Asmenybės

Vidmantė Jasukaitytė 0

Vidmantė Jasukaitytė

1966 m. V. Jasukaitytė baigė Šiaulių 3-ąją vakarinę vidurinę mokyklą [8]. 1967–1972 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Dirbo „Minties“ leidykloje, Lietuvos kultūros ministerijoje. 1979 m. priimta į Lietuvos rašytojų sąjungą. 1989...

Stasys Povilaitis 0

Stasys Povilaitis

Mokėsi Kauno 4-ojoje vidurinėje mokykloje bei specialiojoje muzikos mokykloje, kurioje lankė smuiko ir obojaus pamokas. Dainavo Kauno radiofono berniukų chore. 1961 m. išvyko į Palangą, kurioje baigė aštuonmetę mokyklą ir įsidarbino statybininku. Mokslus tęsė...

Emilija Liegutė-Balionienė

Emilija Liegutė-Balionienė

1960 m. E. Liegutė Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas. 1953–1964 m. dirbo mokytoja Kaišiadorių 1-ojoje vidurinėje mokykloje [1]. 1965–1973 m. dirbo žurnalo „Moksleivis“, laikraščio „Tarybinis mokytojas“ redakcijose, Vilniaus teatre „Lėlė“. 1973...

Kazimieras Lajauskas

Kazimieras Lajauskas

Kunigas Kazimieras Lajauskas, Justino sūnus, mokėsi Širvintų pradinėje ir Gelvonų dviklasėje mokykloje, dar privačiai Vilniuje. Maskvoje išlaikė keturių gimnazijos klasių egzaminus. Paskui  įgijo vaistinės mokinio teises ir įstojo į Vilniaus diecezijos kunigų seminariją, kurią...

Stanislovas Mikulionis

Stanislovas Mikulionis

Stanislovas Mikulionis gimė valstiečių žemdirbių Antano Mikulionio ir Onos Didžgalvytės-Mikulionienės šeimoje. 1942–1946 m. mokėsi Kunigiškių (Anykščių r.) pradinėje mokykloje, 1946–1953 m. – Svėdasų (Anykščių r.) vidurinėje mokykloje. Kauno politechnikos institute įgijo inžinieriaus architekto išsilavinimą,...

Tamara Bairašauskaitė

Tamara Bairašauskaitė

1957–1959 m. mokėsi Alytaus 3-iojoje vidurinėje mokykloje. 1967 m. baigė Vilniaus 13-ą vidurinę mokyklą. 1967–1972 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. 1975–1979 m. studijavo SSRS Istorijos institute Maskvoje aspirantūroje, 1980 m. apgynė istorijos kandidato...

Birutė Jonuškaitė

Birutė Jonuškaitė

1966–1974 m. mokėsi Vaitakiemio (Lenkija) pradinėje mokykloje, 1974–1978 m. – Punsko licėjuje, 1978–1983 m. studijavo žurnalistiką Vilniaus universitete. 1983–1984 m. – Suvalkų (Lenkija) savaitraščio „Krajobrazy“ korespondentė, 1984–1985 m. – Suvalkų vaivadijos savivaldybės atstovės spaudai...

Valdas Steponaitis

Valdas Steponaitis

Mokėsi  Šiaulių 11-ojoje  vidurinėje mokykloje ir ją baigė 1981 m. 1981–1986 Vilniaus universitete studijavo istoriją, gilinosi į muziejininkystės ir archeologijos sritis. Nuo 1986 m. dirba Lietuvos nacionaliniame muziejuje (Archeologijos skyriuje, o nuo 2001 –...

Romualdas Tinfavičius

Romualdas Tinfavičius

Romualdas Tinfavičius gimė verslininkų Simono ir Pelagėjos Tinfavičių šeimoje. Prasidėjus sovietų okupacijai ir uždarius šeimos parduotuvę „Vitaminas“, persikėlė į Talačkonių kaimą Pasvalio rajone, kur gyveno iki 1946 m. Nuo 1946 m. gyveno Panevėžyje. Nuo...

Darius Pocevičius

Darius Pocevičius

D. Pocevičius yra ekonomistas, rašytojas, vertėjas iš rusų ir vokiečių kalbų, publicistas, literatūros kritikas, gidas, mėgstantis save vadinti tiesiog miesto tyrinėtoju. 1985–1990 m. studijavo Vilniaus universitete, kur įgijo ekonomisto specialybę. 1990–1991 m. dirbo jaunesniuoju...