savininko) testamente. 1744 m. Vindžiuliai paminėti Semeliškių parapijos gyvenviečių sąraše. 1790 m. kaime jau buvo karčema. 1795 m. Vindziuliuose (lenk. Windziule) buvo 16 sodybų, 111 gyventojų, 1843 m. – 16 sodybų, 137 gyventojai. Kaime veikė daraktorinė mokykla. 1938–1966 m. Juozo Mikalausko sodyboje veikė kalkinė [5].
1944–1949 m. žuvo 10 partizanų iš Vindžiulių, 1949 m. įkalinti du partizanai, 1944–1948 m. – 4 gyventojai, 1948 m. 9 gyventojai ištremti.

Kaime yra 2006 m. aptiktas ir 2009 m. į kultūros vertybių registrą įtrauktas Vindžiulių kapinynas [7], gyventojų vadinamas prancūzų kapais. Pagal radinius iš suardytų griautinių kapų jis datuojamas XIV a. pab.–XV a. [1, 3, 4].
Pagrendos miško vakariniame pakraštyje yra pilkapį primenantis sampilas. Nuo pat viršaus jis kupinas stambių anglių, akmenimis išdėta stačiakampė duobė. Manoma, jog šioje vietoje iš kelmų būdavo gaminamas degutas [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Girininkas, Algirdas. Žvalgomosios archeologinės ekspedicijos Kaišiadorių 1995 m. ataskaita. – Vilnius, 1995. P. 13; Prieiga per internetą: <http://www.lad.lt/data/com_ladreports/1655/1-45.pdf>.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2019-02-25]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Grinkevičiūtė, Augustina. Žvalgymai Bajorų kaimo apylinkėse : [Vindžiulių kapinynas, gamybos vieta] / Augustina Grinkevičiūtė, Vykintas Vaitkevičius // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2006, p. 454–455; Prieiga per internetą: <http://www.atl.lt/2006/454-455.pdf>.
4. Grinkevičiūtė, Augustina. Žvalgomieji tyrinėjimai Elektrėnų savivaldybėje: [trumpai apie Vindžiulių kapinyną] // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2007, p. 480–482; Prieiga per internetą: <http://www.atl.lt/2007/480-482.pdf>.
5. Gustaitis, Rolandas. Vindžiuliai : [apie kaimą] // Rolandas Gustaitis. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. – Kaišiadorys, 2001. – P. 66.
6. Vindžiuliai // Buvom : Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinė-istorinė apžvalga, 2003–2012 metai. – Vilnius, 2013. – P. 203–205.
7. Vindžiulių kapinynas [Vindžiulių k., Kietaviškių sen., Elektrėnų sav.; u. k. 32639]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2019 [žiūrėta 2019-02-25]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/4C3EF07B-CC9F-4770-B7E3-C7908A2F9E03>.
8. Vindžiuliai: [pasakojimas apie kapinyną] // Ar meni tų ažerų?: Elektrėnų krašto tautosaka. –Vilnius, 2009. – P. 144.
9. Vindžiuliai: [gyventojos dainos] // Tautinės dainos : surinktos Kietaviškių, Semeliškių, Žiežmarių apylinkėse / užrašė Teodoras Brazys ; [sudarė Kostas Aleksynas]. – Vilnius, 2014. – T. 1, p. 153–155.
10. Vindžiulių kaimo istorija // Kietaviškės. – 2012, kovas, p. 3–4.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka), 2015; 2019.