Ryhoras Šyrma (Рыгор Шырма)

Ryhoras Šyrma. Nuotr. iš kn.: Venclova, Tomas. Vilniaus vardai. – Vilnius, 2006, p. 258.

Ryhoras Šyrma. Nuotr. iš kn.: Venclova, Tomas. Vilniaus vardai. – Vilnius, 2006, p. 258.

1911–1912 m. mokėsi pedagoginiuose kursuose Švenčionyse. 1918 m. baigė Siedlcės (Lenkija) mokytojų institutą [5]. 1926−1928 m. dirbo Vilniuje baltarusių gimnazijoje. Organizavo chorus. Padėjo gudų tautiniam sąjūdžiui, buvo vienas iš kultūrinės švietimo organizacijos „Товарищество белорусской школы“ veikėjų. Buvo suimtas Lenkijos valdžios ir 1930–1931 m. kalėjo Lukiškių kalėjime [6, 8]. Po 1939 m. išvyko gyventi į Baltarusiją [3]. 1940 m. čia organizavo pirmąjį profesionalų dainų ir šokių ansamblį. Nuo 1944 m. gyveno Gardine. 1950 m. ansamblį reorganizavo į Valstybinį Baltarusijos chorą, kuriam 1957 m. buvo suteiktas Baltarusijos akademinės choro kapelos vardas [8]. 1966–1978 m. Baltarusijos kompozitorių sąjungos valdybos pirmininkas. Mirė 1978 m. kovo 23 d. Minske. Palaidotas Rytinėse Minsko kapinėse [1].

R. Šyrma užrašė ir harmonizavo baltarusių liaudies dainų, sudarė muzikinių folkloro rinkinių. Išleido 4 tomų dainų rinkinį (1959–1976 m), parašė literatūros ir muzikos kritikos straipsnių [3, 5].

Apie R. Šyrmą išleista Изидар Нисневич knyga rusų kalba „Григорий Романович Ширма: очерк жизни и творчества“ (1964 m., antras leid. 1971 m.) [7]. Yra leidinių baltarusių kalba. Lietuvių kalba muziko biografiją rasime Antano Rimvydo Čaplinsko „Vilniaus atminimo knygoje“ [1], Tomo Venclovos knygoje „Vilniaus vardai“ [3], enciklopedijose. Apie muziko gyvenimą yra straipsnių periodikoje, internete.

Vilniuje, dabartinėje Maironio gatvėje, R. Šyrma su šeima gyveno 1928–1939 m. Muziko bute rinkosi kūrybinis jaunimas pabendrauti, susirasti literatūros, pavalgyti [8]. 1926−1928 m. R. Šyrma dirbo Vilniaus baltarusių gimnazijoje dainavimo ir baltarusių literatūros mokytoju. 1924–1939 m. vadovavo Vilniaus universiteto chorui. Buvo choro regentas Skaisčiausiosios Dievo Motinos cerkvėje [3].

Vilniuje, ant namo Maironio g. 13 (Senamiesčio seniūnija), kur 1928–1939 m. gyveno baltarusių tautosakininkas ir chorvedys R. Šyrma su šeima, atidengta memorialinė lenta [4, 6].

Literatūra ir šaltiniai

1. Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Šyrma Ryhoras (1892 01 20–1978 03 23): baltarusių muzikas, visuomenininkas. – Portr. // Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Vilniaus atminimo knyga. – Vilnius, 2011. – P. 404.
2. Jakelaitis, Vytautas. Mūsų bičiulis Rygoras : [prisiminus baltarusių chorvedį, kaip lietuvių tautos muzikų bičiulį R. Širmą]. – Portr. // Diena. – 1996, saus. 26, p. 12.
3. Venclova, Tomas. Šyrma Rygor. – Portr. // Venclova, Tomas. Vilniaus vardai. – Vilnius, 2006. – P. 258.
4. [VLN] Atminimo lentos: [interaktyvus] 2000-2017 [žiūrėta 2017-06-12]. Prieiga per internetą: <http://www.miestai.net/forumas/showthread.php?t=9456>.
5. Žalalienė, Birutė. Šyrma Ryhor. – Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2013. – T. 23, p. 207.
6. Беларускія старонкі Вільні = Vilniaus gudų puslapia [aut. Атаманчык Кірыл]. vilnia.by.com: [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2017-06-26]. Prieiga per internetą: <http://vilnia-by.com/files/Niezal_s.pdf>.
7. Нисневич, Изидар. Григорий Романович Ширма : очерк жизни и творчества. – 2-е изд. – Ленинград, 1971. – 80 p.
8. Ширма Григорович Романович: биография. ХОР.by. Белорусский хоровой портал: [interaktyvus]. 2010–2017 [žiūrėta 2017-06-13]. Prieiga per internetą: <http://hor.by/conductors/shirma-gr/>.

Parengė: Danguolė Dainienė (VAVB), 2014; 2017

Dalintis straipsniu: