„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Širvintų rajonas Čiobiškio seniūnija Žvagakalnis

Kaimas Čiobiškio seniūnijoje, 4 km į šiaurės vakarus nuo Čiobiškio, Neries deš. krante. Archeologinis paminklas – pilkapiai. Archeologinė stovyklavietė. Smėlyje randama akmens amžiaus dirbinių: rasta gremžtukas, retušuotų skelčių ir nuoskalų [4, 7].

Istoriniuose šaltiniuose Žvagakalnis minimas 1385 m. [6, 7].

Statistikos departamento duomenimis kaime gyvena 6 (2011 m.) gyventojai, iš jų – 3 vyrai, 3 moterys [2].

Kaimas turtingas pilkapynais. Pilkapiai apardyti, sampiluose iškasta duobių. Pilkapių forma, sampilai būdinga IX-XII a. [1, 3].

Rusių Rago-Žvagakalnio pilkapynas įtrauktas į Kultūros vertybių registrą [5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Balčiūnas, Jonas. Žvagakalnio pilkapynas // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1996. – T. 1, d. 1: Rytų Lietuva, p. 305.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį. Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-09-27]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Kulikauskienė, Regina. Rusių Rago-Žvagakalnio pilkapynas // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1996. – T. 1, d. 1: Rytų Lietuva, p. 297.
4. Kviklys, Bronius. Čiobiškio apylinkės: Žvagakalnis. – Iliustr. // Kviklys, Bronius. Mūsų Lietuva: krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai. – Vilnius, 1991. – T. 2, p. 533.
5. Rusių Rago, Žvagakalnio pilkapynas. Kultūros vertybių registras. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos [interaktyvus]. 2007-2010 [žiūrėta 2011-02-22]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/>.
6. Žvagakalnis // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1971. – T. 3, p. 944.
7. Žvagakalnis // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1988. – T. 4, p. 693.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2011; 2016