Paminklas Senosioms žydų kapinėms Šnipiškėse atminti (Olimpiečių g. 1, Vilnius)

Paminklas Senosioms žydų kapinėms Šnipiškėse atminti

Adresas: prie buvusių Vilniaus koncertų ir sporto rūmų, Olimpiečių g. 1, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre: 31812

Aprašymas: XVI a. – XX a. pirmoje pusėje Žvejų kvartale, Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastato vietoje ir šalia esančioje teritorijoje, buvo Senosios žydų kapinės, pirmosios žydų kapinės Vilniaus mieste. Rašytiniuose šaltiniuose kapinės pirmą kartą paminėtos 1592 m. Kapinių žemė priklausė Vilniaus pilies ir eiguvos jurisdikcijai. Kapinės buvo apsuptos neaukštu žemės pylimu. Čia buvo daug įdomių antkapių, papuoštų reljefais ir architektoniškais XVII ir XVIII a. stilių motyvais. Tradiciniai senieji žydų antkapiai buvo maceivos, vertikaliai stovintys stačiakampiai tašyti akmenys, kartais viršuje suapvalinti. Pačios seniausios kapinių maceivos buvo be įrašų. XVI a. jose iškaldavo mirusiųjų vardus, antkapines epitafijas, hebrajiškus įrašus, įvairias simbolines figūras ar ornamentus. Antkapinių įrašų šriftas bei vyraujančios spalvos (juoda, raudona, geltona) buvo būdingos tik Vilniaus žydų kapinėms. XVIII a. ant rabinų ir turtingųjų žydų kapų buvo statomi tabernakuliai – grotuotomis durelėmis uždaromi namukai, sumūryti iš tinkuotų akmenų, plytų ar ir juodo marmuro ir granito plokščių. Šiose kapinėse buvo palaidotas garsusis Talmudo tyrėjas Vilniaus Gaonas bei jo šeima, grafas Valentinas Potockis, kuris iš katalikybės buvo perėjęs į judaizmą. Rašytiniuose šaltiniuose nurodoma, kad 1831 m. Senosios žydų kapinės buvo uždarytos. Kapinių antkapiai su užrašais išliko iki XX a. vidurio. 1935 m. čia buvo 220 kapų. 1942–1943 m. reicho ministro okupuotoms sritims Alfredo Rozenbergo nurodymu buvo nurašyti Senųjų žydų kapinių antkapinių paminklų įrašai. Kartu buvo pateikti ir kai kurie biografiniai čia palaidotų žmonių duomenys. Ši byla saugoma Lietuvos centriniame valstybiniame archyve, Vilniaus geto fonde. Vėliau buvo pridėta į rusų kalbą išversta dokumentacija (29 kortelės) su patikslintais arba naujai pateiktais mirusiųjų asmenų biografiniais duomenimis. 1955 m. Senosios žydų kapinės sovietų valdžios sunaikintos. Žymių žmonių palaikai 1953 m. perkelti į Naująsias žydų kapines, buvusias Olandų gatvėje, o 1968 m., kai ir šios buvo sunaikintos – į Sudervės žydų kapines. 1993 m. rugsėjo 23 d., minint 50-ąsias Vilniaus geto likvidavimo metines, prie buvusių Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastatytas paminklas Senosioms žydų kapinėms Šnipiškėse atminti (skulpt. Jaunutis Makariūnas).