Bukčiai

Bukčiai – Vilniaus miesto dalis, esanti į vakarus nuo centro, greta Lazdynų ir Lazdynėlių, dešiniajame Neries krante. Bukčiai priklauso Lazdynų seniūnijai. Vietovėje yra Bukčių, Užutekio, Upėtakių, Ungurių, Vėgėlių gatvės [2].

Manoma, kad vietovės pavadinimas yra kilęs iš lenkiško žodžio buchta, reiškiančio upės įlanką, posūkį, o ši vietovė kaip tik yra įsikūrusi prie vienos iš Neries kilpų, vadinamos Bukčių kilpa [6].

Informacijos apie Bukčius yra labai mažai. Apie juos nerašoma informaciniuose leidiniuose. Archeologiniai kasinėjimai, susiję su Bukčiais, minimi 2010 m. išleistoje knygoje, skirtoje Lazdynų mikrorajono 40-mečiui – „Lazdynai – mūsų namai“ [5]. Archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius knygoje „Neris: 2007 metų ekspedicija“ [6], skirtoje aprašyti Konstantino Tiškevičiaus kelionės Nerimi pakartojimui, mini Bukčius. Mokslininkas pateikia Bukčių vietovardžio aiškinimą, mini padavimą apie Aukso karieta vadinamą vietą Panerių kalvyno papėdėje ir daro prielaidą, kad Napoleono iždą vežusi karieta nuskendo Neryje, giliame upės ruože prie Bukčių. Bukčių kilpa. Apie šią vietovę rašoma Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos darbuotojų parengtoje knygoje „Pasižvalgymai po Vilnių: miesto mikrorajonai“ [6]. Bukčiai minimi vandens turistų maršrutų aprašymuose: Česlovo Kudabos „Nerimi“ (Vilnius, 1985), Juozo Obelieniaus „Lietuvos TSR vandens turistų keliai“ (Vilnius, 1982). „Tautodailės“ almanache spausdinamoje Felikso Marcinko apybraižoje „Stasys Babikas: nukalti aušrinei saulę“ (Vilnius, 1999. Kn. 7) rašoma apie Bukčiuose gyvenusį tautodailininką. Apie Bukčius rašoma ir periodikoje.

Bukčių apylinkėse žmonių gyventa jau prieš daugelį tūkstančių metų. 1979 m. apie 0,8 km į šiaurę nuo Bukčių kaimo vakarinio pakraščio archeologas Algirdas Girininkas užtiko akmens amžiaus radinių [5]. Yra prielaidų, kad žymusis pasakojimas apie nuskendusį Napoleono iždą gali būti susijęs su Bukčių užutėkiu [7].

Bukčiai dar visai neseniai buvo mažas kaimelis. Iki 1993 m. dabartinė Bukčių gatvė vadinosi Bukčių 5-oji [2]. Bukčiams su Neries buktomis tokį pavadinimą davė sielininkai, iki 1957 m. pro čia plukdę sielius iki Grigiškių popieriaus fabriko [3].

Bukčių miške yra išlikusi tarpukario laikų lenkų šaudykla, apsaugoti nuo kulkų supiltas apie 10 m aukščio pylimas, bunkeriai. Kadaise prie Bukčių buvo prieplauka ir keltas per Nerį. Yra Bukčiuose ir 1953 m. pastatytas, dabar neveikiantis, pėsčiųjų ir komunikacijų tiltas per Nerį. Jo ilgis 100 m, plotis – 5 m. Juo buvo nutiestos šiluminės trasos iš termofikacinės elektrinės į kitame Neries krante sovietmečiu buvusį šiltnamių kombinatą [1]. Nuo 1969 m. veikia Bukčių vandenvietė.

Bukčiuose gyveno garsus tautodailininkas, kalvis Stasys Babikas (1943–1997) [4].

Senosios Bukčių kapinės yra Bukčių miške prie Neries, Lietaus gatvės gale, dabartiniuose Lazdynėliuose.

Vietovė įsikūrusi miškingame Neries vingyje. Bukčiuose yra didelis to paties pavadinimo miškas ir parkas. Bukčių miškas yra mišrus. Yra daug takų, jungiančių Lazdynus, Lazdynėlius ir Bukčius. Pro mišką nutiestos gatvės. Miške taip pat yra penkios proskynos, šaltinis su tvenkiniu miško pietryčiuose. Neries pakrantėje, Bukčių kilpoje, galime pamatyti nemažai žvejų. Bukčių miško pietryčiuose yra Bukčių pelkė. Iš jos išteka šaltinis, įtekantis į Nerį [3].

Bukčiai atsispindi grožinėje literatūroje. Literatas Liudvikas Giedraitis parašė esė „Bukčių kilpa“ [3]. Čia pateikiamas vaizdingas 6–7 km ilgio autoriaus kelionės „Gariūnų tiltas–Šeštoji Bukta (Titnago g.)–Gariūnai–Jankiškės–Žemieji Paneriai–Pakalniškės“ aprašymas. Bukčiai minimi Juozo Šikšnelio romane „Įvykių horizontas“ (Kaunas, 2007).

Literatūra ir šaltiniai

1. Bukčių pėsčiųjų tiltas. nieko naujo.lt [interaktyvus]. 2010-2016 [žiūrėta 2016-08-22]. Prieiga per internetą: <http://www.niekonaujo.lt/20110102/bukciu-pesciuju-tiltas-video-foto>.
2. Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Vilniaus gatvės = Vilnius streets: istorija, vardynas, žml. – Vilnius, 2000, p. 123, 124.
3. Giedraitis, Liudvikas. Bukčių kilpa. – Iliustr. // Šiaurės Atėnai. – 2013, rugpj. 9, p. 10; Prieiga per internetą: <http://www.satenai.lt/?p=27991>.
4. Gineitis, Algirdas. Bukčiuose gyvena kalvis: [apie tautodailininką Stasį Babiką]. – Portr., iliustr. // Diena. – 1995, gruod. 8, p. 1, 9.
5. Lazdynai – mūsų namai. – Vilnius, 2010, p. 23.
6. Pasižvalgymai po Vilnių: miesto mikrorajonai. – Vilnius, 2015. – 294, [2] p.: iliustr. – Bibliogr. sk. gale. – Vietovardžių r-klė: p. 294.
7. Vaitkevičius, Vykintas. Neris: 2007 metų ekspedicija. – Vilnius, 2013. – Kn. 3, p. 28-29.

Parengė: Dalia Abromavičienė, Jolanta Šavelytė-Laurinavičienė (VSCB, Lazdynų biblioteka), 2013; Linas Janulevičius (VAVB), 2016