Petras Povilas Čėsna

Petras Čėsna. Nuotr. iš leid.: Reklamos ir marketingo idėjos. – 2005, Nr. 4, p. 87.

Petras Čėsna. Nuotr. iš leid.: Reklamos ir marketingo idėjos. – 2005, Nr. 4, p. 87.

Baigęs Raseinių vidurinę mokyklą, mokėsi Klaipėdos politechnikume, Kaliningrado technikos institute, studijavo Vilniaus universitete.
1980 m. pradėjo dirbti Vilniaus baldų kombinato direktoriaus pavaduotoju, nuo 1985 m. – Baldų pramonės ministerijos valdybos viršininkas, nuo 1990 m. – Materialinių išteklių ministerijos valdybos viršininkas, nuo 1992 m. – Vilniaus AB „Medienos plaušas“ generalinis direktorius, 1998 m. – AB „Vilniaus baldų kombinatas“ generalinis direktorius [4]. 2004–2005 m. – UAB „Baldora“ patarėjas [2]. Nuo 2001 m. – LSDP narys [1]. Lietuvos Respublikos Vyriausybėje vadovavo Lietuvos ūkio (2001–2001 m.) ir Lietuvos susisiekimo (2005–2006 m.) ministerijoms [2, 3].
P. Čėsnai vadovaujant, pavyko atgaivinti ir padaryti klestinčiomis įmonėmis „Medienos plaušo“ bendrovę ir merdėjantį Vilniaus baldų kombinatą [4].

Petras Čėsna apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi ir Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi, taip pat Prancūzijos, Portugalijos, Ukrainos ordinais.

2000 m. už nuopelnus Vilniaus verslui Petras Čėsna apdovanotas Šv. Kristoforo statulėle [5].

Apie P. Čėsną rašoma leidiniuose „Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai“ [1], Vandos Kašauskienės knygoje „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990–2007:.jų kaita ir veiklos bruožai“ [3], periodikoje. Yra informacijos internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Čėsna Petras // Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai. – Kaunas, 2006. – P. 503.
2. Čėsna, Petras. Karjeros aukštumose : [į žurnalisto klausimus atsako „Baldoros“ verslo konsultantas Petras Čėsna] – Portr.// Reklamos ir marketingo idėjos. – 2005, Nr. 4 (14), p. 86-87.
3. Kašauskienė, Vanda. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990 – 2007: jų kaita ir veiklos bruožai. – Vilnius, 2007, p. 545,547,576,585,604,654,655,657,682.
4. Lukšytė, Žydronė. Verslo pasaulis tiki skaičiais: [apie Vilniaus baldų kombinatą ir jo generalinį direktorių P. Čėsną]. – Iliustr. // Veidas. – 2000, Nr. 6, p. 20.
5. Žemaitytė, Agnė. Mero labdaros vakare įteikti Kristoforo apdovanojimai. – Iliustr. // Respublika. – 2000, gruod. 29, p. 21, 23.

Parengė: Aušra Asauskienė (VAVB), 2013

Dalintis straipsniu: