Asmenybės

Darius Pocevičius

Darius Pocevičius

D. Pocevičius yra ekonomistas, rašytojas, vertėjas iš rusų ir vokiečių kalbų, publicistas, literatūros kritikas, gidas, mėgstantis save vadinti tiesiog miesto tyrinėtoju. 1985–1990 m. studijavo Vilniaus universitete, kur įgijo ekonomisto specialybę. 1990–1991 m. dirbo jaunesniuoju...

Arvydas Šaltenis

Arvydas Šaltenis

A. Šaltenis 1950–1961 m. mokėsi Utenos 2-ojoje vidurinėje mokykloje. Tuo pačiu metu lankė dailininko Vytauto Petronio dailės būrelį. 1961–1964 m. ir 1967–1970 m. studijavo tapybą Lietuvos valstybiniame dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija). 1964–1967...

Danguolė Banevičienė

Danguolė Banevičienė

Danguolė Banevičienė Vilniaus universitete įgijo bibliotekininko ir bibliografo specialybę. 1983 m. Trakų centrinėje bibliotekoje ėjo vyr. bibliografės pareigas. 1986 m.  buvo bibliotekos direktoriaus pavaduotoja. Nuo 2004 m. rugsėjo 30 d. vadovauja Trakų rajono savivaldybės...

Vitalijus Mazūras

Vitalijus Mazūras

V. Mazūras 1940–1945 m. lankė gimtojo Radviliškio rajono Šiaulaičių pradinę mokyklą. Baigė Šiaulėnų vidurinę mokyklą. 1954 m. buvo išvežtas į Vidurinę Aziją, Kušką, tarnauti sovietinėje armijoje. 1957 m. grįžo į Lietuvą. 1957–1959 m. dirbo...

Augustinas Savickas

Augustinas Savickas

Augustinas Savickas gimė rašytojo ir diplomato Jurgio Savickio ir stomatologės Idos Trakiner šeimoje. 1923–1927 m. gyveno Helsinkyje, 1927–1939 m. – mokėsi ir gyveno Kaune. 1939 m. baigė Kauno 3-ąją gimnaziją, įstojo į Kauno meno...

Romualdas Ozolas

Romualdas Ozolas

1945–1957 m. mokėsi Šiaulių Bazilionų vidurinėje mokykloje,  1957–1962 m.  studijavo lituanistiką Vilniaus universiteto (VU) istorijos ir filologijos fakultete, 1968–1973 m.  – VU filosofijos katedros aspirantūroje. 1963–1964 m. dirbo kraštotyros draugijos metodininku, 1964 m. –...

Jonas Rimantas Glemža

Jonas Rimantas Glemža

1959 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1958–1963 m. dirbo Architektūros paminklų apsaugos inspekcijoje, 1963–1986 m. – LR Kultūros ministerijoje. Nuo 1972 m. dėstė Vilniaus dailės akademijoje, 1994–1996 m. buvo Paminklotvarkos katedros vedėjas, nuo 2003...

Rimantas Jankauskas

Rimantas Jankauskas

1976 m. baigė Vilniaus 31-ąją vidurinę mokyklą, 1982 m. – Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą. Dirba mokslinį tiriamąjį darbą, plečia interesų ratą – paleopatologija, paleoekologija, paleodemografija, bioarcheologija, paleoantropologija, istorinė antropologija, paleoepidemiologija, teismo antropologija. Publikavo specifinių...

Lionginas Abarius

Lionginas Abarius

L. Abarius mokėsi gimtojo Zarasų rajono Kumpuolių kaimo pradinėje mokykloje. 1946–1948 m. lankė Antazavės progimnaziją, dirbo vargonininku Avilių parapijos bažnyčioje. 1948–1953 m. lankė Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos muzikos mokyklą, 1956–1962 m. buvo šios mokyklos dėstytojas....

Johanas Laidoneris

Johanas Laidoneris

1892–1897 m. mokėsi Vyratsyje. 1900 m. baigė Viljandžio rusų gimnaziją. 1901–1902 m. savanoriu tarnavo Kaune dislokuotame Rusijos pėstininkų pulke [1, 6]. 1902–1905 m. mokėsi Vilniaus karo mokykloje ir ją baigė [2]. Apdovanotas auksiniu laikrodžiu...