„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Trakų rajonas Rūdiškių seniūnija Vytautava

Kaimas Rūdiškių seniūnijoje, nutolęs nuo Rūdiškių į šiaurės rytus 8 km, nuo Aukštadvario–Trakų kelio – 4,5 km [4]. Priklauso Ismonių seniūnaitijai, Vytautavos parapijos centras. 

Gyvena 3 gyventojai: 2 vyrai ir 1 moteris (2011) [7].

Anksčiau gyvenvietė vadinosi Paulina. Po to, kai 1920 m. Lenkija okupavo Vilniaus kraštą, gyvenvietė atsidūrė prie pasienio linijos [5]. Vytautavos pavadinimą gavo XX a. 4-me dešimtmetyje Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto garbei. Vytautavos kaip kaimo ir parapijos pradžia – populiarūs ir garsūs Lietuvoje 1930-ieji Vytauto Didžiojo metai. Tais metais kilo mintis įkurdinti naują parapiją ir pastatyti bažnyčią. Pati Vytautava turėjo išaugti į kaimišką pasienio miestelį su gatvėmis, alėjomis, aikšte, visuomeniniais ir gyvenamaisiais pastatais. Prasidėjus vokiečių ir lenkų karui, Lietuva atgavo Trakus, sostinę Vilnių ir dalį Vilniaus krašto. Pasienio policiją perkėlė į naują vietą, todėl Vytautavos miestelio niekas toliau nestatė, bet liko gyvuoti parapija [1, 8].

2010 m. į Kultūros vertybių registrą įtraukta istorinės, sakralinės vertės Vytautavos  Šv. Antano Paduviečio bažnyčia (u. k. 33553), bažnyčios žvakidė  ir XVII a. I pusės ankstyvojo baroko istorinės, meninės vertės  medžio drožybos skulptūra „Šv. Pranciškus“ [2, 8].
Apie Vytautavos bažnyčią rašoma Kazio Misiaus ir Romualdo Šinkūno žinyne „Lietuvos katalikų bažnyčios“ [4], Viktoro Jenciaus-Butauto knygoje „1918 m. Nepriklausomybės Akto signataras Donatas Malinauskas“ (Trakai, 2011). Bažnyčia pastatyta 1939 m.. Yra liaudies architektūros formų, stačiakampio plano, vienabokštė. Vidus trijų navų. Tuometinis žemių valdytojas Donatas Malinauskas buvusiame Onuškio valsčiuje turėjo 4 ūkius. Pritardamas Kaišiadorių vyskupui Juozui Kuktai čia įkurti naują parapiją, 1930 m. būsimai bažnyčiai dovanojo Paulinos žemę ir kitur esančius pastatus. Kunigo Nikodemo Švogžlio-Milžino rūpesčiu iš atvežto kluono ir kitų ūkinių pastatų surenčiama bažnyčia, įkuriama parapija. 1940 m. nuperkamas gyvenamasis namas ir pastatoma klebonija. Kunigas Juozapas Rakickas (1908–1946) 1945 m. bolševikų suimtas, kalintas ir nužudytas [3, 4, 7]. Bažnyčia priklauso Kaišiadorių vyskupijai Elektrėnų dekanatui, aptarnauja Onuškio kunigas, kaip saugomo paveldo objektu rūpinasi Aukštadvario regioninis parkas [8].

Literatūra ir šaltiniai

1. Jankovicai (Vytautava) // Trakų krašto dvarai ir palivarkai. – Trakai, 2000. – P. 41-42.
2. Kultūros vertybių registras. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos [interaktyvus]. 2006-2014 [žiūrėta 2014-02-10]. Prieiga per internetą:  <http://kvr.kpd.lt/heritage/>.
3. Milžinas. Vytautava: skiriu Gerajam Ganytojui Kaišiadorių vyskupui Juozapui Kuktai 1926–1942. Vytautavo fundatoriui 1930-1939. – Iliustr. // Trakų žemė. – 1995, geg. 13, p. 1,2.
4. Misius, Kazys. Vytautava: Kaišiadorių vyskupija [apie Vytautavos Šv. Antano Paduviečio bažnyčią]. – Iliustr. // Misius, Kazys, Šinkūnas, Romualdas. Lietuvos katalikų bažnyčios: žinynas. – Vilnius, 1993. – P. 86-87.
5. Semaška, Algimantas. Vytautava. – Iliustr. // Semaška, Algimantas. Lietuvos keliais: Turisto žinynas: Miestai ir rajonai – jų pažintinis lobynas: 1030 lankytinų vietovių nuo seniausių laikų iki naujausių žinių. – Vilnius, 2008. – P. 538.
6. Rūdiškių seniūnija. Trakų rajono savivaldybė. – Iliustr., žml. – Vilnius, 2013. – 10 sulankst. lap.
7. Trakų rajono savivaldybė. Rūdiškių seniūnija. Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinis gyventojų ir būstų surašymas. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus].  2013. [žiūrėta 2014-02-06]. Prieiga per internetą: <http://osp.stat.gov.lt/2011m.-visuotinis-gyventoju-ir-bustu-surasymas>.
8. Vytautavos bažnyčia – vertybių registre. – Iliustr. // Galvė. – 2010, kovo 13, p. 5.

Parengė: Elena Žilinskienė (Trakų SVB, Tiltų filialas), 2011, 2014