„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Ukmergės rajonas Vidiškių seniūnija Zujai

Kaimas Vidiškių seniūnijoje, prie  kelio Kaunas–Zarasai–Daugpilis.

Gyvena 24 žmonės, iš jų: 13 vyrų ir 11 moterų (2011) [2].

Kaimo pavadinimas yra asmenvardinės kilmės. Jis sudarytas iš dvikamienio asmenvardžio trumpinio ir jų vedinio. Pavadinimo dėmuo Zu- buvo tokiuose dvikamieniuose asmenvardžiuose, kaip  Zu-manas, Zu-maras, Zu-meras, Zu-peras, o tai įrodo, kad yra labai senų laikų veldinys [7].

Zujų kaimo vietovardis minimas Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [7].  „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ Vytautas Daugudis rašė apie Zujų pilkapius, Laima Vaitkunskienė – apie Zujų Alką bei senovinius gynybinius įtvirtinimus [1, 5]. Apie Zujų Alkus taip pat rašė Vykintas Vaitkevičius knygoje „Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija“ [4]. Nemažai rašyta ir apie Zujų piliakalnius, informacijos yra knygose „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais“ [3], „Lietuvos medinės pilys“ [6], „Lietuvos piliakalniai“ [8]. Informacijos apie Zujus taip pat yra periodiniuose leidiniuose, internete.

0,1 km į pietryčius nuo Ukmergės–Utenos kelio, Mūšios ir Šventosios dešiniuosiuose  krantuose, jų santakoje esančiame kranto kyšulyje yra archeologinė vieta, įtraukta į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą – Zujų piliakalnis, vadinamas Šanto Kalneliu. Piliakalnis ilgą laiką klaidingai laikytas XVI-XVII a. gynybiniais įtvirtinimais. Piliakalnio šlaitai statūs, 6-12 m aukščio, aikštelė trapecijos formos. Piliakalnis apardytas, dalį pylimų ir griovių nuplovė Mūšia. Piliakalnis datuojamas I tūkst. viduriu – II tūkst. pradžia [3, 6, 8].
1,1 km į pietus nuo Zujų piliakalnio (Šanto kalnelio), 0,8 km į pietryčius nuo Ukmergės–Utenos kelio ir 0,3 km į vakarus nuo Šventosios dešiniojo kranto, Dukstynos miške yra valstybės saugoma archeologinė vieta, įtraukta į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą – Zujų, Kadrėnų pilkapiai. Yra išlikęs  vienas sveikas pilkapis, kitų dviejų – tik liekanos. Sveiko pilkapio sampilas yra 6 m skersmens, 0,6 m aukščio. XX a. 4-ajame dešimtmetyje buvo 9 apardyti pilkapiai, su akmenų vainikais prie pagrindo. 1970, 1984 m. pilkapiai buvo žvalgyti [1].
0,45 km į pietryčius nuo kelio Ukmergė–Zarasai, 0,35 km į pietus nuo Šventosios ir Mūšios santakos, pastarojo upelio dešiniajame krante yra senoji Lietuvos šventvietė – Zujų Alkai (Alkas), dar vadinama Parapijos kalnu. 1970 m. žvalgė istorijos institutas. Žvalgyta ir 1984 m. [4-5].

Papėdėje, Šventosios slėnyje, yra nedidelė kalvelė, vadinama Gojeliu.

Literatūra ir šaltiniai

1. Daugudis, Vytautas. Zujų pilkapiai. – Bibliogr.  str. gale // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 1, d. 2: Rytų Lietuva, p. 136.
2. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-15]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Vaitkevičius, Vykintas. Nežinomi Lietuvos piliakalniai / Vykintas Vaitkevičius, Gintautas Zabiela // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais.  – Vilnius, 1996. – P. 346-347.
4. Vaitkevičius, Vykintas. Zujai: vietovė Alkai. – Iliustr. – Bibliogr. str. gale // Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 186-187.
5. Vaitkunskienė, Laima. Zujų Alka; Zujų senoviniai gynybiniai įtvirtinimai (Šanto kalnelis). – Bibliogr. str. gale // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 1, d. 2: Rytų Lietuva, p. 136.
6. Zabiela, Gintautas. Zujai: [piliakalnis] // Gintautas Zabiela. Lietuvos medinės pilys. – Vilnius, 1995. – P. 260.
7. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 53.
8. Zujai: [piliakalnis]. – Iliustr. – Bibliogr. str. gale // Lietuvos piliakalniai. – Vilnius,  2005. – T. 3, p. 200-201.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2013; 2016