Piotras Stolypinas (Пётр Аркадьевич Столыпин)

П. А. Столыпин. Биохроника. – Москва, 2006. Knygos viršelis

П. А. Столыпин. Биохроника. – Москва, 2006. Knygos viršelis

Бок, Мария. П. А. Столыпин : воспоминания о моем отце. – New York, 1990. Knygos viršelis

Бок, Мария. П. А. Столыпин : воспоминания о моем отце. – New York, 1990. Knygos viršelis

1869–1974 m. gyveno tėvo įsigytame Kalnaberžės dvare (Kėdainių r.). 1874–1879 m. su šeima gyveno Vilniuje. Mokėsi Vilniaus berniukų gimnazijoje [5, 9, 10]. 1885 m. baigė Sankt Peterburgo universiteto Fizikos-matematikos fakultetą. Dirbo Rusijos Vidaus reikalų ministerijoje, nuo 1886 m. – Žemės ūkio departamente. 1889–1899 m. buvo Kauno apskrities, 1899–1902 m. buvo Kauno gubernijos bajorų vadovas. 1889–1902 m. gyveno Kalnaberžės dvare, vėliau Kalnaberžėje atostogaudavo [4, 8]. Kaune P. Stolypinas įsteigė žemės ūkio draugiją, savo dvare kūrė mokyklas sodiečių vaikams. 1889–1911 m. buvo Kėdainių Viešpaties Atsimainymo cerkvės bendruomenės garbės narys. 1911 m. Dotnuvos dvare (Kėdainių r.) įkūrė Žemės ūkio mokyklą. 1902 m. buvo Gardino (Baltarusija), 1903–1906 m. – Saratovo (Rusija) gubernatorius. Nuo 1906 m. buvo Rusijos vidaus reikalų ministras ir ministrų tarybos pirmininkas. Vadovavo slopinant 1905 m. liepos revoliuciją, įvedė karo lauko teismus. 1906 m. parengė agrarinę reformą (dabar vadinamą Stolypino reforma) [5, 6, 10]. 1907–1914 m. Stolypino reforma buvo vykdoma ir Lietuvoje. Į vienkiemius buvo išskirstyti Kauno ir Vilniaus gubernijų kaimai [4]. 1907 m. birželį paleido II Valstybinę Dūmą, įvedė naują rinkimų sistemą. 1910 m. P. Stolypino iniciatyva buvo apribotos Suomijos parlamento kompetencijos. P. Stolypino pertvarkymai sukėlė radikalių visuomenės grupių nepasitenkinimą. 1905–1911 m. prieš jį surengta 11 pasikėsinimų. 1911 m. rugsėjo 18 d. buvo mirtinai sužeistas esero D. Bogrovo  Kijevo teatre (Ukraina). Palaidotas Kijevo Pečersko Lavros kapinėse [4, 5, 10].

Jurkowski, Roman. Peter Stolypin: the early stage of his political career, 1889–1903. – Olsztyn, 2019. Knygos viršelis

Apie P. Stolypino gyvenimą ir veiklą lietuvių kalba rašoma Tomo Venclovos knygoje „Vilniaus vardai“ [5], Antano Rimvydo Čaplinsko knygoje „Vilniaus atminimo knyga: mieste įamžintos asmenybės“ [2], kunigo ir istoriko Valerijano Meištovičiaus (Walerian Meysztowicz, 1893–1982) atsiminimų knygoje  „Pašnekesiai apie laikus ir žmones“ (Vilnius, 2004, p. 167–172), enciklopedijose [4], periodikoje [3]. Yra informacijos internete. Rusų kalba apie P. Stolypiną išleistos knygos: Игорь Островский „П. А. Столыпин и его время“ (Новосибирск, 1992), Геннадий Сидоровнин „П. А. Столыпин. Жизнь за Отечество: жизнеописание (1862–1911)“ (Саратов, 2002), „П. А. Столыпин: биохроника“ [9], „П. А. Столыпин глазами современников“ (Москва, 2008), „П. А. Столыпин. Программа реформ: документы и материалы: в 2 томах“ (Москва, 2011). 1990 m. išleista P. Stolypino dukters Marijos Bok (Мария Бок) atsiminimų knyga „П. А. Столыпин: воспоминания о моем отце“ [8]. Čia daug vietos skiriama P. Stolypino gyvenimui Lietuvoje, Kalnaberžės dvare. Apie P. Stolypiną rašoma leidinyje „Русские в истории и культуре Литвы“ [10]. 2019 m. Olštyne išleista lenkų istoriko Romano Jurkovskio (Roman Jurkowski) knyga anglų kalba „Peter Stolypin: the early stage of his political career, 1889–1903“ [7].

Įvairiuose šaltiniuose P. Stolypino gyvenimo Vilniuje datos pateikiamos skirtingai. „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [4], leidiniuose „Русские в истории и культуре Литвы“ [10], „П. А. Столыпин: биохроника“ [9] nurodoma, kad didysis rusų reformatorius Vilniuje gyveno 1874–1879 m. 1879 m. (kituose šaltiniuose 1881 m.) baigė Vilniaus berniukų gimnaziją [4, 9, 10].

2009 m. Vilniuje, prie namo Šv. Stepono g. 30 (Senamiesčio seniūnija), P. Stolypinui atidengta memorialinė lenta (skulpt. Kęstutis Musteikis). Lentoje iškaltas P. Stolypino bareljefas ir įrašas lietuvių ir rusų kalbomis: „Šiame name 1876–1892 m. gyveno ministras reformatorius Piotras Arkadijevičius Stolypinas“ [1, 6]. Tačiau šioje memorialinėje lentoje iškaltos datos nesutampa su P. Stolypino biografijoje pateikiamais metais. Keliuose šaltiniuose nurodoma, kad 1881–1889 m. jis studijavo ir dirbo Sankt Peterburge, 1889–1902 m. gyveno Kaune ir Kalnaberžės dvare [5, 9, 10]. Apie netiksliai nurodytus metus šioje memorialinėje lentoje rašo architektūros istorikė Morta Baužienė knygoje „Pasižvalgymas anapus Vilniaus miesto gynybinės sienos“ (Vilnius, 2015, p. 329-330). Atminimo lenta atidengta bendradarbiaujant Vilniaus Aleksandro Puškino literatūros muziejui, „Mūsų dialogo“, įvairioms rusų visuomeninėms organizacijoms, Vilniaus miesto savivaldybei [1].

Literatūra ir šaltiniai

1. Atminimo lenta: [Vilniuje, Šv. Stepono g. 30, atidengta atminimo lenta Rusijos valstybės veikėjui P. Stolypinui] // Respublika. – 2009, gruod. 23, p. 18.
2. Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Stolypinas Piotras: rusų valstybininkas (1862 04 14 – 1911 09 18). – Portr. // Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Vilniaus atminimo knyga: mieste įamžintos asmenybės. – Vilnius, 2011. – P. 382.
3. Milius, Jonas. Piotras Stolypinas ir Lietuva. – Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – 2007, Nr. 3, p. 12-14.
4. Stolypin Piotr. – Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2012. – T. 22, p. 555.
5. Venclova, Tomas. Stolypin Piotr. – Portr. // Venclova, Tomas. Vilniaus vardai. – Vilnius, 2006. – P. 208.
6. [VLN] Atminimo lentos. Miestai.net [interaktyvus]. 2000-2020 [žiūrėta 2020-11-12]. Prieiga per internetą: <http://www.miestai.net/forumas/showthread.php?t=9456>.
7. Jurkowski, Roman. Peter Stolypin: the early stage of his political career, 1889–1903. – Olsztyn, 2019. – 357 p.: iliustr., žml.
8. Бок, Мария. П. А. Столыпин: воспоминания о моем отце. – New York, 1990. – 347 p.
9. П. А. Столыпин. Биохроника. – Москва, 2006. – 374, [2] p., [17] ilustr. lap.: iliustr., portr. – Taip pat vartojama antr.: Биохроника. – Bibliogr. tekste. – Vardų r-klė: p. 366-373.
10. Столыпин Петр Аркадьевич (1862-1911): государственный деятель, предводитель дворянства Ковенской губернии. – Portr. // Русские в истории и культуре Литвы. – Вильнюс, 2008. – P. 295-300.

Parengė: Jurgita Lazauskaitė (VAVB), 2013; 2020

Dalintis straipsniu: