Širvintų rajonas

Bendrieji mokslo ir kultūros dalykai

1. Igno Šeiniaus premijos teikimas. – 20 p. – Širvintų r. SVB, 2015.

2. Kultūrinio darbo baruose. 1986–1989: [iškarpų aplankas]. – 1989. – 240 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2002.

3. Kultūrinio darbo baruose: [iškarpų aplankas] 1983–1985 m. – 60 p. – Širvintų r. SVB, 1987.

4. Kultūrinis gyvenimas Širvintose: [kopijų aplankas]. – 2004. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

5. Prasmė mūsų dienų… : Anciūnų kapelai 20 metų gero ūpo. 1997–2017 m. – 194 p. – Širvintų r. Anciūnų biblioteka, 2017.

6. Rajono kultūrinis gyvenimas: [iškarpų iš periodikos aplankas] 1980 – . – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 1982.

7. Širvintų rajono kultūrinis gyvenimas (1968–1977): [iškarpų aplankas]. – 1977. – 196 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2002.

8. Širvintų rajono kultūrinis gyvenimas (1978–1982): [iškarpų aplankas]. – 1982. – 94 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2002.

9. Širvintų rajono kultūros skleidėjai: [albumas]. – 1990. – 33 p.: nuotr. – Širvintų r. SVB, 2002.

10. Taparauskienė D. Moterų klubas „Družinta“. – 1999 – 2002. – 48 p. – Rankr., nuotr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

11. Tarptautinė vaikų gynimo diena: šventės prisiminimai. – 1974. – 10 p.: aplank. – Rankr. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.

Bibliotekos. Bibliotekų istorijos, metraščiai, kronikos

1. Adomaitienė S. Jauniūnų kaimo bibliotekos metraštis. 1974–2007 m. – 28 p. – Spausd. – Širvintų r. Jauniūnų b-ka, 2002.

2. Alionių bibliotekos metraštis. – 2020. – 47 p.: iliustr. – Širvintų r. SVB Alionių b-ka, 2022.

3. Alionių kaimo bibliotekos metraštis. 1999–2006 m. / sud. Danuta Jankovskienė. – 17 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. SVB Alionių b-ka, 2007.

4. Anužienė E. Širvintų centrinės bibliotekos metraštis. I dalis. 1937–1975–1976 m. – 137 p.: iliustr., nuotr. ir kt. priedai. – Rankr., spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

5. Bagaslaviškio bibliotekos metraštis. 1995–2006 m.  / sud. Elena Matukienė. – 40 p. – (Tęsiamas). – Rankr. – Širvintų r. VB Bagaslaviškio b-ka, 2007.

6. Bibliotekos metraštis: 1992–1995. VII dalis. – 1996. – 65 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. SVB, 1997.

7. Bibliotekos propaganda: [iškarpų aplankas]. – 1983. – 228 p.: iliustr. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.

8. Bibliotekos šiokiadieniai ir šventės: [kopijų aplankas]. – 2003–2005. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

9. Bibliotekos šiokiadieniai ir šventės: [kopijų aplankas]. – 2006. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

10. Bibliotekos šiokiadieniai ir šventės: [kopijų aplankas]. – 2007. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

11. Bibliotekos šiokiadieniai: [iškarpų aplankas]. – 1986. – 59 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

12. Bibliotekos šiokiadieniai: [iškarpų aplankas]. – 1986. – 62 p. – Širvintų r. SVB, 1987.

13. Bibliotekos skyriuose pasižvalgius: [albumas]. – 1987. – 20 p.: iliustr. – Rankr. – Širvintų r. VB, 1987.

14. Bibliotekos svečiai: [nuotraukų albumas). – 1987. – 40 p.: iliustr. – Rankr. – Širvintų r. SVB, 1987.

15. Direktorė su įžymybėmis ir be jų: [albumas]. – 1985. – 25 p.: nuotr. – Širvintų r. VB, 2002.

16. Družų bibliotekos metraštis. 2001–2006 m. / sud. Dalia Taparauskienė. – 201 p.: nuotr. – Spausd., rankr. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.

17. Družų bibliotekos metraštis.  2007 m. / sud. Dalia Taparauskienė. – 50 p. – Spausd., iškarp. – (Tęsiamas). – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.

18. Eimontienė A. Viršuliškių kaimo bibliotekos metraštis. – 1987. – 30 p.: iliustr. – Rankr. – Širvintų r. VB, 2002.

19. Gelvonų bibliotekos metraštis. 1973–1981 m. – 80 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Gelvonų b-ka, 1982.

20. Gelvonų bibliotekos metraštis. 1974–2007 m.  / sud. Sabina Mikučionienė. – 242 p.: nuotr. – Rankr., iškarp. – Širvintų r. VB Gelvonų b-ka, 2007.

21. Gigaškaitė V. Bibliotekos metraštis. 1994–2002 m. – 28 p.: nuotr., pried. – Spausd. – Širvintų r. Vileikiškių b-ka, 2002.

22. Jauniūnų bibliotekos metraštis. 1979–2005 m. / sud. Stasė Adomaitienė. – 32 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Jauniūnų b-ka, 2007.

23. Jauniūnų bibliotekos metraštis. 2012-2021 m. / sud. Danutė Jaglinska. –   p. – Širvintų r. VB Jauniūnų b-ka, 2021.

24. Kukienė R. J. Adomavičienė – pirmoji Anciūnų bibliotekininkė. – 2000. – 10 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Anciūnų b-ka, 2002.

25. Lapelių bibliotekos metraštis 2021-2022 m. / sud. Janė Stravinskienė. – 30 p.: iliustr.. – Širvintų r. VB, Lapelių b-ka, 2023.

26. Mažuolienė S. Bibliotekos metraštis. VI d. 1991–1992 m.  – 1993. – 84 p.: iliustr., nuotr., priedai. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2002.

27. Mažuolienė S. Bibliotekos metraštis. VII d. 1992–1995 m. – 1996. – 66 p.: iliustr., nuotr., priedai. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2002.

28. Mikučionienė S. Gelvonų bibliotekos kronika.  1974–2000 m. – 65 p.: priedai – Rankr. – Širvintų r. Gelvonų b-ka, 2002.

29. Musninkų bibliotekos metraštis.  1977–2003 m.  / sud. Apolonija Prielgauskienė. – 105 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Musninkų b-ka, 2007.

30. Musninkų bibliotekos metraštis. I d. 1964–1973 m. – 30 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Musninkų b-ka, 1982.

31. Musninkų bibliotekos metraštis. II d. 1974–1981 m. – 28 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Musninkų b-ka, 1982.

32. Neužmirštamų susitikimų akimirkos: nuotraukų rinkinys. – 1977. – 29 p. – Nuotr. – (Tęsiamas). – Širvintų r. VB, 1982.

33. Neužmirštamų susitikimų akimirkos: [nuotraukų albumas]. – 1986. – 35 p.: iliustr. – Širvintų r. SVB, 1987.

34. Paulauskienė V. Bibliotekos metraštis. V d. 1987 m.  – 1988. – 25 p.: priedai. – Mašinr. – Širvintų r. SVB, 1992.

35. Paulauskienė V. Bibliotekos metraštis. V d. 1987–1988 m. – 40 p.: iliustr., nuotr. priedai. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2002.

36. Paulauskienė V. Širvintų centrinės bibliotekos metraštis. II d. 1976–1980–1981 m. – 84 p.: iliustr., nuotr., priedai. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2002.

37. Paulauskienė V., Vinclauskienė V. Širvintų centrinės bibliotekos metraštis. 1981–1985 m. – 1987. – 52 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. SVB, 1987.

38. Pledienė D. Alekniškio bibliotekos metraštis.  1971–2000 m. – 100 p.: nuotr., pried. – Spausd. – Širvintų r. Alekniškio b-ka, 2002.

39. Prieglauskienė A. Musninkų kaimo bibliotekos istorija: atsiminimai. – 1999. – 11 p.: aplank. – Rankr. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.

40. Prieglauskienė A. Musnininkų kaimo bibliotekos metraštis. 1966–2001 m. – 27 p.: album. – Rankr. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.

41. Prieglauskienė A. Mūsų parodos. – 1978. – 12 p.: nuotr., album. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.

42. Šešuolėlių bibliotekos metraštis. 2016–2021 m. . – 70 p.: nuotr. – (Tęsiamas). – Širvintų r. Šešuolėlių b-ka, 2022.

43. Šimanskienė S. Čiobiškio bibliotekos metraštis.  1992–2002 m. – 75 p.: nuotr., pried. – Spausd. – Širvintų r. Čiobiškio b-ka, 2002.

44. Širvintų rajoninės bibliotekos metraštis. I d. 1937–1975 m.  / parengė CB darbuotojos: G. Vasiliauskienė, S. Piškienė, V. Paulauskienė. – 1978. – 204 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.

45. Širvintų centrinės bibliotekos metraštis. II d. 1975–1980 m. / parengė CB darbuotojos: V. Paulauskienė, V. Romanovskaja. – 1981. – 60 p.: iliustr., priedai, lentelės. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.

46. Širvintų centrinės bibliotekos metraštis. III d. 1981 m.  / parengė V. Paulauskienė. – 1982. – 43 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.

47. Širvintų rajono centrinė biblioteka: [bukletas] / sud. J Kisieliauskienė; teksto aut. V. Paulauskienė. – 1987. – Širvintų r. VB, 1987.

48. Stravinskienė J. Albinos Lisauskienės darbo metai Lapelių bibliotekoje. – 2000. – 7 p. – Spausd. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.

49. Stravinskienė J. Bibliotekos metraštis.  1996-2004 m. – 130 p.: nuotr., pried. – Spausd.– Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.

50. Stravinskienė J. Bibliotekos metraštis. 2005-2006 m. – 36 p.: nuotr., pried. – Spausd. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2022.

51. Stravinskienė J. Bibliotekos metraštis. 2007 m. – 35 p.: nuotr., pried. – Spausd. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2022.

52. Stravinskienė J. Bibliotekos metraštis. 2008 m. – 32 p.: nuotr., pried. – Spausd. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2022.

53. Stravinskienė J. Bibliotekos metraštis. 2009-2015 m. – 100 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2022.

54. Stravinskienė J. Bibliotekos metraštis. 2017 m. – 24 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2022.

55. Stravinskienė J. Bibliotekos metraštis. 2018 m. – 20 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2022.

56. Stravinskienė J. Bibliotekos metraštis. 2019 m. – 30 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2022.

57. Stravinskienė J. Bibliotekos metraštis. 2020 m. – 15 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2022.

58. Taparauskienė D. Družų bibliotekos metraštis I d. 1948–1960 m. – 28 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

59. Taparauskienė D. Družų bibliotekos metraštis II d. 1961–1999 m. – 152 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

60. Taparauskienė D. Družų bibliotekos metraštis III d. 1999–2000 m. – 143 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

61. Taparauskienė D. Družų bibliotekos metraštis IV d. 2000–2001 m. – 35 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

62. Taparauskienė D. Družų bibliotekos šventinės akimirkos: [nuotraukų albumas]. 1999–2002 m. – 100 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

63. Taparauskienė D. Sustok, akimirka: Družų bibliotekos renginių nuotraukų albumas.  1994–1999 m. – 54 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

64. Taparauskienė D. Vindeikių bibliotekos metraštis.  1959–2002 m. – 102 p.: nuotr., pried. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

65. Tviragaitė R. Čiobiškio bibliotekos metraštis. 1951-1975 m. – 20 p. – Rankr. – Širvintų r. Čiobiškio b-ka, 2002.

66. Vakarai, susitikimai: [iškarpų, nuotraukų su aprašymais aplankas]. – 1987. – 54 p.: iliustr. – Širvintų r. SVB, 1987.

67. Vakarai. Susitikimai. 1972–1985: [iškarpų aplankas] / sud. V. Paulauskienė. – 1986. – 73 p.: iliustr. – Rankr., Spausd. – Širvintų r. SVB, 2002.

68. Vindeikių kaimo bibliotekos šventinės akimirkos: [nuotraukų albumas Nr. 1]. – 1994–1999. – 30 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

69. Vindeikių kaimo bibliotekos šventinės akimirkos: [nuotraukų albumas Nr. 1]. – 1999–2002. – 30 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

70. Vinslauskienė V. Bibliotekos metraštis. III d. 1981–1986–1987 m. – 114 p.: iliustr., nuotr., pried. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

71. Zibalų bibliotekos metraštis. 1976–1981 m. – 38 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Zibalų b-ka, 1982.

Religija. Bažnyčios

1. Ateistų prisiminimai. – 1981. – 26 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.

2. Čiobiškio šv. Jono krikštytojo bažnyčia 2003 / sud. Snieguolė Šimanskienė. – 6 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. VB Čiobiškio b-ka, 2007.

3. Dzedzickienė I. Alionių parapija. – 2020. – 29 p.: iliustr. – Širvintų r. VB Alionių b-ka, 2022.

4. Gelvonų parapijos istorija / Sabina Mikučionienė, Genovaitė Pilipavičienė. – 2004. – 60 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB Gelvonų b-ka, 2007.

5. Katalikų gyvenimas rajone: [iškarpų aplankas]. – 2002. – 26 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

6. Katalikų gyvenimas rajone: [kopijų aplankas]. – 2002. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

7. Kristaus pašauktieji: Biografijos Širvintų rajone kunigavusių kunigų: [iškarpų aplankas]. – 2002. – 60 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

8. Musninkų parapijos istorija: Pagal N. Švogžlio – Milžino rankraštį: [iškarpų aplankas]. – 1989. – 7 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

9. Nikodemas Švogžlys – milžinas: [kopijų aplankas]. – 2002. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

10. Šešuolėlių bažnyčios istorija. – 2019. – 12 p.: iliustr. . – Širvintų r. Šešuolėlių b-ka, 2022.

11. Širvintų rajono bažnyčios. – 200?. – 10 p.: iliustr. . – Širvintų r. Jauniūnų b-ka, 2022.

12. Taparauskienė D. Gegužinės pamaldos Družuose: atsiminimai. – 1997. – 6 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

Visuomenės mokslai

1. Neįgalieji – mūsų visuomenės nariai: rajono neįgaliųjų veikla: [kopijų aplankas]. – 2005. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

Politika

1. Petrauskienė V. Širvintų rajono pionierių namų istorija. – T. 2. – 1987. – 179 p.: iliustr. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.

2. Petrauskienė V. Širvintų rajono pirmieji vyr. pionierių vadovai. – 1985. – 58 p.: nuotr. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.

3. Petrauskienė V. Širvintų rajono XI penkmečio vyr. pionierių vadovai. – 1986. – 112 p.: nuotr. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.

4. Taparauskienė D. Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus viešnagė Družų kaime: [iškarpos]. – 2002. – 12 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

Ekonomika

1. Bendra Širvintų rajono apžvalga. – 1982. – 69 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

2. Kisieliauskienė J. Persitvarkymas žengia per rajoną: apžvalga. – 1988. – 51 p. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.

3. Paulauskienė V. Širvintų rajonas XI penkmetyje. – 1986. – 43 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1987.

4. Rajono įmonės, organizacijos, uždarosios akcinės bendrovės (UAB): [iškarpų aplankas]. – 2002. – 40 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

5. Širvintų rajonas XI penkmetyje. – 1986. – 90 p.: nuotr. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002. 6. Širvintų rajono Lenino ordininkai. – 1981. – 30 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.

Švietimas. Mokyklos

1. „Atžalyno“ vidurinės mokyklos moksleivių rašiniai: Pagal I. Šeiniaus kūrinius. – 2000. – 24 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

2. Dalinkevičiūtė V. Mokytojas Vladas Žvirblis: Prisiminimai. – 1988. – 61 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

3. Masiulienė N. Čiobiškio specialiųjų auklėjimo ir globos namų auklėtinių, patyrusių smurtą, psichologinė analizė: Bakalauro darbas. – 2002. – 60 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

4. Mokytojas Vl. Žvirblis. – 1975. – 27 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Anciūnų b-ka, 1982.

5. Rajono mokyklų istorijos: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

6. Stravinskienė J. Lapelių pradinė mokykla. – 2018. – 32 p.: iliustr. . – Širvintų r. lapelių b-ka, 2022.

7. Šimanskienė S. Vis buvo darbas ir darbas: [apie ilgametę pedagogę Vladą Daliukevičienę, Čiobiškio mokykloje išdirbusią 48 metus]. – 2001. – 3 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. Čiobiškio b-ka, 2002.

8. Vaicechauskienė H. LTSR nusipelnę rajono mokytojai. – 1984. – 39 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

9. Vaicechauskienė H. Rajono mokytojai TSRS švietimo žymūnai. – 1984. – 22 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

10. Vileikišių mokyklos istorinė apžvalga. 1929–1962 m. – 2 p. – Spausd. – Širvintų r. Vileikiškių b-ka, 2002.

Etnografija. Papročiai. Tautosaka

1. Balsevičius A. Padavimas apie Širvintas. – 1981. – 7 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.

2. Balsevičius A. Padavimas apie Širvintų mietą. – 1988. – 14 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

3. Balsevičius A. Padavimas apie Širvintų mietą. – 1988. – 6 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

4. Balsevičius A. Vestuvės, vestuvės…: (šiuolaikinių vestuvių aprašymas). – 1989. – 20 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1992.

5. Cesiūnienė N. Iš protėvių dainų šaltinio: Juodiškių krašto senovinės dainos. – 2000. – 15 p. – Spausd. – Širvintų r. Juodiškių b-ka, 2002.

6. Dainos, legendos, žaidimai. – 1967. – 18 p. – Rankr. – Širvintų r. Zibalų b-ka, 2002.

7. Gale ulyčios prasčiausia gryčia. Kas?: [nuotraukų albumas]. – 1986. – 25 p. – Širvintų r. VB, 2002.

8. Gelvonų krašto tradicijos ir papročiai. – 1997. – 12 p. – Rankr. – Širvintų r. Gelvonų b-ka, 2002.

9. Iš protėvių dainų šaltinio: Juodišių krašto senovinės dainos / sud. Nijolė Cesiūnienė. – 2005. – 15 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Juodiškių b-ka, 2007.

10. Iš senolių skrynių / sud. E. Matukienė. – 2005. – 8 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.

11. Kaimo vakaruškos, gegužinės (Gelvonų krašto) / sud. Sabina Mikučionienė, Genovaitė Pilipavičienė. – 2004. – 15 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Gelvonų b-ka, 2007.

12. Karo metų dainos. – 1990. – 47 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1992.

13. Kas senolių sugalvota – mūsų kruopščiai užrašyta. – 1968. – 12 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB Musninkų b-ka, 1982.

14. Kas senolių sugalvota, mūsų kruopščiai užrašyta: atsiminimai. – 1968. – 11 p. – Spausd. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.

15. Kernavės folkloro ansamblis „Medgrinda“. – 2019. – 14 p.. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2022.

16. Labanauskienė J. Karo metų dainos. – 1989. – 49 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

17. Liaudies dainos. – 1981. – 8 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB Kiauklių b-ka, 1982.

18. Liaudies dainos: [magnetofono įrašas]. – 1979. – Širvintų r. VB Gelvonų b-ka, 1982.

19. Linų mynimo talka: atsiminimai. – 1998. – 5 p. – Rankr. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.

20. Lisauskienė A. Atidarykime dainų skrynelę: Pigonių kaimo dainos. – 1995. – 21 p. – Rankr. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.

21. Lisauskienė A. Senovinės dainos. – 1995. – 7 p. – Spausd. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.

22. Micienė, Ona. Lietuvių liaudies dainos, dainuojamos Kiauklių krašte. – 1996. – 24 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Kiauklių b-ka, 1997.

23. Mikučionienė S. Etnografinis Mikalajūnų kaimas. – 1987. – 60 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Gelvonų b-ka, 2002.

24. Mikučionienė S. Senelių dainos. – 1995. – 26 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Gelvonų b-ka, 1997.

25. Mikučionienė S. Senelių dainos. – 1995. – 35 p. – Rankr. – Širvintų r. Gelvonų b-ka, 2002.

26. Palkevičienė L. Oi tu, lineli, tu mėlynžiedi… Prisiminimai. – 1985. – 13 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

27. Prieglauskienė A. Kaipgi gražus gražus rūtelių darželis: Musninkų kolūkis. – 1968. – 11 p.: nuotr., album. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.

28. Senieji širvintiškiai pasakoja: patarlės, priežodžiai, vestuviniai papročiai ir apeigos. – 1983. – 54 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

29. Senovinės liaudies dainos: dainos, rateliai bei žaidimai. – 1986. – 117 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

30. Šiaulių, Jaskaudžių kaimų giesmės. – 2002. – 15 p. – Spausd. – Širvintų r. Alekniškio b-ka, 2002.

31. Širvintų krašto liaudies dainos. – 1998. – 34 p. – Spausd., rankr. – Širvintų r. VB, 2002.

32. Taip močiutė man dainavo…: Senosios dainos. – 1986. – 130 p. – Rankr. – Širvintų VB, 2002.

33. Tremtinių dainos I d. – 1990. – 9 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

34. Tremtinių dainos II d. – 1990. – 11 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

35. Vardų suteikimo šventė: atsiminimai. – 1974. – 8 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.

36. Vestuvinės apeigos Širvintų rajone. – 2001. – 12 p. – Spausd. – Širvintų VB, 2002.

37. Viešoji įstaiga „Vikingų kaimas“: Družų kaimas. – 2014. – 14 p. – Širvintų r. SVB, 2014.

Gamta. Saugomos gamtos teritorijos. Gamtos paminklai

1. Aplinkos apsauga rajone: [iškarpų aplankas]. – 2002. – 27 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

2. Aplinkos apsauga rajone: [kopijų aplankas]. – 2002. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

3. Aplinkos apsauga rajone: [kopijų aplankas]. – 2006. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

4. Laužiškio piliakalnio paslaptis. – 2017. – 75 p. – Širvintų r. Šešuolėlių b-ka, 2022.

5. Rajono gamta: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

Medicina

1. Balsevičius A. Medicininio gyventojų aptarnavimo Širvintų rajone vystymasis ir jo ypatumai. – 1986. – 118 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

2. Saveikienė D. Družų kaimo felčerinio punkto istorija. – 2002. – 15 p. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

Technika

1. Družų aviamodelių būrelis 2004–2007 / sud. Dalia Taparauskienė. – 63 p.: nuotr. – Spausd., iškarp. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.

2. Kisieliauskienė J. Technikos paminkliniai objektai: [albumas]. – 1984. – 151 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

Žemės ūkis. Miškų ūkis

1. Kalesnykas P. Širvintų rajono Musninkų kolūkio istorija. – 1971. – 184 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.

2. Kalesnykas P. Širvintų rajono Musninkų kolūkio istorija: Diplominis darbas. – 1971. – 120 p. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.

3. Kernavės kolūkio istorija. – 1980. – 75 p. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.

4. Mūsų šefai – Družų kolūkis: [iškarpų aplankas]. – 1984-1990. – 45 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

5. Prieglauskienė A. Po mūsų kolūkį. – 1970. – 13 p.: nuotr. album. – Rankr. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.

6. Širvintų rajono Virvyčių kolūkio istorija. – 1971. – 128 p. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.

7. Svečiuose pas rajono ūkininkus: [iškarpų aplankas]. – 2002. – 31 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

8. Svečiuose pas rajono ūkininkus: [kopijų aplankas]. – 2002. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

9. Visockas G. Širvintų rajono Dzeržinskio vardo kolūkio istorija. – 1979. – 109 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. SVB, 1982.

Menas. Architektūra

1. Gigaškaitė V. Pigašių kapinių antkapių užrašai. – 1998. – 6 p. – Rankr. – Širvintų r. Vileikiškių b-ka, 2002.

2. Henrikas Orakauskas: skulptūros studija – galerija „Šulinys“ – atgaiva meno ištroškusiems. – 20 p. – Širvintų r. SVB, 2015.

3. Ipolito Užkurnio skulptūrų ekspozicija Kernavėje. – 2017-2018. – 27 p. . – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2022.

4. Jankūnas E. Širvintų rajono dalies paminklai: [albumas]. – 1984. – 124 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

5. Jonas Strazdas: [kopijų aplankas]. – 1994. – Širvintų r. SVB, 2007.

6. „Kai armonika grodavo tyliai“. Antanas Zaremba (1921–2006) Anciūnų krašto liaudies muzikantas. – 39 p. – Širvintų r. Anciūnų biblioteka, 2018.

7. Kompozitorius Jonas Dambrauskas: [kopijų aplankas]. – 2003. – Širvintų r. VB Lapelių b-ka, 2007.

8. Kraštietis kompozitorius Jonas Dambrauskas: [literatūros sąrašas]. – 2001. – 6 p. – Širvintų r. VB, 2002.

9. Kraštietis kompozitorius Jonas Dambrauskas: [literatūros sąrašas]. – 2001. – Širvintų r. VB, 2007.

10. Laurynas Stuoka – Gucevičius: [iškarpų aplankas]. – 1998. – 25 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

11. Paminklai genocido aukoms ir rezistencijos dalyviams atminti Širvintų rajone: [kopijų aplankas]. – 2006. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

12. Paminklas Ignui Šeiniui. – 33 p. – Širvintų r. SVB, 2013.

13. Rajono poetai, menininkai, muzikantai: [iškarpų aplankas]. – 2002. – 88 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

14. Rajono poetai, menininkai, muzikantai: [kopijų aplankas]. – 2002–2006. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

15. Šavareikaitė A. Istoriniai ir kultūros paminklai, jų apsauga. – 1985. – 26 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

16. Šimtmečio medžio skulptūrų parkas „Briedžių takas“. – 6 p. – Širvintų r. SVB, 2018.

17. Širvintų rajono dailės paminklai. – 1982. – 119 p.: nuotr. – Mašinr. – Širvintų r. kraštotyros draugija, 1982.

18. Širvintų rajono paminklai: [iškarpų aplankas]. – 1996. – 11 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

19. Širvintų rajono paminklai: [kopijų aplankas]. – 2004. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

20. Širvintų rajono vaizdai: [nuotraukų rinkinėlis]. – 1979. – 12 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų VB, 2002.

21. Taparauskienė D. Dainių kaimo kapinaitės: atsiminimai. – 1999. – 19 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

22. Taparauskienė D. Dubių kaimo kapinaitės: atsiminimai. – 1999. – 9 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

23. Taparauskienė D. Kaironių kaimo kapinaitės: atsiminimai. – 1999. – 11 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

24. Taparauskienė D. Prienų kaimo kapinaitės. – 2000. – 6 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

25. Taparauskienė D. Vindeikių kaimo kapinaitės: atsiminimai. – 2000. – 15 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

26. Taparauskienė D. Žvirblių kaimo kapinaitės: atsiminimai. – 2002. – 4 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

27. Vaiva Mainelytė: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

Dailieji verslai. Dailieji amatai

1. Alekna V. Liaudies menininkas Juozas Dragūnas: prisiminimų rinkinys. – 1972-1976. – 36 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

2. Balsevičius, Alfonsas. Kaimo auksarankis: [apie Joną Zdanauską]. – 1997. – 3 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1997.

3. Dziubinskų šeimos kalvystės tradicijos: [iškarpų aplankas]. – 2000. – 15 p.: iliustr. . – Širvintų r. Lapelių b-ka), 2022.

4. Liaudies menininkas Ipolitas Užkurnys: [iškarpų aplankas]. – 1990. – 5 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų VB, 2002.

5. Liaudies menininkas Ipolitas Užkurnys: [kopijų aplankas]. – 2002. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

6. Liaudies menininkas Jonas Strazdas / sud. Elena Matukienė, Leokadija Palkevičienė. – 1990. – 16 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Bagaslaviškio b-ka, 2007.

7. Marytė Inčiuvienė (kaimo audėja) / sud. Dalia Taparauksienė. – 2005. – 6 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.

8. Paulauskienė, Vanda. Liaudies dailininkė E. Pilcekienė. – 1988. – 24 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1992.

9. Pileckienė E. Liaudies dailininkė E. Pileckienė: prisiminimai iš mano gyvenimo metų. – 1989. – 18 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

10. Stravinskienė J. Aurimo kalvystė: [apie savamokslį kalvį Aurimą Norinkevičių]. – 2020. – 20 p.; iliustr. . – Širvintų r. lapelių b-ka, 2022.

Sportas

1. Rajono sporto pasiekimai: [kopijų aplankas]. – 2005–2006. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

Kalbotyra. Literatūra. Memuarai

1. Alekna V. Mickonių šnektelė. – 1969–1976. – 29 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

2. Alekna V. Spausdintų dalykų sąrašas: literatūros sąrašas. – 1990. – 23 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

3. Alfonso Balsevičiaus eilėraščiai. – 2001. – 13 p. – Spausd. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.

4. Apie Igną Šeinių trumpai: [ištraukos iš įvairių leidinių]. – 1998. – 68 p. – Spausd. – Širvintų r SVB, 2007.

5. Apie Igną Šeinių trumpai: [ištraukos iš įvairių leidinių]. – 1998. – 68 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

6. Čiobiškio krašto pavardės 2006 / sud. Snieguolė Šimanskienė. – 4 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Čiobiškio b-ka, 2007.

7. Gasiūnaitė A. ir kt. Žmonių atsiminimai apie I. Šeiniaus seserį. – 1991. – 10 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

8. Gigaškaitė V. Viktoras Brazauskas – Žemaitės literatūrinės premijos laureatas. – 1997. – 3 p. – Rankr. – Širvintų r. Vileikiškių b-ka, 2002.

9. Henrikas Klimašauskas (kraštietis) – pogrindžio rašytojas: [iškarpų aplankas]. – 1995. – 18 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

10. Ignas Jurkūnas – Šeinius: [iškarpų aplankas]. – 2000. – 21 p. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.

11. Ipolitas Užkurnys: poezijos rinktinė / sudarė A. Užkurnienė. – 2006. – 86 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.

12. Ipolitas Užkurnys: prozos rinktinė / sud. A. Užkurnienė. – 2006. – 78 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.

13. Irvis Šeinius: [kopijų aplankas]. – 1994. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

14. Ištraukos iš Igno Šeiniaus knygos „Raudonasis tvanas“: [iškarpų aplankas]. – 1989. – 46 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

15. Kraštiečiui Viktorui Brazauskui – 60: [iškarpų aplankas]. – 2001. – 56 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

16. Kraštiečiui Viktorui Brazauskui – 60: [kopijų aplankas]. – 2001. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

17. Lipeikienė, Rasa. Juozas Krūminas: faktai ir problemos: [diplominis darbas]. – 1993. – 72 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1997.

18. Liudviko Oškinio kūryba. – 2007. – 18 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.

19. Liudviko Oškinio kūryba: [iškarpų aplankas]. – 2001. – 34 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

20. Matukienė E. Bagaslaviškio apylinkių vietovardžiai. – 1991. – 14 p. – Rankr. – Širvintų r. Bagaslaviškio b-ka, 2002.

21. Mikučionienė S. Poetas Juozas Krūminas: atsiminimai. – 1986. – 110 p. – Rankr. – Širvintų r. Gelvonų b-ka, 2002.

22. Nijolės Balionienės kūryba. – 2002. – 20 p. – Rankr., iškarp. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.

23. Oškinis, Liudvikas. Mėlynas aidas: miniatiūros. – Širvintos, 2005. – 36 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.

24. Paulauskienė V. Anksti užgesęs talentas: Prisiminimai apie kraštietį J. Krūminą. – 1989. – 10 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

25. Paulauskienė, Vanda. Nepelnytai užmirštas kraštietis: Juozo Krūmino 75-osioms metinėms. – 1989. – 12 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1992.

26. Paulauskienė, Vanda. Nepelnytai užmirštas kraštietis: Juozo Krūmino 75-osioms metinėms. – 1989. – 23 p.: iliustr. – Spausd., rankr. – Širvintų r. VB, 2002.

27. Rajono literatų kūryba. 1978–1983 m. : [iškarpų aplankas]. – 1983. – 57 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

28. Rajono literatų kūryba: [iškarpų aplankas]. – 1986. – 51 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

29. Širvintų krašto literatų kūryba: [kopijų aplankas]. – 2005–2007. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

30. Skebėra K. Ignas Jurkūnas – Šeinius: Biografinės nuotrupos: Atsimenu ir amžininkai pasakojo. – 1976. – 80 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

31. Spausdintų dalykų sąrašas: literatūros tyrinėtojo V. Aleknos publikacijos. – 1990. – 23 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1992.

32. Taparauskienė D. Ignas Šeinius: [iškarpų aplankas]. – 2002. – 13 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

33. Taparauskienė D. Kraštiečiai rašytojai: [iškarpos]. – 1994. – 7 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

34. Vaicekauskienė F. Atsiminimai apie Igną Šeinių. – 1980. – 11 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.

35. Vaicekauskienė F. Ignas Šeinius. – 1986. – 28 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

36. Vėl sugrįžęs: Igno Šeiniaus 100-osioms gimimo metinėms. – 1989. – 40 p. – Mašinr., priedai. – Širvintų r. VB, 1992.

37. Virginijos Bilotienės kūryba. – 2002. – 5 p. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

38. „Poezijos pavasarių“ svečiai: [kopijų aplankas]. – 1996. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

Kraštotyra

1. Balsevičius A. Apie ką ošia Paširvinčio medžiai. – 1988. – 22 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

2. Balsevičius A. Pro debesų plyšį į Širvintas pažvelgus: Prisiminimai. – 1995. – 25 p.: iliustr. – Spausd., rankr. – Širvintų r. VB, 2002.

3. Balsevičius A. Pro debesų plyšį į Širvintas pažvelgus: Prisiminimai. – 1995. – 25 p.: iliustr. – Spausd., rankr. – Širvintų r. VB, 2002.

4. Draučių kaimo tragedija. 1998 vasario 15 d.: [iškarpų aplankas]. – 1998. – 33 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

5. Družų kaimas ir jo gyventojai spaudoje: [kopijų aplankas] / sud. Dalia Taparauskienė. – 2005. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.

6. Družų kaimas ir jo gyventojai spaudoje: [kopijų aplankas] / sud. Dalia Taparauskienė. – 2006. – (Tęsiamas). – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.

7. Družų kaimo bendruomenės metraštis. 2003–2005 m.  / Dalia Taparauskienė. – 103 p. – Spausd., iškarp., nuotr. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.

8. Družų kaimo bendruomenės metraštis.  2005–2006 m. / sud. Dalia Taparauskienė. – 103 p. – Spausd., iškarp., nuotr. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.

9. Družų kaimo gyvenimas iš spaudos puslapių: [iškarpų aplankas]. – 1999-2002. – 58 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

10. Iš kraštotyrininko albumo: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

11. Kaimo bendruomenės: [kopijų aplankas]. – 2005. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

12. Kasdienybėje ir šventėje: [albumas]. – 1984. – 63 p. – Tekst. spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

13. Kernavė, jos praeitis ir šiandiena: iškarpos, lankytinos vietos: [kopijų aplankas]. – 1987. – 30 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1987.

14. Kernavė, jos praeitis ir šiandiena: [iškarpų iš periodinės spaudos aplankas] 1968– . (Tęsiamas). – Širvintų r. VB, 1982.

15. Kisieliauskienė J. Kraštotyros, paminklų apsaugos darbų katalogas. – 1991. – 49 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

16. Kraštotyrininkas A. Balsevičius ir jo darbai. – 1990. – 66 p. – Spausd. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.

17. Kraštotyrininkas A. Balsevičius ir jo darbai. – 1999. – 22 p. – Spausd. – Širvintų VB, 2002.

18. Lisauskienė, Albina. Kraštotyrininkas A. Balsevičius ir jo darbai. – 1994. – 16 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB Lapelių b-ka, 1997.

19. Mano vietovė atkūrus nepriklausomybę (apie Družų kaimą) / sud. Rūta Markevičienė. – 2005. – 7 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.

20. Pirminių kraštotyrinių organizacijų kraštotyrinių darbų sąrašas. – 1985. – 19 p. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.

21. Publikacijų apie Širvintų kraštą sąrašas. – 2000. – 15 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

22. Rajono kraštotyrininkų metraštis: [albumas]. – 1984. – 59 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

23. Senolių išmintis: senolių pastebėjimai – orų spėjimai, ryšys tarp augalų ir mėnulio fazių: [kopijų aplankas]. – 2002. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2003.

24. Senove alsuojanti Kernavė: [iškarpų aplankas]. – 1996. – 70 p. – Širvintų r. SVB, 1997.

25. Senove alsuojanti Kernavė: [iškarpų aplankas]. – 2000. – 83 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

26. Senove alsuojanti Kernavė: [kopijų aplankas]. – 1982–2005. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

27. Stravinskienė, Janė. Jono Lučiūno įamžintos akimirkos. – 2022. – 11 p. – Iliustr.. – Širvintų r. VB, Lapelių biblioteka, 2023.

28. Širvintos 2000: Informacija apie lankytinas vietas, įmones, apgyvendinimą, galimybes pailsėti gamtoje. – 2000. – 8 p. – Spausd. – Širvintų VB, 2002.

29. Širvintos: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

30. Širvintų kraštas interneto puslapiuose: [kopijų aplankas]. – 2003–2007. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

31. Širvintų miesto svečiai: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

32. Širvintų rajonas: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

33. Stravinskienė J. Pakerpės kaimas. – 2002. – 10 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.

34. Sustabdytos akimirkos: [albumas]. – 1976. – 30 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. VB, 2002.

35. Taparauskienė D. Įžymios rajono vietos: [iškarpų aplankas]. – 1996. – 10 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

36. Taparauskienė D. Vienkiemiai: atsiminimai. – 1998. – 12 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

37. Taparauskienė D. Vindeikiai: [iškarpų aplankas]. – 1999-2002. – 7 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

38. Tviragaitė R. Kraštotyrinė medžiaga apie Čiobiškį. – 1953. – 17 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Čiobiškio b-ka, 2002.

39. Viskas apie Čiobiškį: [iškarpų aplankas]. – 1987–2002. – 112 p. – Širvintų r. Čiobiškio b-ka, 2002.

Biografijos

1. Česlovas Kavaliauskas: [kopijų aplankas]. – 2005. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

2. Česlovas Šaduikis: [iškarpų aplankas]. – 26 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

3. Česlovas Šaduikis: [kopijų aplankas]. – 2000. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

4. Dainius Valeiša – IT pradininkas / sud. Dalia Taparauskienė. – 2005. – 6 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.

5. Darbais sugrįžtantys… / sudarė Vanda Paulauskienė. – 2000. – 23 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.

6. Dzedzickienė I. Tautodailininko Julijano Gridziuškos gyvenimo verpetai. – 2021. – 21 p.: iliustr. . – Širvintų r. SVB Alionių b-ka, 2022.

7. Garbės piliečiai: [Viktoras Alekna]: [kopijų aplankas]. – 2005. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

8. Ipolitas Užkurnys: autobiografijos / sud. A. Užkurnienė. – 2006. – 89 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.

9. Irvis Šeinius pas mus ir mes pas jį: [kopijų aplankas]. – 2000. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

10. Irvis Šeinius: [kopijų aplankas]. – 1994. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

11. JAV lietuviai – mūsų kraštiečiai. – 2002. – 20 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.

12. Jie garsina mūsų rajoną: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

13. Jonas Kronkaitis: [kopijų aplankas]. – 2005. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

14. Jų vardai gyvi: [nuotraukų albumas]. – 1970. – 10 p. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.

15. Juozas Kanopka (kraštietis): [iškarpų aplankas]. – 1999. – 20 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

16. Juozas Kanopka: [kopijų aplankas]. – 1994. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

17. Juozas Kruminas: [kopijų aplankas]. – 2000. – 6 p.: iliustr. . – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2022.

18. Kazimieras Skebėra – žmogus gimęs XIX amžiuje: [kopijų aplankas]. – 1995. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

19. Kazimieras Skebėra – žmogus, gimęs XIX amžiuje: [iškarpų aplankas]. – 2002. – 7 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

20. Kisieliauskienė J., Šavareikaitė A. Jie gimė, gyveno, dirbo Širvintų rajone. – 1984. – 20 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1987.

21. Kisieliauskienė J., Šavareikaitė A. Jie gimė, gyveno, dirbo Širvintų rajone. – 1984. – 20 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

22. Kraštietis Juozas Darulis. – 6 p. – Širvintų r. SVB, 2016.

23. Kraštietis Petras Naraškevičius: [kopijų aplankas]. – 2002. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

24. Kraštietis – vienas pirmųjų Lietuvos savanorių: tarpukario Lietuvos kariuomenės pulkininkas Vladas Skorupskis – žinomiausias iš Širvintų apylinkių kilęs Lietuvos karo veikėjas. – 10 p. – Širvintų r. SVB, 2017.

25. Matukaitienė V. JAV lietuviai – mūsų kraštiečiai. – 2002. – 24 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

26. Matukaitienė V. Tėvynės laisvės kaina – akių šviesa: P. Daunio, praradusio regėjimą mūšyje ties Širvintomis 100-osioms metinėms. – 2000. – 16 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

27. Nikodemas Švogžlys – Milžinas: [iškarpų aplankas]. – 2000. – 122 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

28. Nikodemas Švogžlys – Milžinas: [kopijų aplankas]. – 2002. – (Tęsiamas). – Širvintų r. VB, 2007.

29. Palkevičienė L. Bronius Bagdonas: Prisiminimai. – 1984. – 11 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

30. Paulauskienė V. Darbais sugrįžtantys…: Įžymūs rajono žmonės ir jų nuopelnai. – 2001. – 25 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

31. Paulauskienė V. Jonas Strazdas: [albumas]. – 1986. – 42 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

32. Paulauskienė V. Jonas Strazdas: gyvenimas ir kūryba. – 1987. – 44 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1987.

33. Pranas Navalinskas: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

34. Rajono poetai, menininkai, muzikantai: [kopijų aplankas]. – 2002-2006. – (Tęsiamas). – Širvintų r. VB, 2007.

35. Rajono „Metų“ žmonės: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

36. Rašytojas Ignas Šeinius. – 2020. – 20 p. . – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2022.

37. Stasys Kapnys. 1986-1958: [iškarpų aplankas aqpie kraštietį S. Kasinį]. – 1999. – 26 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

38. Stasys Kapnys: [kopijų aplankas]. – 2007. – (Atnaujintas. Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

39. Stravinskienė J. Gyvenk kartu su šokiu: [apie Eriką Svirskienę – šokių kolektyvų vadovę]. – 2019. – 12 p.: iliustr. . – Širvintų r. lapelių b-ka, 2022.

40. Stravinskienė J. Senolio amatas: [apie Vaclovą Pilipavičių, buvusį stalių]. – 2002. – 7p.: iliustr. . – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2022.

41. Teodoro Četrausko kūryba: [kopijų aplankas]. – 2010. – 3 p.: iliustr. . – Širvintų r. lapelių b-ka, 2022.

42. Tėvynės laisvės kaina – akių šviesa (Lietuvos kariuomenės kūrėjui – savanorių, aklųjų organizatoriui P. Dauniui 100) / sudarė Vyta Matukaitienė. – 2000. – 37 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.

43. Veronika Ciesiūnienė apie prabėgusius gyvenimo ir darbo metus: Atsiminimai. – 1998. – 4 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.

44. Viktoras Alekna: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

45. Viktoras Alekna ir jo kūryba: [kopijų aplankas]. – 2009. – 12 p. . – Širvintų r. lapelių b-ka], 2022.

Istorija

1. Albino Bagdonavičiaus prisiminimai: Tremties dienoraštis. – 2001. – 32 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

2. Antrojo pasaulinio karo dalyvių prisiminimai. – 1972. – 38 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

3. Apie liaudies gynėjus. – 1972. – 16 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Musninkų b-ka, 1982.

4. Balsevičius A. Kai naktis su diena susimaišo: Prisiminimai. – 1989. – 21 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

5. Balsevičius A. Prisiminimai. – 1987. – 18 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

6. Barbaravičienė, Jadvyga. Viktoro Aleknos prisiminimai apie tremtį. – 1993. – 5 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1997.

7. Bilotienė M. Širvintų rajono Zibalų apylinkės tremtiniai: Tremtinių prisiminimai. – 1990. – 16 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

8. Buvę tremtyje… – Širvintos, 2002. – 23 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.

9. Buvę tremtyje: Tremtinių atsiminimai. – 2002. – 48 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

10. Dalinkevičiūtė V. Pirmieji tremtiniai. – 1989. – 7 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

11. Damalakienė D., Taparauskienė D. Tremtyje – tremtinių atsiminimai. – 2001. – 27 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

12. Didžiojo Tėvynės karo dalyvių atsiminimai. – 1970. – 91 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.

13. Gyvenimai su skausmo žyme: tremtinių šeimų atsiminimai. – 1989. – 80 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

14. Įamžintas kiaukliečių, 1919-1920 metų Nepriklausomybės kovų savanorių, atminimas. – 2019. – 29 p.: iliustr. – Širvintų r. Kiauklių b-ka, 2022.

15. Iš praeities: [iškarpų aplankas]. – 1993. – 19 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

16. Išsaugoti ateities kartoms: [iškarpų iš periodinės spaudos kraštotyros klausimais aplankas]. – 1968. – (Tęsiamas). – Širvintų r. VB, 1982.

17. Jaglinska D. Sibiro tremtinės Onos Kapcevičiūtės-Sosnovskienės atsiminimai. – 2021. – 10 p.: iliustr.. – Širvintų r. Jauniūnų b-ka, 2022.

18. Jie žuvo nuo nacionalistų rankos. – 1973. – 35 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Gelvonų b-ka, 1982.

19. Kai patrankos griaudė: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1965. – Širvintų r. VB, 1982.

20. Kazlauskaitė V. Didžiojo Tėvynės karo veteranas, personalinis pensininkas Baumila Vytautas. – 1984. – 22 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

21. Kriaučiūnienė G. Zibalų apylinkės karo veteranai: atsiminimai. – 1968. – 11 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Zibalų b-ka, 2002.

22. Mikučionienė S. Širvintų rajono Gelvonų parapijos tremtinių ir politinių kalinių prisiminimai. – 1999. – 32 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Gelvonų b-ka, 2002.

23. Musninkietės Didžiajame Tėvynės kare: [aplankas]. – 1996. – 14 p. – Rankr. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.

24. Nuklyskime į praeitį: vaikaičių atsiminimai apie senelius. – 1999. – 12 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Zibalų b-ka, 2002.

25. Okupuotosios Lietuvos Širvintų krašto žmonių darbo ir kančių 1919–1928 m. dienoraštis: [iškarpų aplankas]. – 1992. – 7 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

26. Paminklinis akmuo 1863 m. sukilimo dalyviams Kyvonių kaime: Zibalų seniūnija. – 13 p. – Širvintų r. SVB, 2013.

27. Partizano dukros gyvenimo vingiai (Genovaitės Zurzaitės-Varkauskienės). –8 p. – Širvintų r. SVB, 2016.

28. Paulauskienė V. A. Namajuškienės prisiminimai. – 1990. – 4 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

29. Paulauskienė V. Mūsų žemiečiai kovose dėl pergalės. – 1986. – 66 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1987.

30. Pavasarininkų veikla Kiauklių krašte 1929-1940 m. . – 2021. – 9 p.: iliustr. – Širvintų r. Kiauklių b-ka, 2022.

31. Pergalei pinam vainiką: [karo veteranų nuotraukų albumas]. – 1981. – 25 p.: nuotr. . – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2022.

32. Prielgauskienė A. Jų šlovė neišblės: atsiminimai. – 1976. – 16 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.

33. Prieglauskienė A. Tremtinių prisiminimai. – 1992. – 7 p. – Spausd. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.

34. Rajono vaduotojai: [iškarpų iš periodinės spaudos aplankas]. – 1968– . – (Tęsiamas). – Širvintų r. VB, 1982.

35. Rajono vaduotojai: [iškarpų rinkinys]. – 1986. – 76 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

36. Širvintų Nepriklausomybės paminklo istorija: [iškarpų aplankas]. – 1996. – 17 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

37. Širvintų Nepriklausomybės paminklo istorija: [iškarpų aplankas]. – 1997. – 17 p. – Širvintų r. VB, 1997.

38. Širvintų rajonas kovų dėl nepriklausomybės metais: [iškarpų aplankas]. – 1989. – 8 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

39. Širvintų rajonas kovų dėl nepriklausomybės metais: [kopijų aplankas]. – 1989. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

40. Širvintų rajono Didžiojo Tėvynės karo dalyvių prisiminimai. – 1970. – 91 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

41. Širvintų rajono istorija. – 1981. – 170 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.

42. Širvintų rajono istorija: [iškarpų aplankas]. – 1990. – 25 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

43. Širvintų rajono istorija: [iškarpų aplankas]. – 1996. – 36 p. – Širvintų r. VB, 1997.

44. Širvintų rajono partizanai: [iškarpų aplankas]. – 1995. – 29 p.: iliustr. – Širvintų r. VB, 2002.

45. Širvintų rajono partizanai: [iškarpų aplankas]. – 1997. – 36 p. – Širvintų r. VB, 1997.

46. Širvintų rajono revoliucinės praeities istorija. – 1919. – 137 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

47. Širvintų rajono revoliucinės praeities istorija: [iškarpų aplankas]. – 1979. – 137 p. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.

48. Širvintų – Giedraičių kautynės 1920 lapkričio 19-21 dienomis: [iškarpų aplankas]. – 1995. – 15 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

49. Stravinskienė, Janė. Čerkasavų istorija: [Apie tremtinių Čerkasavų iš Lapelių kaimo šeimos istoriją]. – 2003 m. – 12 p.: iliustr.

50. Šuminskienės Irenos prisiminimai. – 1988. – 8 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

51. Sunkiais pokario metais: [iškarpų aplankas]. – 1986. – 149 p.: iliustr. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.

52. Sunkiais pokario metais: [iškarpų aplankas]. – 1986. – 49 p. – Širvintų r. VB, 1987.

53. Tremtinio Albino Bagdonavičiaus prisiminimai. – Širvintos, 2001. – 28 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.

54. Tremtinių atsiminimai. – 1991. – 8 p. – Rankr. – Širvintų r. VB, 2002.

55. Tremtinių prisiminimai. – 1992. – 31 p. – Spausd., rankr. – Širvintų r. VB, 2002.

56. Tremtyje: [iškarpų aplankas]. – 1989. – 9 p. – Spausd. – Širvintų VB, 2002.

57. Viktoro Aleknos prisiminimai apie tremtį. – 1989. – 22 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1992.

58. Viktoro Aleknos prisiminimai apie tremtį. – 1990. – 8 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

59. Žydai, gyvenę Širvintose. – 2004. – 21 p. – Spausd., kopijos, nuotr., žemėl. – Širvintų r. SVB, 2007.

60. Ветераны Великой Отечественной войны / Елистратов Н. А. и Елистратова Т. Б. – 1985. – 55 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų VB, 2002.

Miestų, miestelių, gyvenviečių, kaimų, dvarų istorijos

1. Balsevičius A. Pamusių kaimo istorija. – 1988. – 86 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

2. Balsevičius A. Prisiminimai apie Pamūsių kaimą. – 1980. – 35 p. – Rankr. – Širvintų r. VB, 1982.

3. Damalauskienė D. Taparauskienė D. Vindeikiai: Atsiminimai. – 2002. – 12 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

4. Išnykęs Pociūniškio kaimas / sud. Elena Matukienė. – 2004. – 5 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Bagaslaviškio b-ka, 2007.

5. Kisieliauskienė J. Apie Širvintas ir širvintiškius. – 1980. – 79 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.

6. Kriaučiūnienė G. Mūsų apylinkė: atsiminimai. – 1968. – 25 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Zibalų b-ka, 2002.

7. Liuliškių kaimo istorija / sud. Janė Stravinskienė. – 2003. – 21 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Lapelių b-ka, 2007.

8. Matukienė E. Išnykęs Stangviliškio kaimas. – 1998. – 9 p. – Rankr. – Širvintų r. Bagaslaviškio b-ka, 2002.

9. Mulevičienė, Dalia. Rožutkos kaimas: [išnykę kaimai]. – 1996. – 2 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1997.

10. Mūsų gimtieji Virvyčiai / sud. Lukoševičius A . . – 1989. – 32 p.: iliustr. . – Širvintų r. lapelių b-ka, 2022.

11. Nykstantys kaimai: [iškarpų aplankas]. – 2002. – 5 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

12. Nykstantys kaimai: [kopijų aplankas]. – 2002. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

13. Po Gaidelių dvaro praeitį ir dabartį. – 2021. – 14 p.: iliustr. – Širvintų r. Šešuolėlių b-ka, 2022.

14. Prieglauskienė A. Musninkų apylinkės kaimų istorija. – 1988. – 11 p.: aplank. – Spausd. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.

15. Prieglauskienė A. Musninkų istorija: atsiminimai. – 1988. – 21 p. – Rankr. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.

16. Senove alsuojanti Kernavė: [iškarpų aplankas]. – 1996. – 70 p.. – Širvintų r. VB, 1997.

17. Senove alsuojanti Kernavė: [kopijų aplankas]. – 1982-2005. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

18. Stravinskienė J. Ilgojaus kaimas. – 2021. – 27 p.: iliustr. . – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2022.

19. Stravinskienė J. Pigonių kaimas. – 2004. – 13 p.: iliustr. . – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2022.

20. Šešuolėlių I dvaro praeitis ir dabartis. – 2018. – 12 p.: iliustr. . – Širvintų r. Šešuolėlių b-ka, 2022.

21. Šešuolėlių II dvaro praeities takais. – 2020. – 11 p.: iliustr. . – Širvintų r. Šešuolėlių b-ka, 2022.

22. Širvintų krašte buvę dvarai, palivarkai: [trumpi aprašai]. – 1990. – 30 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1992.

23. Širvintų rajone buvę dvarai, palivarkai ir jų vietos. – 1987. – 24 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

24. Širvintų rajono dvarai spaudoje: [kopijų aplankas] / sud. Janė Stravinskienė. – 2003. – Širvintų r. VB Lapelių b-ka, 2007.

25. Širvintų rajono dvarai: [iškarpų aplankas]. – 1996. – 29 p. – Širvintų r. VB, 1997.

26. Širvintų rajono dvarai: [iškarpų aplankas]. – 2000. – 32 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

27. Širvintų rajono dvarai: [kopijų aplankas]. – 1998 – 2007. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

28. Širvintų rajono istorija. – 1981. – 170 p. – Mašinr. – Širvintų r. CB, 1982.

29. Širvintų rajono istorija: [iškarpų aplankas]. – 1996. – 36 p. – Širvintų r. VB, 1997.

30. Strakauskienė I. Mano kaimas – Taliotiškis: atsiminimai. – 2001. – 4 p. – Rankr. – Širvintų r. Čiobiškio b-ka, 2002.

31. Stravinskienė J. Lapelių kaimo istorija. – 2001. – 50 p. – Spausd. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.

32. Taparauskienė D. Vebronių kaimas: Atsiminimai. – 2002. – 11 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

33. Taparauskienė D. Pikūnų kaimas: Atsiminimai. – 1995. – 7 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

34. Taparauskienė D. Prienų kaimas: Atsiminimai. – 2000. – 13 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

35. Taparauskienė D. Surgėlų kaimas: Atsiminimai. – 1995. – 11 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

36. Taparauskienė, Dalia. Dubių kaimas: Atsiminimai. – 2000. – 8 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

37. Taparauskienė, Dalia. Išnykę Pikūnų ir Surgėlų [Surgėliai] kaimai. – 1995. – 6 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 1997.

38. Vebronių kaimas / sud. Dalia Taparauskienė. – 2002. – 11 p.: nuotr. – Spausd., rankr. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.

Geografija

1. Širvintų rajonas žemėlapiuose: [iškarpų aplankas]. – 2000. – 42 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

2. Širvintų rajonas žemėlapiuose: [kopijų aplankas]. – 2000. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.