„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Elektrėnų savivaldybė Kietaviškių seniūnija Žikaronys

Kaimas yra 7 km į pietvakarius nuo Naujųjų Kietaviškių [2], 10 km į pietvakarius nuo Elektrėnų [5].
Kaime gyvena 47 gyventojai: 26 vyrai ir 21 moteris (2011) [1].

1948 m. kaime gimė Ramūnas Kasparavičius, poetas, prozininkas [2].

Apie kaimą rašyta Rolando Gustaičio „Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinyne“ [2], Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ [5].

Kaimas minimas dar 1567 m. LDK karo pašauktinių sąrašuose įvardintas Denisas Fedorovičius iš Žikaronių dvaro (з ымения Жихораны Василевского). 1590 m. Semeliškių kuopinio susirinkimo punktui priskirti Vasilevskio Žikaronys. XVII a. pr. kaimas priklausė totoriams. 1795 m. LDK gyventojų surašymo medžiagoje minimas Žikaronių palivarkas ir kaimas. XIX a. I pusėje Žikaronių ir Beižionių dvarai su kaimu ir keletu gyvenviečių priklausė broliams Vincentui ir Juozapui Tanskiams. Juozapas žuvo 1863 m. sukilime, jo sūnus kalintas Vilniuje, vėliau ištremtas. Sukilime dalyvavo ir dar vienas Žikaronių gyventojas – A. Agurkevičius [2].
Vėliau dvaras atiteko grafui Tiškevičiui. 1923 m. išdalintas Juozo Tiškevičiaus įpėdiniams priklausęs dvaras.
Nuo 1924 m. kaime veikė pradžios mokykla [5]. 1938 m. pastatytas naujas tipinis mokyklos pastatas.

Kaime yra saugomas gamtinio kraštovaizdžio objektas – Žikaronių akmuo [2, 3].

ATMINTINOS VIETOS

Žikaronių kaime yra buvęs Kostės Jatkauskaitės-Vaitkevičienės gyvenamasis namas, kuriame 1925 m. rugsėjo 20 d. gimė ir augo Didžiosios Kovos apygardos būrio vadas Martynas Kuliešius-Ąžuolas, 1948 m. vasario 14 d. žuvęs Kauno aps. Rumšiškių vls. Leliušių k. Boliaus Kuliešiaus sodyboje.

Kaimo kryžkelė – Žikaronių k. apylinkėse žuvusių Didžiosios Kovos apygardos partizanų palaikų niekinimo vieta.

Šalia buvusios Žikaronių pradžios mokyklos esančio prūdo pakrantė – 1945 m. Šilonių miške žuvusių Didžiosios Kovos apygardos Antano Galinio-Juodosios Kaukės būrio partizano Juozo Kananavičiaus ir dviejų neatpažintų partizanų palaikų niekinimo vieta.

Žikaronių kaimo kapinėse palaidotas partizanas Antanas Kuzinevičius-Narsutis, Serbentas. Ant kapo stovi gelžbetoninis kryžius, išlietas užrašas: „A†A KUZINEVIČIUS ANTANAS NARSUTIS 1911–1945“. Kapas įtrauktas į kultūros vertybių registrą (žr. adresu, u.k. 44160).

Kaime nuo 1947 m. veikė biblioteka [5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2019-02-25]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Gustaitis, Rolandas. Vindžiuliai: [apie kaimą] // Rolandas Gustaitis. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. – Kaišiadorys, 2001. – P. 66.
3. Malinauskas, Vidmantas. Kietaviškių seniūnijos gamta : Saugomos teritorijos ir gamtos paminklai: [minimas Žikaronių akmuo] // Kietaviškės. – Kaišiadorys, 1998. – P. 25–26.
4. Žikaronys // Buvom : Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinė-istorinė apžvalga, 2003–2012 metai. – Vilnius, 2013. – P. 205–206.
5. Žikaronys // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1971. – T. 3, p. 915.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė, 2016, 2019.