Širvintų rajonas

Bendrieji mokslo ir kultūros dalykai

 1. Igno Šeiniaus premijos teikimas. – 20 p. – Širvintų r. SVB, 2015.
 2. Kultūrinio darbo baruose. 1986–1989: [iškarpų aplankas]. – 1989. – 240 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2002.
 3. Kultūrinio darbo baruose: [iškarpų aplankas] 1983–1985 m. – 60 p. – Širvintų r. SVB, 1987.
 4. Kultūrinis gyvenimas Širvintose: [kopijų aplankas]. – 2004. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 5. Prasmė mūsų dienų… : Anciūnų kapelai 20 metų gero ūpo. 1997–2017 mm. . – 194 p. – Širvintų r. Anciūnų biblioteka, 2017.
 6. Rajono kultūrinis gyvenimas: [iškarpų iš periodikos aplankas] 1980 – . – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 1982.
 7. Širvintų rajono kultūrinis gyvenimas (1968–1977): [iškarpų aplankas]. – 1977. – 196 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2002.
 8. Širvintų rajono kultūrinis gyvenimas (1978–1982): [iškarpų aplankas]. – 1982. – 94 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2002.
 9. Širvintų rajono kultūros skleidėjai: [albumas]. – 1990. – 33 p.: nuotr. – Širvintų r. SVB, 2002.
 10. Taparauskienė D. Moterų klubas „Družinta“. – 1999 – 2002. – 48 p. – Rankr., nuotr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 11. Tarptautinė vaikų gynimo diena: šventės prisiminimai. – 1974. – 10 p.: aplank. – Rankr. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.

Bibliotekos. Bibliotekų istorijos, metraščiai, kronikos

 1. Adomaitienė S. Jauniūnų kaimo bibliotekos metraštis. 1979–2001 m. – 28 p. – Spausd. – Širvintų r. Jauniūnų b-ka, 2002.
 2. Adomavičienė J. Unciūnų kaimo bibliotekos metraštis. 1969–1984 m. – 40 p. – Rankr. – Širvintų r. Anciūnų b-ka, 2002.
 3. Alionių kaimo bibliotekos metraštis. 1999–2006 m. / sud. Danuta Jankovskienė. – 17 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. SVB Alionių b-ka, 2007.
 4. Anužienė E. Širvintų centrinės bibliotekos metraštis. I dalis. 1937–1975–1976 m. – 137 p.: iliustr., nuotr. ir kt. priedai. – Rankr., spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 5. Bagaslaviškio bibliotekos metraštis. 1995–2006 m.  / sud. Elena Matukienė. – 40 p. – (Tęsiamas). – Rankr. – Širvintų r. VB Bagaslaviškio b-ka, 2007.
 6. Bartkuškio kaimo bibliotekos metraštis. 1997–2003 m. / Elvyra Ramaneckienė. – 59 p. – Rankr., iškarp., nuotr. – Širvintų r. VB Bartkuškio b-ka, 2007.
 7. Bartkuškio kaimo bibliotekos metraštis. 2004–2006 m./ sud. Elvyra Ramaneckienė. – 18 p. – Rankr., iškarp., nuotr. – Širvintų r. VB Bartkuškio b-ka, 2007.
 8. Bibliotekos metraštis: 1992–1995. VII dalis. – 1996. – 65 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. SVB, 1997.
 9. Bibliotekos propaganda: [iškarpų aplankas]. – 1983. – 228 p.: iliustr. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.
 10. Bibliotekos šiokiadieniai ir šventės: [kopijų aplankas]. – 2003–2005. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 11. Bibliotekos šiokiadieniai ir šventės: [kopijų aplankas]. – 2006. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 12. Bibliotekos šiokiadieniai ir šventės: [kopijų aplankas]. – 2007. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 13. Bibliotekos šiokiadieniai: [iškarpų aplankas]. – 1986. – 59 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 14. Bibliotekos šiokiadieniai: [iškarpų aplankas]. – 1986. – 62 p. – Širvintų r. SVB, 1987.
 15. Bibliotekos skyriuose pasižvalgius: [albumas]. – 1987. – 20 p.: iliustr. – Rankr. – Širvintų r. VB, 1987.
 16. Bibliotekos svečiai: [nuotraukų albumas). – 1987. – 40 p.: iliustr. – Rankr. – Širvintų r. SVB, 1987.
 17. Cesiūnienė N. Geriausi skaitytojai. – 1965. – 22 p. – Spausd., nuotr. – Širvintų r. Juodiškių b-ka, 2002.
 18. Direktorė su įžymybėmis ir be jų: [albumas]. – 1985. – 25 p.: nuotr. – Širvintų r. VB, 2002.
 19. Družų bibliotekos metraštis. 2001–2006 m. / sud. Dalia Taparauskienė. – 201 p.: nuotr. – Spausd., rankr. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.
 20. Družų bibliotekos metraštis.  2007 m. / sud. Dalia Taparauskienė. – 50 p. – Spausd., iškarp. – (Tęsiamas). – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.
 21. Eimontienė A. Viršuliškių kaimo bibliotekos metraštis. – 1987. – 30 p.: iliustr. – Rankr. – Širvintų r. VB, 2002.
 22. Gelvonų bibliotekos metraštis. 1973–1981 m. – 80 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Gelvonų b-ka, 1982.
 23. Gelvonų bibliotekos metraštis. 1974–2007 m.  / sud. Sabina Mikučionienė. – 242 p.: nuotr. – Rankr., iškarp. – Širvintų r. VB Gelvonų b-ka, 2007.
 24. Gigaškaitė V. Bibliotekos metraštis. 1994–2002 m. – 28 p.: nuotr., pried. – Spausd. – Širvintų r. Vileikiškių b-ka, 2002.
 25. Jauniūnų bibliotekos metraštis. 1979–2005 m. / sud. Stasė Adomaitienė. – 32 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Janiūnų b-ka, 2007.
 26. Juodiškių bibliotekos metraštis. 1976–2006 m. / Nijolė Cesiūnienė. – 26 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Juodiškių b-ka, 2007.
 27. Jurkevičienė R. Kernavės kaimo bibliotekos istorija.  1940–1980 m. – 38 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 28. Kalinauskienė D. Medžiukų bibliotekos metraštis. 1972–2001 m. – 52 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Medžiukų b-ka, 2002.
 29. Kukienė R. Anciūnų bibliotekos metraštis. 1985–2000 m. – 80 p.: nuotr., pried. – Rankr. – Širvintų r. Anciūnų b-ka, 2002.
 30. Kukienė R. J. Adomavičienė – pirmoji Anciūnų bibliotekininkė. – 2000. – 10 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Anciūnų b-ka, 2002.
 31. Liukonių bibliotekos metraštis. I d. 1954–1975 m. – 30 p. – II d.  1976-1998. – 47 p. – Spausd., nuotr., pried. – Širvintų r. Liukonių b-ka, 2002.
 32. Maciulevičienė V. Motiejūnų kaimo bibliotekos darbo kronika. 1986–2001 m. – 12 p.: pried. – Rankr. – Širvintų r. Motiejūnų b-ka, 2002.
 33. Matukienė E. Pažvelgus į nueitą kelią: bibliotekininkės Elenos Matukienės atsiminimai apie darbą bibliotekoje. – 2002. – 15 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Bagaslaviškio b-ka, 2002.
 34. Mažuolienė S. Bibliotekos metraštis. VI d. 1991–1992 m.  – 1993. – 84 p.: iliustr., nuotr., priedai. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2002.
 35. Mažuolienė S. Bibliotekos metraštis. VII d. 1992–1995 m. – 1996. – 66 p.: iliustr., nuotr., priedai. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2002.
 36. Mikučionienė S. Gelvonų bibliotekos kronika.  1974–2000 m. – 65 p.: priedai – Rankr. – Širvintų r. Gelvonų b-ka, 2002.
 37. Motiejūnienė A. Bibliotekos kronika.  1946–1983. – 20 p.: nuotr. – Rankr.– Širvintų r. Juodiškių b-ka, 2002.
 38. Musninkų bibliotekos metraštis.  1977–2003 m.  / sud. Apolonija Prielgauskienė. – 105 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Musninkų b-ka, 2007.
 39. Musninkų bibliotekos metraštis. I d. 1964–1973 m. – 30 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Musninkų b-ka, 1982.
 40. Musninkų bibliotekos metraštis. II d. 1974–1981 m. – 28 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Musninkų b-ka, 1982.
 41. Neužmirštamų susitikimų akimirkos: nuotraukų rinkinys. – 1977. – 29 p. – Nuotr. – (Tęsiamas). – Širvintų r. VB, 1982.
 42. Neužmirštamų susitikimų akimirkos: [nuotraukų albumas]. – 1986. – 35 p.: iliustr. – Širvintų r. SVB, 1987.
 43. Neveronių bibliotekos metraštis. 1974–1981 m. – 32 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Neveronių b-ka, 1982.
 44. Paulauskienė V. Bibliotekos metraštis. V d. 1987 m.  – 1988. – 25 p.: priedai. – Mašinr. – Širvintų r. SVB, 1992.
 45. Paulauskienė V. Bibliotekos metraštis. V d. 1987–1988 m. – 40 p.: iliustr., nuotr. priedai. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2002.
 46. Paulauskienė V. Širvintų centrinės bibliotekos metraštis. II d. 1976–1980–1981 m. – 84 p.: iliustr., nuotr., priedai. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2002.
 47. Paulauskienė V., Vinclauskienė V. Širvintų centrinės bibliotekos metraštis. 1981–1985 m. – 1987. – 52 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. SVB, 1987.
 48. Pledienė D. Alekniškio bibliotekos metraštis.  1971–2000 m. – 100 p.: nuotr., pried. – Spausd. – Širvintų r. Alekniškio b-ka, 2002.
 49. Prieglauskienė A. Musninkų kaimo bibliotekos istorija: atsiminimai. – 1999. – 11 p.: aplank. – Rankr. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 50. Prieglauskienė A. Musnininkų kaimo bibliotekos metraštis. 1966–2001 m. – 27 p.: album. – Rankr. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 51. Prieglauskienė A. Mūsų parodos. – 1978. – 12 p.: nuotr., album. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 52. Ramaneckienė E. Bartkuškio kaimo bibliotekos istorija.  1997–2001. – 51 p.: nuotr., pried. – Rankr. – Širvintų r. Bartkuškio b-ka, 2002.
 53. Šešuolėlių bibliotekos istorija. – 1975. – 25 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. VB Šešuolėlių b-ka, 1982.
 54. Šimanskienė S. Čiobiškio bibliotekos metraštis.  1992–2002 m. – 75 p.: nuotr., pried. – Spausd. – Širvintų r. Čiobiškio b-ka, 2002.
 55. Širvintų rajoninės bibliotekos metraštis. I d. 1937–1975 m.  / parengė CB darbuotojos: G. Vasiliauskienė, S. Piškienė, V. Paulauskienė. – 1978. – 204 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982
 56. Širvintų centrinės bibliotekos metraštis. II d. 1975–1980 m. / parengė CB darbuotojos: V. Paulauskienė, V. Romanovskaja. – 1981. – 60 p.: iliustr., priedai, lentelės. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.
 57. Širvintų centrinės bibliotekos metraštis. III d. 1981 m.  / parengė V. Paulauskienė. – 1982. – 43 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.
 58. Širvintų rajono centrinė biblioteka: [bukletas] / sud. J Kisieliauskienė; teksto aut. V. Paulauskienė. – 1987. – Širvintų r. VB, 1987.
 59. Stravinskienė J. Albinos Lisauskienės darbo metai Lapelių bibliotekoje. – 2000. – 7 p. – Spausd. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 60. Stravinskienė J. Bibliotekos metraštis.  1976-2001 m. – 130 p.: nuotr., pried. – Spausd.– Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 61. Taparauskienė D. Družų bibliotekos metraštis I d. 1948–1960 m. – 28 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 62. Taparauskienė D. Družų bibliotekos metraštis II d. 1961–1999 m. – 152 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 63. Taparauskienė D. Družų bibliotekos metraštis III d. 1999–2000 m. – 143 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 64. Taparauskienė D. Družų bibliotekos metraštis IV d. 2000–2001 m. – 35 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 65. Taparauskienė D. Družų bibliotekos šventinės akimirkos: [nuotraukų albumas]. 1999–2002 m. – 100 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 66. Taparauskienė D. Sustok, akimirka: Družų bibliotekos renginių nuotraukų albumas.  1994–1999 m. – 54 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 67. Taparauskienė D. Vindeikių bibliotekos metraštis.  1959–2002 m. – 102 p.: nuotr., pried. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 68. Tviragaitė R. Čiobiškio bibliotekos metraštis. 1951-1975 m. – 20 p. – Rankr. – Širvintų r. Čiobiškio b-ka, 2002.
 69. Vakarai, susitikimai: [iškarpų, nuotraukų su aprašymais aplankas]. – 1987. – 54 p.: iliustr. – Širvintų r. SVB, 1987.
 70. Vakarai. Susitikimai. 1972–1985: [iškarpų aplankas] / sud. V. Paulauskienė. – 1986. – 73 p.: iliustr. – Rankr., Spausd. – Širvintų r. SVB, 2002.
 71. Viesų bibliotekos metraštis 1976–1980 m. – 12 p.: iliustr. – Rankr. – Širvintų r. VB Viesų b-ka, 1982.
 72. Vindeikių kaimo bibliotekos šventinės akimirkos: [nuotraukų albumas Nr. 1]. – 1994–1999. – 30 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 73. Vindeikių kaimo bibliotekos šventinės akimirkos: [nuotraukų albumas Nr. 1]. – 1999–2002. – 30 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 74. Vindlauskienė V. Bibliotekos metraštis. III d. 1981–1986–1987 m. – 114 p.: iliustr., nuotr., pried. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 75. Viršuliškio bibliotekos metraštis. 1963–1981 m. / A. Eimontienė. – 24 p. – Rankr. – [1978 m. eksponuota Resp. krašt. darbų parodoje]. – Širvintų r. VB Viršuliškio b-ka, 1982.
 76. Zibalų bibliotekos metraštis. 1976–1981 m. – 38 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Zibalų b-ka, 1982.

Religija. Bažnyčios

 1. Ateistų prisiminimai. – 1981. – 26 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.
 2. Čiobiškio šv. Jono krikštytojo bažnyčia 2003 / sud. Snieguolė Šimanskienė. – 6 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. VB Čiobiškio b-ka, 2007.
 3. Gelvonų parapijos istorija / Sabina Mikučionienė, Genovaitė Pilipavičienė. – 2004. – 60 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB Gelvonų b-ka, 2007.
 4. Jankovskienė D. Alionių parapijos ir bažnyčios istorija. – 2001. – 10 p. – Spausd. – Širvintų r. Alionių b-ka, 2002.
 5. Katalikų gyvenimas rajone: [iškarpų aplankas]. – 2002. – 26 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 6. Katalikų gyvenimas rajone: [kopijų aplankas]. – 2002. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 7. Kristaus pašauktieji: Biografijos Širvintų rajone kunigavusių kunigų: [iškarpų aplankas]. – 2002. – 60 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 8. Musninkų parapijos istorija: Pagal N. Švogžlio – Milžino rankraštį: [iškarpų aplankas]. – 1989. – 7 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 9. Nikodemas Švogžlys – milžinas: [kopijų aplankas]. – 2002. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 10. Taparauskienė D. Gegužinės pamaldos Družuose: atsiminimai. – 1997. – 6 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

Visuomenės mokslai

 1. Neįgalieji – mūsų visuomenės nariai: rajono neįgaliųjų veikla: [kopijų aplankas]. – 2005. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

Politika

 1. Jurkevičienė R. Pirmieji komjaunuoliai. – 1974. – 6 p.: iliustr. – Rankr. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 2. Petrauskienė V. Širvintų rajono pionierių namų istorija. – T. 2. – 1987. – 179 p.: iliustr. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.
 3. Petrauskienė V. Širvintų rajono pirmieji vyr. pionierių vadovai. – 1985. – 58 p.: nuotr. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.
 4. Petrauskienė V. Širvintų rajono XI penkmečio vyr. pionierių vadovai. – 1986. – 112 p.: nuotr. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.
 5. Taparauskienė D. Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus viešnagė Družų kaime: [iškarpos]. – 2002. – 12 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 6. Žuvusieji rajono komjaunuoliai. – 1975. – 10 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Unciūnų b-ka, 1982.

Ekonomika

 1. Bendra Širvintų rajono apžvalga. – 1982. – 69 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 2. Kisieliauskienė J. Persitvarkymas žengia per rajoną: apžvalga. – 1988. – 51 p. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.
 3. Paulauskienė V. Širvintų rajonas XI penkmetyje. – 1986. – 43 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1987.
 4. Rajono įmonės, organizacijos, uždarosios akcinės bendrovės (UAB): [iškarpų aplankas]. – 2002. – 40 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 5. Širvintų rajonas XI penkmetyje. – 1986. – 90 p.: nuotr. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.
 6. Širvintų rajono Lenino ordininkai. – 1981. – 30 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.

Švietimas. Mokyklos

 1. „Atžalyno“ vidurinės mokyklos moksleivių rašiniai: Pagal I. Šeiniaus kūrinius. – 2000. – 24 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 2. Bružaitė A. Liukonių mokyklos kronika: [iškarpų aplankas]. – 1997. – 7 p. – Širvintų r. Liukonių b-ka, 2002.
 3. Dalinkevičiūtė V. Mokytojas Vladas Žvirblis: Prisiminimai. – 1988. – 61 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 4. Masiulienė N. Čiobiškio specialiųjų auklėjimo ir globos namų auklėtinių, patyrusių smurtą, psichologinė analizė: Bakalauro darbas. – 2002. – 60 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 5. Mokytojas Vl. Žvirblis. – 1975. – 27 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Unciūnų b-ka, 1982.
 6. Palkevičienė L. Bagaslaviškio vidurinės mokyklos istorija. – 1986. – 55 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 7. Rajono mokyklų istorijos: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 8. Šimanskienė S. Vis buvo darbas ir darbas: [apie ilgametę pedagogę Vladą Daliukevičienę, Čiobiškio mokykloje išdirbusią 48 metus]. – 2001. – 3 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. Čiobiškio b-ka, 2002.
 9. Vaicechauskienė H. LTSR nusipelnę rajono mokytojai. – 1984. – 39 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 10. Vaicechauskienė H. Rajono mokytojai TSRS švietimo žymūnai. – 1984. – 22 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 11. Vileišių mokyklos istorinė apžvalga. 1929–1962 m. – 2 p. – Spausd. – Širvintų r. Vileikiškių b-ka, 2002.

Etnografija. Papročiai. Tautosaka

 1. Ach, tos kaimų vakaruškos / sud. Elena Matukienė. – 2003. – 9 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Bagaslaviškio b-ka, 2007.
 2. Alionių krašto senovinės dainos / sud. Danuta Jankovskienė. – 2005. – 7 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Alionių b-ka, 2007.
 3. Balsevičius A. Padavimas apie Širvintas. – 1981. – 7 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.
 4. Balsevičius A. Padavimas apie Širvintų mietą. – 1988. – 14 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 5. Balsevičius A. Padavimas apie Širvintų mietą. – 1988. – 6 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 6. Balsevičius A. Vestuvės, vestuvės…: (šiuolaikinių vestuvių aprašymas). – 1989. – 20 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1992.
 7. Bružaitė A. Liukonių mitologiniai akmenys ir legendos: atsiminimai. – 1990. – 8 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Liukonių b-ka, 2002.
 8. Bružaitė, Angelė. Liukonių apylinkės mitologiniai akmenys. – 1995. – 5 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Liukonių b-ka, 1997.
 9. Cesiūnienė N. Iš protėvių dainų šaltinio: Juodiškių krašto senovinės dainos. – 2000. – 15 p. – Spausd. – Širvintų r. Juodiškių b-ka, 2002.
 10. Dainos, legendos, žaidimai. – 1967. – 18 p. – Rankr. – Širvintų r. Zibalų b-ka, 2002.
 11. Gale ulyčios prasčiausia gryčia. Kas?: [nuotraukų albumas]. – 1986. – 25 p. – Širvintų r. VB, 2002.
 12. Gelvonų krašto tradicijos ir papročiai. – 1997. – 12 p. – Rankr. – Širvintų r. Gelvonų b-ka, 2002.
 13. Iš protėvių dainų šaltinio: Juodišių krašto senovinės dainos / sud. Nijolė Cesiūnienė. – 2005. – 15 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Juodišių b-ka, 2007.
 14. Iš senolių skrynių / sud. E. Matukienė. – 2005. – 8 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.
 15. Kaimo vakaruškos, gegužinės (Gelvonų krašto) / sud. Sabina Mikučionienė, Genovaitė Pilipavičienė. – 2004. – 15 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Gelvonų b-ka, 2007.
 16. Karo metų dainos. – 1990. – 47 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1992.
 17. Kas senolių sugalvota – mūsų kruopščiai užrašyta. – 1968. – 12 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB Musninkų b-ka, 1982.
 18. Kas senolių sugalvota, mūsų kruopščiai užrašyta: atsiminimai. – 1968. – 11 p. – Spausd. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 19. Kazlauskaitė R. Senieji vestuvių papročiai ir apeigos Kernavėje. – 1976. – 18 p. – Spausd. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 20. Kernaviečių prietarai: Senų žmonių atsiminimai. – 1968. – 11 p. – Rankr. – Širvintų r. – Kernavės b-ka, 2002.
 21. Labanauskienė J. Karo metų dainos. – 1989. – 49 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 22. Liaudies dainos, dainuojamos Pigonių [Pigonys] kaime / užrašė Lapelių filialo vedėja A. Lisauskienė. – 1980. – Širvintų r. VB Lapelių b-ka, 1982.
 23. Liaudies dainos. – 1976. – 11 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Viršuliškių b-ka, 1982.
 24. Liaudies dainos. – 1977. – 10 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Viesų b-ka, 1982.
 25. Liaudies dainos. – 1981. – 8 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB Kiauklių b-ka, 1982.
 26. Liaudies dainos: [magnetofono įrašas]. – 1979. – Širvintų r. VB Gelvonų b-ka, 1982.
 27. Linų mynimo talka: atsiminimai. – 1998. – 5 p. – Rankr. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 28. Lisauskienė A. Atidarykime dainų skrynelę: Pigonių kaimo dainos. – 1995. – 21 p. – Rankr. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 29. Lisauskienė A. Senovinės dainos. – 1995. – 7 p. – Spausd. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 30. Lisauskienė, Albina. Senovinės Lapelių krašto dainos. – 1995. – 16 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Lapelių b-ka, 1997.
 31. Matukienė E. Oi tu, lineli, tu mėlynžiedi…: Kaimo dainos. – 1991. – 15 p. – Rankr. – Širvintų r. Bagaslaviškio b-ka, 2002.
 32. Matukienė, Elena. Senelių dainos. – 1996. – 18 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Neveronių b-ka, 1997.
 33. Micienė, Ona. Lietuvių liaudies dainos, dainuojamos Kiauklių krašte. – 1996. – 24 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Kiauklių b-ka, 1997.
 34. Mikučionienė S. Etnografinis Mikalajūnų kaimas. – 1987. – 60 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Gelvonų b-ka, 2002.
 35. Mikučionienė S. Senelių dainos. – 1995. – 26 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Gelvonų b-ka, 1997.
 36. Mikučionienė S. Senelių dainos. – 1995. – 35 p. – Rankr. – Širvintų r. Gelvonų b-ka, 2002.
 37. Mįslės. – 1979. – 8 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB Medžiukų b-ka, 1982.
 38. Palkevičienė L. Oi tu, lineli, tu mėlynžiedi… Prisiminimai. – 1985. – 13 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 39. Patarlės ir priežodžiai. – 1979. – 6 p. – Mašinr. – Širvintų r. Medžiukų b-ka, 1982.
 40. Prieglauskienė A. Kaipgi gražus gražus rūtelių darželis: Musninkų kolūkis. – 1968. – 11 p.: nuotr., album. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 41. Senieji širvintiškiai pasakoja: patarlės, priežodžiai, vestuviniai papročiai ir apeigos. – 1983. – 54 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 42. „…seni žmonės sako…“. – 1973. – 13 p. – Rankr. – Širvintų r. Viršuliškių b-ka, 1982.
 43. Senovinės liaudies dainos: dainos, rateliai bei žaidimai. – 1986. – 117 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 44. Šiaulių, Jaskaudžių kaimų giesmės. – 2002. – 15 p. – Spausd. – Širvintų r. Alekniškio b-ka, 2002.
 45. Širvintų krašto liaudies dainos. – 1998. – 34 p. – Spausd., rankr. – Širvintų r. VB, 2002.
 46. Taip močiutė man dainavo…: Senosios dainos. – 1986. – 130 p. – Rankr. – Širvintų VB, 2002.
 47. Tremtinių dainos I d. – 1990. – 9 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 48. Tremtinių dainos II d. – 1990. – 11 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 49. Vardų suteikimo šventė: atsiminimai. – 1974. – 8 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 50. Vestuvinės apeigos Širvintų rajone. – 2001. – 12 p. – Spausd. – Širvintų VB, 2002.
 51. Viešoji įstaiga „Vikingų kaimas“: Družų kaimas. – 2014. – 14 p. – Širvintų r. SVB, 2014.

Gamta. Saugomos gamtos teritorijos. Gamtos paminklai

 1. Aplinkos apsauga rajone: [iškarpų aplankas]. – 2002. – 27 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 2. Aplinkos apsauga rajone: [kopijų aplankas]. – 2002. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 3. Aplinkos apsauga rajone: [kopijų aplankas]. – 2006. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 4. Rajono gamta: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

Medicina

 1. Balsevičius A. Medicininio gyventojų aptarnavimo Širvintų rajone vystymasis ir jo ypatumai. – 1986. – 118 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 2. Saveikienė D. Družų kaimo felčerinio punkto istorija. – 2002. – 15 p. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

Technika

 1. Družų aviamodelių būrelis 2004–2007 / sud. Dalia Taparauskienė. – 63 p.: nuotr. – Spausd., iškarp. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.
 2. Kisieliauskienė J. Technikos paminkliniai objektai: [albumas]. – 1984. – 151 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

Žemės ūkis. Miškų ūkis

 1. Barbaravičienė J. Virvyčių kolūkio istorija. – 1975. – 129 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.
 2. Jurkevičienė R. Kernavės kolūkio 10 penkmečio darbo pirmūnai. – 1978. – 17 p.: iliustr. – Rankr. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 3. Jurkevičienė R. Kernavės kolūkio švyturiai. – 1974. – 20 p.: iliustr. – Rankr. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 4. Kalesnykas P. Širvintų rajono Musninkų kolūkio istorija. – 1971. – 184 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.
 5. Kalesnykas P. Širvintų rajono Musninkų kolūkio istorija: Diplominis darbas. – 1971. – 120 p. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.
 6. Kernavės kolūkio istorija. – 1980. – 75 p. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.
 7. Mūsų šefai – Družų kolūkis: [iškarpų aplankas]. – 1984-1990. – 45 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 8. Prieglauskienė A. Po mūsų kolūkį. – 1970. – 13 p.: nuotr. album. – Rankr. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 9. Purvaneckienė, Jadvyga. Kernavės kolūkio istorija. – 1982. – 69 p. – Spausd. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 10. Širvintų rajono Virvyčių kolūkio istorija. – 1971. – 128 p. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 11. Svečiuose pas rajono ūkininkus: [iškarpų aplankas]. – 2002. – 31 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 12. Svečiuose pas rajono ūkininkus: [kopijų aplankas]. – 2002. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 13. Vileikiškių kolūkio susikūrimas: atsiminimai / sud. Virginija Gigaškaitė. – 2002. – 5 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Vileikiškių b-ka, 2007.
 14. Virvyčių kolūkio istorija. – 1979. – 70 p. – Spausd., nuotr., pried. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 15. Visockas G. Širvintų rajono Dzeržinskio vardo kolūkio istorija. – 1979. – 109 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. SVB, 1982.

Menas. Architektūra

 1. Gigaškaitė V. Pigašių kapinių antkapių užrašai. – 1998. – 6 p. – Rankr. – Širvintų r. Vileikiškių b-ka, 2002.
 2. Henrikas Orakauskas: skulptūros studija – galerija „Šulinys“ – atgaiva meno ištroškusiems. – 20 p. – Širvintų r. SVB, 2015.
 3. Jankūnas E. Širvintų rajono dalies paminklai: [albumas]. – 1984. – 124 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 4. Jonas Strazdas: [kopijų aplankas]. – 1994. – Širvintų r. SVB, 2007.
 5. „Kai armonika grodavo tyliai“. Antanas Zaremba (1921-2006) Anciūnų krašto liaudies muzikantas. – 39 p. – Širvintų r. Anciūnų biblioteka, 2018.
 6. Kompozitorius Jonas Dambrauskas: [kopijų aplankas]. – 2003. – Širvintų r. VB Lapelių b-ka, 2007.
 7. Kraštietis kompozitorius Jonas Dambrauskas: [literatūros sąrašas]. – 2001. – 6 p. – Širvintų r. VB, 2002.
 8. Kraštietis kompozitorius Jonas Dambrauskas: [literatūros sąrašas]. – 2001. – Širvintų r. VB, 2007.
 9. Laurynas Stuoka – Gucevičius: [iškarpų aplankas]. – 1998. – 25 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 10. Paminklai genocido aukoms ir rezistencijos dalyviams atminti Širvintų rajone: [kopijų aplankas]. – 2006. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 11. Paminklas Ignui Šeiniui. – 33 p. – Širvintų r. SVB, 2013.
 12. Rajono poetai, menininkai, muzikantai: [iškarpų aplankas]. – 2002. – 88 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 13. Rajono poetai, menininkai, muzikantai: [kopijų aplankas]. – 2002–2006. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 14. Šavareikaitė A. Istoriniai ir kultūros paminklai, jų apsauga. – 1985. – 26 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 15. Šimtmečio medžio skulptūrų parkas „Briedžių takas“. – 6 p. – Širvintų r. SVB, 2018.
 16. Širvintų rajono dailės paminklai. – 1982. – 119 p.: nuotr. – Mašinr. – Širvintų r. kraštotyros draugija, 1982.
 17. Širvintų rajono paminklai: [iškarpų aplankas]. – 1996. – 11 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 18. Širvintų rajono paminklai: [kopijų aplankas]. – 2004. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 19. Širvintų rajono vaizdai: [nuotraukų rinkinėlis]. – 1979. – 12 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų VB, 2002.
 20. Taparauskienė D. Dainių kaimo kapinaitės: atsiminimai. – 1999. – 19 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 21. Taparauskienė D. Dubių kaimo kapinaitės: atsiminimai. – 1999. – 9 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 22. Taparauskienė D. Kaironių kaimo kapinaitės: atsiminimai. – 1999. – 11 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 23. Taparauskienė D. Prienų kaimo kapinaitės. – 2000. – 6 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 24. Taparauskienė D. Vindeikių kaimo kapinaitės: atsiminimai. – 2000. – 15 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 25. Taparauskienė D. Žvirblių kaimo kapinaitės: atsiminimai. – 2002. – 4 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 26. Vaiva Mainelytė: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 27. Zibalų apylinkės kultūros paminklų sąrašas. – 1988. – 4 p. – Spausd. – Širvintų r. Zibalų b-ka, 2002.

Dailieji verslai. Dailieji amatai

 1. Alekna V. Liaudies menininkas Juozas Dragūnas: prisiminimų rinkinys. – 1972-1976. – 36 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 2. Balsevičius, Alfonsas. Kaimo auksarankis: [apie Joną Zdanauską]. – 1997. – 3 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1997.
 3. Liaudies menininkas Ipolitas Užkurnys: [iškarpų aplankas]. – 1990. – 5 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų VB, 2002.
 4. Liaudies menininkas Ipolitas Užkurnys: [kopijų aplankas]. – 2002. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 5. Liaudies menininkas Jonas Strazdas / sud. Elena Matukienė, Leokadija Palkevičienė. – 1990. – 16 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Bagaslaviškio b-ka, 2007.
 6. Marytė Inčiuvienė (kaimo audėja) / sud. Dalia Taparauksienė. – 2005. – 6 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.
 7. Paulauskienė, Vanda. Liaudies dailininkė E. Pilcekienė. – 1988. – 24 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1992.
 8. Pileckienė E. Liaudies dailininkė E. Pileckienė: prisiminimai iš mano gyvenimo metų. – 1989. – 18 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

Sportas

 1. Rajono sporto pasiekimai: [kopijų aplankas]. – 2005–2006. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

Kalbotyra. Literatūra. Memuarai

 1. Alekna V. Mickonių šnektelė. – 1969–1976. – 29 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 2. Alekna V. Spausdintų dalykų sąrašas: literatūros sąrašas. – 1990. – 23 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 3. Alfonso Balsevičiaus eilėraščiai. – 2001. – 13 p. – Spausd. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 4. Apie Igną Šeinių trumpai: [ištraukos iš įvairių leidinių]. – 1998. – 68 p. – Spausd. – Širvintų r SVB, 2007.
 5. Apie Igną Šeinių trumpai: [ištraukos iš įvairių leidinių]. – 1998. – 68 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 6. Čiobiškio krašto pavardės 2006 / sud. Snieguolė Šimanskienė. – 4 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Čiobiškio b-ka, 2007.
 7. Gasiūnaitė A. ir kt. Žmonių atsiminimai apie I. Šeiniaus seserį. – 1991. – 10 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 8. Gigaškaitė V. Viktoras Brazauskas – Žemaitės literatūrinės premijos laureatas. – 1997. – 3 p. – Rankr. – Širvintų r. Vileikiškių b-ka, 2002.
 9. Henrikas Klimašauskas (kraštietis) – pogrindžio rašytojas: [iškarpų aplankas]. – 1995. – 18 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 10. Ignas Jurkūnas – Šeinius: [iškarpų aplankas]. – 2000. – 21 p. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 11. Ipolitas Užkurnys: poezijos rinktinė / sudarė A. Užkurnienė. – 2006. – 86 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.
 12. Ipolitas Užkurnys: prozos rinktinė / sud. A. Užkurnienė. – 2006. – 78 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.
 13. Irvis Šeinius: [kopijų aplankas]. – 1994. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 14. Ištraukos iš Igno Šeiniaus knygos „Raudonasis tvanas“: [iškarpų aplankas]. – 1989. – 46 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 15. Jurgita Černiak ir jos kūryba / sud. Virginija Gigaškaitė. – 2001. – 71 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Vileišių b-ka, 2007.
 16. Jurgita Černiak ir jos kūryba. – 2001. – 20 p. – Spausd. – Širvintų r. Vileikiškių b-ka, 2002.
 17. Jurkevičienė R. Kernavės apylinkių kaimai: senų žmonių prisiminimai apie kaimų pavadinimų kilmę. – 1967. – 6 p. – Rankr. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 18. Kairytė B. Mylėjęs Lietuvą ir Kernavę: Kunigo ir rašytojo N. Švogžlio – Milžino kūrybos apžvalga. – 1999. – 13 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 19. Karalienė V. Poetas Juozas Krūminas. – 1988. – 79 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB Gelvonų vid. m-klos b-ka, 1992.
 20. Kraštiečiui Viktorui Brazauskui – 60: [iškarpų aplankas]. – 2001. – 56 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 21. Kraštiečiui Viktorui Brazauskui – 60: [kopijų aplankas]. – 2001. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 22. Lipeikienė, Rasa. Juozas Krūminas: faktai ir problemos: [diplominis darbas]. – 1993. – 72 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1997.
 23. Liudviko Oškinio kūryba. – 2007. – 18 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.
 24. Liudviko Oškinio kūryba: [iškarpų aplankas]. – 2001. – 34 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 25. Matukienė E. Bagaslaviškio apylinkių vietovardžiai. – 1991. – 14 p. – Rankr. – Širvintų r. Bagaslaviškio b-ka, 2002.
 26. Mikučionienė S. Poetas Juozas Krūminas: atsiminimai. – 1986. – 110 p. – Rankr. – Širvintų r. Gelvonų b-ka, 2002.
 27. Nijolės Balionienės kūryba. – 2002. – 20 p. – Rankr., iškarp. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.
 28. Oškinis, Liudvikas. Mėlynas aidas: miniatiūros. – Širvintos, 2005. – 36 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.
 29. Paulauskienė V. Anksti užgesęs talentas: Prisiminimai apie kraštietį J. Krūminą. – 1989. – 10 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 30. Paulauskienė, Vanda. Nepelnytai užmirštas kraštietis: Juozo Krūmino 75-osioms metinėms. – 1989. – 12 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1992.
 31. Paulauskienė, Vanda. Nepelnytai užmirštas kraštietis: Juozo Krūmino 75-osioms metinėms. – 1989. – 23 p.: iliustr. – Spausd., rankr. – Širvintų r. VB, 2002.
 32. Rajono literatų kūryba. 1978–1983 m. : [iškarpų aplankas]. – 1983. – 57 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 33. Rajono literatų kūryba: [iškarpų aplankas]. – 1986. – 51 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 34. Širvintų krašto literatų kūryba: [kopijų aplankas]. – 2005–2007. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 35. Skebėra K. Ignas Jurkūnas – Šeinius: Biografinės nuotrupos: Atsimenu ir amžininkai pasakojo. – 1976. – 80 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 36. Spausdintų dalykų sąrašas: literatūros tyrinėtojo V. Aleknos publikacijos. – 1990. – 23 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1992.
 37. Taparauskienė D. Ignas Šeinius: [iškarpų aplankas]. – 2002. – 13 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 38. Taparauskienė D. Kraštiečiai rašytojai: [iškarpos]. – 1994. – 7 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 39. Vaicekauskienė F. Atsiminimai apie Igną Šeinių. – 1980. – 11 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.
 40. Vaicekauskienė F. Ignas Šeinius. – 1986. – 28 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 41. Vėl sugrįžęs: Igno Šeiniaus 100-osioms gimimo metinėms. – 1989. – 40 p. – Mašinr., priedai. – Širvintų r. VB, 1992.
 42. Virginijos Bilotienės kūryba. – 2002. – 5 p. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 43. „Poezijos pavasarių“ svečiai: [kopijų aplankas]. – 1996. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

Kraštotyra

 1. Apie Kernavę: [iškarpų albumas]. – 1986-1996. – 7 p. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 2. Balsevičius A. Apie ką ošia Paširvinčio medžiai. – 1988. – 22 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 3. Balsevičius A. Pro debesų plyšį į Širvintas pažvelgus: Prisiminimai. – 1995. – 25 p.: iliustr. – Spausd., rankr. – Širvintų r. VB, 2002.
 4. Balsevičius A. Pro debesų plyšį į Širvintas pažvelgus: Prisiminimai. – 1995. – 25 p.: iliustr. – Spausd., rankr. – Širvintų r. VB, 2002.
 5. Draučių kaimo tragedija. 1998 vasario 15 d.: [iškarpų aplankas]. – 1998. – 33 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 6. Družų kaimas ir jo gyventojai spaudoje: [kopijų aplankas] / sud. Dalia Taparauskienė. – 2005. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.
 7. Družų kaimas ir jo gyventojai spaudoje: [kopijų aplankas] / sud. Dalia Taparauskienė. – 2006. – (Tęsiamas). – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.
 8. Družų kaimo bendruomenės metraštis. 2003–2005 m.  / Dalia Taparauskienė. – 103 p. – Spausd., iškarp., nuotr. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.
 9. Družų kaimo bendruomenės metraštis.  2005–2006 m. / sud. Dalia Taparauskienė. – 103 p. – Spausd., iškarp., nuotr. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.
 10. Družų kaimo gyvenimas iš spaudos puslapių: [iškarpų aplankas]. – 1999-2002. – 58 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 11. Iš kraštotyrininko albumo: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 12. Jurkevičienė R. Užsukite į Kernavę. – 1988. – 4 p. – Spausd. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 13. Kaimo bendruomenės: [kopijų aplankas]. – 2005. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 14. Kasdienybėje ir šventėje: [albumas]. – 1984. – 63 p. – Tekst. spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 15. Kernavė, jos praeitis ir šiandiena: iškarpos, lankytinos vietos: [kopijų aplankas]. – 1987. – 30 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1987.
 16. Kernavė, jos praeitis ir šiandiena: [iškarpų iš periodinės spaudos aplankas] 1968– . (Tęsiamas). – Širvintų r. VB, 1982.
 17. Kernavė. Jos praeitis ir šiandiena: [iškarpų aplankas]. – 1987. – 70 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 18. Kisieliauskienė J. Kraštotyros, paminklų apsaugos darbų katalogas. – 1991. – 49 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 19. Kraštotyrininkas A. Balsevičius ir jo darbai. – 1990. – 66 p. – Spausd. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 20. Kraštotyrininkas A. Balsevičius ir jo darbai. – 1999. – 22 p. – Spausd. – Širvintų VB, 2002.
 21. Lisauskienė, Albina. Kraštotyrininkas A. Balsevičius ir jo darbai. – 1994. – 16 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB Lapelių b-ka, 1997.
 22. Liukonių kaimas spaudoje: [kopijų aplankas] / sud. Gražina Putrimienė. – 2006. – (Tęsiamas). – Širvintų r. VB Liukonių b-ka, 2007.
 23. Mano vietovė atkūrus nepriklausomybę (apie Družų kaimą) / sud. Rūta Markevičienė. – 2005. – 7 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.
 24. Pirminių kraštotyrinių organizacijų kraštotyrinių darbų sąrašas. – 1985. – 19 p. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.
 25. Publikacijų apie Širvintų kraštą sąrašas. – 2000. – 15 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 26. Rajono kraštotyrininkų metraštis: [albumas]. – 1984. – 59 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 27. Sapronienė V. Širvintų raj. lankytinos ir saugotinos vietos. – 1980. – Mašinr. – 112 p.: nuotr., iliustr. – Širvintų r. kraštotyros draugija, 1982.
 28. Senolių išmintis: senolių pastebėjimai – orų spėjimai, ryšys tarp augalų ir mėnulio fazių: [kopijų aplankas]. – 2002. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2003.
 29. Senove alsuojanti Kernavė: [iškarpų aplankas]. – 1996. – 70 p. – Širvintų r. SVB, 1997.
 30. Senove alsuojanti Kernavė: [iškarpų aplankas]. – 2000. – 83 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 31. Senove alsuojanti Kernavė: [kopijų aplankas]. – 1982–2005. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 32. Širvintos 2000: Informacija apie lankytinas vietas, įmones, apgyvendinimą, galimybes pailsėti gamtoje. – 2000. – 8 p. – Spausd. – Širvintų VB, 2002.
 33. Širvintos: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 34. Širvintų kraštas interneto puslapiuose: [kopijų aplankas]. – 2003–2007. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 35. Širvintų miesto svečiai: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 36. Širvintų rajonas: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 37. Stravinskienė J. Pakerpės kaimas. – 2002. – 10 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 38. Sustabdytos akimirkos: [albumas]. – 1976. – 30 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. VB, 2002.
 39. Taparauskienė D. Įžymios rajono vietos: [iškarpų aplankas]. – 1996. – 10 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 40. Taparauskienė D. Vienkiemiai: atsiminimai. – 1998. – 12 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 41. Taparauskienė D. Vindeikiai: [iškarpų aplankas]. – 1999-2002. – 7 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 42. Tviragaitė R. Kraštotyrinė medžiaga apie Čiobiškį. – 1953. – 17 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Čiobiškio b-ka, 2002.
 43. Viskas apie Čiobiškį: [iškarpų aplankas]. – 1987–2002. – 112 p. – Širvintų r. Čiobiškio b-ka, 2002.

Biografijos

 1. Bružaitė A. Širvintų rajone gimę įžymūs respublikos žmonės: Bibliografinė rodyklė. – 1973. – 2 p. – Rankr. – Širvintų r. Liukonių b-ka, 2002.
 2. Česlovas Kavaliauskas: [kopijų aplankas]. – 2005. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 3. Česlovas Šaduikis: [iškarpų aplankas]. – 26 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 4. Česlovas Šaduikis: [kopijų aplankas]. – 2000. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 5. Dainius Valeiša – IT pradininkas / sud. Dalia Taparauskienė. – 2005. – 6 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.
 6. Darbais sugrįžtantys… / sudarė Vanda Paulauskienė. – 2000. – 23 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.
 7. Garbės piliečiai: [Viktoras Alekna]: [kopijų aplankas]. – 2005. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 8. Ipolitas Užkurnys: autobiografijos / sud. A. Užkurnienė. – 2006. – 89 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.
 9. Irvis Šeinius pas mus ir mes pas jį: [kopijų aplankas]. – 2000. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 10. Irvis Šeinius: [kopijų aplankas]. – 1994. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 11. Jankovskienė D. Prisiminimai apie Janiną Valickaitę. – 2000. – 7 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Alionių b-ka, 2002.
 12. JAV lietuviai – mūsų kraštiečiai. – 2002. – 20 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.
 13. Jie garsina mūsų rajoną: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 14. Jonas Kronkaitis: [kopijų aplankas]. – 2005. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 15. Jų vardai gyvi: [nuotraukų albumas]. – 1970. – 10 p. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 16. Juozas Kanopka (kraštietis): [iškarpų aplankas]. – 1999. – 20 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 17. Juozas Kanopka: [kopijų aplankas]. – 1994. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 18. Kazimieras Skebėra – žmogus gimęs XIX amžiuje: [kopijų aplankas]. – 1995. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 19. Kazimieras Skebėra – žmogus, gimęs XIX amžiuje: [iškarpų aplankas]. – 2002. – 7 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 20. Kisieliauskienė J., Šavareikaitė A. Jie gimė, gyveno, dirbo Širvintų rajone. – 1984. – 20 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1987.
 21. Kisieliauskienė J., Šavareikaitė A. Jie gimė, gyveno, dirbo Širvintų rajone. – 1984. – 20 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 22. Kraštietis Juozas Darulis. – 6 p. – Širvintų r. SVB, 2016.
 23. Kraštietis Petras Naraškevičius: [kopijų aplankas]. – 2002. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 24. Kraštietis – vienas pirmųjų Lietuvos savanorių: tarpukario Lietuvos kariuomenės pulkininkas Vladas Skorupskis – žinomiausias iš Širvintų apylinkių kilęs Lietuvos karo veikėjas. – 10 p. – Širvintų r. SVB, 2017.
 25. Maciulevičienė V. P. Mikalajūnas – aukščiausios tarybos deputatas. – 1987. – 20 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. VB Motiejūnų b-ka, 1987.
 26. Maciulevičienė V. P. Mikalajūnas – Širvintų rajono Dzeržinskio kolūkio pirmininkas, LTSR Aukščiausios Tarybos deputatas. – 1987. – 8 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. Motiejūnų b-ka, 2002.
 27. Matukaitienė V. JAV lietuviai – mūsų kraštiečiai. – 2002. – 24 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 28. Matukaitienė V. Tėvynės laisvės kaina – akių šviesa: P. Daunio, praradusio regėjimą mūšyje ties Širvintomis 100-osioms metinėms. – 2000. – 16 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 29. Nikodemas Švogžlys – Milžinas: [iškarpų aplankas]. – 2000. – 122 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 30. Nikodemas Švogžlys – Milžinas: [kopijų aplankas]. – 2002. – (Tęsiamas). – Širvintų r. VB, 2007.
 31. Palkevičienė L. Bronius Bagdonas: Prisiminimai. – 1984. – 11 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 32. Paulauskienė V. Darbais sugrįžtantys…: Įžymūs rajono žmonės ir jų nuopelnai. – 2001. – 25 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 33. Paulauskienė V. Jonas Strazdas: [albumas]. – 1986. – 42 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 34. Paulauskienė V. Jonas Strazdas: gyvenimas ir kūryba. – 1987. – 44 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1987.
 35. Pranas Navalinskas: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 36. Rajono poetai, menininkai, muzikantai: [kopijų aplankas]. – 2002-2006. – (Tęsiamas). – Širvintų r. VB, 2007.
 37. Rajono „Metų“ žmonės: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 38. Stasys Kapnys. 1986-1958: [iškarpų aplankas aqpie kraštietį S. Kasinį]. – 1999. – 26 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 39. Stasys Kapnys: [kopijų aplankas]. – 2007. – (Atnaujintas. Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 40. Tėvynės laisvės kaina – akių šviesa (Lietuvos kariuomenės kūrėjui – savanorių, aklųjų organizatoriui P. Dauniui 100) / sudarė Vyta Matukaitienė. – 2000. – 37 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.
 41. Veronika Ciesiūnienė apie prabėgusius gyvenimo ir darbo metus: Atsiminimai. – 1998. – 4 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 42. Viktoras Alekna: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

Istorija

 1. Albino Bagdonavičiaus prisiminimai: Tremties dienoraštis. – 2001. – 32 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 2. Antrojo pasaulinio karo dalyvių prisiminimai. – 1972. – 38 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 3. Apie liaudies gynėjus. – 1972. – 16 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Musninkų b-ka, 1982.
 4. Balsevičius A. Kai naktis su diena susimaišo: Prisiminimai. – 1989. – 21 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 5. Balsevičius A. Prisiminimai. – 1987. – 18 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 6. Barbaravičienė, Jadvyga. Viktoro Aleknos prisiminimai apie tremtį. – 1993. – 5 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1997.
 7. Bilotienė M. Širvintų rajono Zibalų apylinkės tremtiniai: Tremtinių prisiminimai. – 1990. – 16 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 8. Buvę tremtyje… – Širvintos, 2002. – 23 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.
 9. Buvę tremtyje: Tremtinių atsiminimai. – 2002. – 48 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 10. Dalinkevičiūtė V. Pirmieji tremtiniai. – 1989. – 7 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 11. Damalakienė D., Taparauskienė D. Tremtyje – tremtinių atsiminimai. – 2001. – 27 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 12. Didžiojo Tėvynės karo dalyvių atsiminimai. – 1970. – 91 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.
 13. Didžiojo Tėvynės karo dalyvių prisiminimai. – 1975. – 12 p.: iliustr. – Rankr. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 14. Didžiojo Tėvynės karo dalyvių prisiminimai. – 1975. – 22 p. – Rankr. – Širvintų r. Zibalų b-ka, 1982.
 15. Didžiojo Tėvynės karo dalyvių prisiminimai. – 1976. – 6 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Viesų b-ka, 1982.
 16. Didžiojo Tėvynės karo dalyvių prisiminimai. – 1976. – 8 p. – Rankr. – Širvintų r.VB Unciūnų b-ka, 1982.
 17. Didžiojo Tėvynės karo dalyvių prisiminimai. – 1978. – 13 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Vindeikių b-ka, 1982.
 18. Gyvenimai su skausmo žyme: tremtinių šeimų atsiminimai. – 1989. – 80 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 19. Iš praeities: [iškarpų aplankas]. – 1993. – 19 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 20. Išsaugoti ateities kartoms: [iškarpų iš periodinės spaudos kraštotyros klausimais aplankas]. – 1968. – (Tęsiamas). – Širvintų r. VB, 1982.
 21. Jie žuvo nuo nacionalistų rankos. – 1973. – 35 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Gelvonų b-ka, 1982.
 22. Jurkevičienė R. Didžiojo Tėvynės karo dalyvių prisiminimai. – 1972. – 10 p. – Rankr. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 23. Kai patrankos griaudė: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1965. – Širvintų r. VB, 1982.
 24. Kazlauskaitė V. Didžiojo Tėvynės karo veteranas, personalinis pensininkas Baumila Vytautas. – 1984. – 22 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 25. Kriaučiūnienė G. Zibalų apylinkės karo veteranai: atsiminimai. – 1968. – 10 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Zibalų b-ka, 2002.
 26. Kriaučiūnienė G. Zibalų apylinkės karo veteranai: atsiminimai. – 1968. – 11 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Zibalų b-ka, 2002.
 27. Mikučionienė S. Širvintų rajono Gelvonų parapijos tremtinių ir politinių kalinių prisiminimai. – 1999. – 32 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Gelvonų b-ka, 2002.
 28. Musninkietės Didžiajame Tėvynės kare: [aplankas]. – 1996. – 14 p. – Rankr. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 29. Musninkų apylinkės istorinių paminklų sąrašas. – 1970. – 14 p. – Rankr. – Širvintų r. Viršuliškių b-ka, 1982.
 30. Nuklyskime į praeitį: vaikaičių atsiminimai apie senelius. – 1999. – 12 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Zibalų b-ka, 2002.
 31. Okupuotosios Lietuvos Širvintų krašto žmonių darbo ir kančių 1919–1928 m. dienoraštis: [iškarpų aplankas]. – 1992. – 7 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 32. Paminklinis akmuo 1863 m. sukilimo dalyviams Kyvonių kaime: Zibalų seniūnija. – 13 p. – Širvintų r. SVB, 2013.
 33. Partizano dukros gyvenimo vingiai (Genovaitės Zurzaitės-Varkauskienės). –8 p. – Širvintų r. SVB, 2016.
 34. Pasakojimas apie sunkią moters dalią buržuazijos valdymo metais: [magnetofoninis įrašas] / pasakoja Vindeikių kaimo 99 m. amžiaus gyventoja Brasiūnienė Karolina. – 1981. – Širvintų r. VB Vindeikių b-ka, 1982.
 35. Paulauskienė V. A. Namajuškienės prisiminimai. – 1990. – 4 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 36. Paulauskienė V. Mūsų žemiečiai kovose dėl pergalės. – 1986. – 66 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1987.
 37. Pergalės diena prisiminimuose. – 1974. – 24 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Zibalų b-ka, 1982.
 38. Pergalės diena prisiminimuose: senų žmonių atsiminimai. – 1974. – 13 p. – Rankr. – Širvintų r. Zibalų b-ka, 2002.
 39. Prielgauskienė A. Jų šlovė neišblės: atsiminimai. – 1976. – 16 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 40. Prieglauskienė A. Tremtinių prisiminimai. – 1992. – 7 p. – Spausd. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 41. Rajono vaduotojai: [iškarpų iš periodinės spaudos aplankas]. – 1968– . – (Tęsiamas). – Širvintų r. VB, 1982.
 42. Rajono vaduotojai: [iškarpų rinkinys]. – 1986. – 76 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 43. Ramaneckienė E. Istorijos paženklinti likimai: Bartkuškio mikrorajono Janiūnų sen. tremtinių pasakojimai. – 2001. – 46 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Bartkuškio b-ka, 2002.
 44. Širvintų Nepriklausomybės paminklo istorija: [iškarpų aplankas]. – 1996. – 17 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 45. Širvintų Nepriklausomybės paminklo istorija: [iškarpų aplankas]. – 1997. – 17 p. – Širvintų r. VB, 1997.
 46. Širvintų rajonas kovų dėl nepriklausomybės metais: [iškarpų aplankas]. – 1989. – 8 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 47. Širvintų rajonas kovų dėl nepriklausomybės metais: [kopijų aplankas]. – 1989. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 48. Širvintų rajono Didžiojo Tėvynės karo dalyvių prisiminimai. – 1970. – 91 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 49. Širvintų rajono istorija. – 1981. – 170 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.
 50. Širvintų rajono istorija: [iškarpų aplankas]. – 1990. – 25 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 51. Širvintų rajono istorija: [iškarpų aplankas]. – 1996. – 36 p. – Širvintų r. VB, 1997.
 52. Širvintų rajono partizanai: [iškarpų aplankas]. – 1995. – 29 p.: iliustr. – Širvintų r. VB, 2002.
 53. Širvintų rajono partizanai: [iškarpų aplankas]. – 1997. – 36 p. – Širvintų r. VB, 1997.
 54. Širvintų rajono revoliucinės praeities istorija. – 1919. – 137 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 55. Širvintų rajono revoliucinės praeities istorija: [iškarpų aplankas]. – 1979. – 137 p. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 56. Širvintų – Giedraičių kautynės 1920 lapkričio 19-21 dienomis: [iškarpų aplankas]. – 1995. – 15 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 57. Stravinskienė, Janė. Čerkasavų istorija: [Apie tremtinių Čerkasavų iš Lapelių kaimo šeimos istoriją]. – 2003 m. – 12 p.: iliustr.
 58. Šuminskienės Irenos prisiminimai. – 1988. – 8 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 59. Sunkiais pokario metais: [iškarpų aplankas]. – 1986. – 149 p.: iliustr. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.
 60. Sunkiais pokario metais: [iškarpų aplankas]. – 1986. – 49 p. – Širvintų r. VB, 1987.
 61. Tremtinio Albino Bagdonavičiaus prisiminimai. – Širvintos, 2001. – 28 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.
 62. Tremtinių atsiminimai. – 1991. – 8 p. – Rankr. – Širvintų r. VB, 2002.
 63. Tremtinių prisiminimai. – 1992. – 31 p. – Spausd., rankr. – Širvintų r. VB, 2002.
 64. Tremtyje: [iškarpų aplankas]. – 1989. – 9 p. – Spausd. – Širvintų VB, 2002.
 65. Viktoro Aleknos prisiminimai apie tremtį. – 1989. – 22 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1992.
 66. Viktoro Aleknos prisiminimai apie tremtį. – 1990. – 8 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 67. Žydai, gyvenę Širvintose. – 2004. – 21 p. – Spausd., kopijos, nuotr., žemėl. – Širvintų r. SVB, 2007.
 68. Ветераны Великой Отечественной войны / Елистратов Н. А. и Елистратова Т. Б. – 1985. – 55 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų VB, 2002.

Miestų, miestelių, gyvenviečių, kaimų, dvarų istorijos

 1. Balsevičius A. Pamusių kaimo istorija. – 1988. – 86 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 2. Balsevičius A. Prisiminimai apie Pamūsių kaimą. – 1980. – 35 p. – Rankr. – Širvintų r. VB, 1982.
 3. Buvo gražus Lapšių dvaras: [iškarpų aplankas]. – 1999. – 2 p. – Širvintų r. Liukonių b-ka, 2002.
 4. Cesiūnienė N. Atsiminimai apie Juodiškių dvarą. – 2000. – 10 p. – Spausd. – Širvintų r. Juodiškių b-ka, 2002.
 5. Damalauskienė D. Taparauskienė D. Vindeikiai: Atsiminimai. – 2002. – 12 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 6. Išnykęs Pociūniškio kaimas / sud. Elena Matukienė. – 2004. – 5 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Bagaslaviškio b-ka, 2007.
 7. Kernavės istorija. – 1986. – 65 p. – Spausd. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 8. Kisieliauskienė J. Apie Širvintas ir širvintiškius. – 1980. – 79 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.
 9. Kriaučiūnienė G. Mūsų apylinkė: atsiminimai. – 1968. – 25 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Zibalų b-ka, 2002.
 10. Liuliškių kaimo istorija / sud. Janė Stravinskienė. – 2003. – 21 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Lapelių b-ka, 2007.
 11. Matukienė E. Išnykęs Stangviliškio kaimas. – 1998. – 9 p. – Rankr. – Širvintų r. Bagaslaviškio b-ka, 2002.
 12. Matukienė, Elena. Išnykęs Stangviliškio kaimas (Gelvonų apylinkė). – 1996. – 13 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Neveronių b-ka, 1997.
 13. Mulevičienė, Dalia. Rožutkos kaimas: [išnykę kaimai]. – 1996. – 2 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1997.
 14. Nykstantys kaimai: [iškarpų aplankas]. – 2002. – 5 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 15. Nykstantys kaimai: [kopijų aplankas]. – 2002. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 16. Prieglauskienė A. Musninkų apylinkės kaimų istorija. – 1988. – 11 p.: aplank. – Spausd. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 17. Prieglauskienė A. Musninkų istorija: atsiminimai. – 1988. – 21 p. – Rankr. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 18. Prisiminimai apie Juodiškių dvarą / sud. Nijolė Cesiūnienė. – 2003. – 20 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Juodiškių b-ka, 2007.
 19. Senove alsuojanti Kernavė: [iškarpų aplankas]. – 1996. – 70 p.. – Širvintų r. VB, 1997.
 20. Senove alsuojanti Kernavė: [kopijų aplankas]. – 1982-2005. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 21. Širvintų krašte buvę dvarai, palivarkai: [trumpi aprašai]. – 1990. – 30 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1992.
 22. Širvintų rajone buvę dvarai, palivarkai ir jų vietos. – 1987. – 24 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 23. Širvintų rajono dvarai spaudoje: [kopijų aplankas] / sud. Janė Stravinskienė. – 2003. – Širvintų r. VB Lapelių b-ka, 2007.
 24. Širvintų rajono dvarai: [iškarpų aplankas]. – 1996. – 29 p. – Širvintų r. VB, 1997.
 25. Širvintų rajono dvarai: [iškarpų aplankas]. – 2000. – 32 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 26. Širvintų rajono dvarai: [kopijų aplankas]. – 1998 – 2007. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 27. Širvintų rajono istorija. – 1981. – 170 p. – Mašinr. – Širvintų r. CB, 1982.
 28. Širvintų rajono istorija: [iškarpų aplankas]. – 1996. – 36 p. – Širvintų r. VB, 1997.
 29. Širvintų rajono Virvyčių kolūkio istorija. – 1972. – 129 p.: nuotr. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.
 30. Strakauskienė I. Mano kaimas – Taliotiškis: atsiminimai. – 2001. – 4 p. – Rankr. – Širvintų r. Čiobiškio b-ka, 2002.
 31. Stravinskienė J. Lapelių kaimo istorija. – 2001. – 50 p. – Spausd. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 32. Taparauskienė D. Vebronių kaimas: Atsiminimai. – 2002. – 11 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 33. Taparauskienė D. Pikūnų kaimas: Atsiminimai. – 1995. – 7 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 34. Taparauskienė D. Prienų kaimas: Atsiminimai. – 2000. – 13 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 35. Taparauskienė D. Surgėlų kaimas: Atsiminimai. – 1995. – 11 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 36. Taparauskienė, Dalia. Dubių kaimas: Atsiminimai. – 2000. – 8 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 37. Taparauskienė, Dalia. Išnykę Pikūnų ir Surgėlų [Surgėliai] kaimai. – 1995. – 6 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 1997.
 38. Vebronių kaimas / sud. Dalia Taparauskienė. – 2002. – 11 p.: nuotr. – Spausd., rankr. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.

Geografija

 1. Širvintų rajonas žemėlapiuose: [iškarpų aplankas]. – 2000. – 42 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 2. Širvintų rajonas žemėlapiuose: [kopijų aplankas]. – 2000. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.