Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Vasario 16-oji (Valstybės atkūrimo diena) – nacionalinė Lietuvos šventė, skirta 1918 m. Lietuvos Tarybos signatarų pasirašytam Lietuvos Nepriklausomybės Aktui paminėti.

Nepriklausomybės Aktu buvo kreiptasi į Rusiją ir Vokietiją, kitas valstybes, jas informuojant apie Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimą ir bet kokių buvusių valstybinių ryšių nutraukimą. Vasario 16-osios Aktas buvo įteiktas Vokietijos okupacinės valdžios atstovams Lietuvoje, perduotas Vokietijos valdžios institucijoms. 2017 m. kovo 29 d. dokumentus lietuvių ir vokiečių kalbomis Vokietijos Užsienio reikalų ministerijos Politiniame archyve Berlyne rado profesorius Liudas Mažylis.

Nepriklausomybės Aktas buvo pasirašytas Vilniuje, vadinamajame Štralio name (Didžioji g. 30, dabar Pilies gatvė 26, Signatarų namai), Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti patalpose. Dokumentą pasirašė 20 Lietuvos Tarybos narių: Jonas Basanavičius, Saliamonas Banaitis, Mykolas Biržiška, Kazys Bizauskas, Pranas Dovydaitis, Steponas Kairys, Petras Klimas, Donatas Malinauskas, Vladas Mironas, Stanislovas Narutavičius, Alfonsas Petrulis, Antanas Smetona, Jonas Smilgevičius, Justinas Staugaitis, Aleksandras Stulginskis, Kazimieras Steponas Šaulys, Jurgis Šaulys, Jokūbas Šernas, Jonas Vailokaitis ir Jonas Vileišis.

Dalintis straipsniu: