Stanislovas Rapolionis

Stanislovas Rapolionis (skulpt. Konstantinas Bogdanas). Iliustr. iš kn.: Vilniaus universitetas dailėje. – Vilnius, 1986.

Stanislovas Rapolionis (skulpt. Konstantinas Bogdanas). Iliustr. iš kn.: Vilniaus universitetas dailėje. – Vilnius, 1986.

S. Rapolionis (Rapailionis, Rafajłowicz, Rafałowicz), pagal tų laikų paprotį sulotyninęs pavardę, pasirašinėjo Rapagellanus ar Stanislaus Lituanus. Gimė smulkaus bajoro Jurgio Svetkaus Rapolionio šeimoje netoli Eišiškių miestelio esančioje Sveckevičių dvarvietėje [1, 9, 12]. Tiksli gimimo data nežinoma. Naujausiuose leidiniuose nurodoma, kad apie 1500 m. [5, 10]. Buvo silpnos sveikatos, mažo ūgio ir kuprotas, bet neeilinio talento, apdovanotas skvarbiu protu ir iškalba. Manoma, kad iš pradžių mokėsi Eišiškėse, vėliau – Vilniuje. Spėjama, kad anksti pradėjo mokyti kitus, mokytojavo Lietuvos ir Lenkijos didikų dvaruose [1, 10]. Nuo 1528 m. studijavo Krokuvos universitete, jį baigė apie 1533 m. bakalauro laipsniu. Iš katalikybės perėjo į protestantizmą. Spėjama, kad tapęs evangeliku liuteronu, 1539-1542 m. dėstė Abraomo Kulviečio įsteigtoje Vilniaus aukštesniojoje mokykloje [9, 15, 16].
Po 1541 m. Žygimanto potvarkio, draudžiančio liuteronizmą Lietuvoje, S. Rapolionis su savo bendražygiais turėjo pasitraukti į Prūsiją [1]. 1542 m. gavęs Prūsijos kunigaikščio Albrechto stipendiją (vienintelis lietuvis), stažavosi Vitenbergo universitete [6]. 1544 m. M. Liuterio vadovaujamas to universiteto teologijos fakultetas jam suteikė teologijos daktaro laipsnį. 1544 m. rudenį S. Rapolionis tapo pirmuoju ką tik įsteigto Karaliausčiaus universiteto teologijos profesoriumi. Buvo puikus oratorius. Jo paskaitos sutraukdavo daug studentų, jas lankė miesto šviesuomenė ir pats Prūsijos kunigaikštis Albrechtas [9, 12]. Mirė 1545 m. gegužės 13 d. Karaliaučiuje. Buvo iškilmingai palaidotas prie Karaliaučiaus katedros, šalia būsimo Prūsijos kunigaikščio Albrechto kapo [5]. Ant kapo buvusi epitafija: „Čia guli didis vyras, lietuvių tautos garbė…“ [8, 15, 16]. Vėliau per katedros remontus antkapis buvo pašalintas [5].

S. Rapolionis vadinamas vienu iš Martyno Mažvydo, pirmosios lietuviškos knygos autoriaus, pirmtaku. Yra tarptautinio masto hunmanistas [5]. Jis rūpinosi religinių knygų lietuvių kalba leidimu. Vertė į lietuvių kalbą giesmes. Iš mokslininko raštų ir vertimų mažai kas išlikę. Šiuo metu žinomi keturi lotyniški ir vienas lietuviškas tekstas. M. Mažvydas pasinaudojo S. Rapolionio rankraščiais rengdamas pirmąją lietuvišką knygą – 1547 m. išleistą ,,Katekizmą“.
Į lietuvių kalbą išversta S. Rapolionio giesmė su savarankiškai parašyta pabaiga pateko į M. Mažvydo parengtą knygą ,,Giesmės krikščioniškos“ (1570) [1, 10]. Su M. Mažvydu jį siejo ne tik bendras darbas universitete, bet ir nuoširdi bičiulystė, bendri interesai. S. Rapolionis rengė Lietuvišką katekizmą. Jis minimas ir kaip Biblijos vertėjas į lietuvių (vertimas neišliko) ir lenkų kalbas [6, 10].

tanislovas Rapolionis. – Vilnius, 1986. Knygos viršelis

Stanislovas Rapolionis. – Vilnius, 1986. Knygos viršelis

1986 m. apie S. Rapolionio gyvenimą ir veiklą išleista knyga „Stanislovas Rapolionis“ [8]. Apie teologą taip pat rašoma Albino Jovaišos knygoje „Jie parašė pirmąsias lietuviškas knygas“ [5], Vaclovo Biržiškos leidinyje „Aleksandrynas“ (T. 1: XVI-XVII amžiai) (Chicago, 1960), enciklopedijose, periodikoje.

1986 m., minint 500-ąsias Stanislovo Rapolionio gimimo metines, Šalčininkų rajono Gornostajiškių kaime (Eišiškių seniūnija), dvaro sodyboje buvo pastatytas paminklas žymiajam kultūros veikėjui (skulpt. Konstantinas Bogdanas, archit. Rimantas Buivydas ir Juras Balkevičius) [3, 7]. Paminklas sukurtas iš bronzos ir granito. Pagrindinis akcentas – ant pjedestalo pastatytas Rapolionio bronzinis biustas (43 cm). Portretas realistinis. Rapolionis vaizduojamas su mokslų daktaro kepuraite, ilgais garbanotais plaukais, smulkių veido bruožų. Yra bronzinių raidžių užrašas: „Stanislovas Rapolionis / 1485-1545“ [3].

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto vestibiulį puošia lietuvių raštijos pradininkų portretai, sukurti skulptoriaus Konstantino Bogdano, minint universiteto 400-ąsias metines. Tarp jų yra ir 1978 m. skulptoriaus sukurtas bronzinis Stanislovo Rapolionio biustas [7, 14].

Šalčininkų rajone veikia lietuviška Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija (Jono Pauliaus II g. 26), įsikūrusi moderniame pastate. Šis vardas tuometinei Eišiškių vidurinei mokyklai buvo suteiktas 1993 m. rugsėjį [4].

1995 m. Stanislovo Rapolionio vardu pavadinta gatvė yra Vilniaus mieste (Pilaitės seniūnija) [2], taip pat Eišiškių (Šalčininkų r.) miestelyje.

2011 m. vasario 10 d. priimtas Lietuvių  švietimo draugijos „Rytas“ nutarimas skirti kasmetinę Stanislovo Rapolionio premiją. Premijos tikslas – skatinti  mokytojų, kultūros ir meno veikėjų literatūrinę veiklą, tautinį  ugdymą, Pietryčių Lietuvos istorinės praeities studijavimą. Premija bus įteikiama kasmet gegužę – S. Rapolionio mirties mėnesį, Eišiškių Stanislovo  Rapolionio gimnazijoje  (Voruta, 2011, vas. 26, p. 9; žr. adresu, p. 12).

Bibliografas Juozas Tumelis yra sudaręs S. Rapolionio tekstų ir literatūros apie jį bibliografiją, apimančią 1545-1985 m. laikotarpį. Bibliografija išspausdinta lietuvių raštijos pradininko jubiliejui skirtame leidinyje „Stanislovas Rapolionis“ [13]. Bibliografijoje – 231 įrašas.

Literatūra ir šaltiniai

1. Buchaveckas, Stanislovas. Šalčios  žemė. – Vilnius, 1992, p. 215-216.
2. Čaplinskas, Antanas Rimvydas.Vilniaus gatvės = Vilnius streets : istorija, vardynas, žemėlapiai. – Vilnius, 2000, p. 71, 158, 279, 321.
3. Indriulaitis, Aleksandras. Stanislovo Rapolionio paminklas. – Iliustr. // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 1, d. 2: Rytų Lietuva, p. 225.
4. Istorija. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2011-01-21]. Prieiga per internetą: <http://rapolioniogimnazija.lt/istorija-81>.
5. Jovaišas, Albinas. Stanislovas Rapolionis: [biografija]. – Iliustr. // Jovaišas, Albinas. Jie parašė pirmąsias lietuviškas knygas. – Vilnius, 2009. – P. 75-79.
6. Maciūnas V. Rapolionis Stanislovas. – Bibliogr.: 5 pavad. // Lietuvių enciklopedija. – Boston, – T. 24, p. 497-498. – Parašas: V. M.
7. Petraitienė-Račkauskaitė, Irena Nijolė. Konstantinas Bogdanas. – Vilnius, 2010, p. 107-114, 154-155.
8. Stanislovas Rapolionis. – Vilnius, 1986. – 310, [3] p. – (Lietuvos mokslo paminklai).
9. Rapolionis […] Stanislovas. – Bibliogr.: 5 pavad. // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1971. – T. 3, p. 36.
10. Sabaliauskas, Algirdas. Rapolionis, Rapailionis, Stanislovas. – Bibliogr.: 4 pavad.// Lietuvių kalbos enciklopedija. – Vilnius, 1999. – P. 519. – Parašas: A. S.
11. Semaška. Algimantas. Gornostajiškės (Šalčininkų r.): [taip pat apie paminklą S. Rapolioniui]. – Iliustr. // Semaška, Algimantas. Kelionių vadovas po Lietuvą: 1000 lankytinų vietovių norintiems geriau pažinti gimtąjį kraštą. – Vilnius, 2006. – P. 276-277.
12. Senkevičius, Mykolas. Eišiškės / Mykolas Senkevičius, Stanislovas  Mikonis. – Vilnius, 2002, p. 8, 18-19.
13. Tumelis, Juozas. Rapolioniana: (Trumpa istoriografinė apžvalga ir bibliografija) // Stanislovas Rapolionis. – Vilnius, 1986. – P. 248-281.
14. Vilniaus universitetas dailėje: albumas. – Vilnius, 1986, p. 15, 24, 33.
15. Zinkevičius, Zigmas. Lietuvių kalbos istorija.  – T. 3 : Senųjų raštų kalba. – Vilnius, 1988, p. 19-21.
16. Sužiedėlis, Simas. Rapolionis Stanislovas –  Bibliogr.: 3 pavad. // Encyklopedia lituanica. – Boston (Massachusetts, 1975. – Vol. 4, p. 4 36-437.- Parašas: S. Suž.

Parengė: Olga Kijakovskaja (Šalčininkų SVB), 2011

Dalintis straipsniu: