„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Širvintų rajonas Musninkų seniūnija Viršuliškiai

Kaimas Širvintų rajono savivaldybėje, 3 km į rytus nuo Musninkų miestelio ir 3 km į vakarus nuo Bartkuškio. Seniūnaitijos centras. Prateka Musės upė.

Statistikos departamento duomenimis  kaime gyvena  81 gyventojas (2011 m.). Iš jų –  36 vyrai,  45 moterys [1].

Informacijos apie Viršuliškių kaimą labai mažai. Apie dvarą rašoma leidinyje „Lietuvos dvarai“ (T. 2. Vilnius, 2009), periodikoje, internete.

Viršuliškių dvaro sodyba pakeliui iš Musninkų į Bartkuškį – registrinė paveldo vertybė: medinis ponų namas,  su atviru prieangiu, kurį remia keturios masyvios kolonos, kumetynas, vežiminė, svirnas [2, 3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-12-08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Viršuliškių dvaras: krašto dvarai. Spindesys ir skurdas. – Iliustr. // Širvinta. – 2009, spal. 24, p. 9-10.
3. Viršuliškių dvaro sodyba: [Musninkų sen., Širvintų r.; u.k. 703]. Kultūros vertybių registras. [interaktyvus].  2015 [žiūrėta 2016-12-08]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/>.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2016