Kalvelių seniūnija

Kalvelių seniūnija yra Vilniaus rajono pietryčiuose, pasienyje su Baltarusija. Ji ribojasi su kaimyninėmis Medininkų, Rukainių, Mickūnų, Lavoriškių seniūnijomis ir su Baltarusija. Kalvelių seniūnija yra viena iš didžiausių seniūnijų Vilniaus rajone. Seniūnijos teritorijoje yra 32 kaimai ir Šumsko miestelis (919 gyv.). Didžiausios gyvenvietės: seniūnijos centras – Kalveliai (1592 žm.), Kena (385 žm.), Pakenė (296 žm.) [18].

Seniūnijos plotas – 11894 ha. Šio ploto 7350 ha užima žemės ūkio naudmenos, 3770 ha – miškai, 774 ha – vandenys ir kitos paskirties plotai.

Kalvelių seniūnija yra Vilniaus rajono pietryčiuose, pasienyje su Baltarusija. Ji ribojasi su kaimyninėmis Medininkų, Rukainių, Mickūnų, Lavoriškių seniūnijomis ir su Baltarusija. Kalvelių seniūnija yra viena iš didžiausių seniūnijų Vilniaus rajone. Seniūnijos teritorijoje yra 32 kaimai ir Šumsko miestelis (919 gyv.). Didžiausios gyvenvietės: seniūnijos centras – Kalveliai (1592 žm.), Kena (385 žm.), Pakenė (296 žm.) [3].

Seniūnijos plotas – 11894 ha. Šio ploto 7350 ha užima žemės ūkio naudmenos, 3770 ha – miškai, 774 ha – vandenys ir kitos paskirties plotai.

Gyventojų skaičius – 4409. 5,3% gyventojų sudaro lietuviai, 62,8% – lenkai, 3,5% – rusai, 7% – baltarusiai 2095 gyventojai – vyrai ir 2214 – moterys (2013) [3].

Seniūnijos teritorijoje yra Kuosinės geomorfologinis draustinis [21].

Kalvelių seniūnijoje yra du objektai, įtraukti į Senosios Lietuvos šventviečių katalogą. Tai Kalnas Leoniškių kaime, saugomas kaip piliakalnis ir Konglomerato uola Pagojo kaime [17, 18].

Kalvelių kaimas įsikūręs Vilniaus rajono rytuose, prie pat Baltarusijos pasienio. Lietuvoje yra 11 gyvenviečių, kurių pavadinimas – Kalveliai. Vilniaus rajone Kalveliai dar yra Marijampolio seniūnijoje.

Kalvelių herbas

    Kalvelių herbas

2022 m. spalio 28 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, atsižvelgdamas į Lietuvos heraldikos komisijos teikimą, dekretu Nr. 1K-1153 patvirtino Kalvelių herbą (žr. adresu). Pagrindinis herbo elementas – kaltinis kryžius, kuris jungia tris Kalvelių seniūnijos teritorijoje esančias bažnyčias, kurių viršutinėje stogo dalyje matomas panašus metalinis kryžius su spinduliai. Kalvelių heraldikos projektavimą atliko dailininkas, dizaineris, Vilniaus Dailės akademijos profesorius Rolandas Rimkūnas.

Kalveliai – seniūnijos centras, kuriame gyvena 1592 gyventojai (2011) [3].

Kalveliuose veikia 2 vidurinės mokyklos (Kalvelių Stanislavo Moniuškos vidurinė mokykla, kurioje dėstoma lenkų kalba ir Kalvelių 2-oji vidurinė mokykla, kurioje dėstoma lietuvių kalba), vaikų darželis, paštas, Kenos geležinkelio stotis, girininkijos centras, žuvininkystės bendrovė „Akvilegija“ [7, 19].

Seniūnijoje daug dėmesio skiriama ne tik materialiniam, bet ir dvasiniam žmonių gyvenimui. Vyksta tradicinės šeimų šventės ir kiti renginiai [12, 19]. Kalveliuose gyvena neeilinių meninių gabumų moteris Bernadeta Mikulevič [12].

Kviečia Vilniaus rajono Kalvelių seniūnija . - [Vilnius], [2014]. Viršelis

Kviečia Vilniaus rajono Kalvelių seniūnija . – [Vilnius], [2014]. Viršelis

Naujausia informacija apie Kalvelių seniūniją lietuvių, anglų, lenkų ir vokiečių kalbomis pateikiama leidinuke „Kviečia Vilniaus rajono Kalvelių seniūnija = Gmina Kowalczuki w rejonie wileńskim zaprasza“ [10]. Apie Kalvelių istoriją rašoma Alinos Balčiūnienės ir Ašmenos F. Bahuševičiaus kraštotyros muziejaus kolektyvo (Baltarusija) 2013 m. išleistoje knygoje „Ašmenos aukštumos istoriniais keliais = Гістарычнымi шляхамi па Ашмянскім узвышшы = Drogami historii po Wyżynie Oszmiańskiej“ [1]. Informacija pateikiama lietuvių, baltarusų ir lenkų kalbomis. Knyga iliustruota šiuolaikinėmis objektų nuotraukomis. Pridedamas Ašmenos aukštumoje esančių lankytinų vietų žemėlapis. Pateikiamas leidinių bibliografinis sąrašas. 2014 m. Nemėžio kaimo bendruomenės išleistame Žygimanto Jasiulionio ir Evaldo Černiausko nuotraukų albume „Skrydis virš Ašmenos aukštumos“ siūloma pamatyti, greta kitų vietovių, ir Kalvelius bei jų apylinkes, iš paukščio skrydžio. Leidinyje lietuvių ir lenkų kalbomis trumpai aprašomi šių vietovių ypatumai [4]. Turistinės informacijos apie Kalvelius galima rasti leidiniuose „Vilniaus regionas: kultūrinio turizmo maršrutai“ [5] ir „Вильнюсский регион: маршруты культурного туризма“ (Vilnius, 2012).

Apie tai, kad šiose apylinkėse gyventa nuo senų laikų, byloja šalia Kalvelių esantis Didžiosios Kuosinės piliakalnis [2].

Kalvelių gyvenvietės istorija prasidėjo XIX amžiaus pabaigoje. 1887 metais čia buvo šešios parduotuvės ir apie 200 gyventojų. 1921 m. įsteigta pradžios mokykla. Nuo 1957 m. veikė durpių fabrikas. 1950–1992 m. Kalveliai – apylinkės centras, Kenos kolūkio centrinė gyvenvietė. 1991 m. įsteigtas Vilniaus teritorinės muitinės Kenos geležinkelio postas [8, 9].

1993 metais Kalvelių centre, tuometinio Šumsko parapijos klebono Darjuszo Stančiko (Dariusz Stańczyk) iniciatyva, buvo pastatytas kryžius. Tai buvo tikėjimo ženklas ir liudijimas, kad būtent ši vieta pasirinkta būsimai šventyklai [14, 15].

2000 metais Kalveliuose pastatyta pirmoji Lietuvoje Dievo Gailestingumo bažnyčia. Projekto autoriai architektai Tadeušas Derliatka (Tadeusz Derlatka) iš Radomo (Lenkija) ir Mečislavas Jagusinskas iš Vilniaus. Bažnyčia mūrinė, turinti modernaus stiliaus bruožų [6, 15].

2007 metais šalia bažnyčios iškilo pirmasis Lietuvoje bronzinis paminklas popiežiui Jonui Pauliui II. Lėšas paminklui keletą metų rinko vietos skautai. Aukojo visi parapijiečiai. Paminklas buvo nulietas Lenkijoje ir atvežtas į Kalvelius [5, 13, 16]

Kalveliuose veikia Vilniaus rajono Centrinės bibliotekos filialas. Biblioteka įkurta 1950 metais. Tai viena moderniausių ir gražiausių kaimo bibliotekų Vilniaus rajone. Bibliotekoje veikia internetinė skaitykla.

Ypatingas dėmesys bibliotekoje skiriamas darbui su vaikais ir kraštotyrai. Bibliotekos kraštotyros fonde yra apie 30 leidinių. Kraštotyros kartotekoje yra daugiau kaip 100 kortelių.

Literatūra ir šaltiniai

1. Balčiūnienė, Alina. Kalveliai // Ašmenos aukštumos istoriniais keliais = Гістарычнымi шляхамi па Ашмянскім узвышшы = Drogami historii po Wyżynie Oszmiańskiej / [teksto autoriai Alina Balčiūnienė, Ašmenos F. Bahuševičiaus kraštotyros muziejaus kolektyvas (Baltarusija)]. – Iliustr.- Vilnius, 2013. – p. 65-73.
2. Didžioji Kuosinė, Kalvelių seniūnija: [apie Didžiosios Kuosinės piliakalnį]. – Iliustr. – Bibliogr. str. gale // Lietuvos piliakalniai. – Vilnius, 2005. – T. 3, p. 362-363.
3. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Jasiulionis, Žygimantas. Skrydis virš Ašmenos aukštumos = Nad Wyzyną Oszmianską: fotoalbumas: [apie Kalvelių sen. gyvenvietes., p. 2, 4, 15, 18-22] / Žygimantas Jasiulionis, Evaldas Černiauskas. – Vilnius, 2014. – 112 p., Iliustr.
5. Kalveliai: popiežiaus atminimo įamžinimas. – Iliustr. // Vilniaus regionas: kultūrinio turizmo maršrutai. – Utena: Utenos Indra, 2012. – P. 24.
6. Kalvelių Dievo Gailestingumo bažnyčia = Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Kowalczukach – Iliustr. // Vilniaus rajono sakralinis paveldas = Sakralne dziedzictwo rejonu wileńskiego – Vilnius, 2009. – P. 29-31.
7. Kalvelių girininkija. – Iliustr. // Vilniaus miškų urėdija. – Vilnius, 2006. – P. 40-41.
8. Kalvelių seniūnija. – Iliustr. // Kviečiame į Vilniaus rajoną = Zapraszamy do rejonu Wileńskiego = Welcome to Vilnius Region. -Vilnius, 1998. – P. 21-22.
9. Kalvelių seniūnija. – Iliustr. // Tūkstantmečio knyga: Pažintis su Lietuva. – Vilnius, 2000. – T. 2: Sostinė, Vilniaus ir Kauno apskritys, p. 214.
10. Kviečia Vilniaus rajono Kalvelių seniūnija = Gmina Kowalczuki w rejonie wileńskim zaprasza. – Santr. angl., vok. / [Vilniaus rajono savivaldybės Kalvelių seniūnija]. – [Vilnius], [2014]. – [18] p., iliustr.
11. Kviklys, Bronius. Kalveliai // Kviklys, Bronius. Mūsų Lietuva. – Vilnius, 1989. – T. 1, p. 201.
12. Mikulevič, Irena. Susibičiuliavusi su gamta: [apie menininkės Bernadetos Mikulevič, gyvenančios Kalveliuose, kūrybą ir jubiliejų]. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2009, liep. 9-15, p. 5.
13. Paminklas popiežiui Jonui Pauliui II = Pomnik Papieża Jana Pawła II. – Iliustr. // Kviečia Vilniaus rajonas = Rejon wileński zaprasza. – Vilnius, 2009. – P. 15-16.
14. Pečura, Katažyna. Lyg viena šeima: tradicinė šeimų šventė „Sveika, Šventoji, Dangun Paimtoji“. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2009, rugpj. 20-26, p. 2.
15. Semaška, Algimantas. Kalveliai. – Iliustr. // Semaška, Algimantas. Lietuvos keliais: Turisto žinynas. – Vilnius, 2008. – P. 624.
16.Tracevičiūtė, Roberta. Paminklas popiežiui – iš Lenkijos; [Kalvelių kaime (Vilniaus r.) atidengtas paminklas popiežiui Jonui Pauliui II]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2007, birž. 27, p. 1, 3.
17. Vaitkevičius, Vykintas. Leoniškės, Kalvelių s-ja. – Iliustr. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietė: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 68-69.
18. Vaitkevičius, Vykintas. Pagojis, Kalvelių s-ja. – Iliustr. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietė: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 85-86.
19. Vitkūnas, Manvydas. Kalveliuose – lietuviškos mokyklos įkurtuvės [Vilniaus rajonas]. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. 2005, rugs. 20, p. 10.
20. 10-letni Jubileusz Święta Rodzin w Kowalczukach „Witaj Święta Wniebowzięta“: [apie šeimų šventę „Sveika, šventoji, Dangun paimtoji“ Kalvelių seniūnijoje]. – Iliustr. // Kurier Wileński. – 2009, 21 sierpnia, p. 6.
21. Paczkowska, Czesława. Gmina Kowalczuki. – Iliustr. // Rejon Wileński: zarys społeczno-krajoznawczy. – Vilnius, 2005. – P. 63-67.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2016