Riešės seniūnija

Riešės seniūnija yra įsikūrusi iš abiejų Vilniaus–Utenos plento pusių Vilniaus rajono šiaurinėje dalyje. Ji ribojasi su kaimyninėmis Avižienių, Bezdonių, Maišiagalos, Paberžės, Nemenčinės seniūnijomis bei su Vilniaus miestu. Seniūnijos teritorijoje yra 45 kaimai ir 25 viensėdžiai. Didžiausi iš jų: Didžioji Riešė (2520 žm.), Pikeliškės (434 žm.), Raudondvaris (271 žm.), Ažulaukės (203 žm.), Jadvygiškės (163 žm.). Mažiausias, bet garsus ne tik Lietuvoje, Joneikiškių viensėdis (3 žm.) [5, 14].

Seniūnijos plotas – 10222 ha, iš jų 5938 ha užima žemės ūkio naudmenos, 1840 ha – miškai, 2444 ha – vandenys ir kitos paskirties plotai. Gyventojų skaičius – 5903. Iš jų 65% – lenkų, 21,4% – lietuvių, 7,2% – rusų, 6,4% – kitų (2013 m.) [1].

Seniūnijoje yra 2 pašto skyriai, 3 pagrindinės mokyklos, 2 bibliotekos, bažnyčia, 5 parduotuvės, 4 kaimo turizmo sodybos, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Pikeliškių buv. J. Pilsudskio dvaras, Liubavo buv. J. Sliznio dvaras, Raudondvario 1824 m. statybos bokštas, Europos parko muziejus, Europos centro kraštovaizdžio draustinis [7, 14].

Seniūnijos teritorijoje Mikulionių kaime yra akmuo su dubeniu. Šis objektas įtrauktas į Senosios Lietuvos šventviečių katalogą [11].

Didžiosios Riešės herbas

Seniūnijos centras – Didžiosios Riešės kaimas, kurį nuo sostinės centro skiria vos 10 km. Kaime gyvena 2520 žmonių (2013 m.).

2017 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, atsižvelgdama į Lietuvos heraldikos komisijos teikimą, dekretu Nr1K–1038 patvirtino Didžiosios Riešės herbą (žr. adresu).

Kaime veikia Riešės pagrindinė mokykla (nuo 1995 m.), žirgynas, laisvalaikio centras, paštas, bažnyčia [6].

Vertingos istorinės informacijos apie Didžiosios Riešės kaimą ir jo apylinkes yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žodine „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [15]. Apie Riešės praeitį rašoma Broniaus Kviklio knygose [2, 3, 4]. Naujausios informacijos apie bažnytkaimį ir bažnyčią yra 2009 m. išleistame albume „Vilniaus rajono sakralinis paveldas“ [3], Algimanto Semaškos turistams skirtuose leidiniuose [9, 10].

Riešės žemės ir dvaras istoriškai žinomi nuo XVI amžiaus. 1681 metais dvarui buvo suteikta teisė pastatyti tiltą per Neries intaką Riešės upę ir rinkti mokestį iš važiuojančių tuo tiltu. Apie tai, kad Riešės apylinkėse gyventa nuo senų laikų įrodo 1867 m. Riešėje rastas IX–X a. pradžios dirhemų lobis (92 sveikos monetos, kaldintos Abasidų, Safaridų ir kitų dinastijų valdovų), dabar esantis Sankt Peterburge [9, 10 13].

Prie architektūros paminklų priskiriama 1938–1939 metais pastatyta mūrinė Stanislovo Vyskupo Kankinio bažnyčia. Bažnyčioje yra 7 paminkliniai dailės kūriniai: molbertinės tapybos paveikslas „Marijos pagarbinimas“ (XVIII a.), 3 altorėliai (XVIII a.), krikštykla (XVIII a.) ir 2 arnotai (XIX a.) [3, 5, 8].

1990–2000 m. ganytojišką darbą Riešėje dirbo buvęs sovietinių lagerių kalinys kunigas Antanas Dilys – itin nusipelniusi Vilniaus krašto tikinčiųjų gerbiama asmenybė [12].

Šalia bažnyčios yra kapinės, kurių bendras plotas 6 ha.

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Kviklys, Bronius. Riešė // Kviklys, Bronius. Mūsų Lietuva. – Vilnius, 1989. – T. 1, p. 187-188.
3. Kviklys, Bronius. Riešė. Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos bažnyčia: [apie bažnyčios istoriją ir architektūrą]. – Iliustr. // Kviklys, Bronius. Lietuvos bažnyčios = Churches of Lithuania. – Čikaga, 1986. – T. 5: Vilniaus arkivyskupija. D. 2: Vilniaus provincijos bažnyčios, p. 272-273.
4. Kviklys, Bronius. Riešės apylinkės. – Iliustr. // Kviklys Bronius. Mūsų Lietuva. – Vilnius, 1989. – T. 1, p. 188-189.
5. Misius, Kazys. Rieše // Lietuvos katalikų bažnyčios: žinynas / Misius Kazys, Šinkūnas Romualdas. – Vilnius, 1993. – P. 538-539.
6. Riešės seniūnija. – Iliustr. // Kviečiame į Vilniaus rajoną = Zapraszamy do rejonu Wileńskiego = Welcome to Vilnius Region. – Vilnius, 1998. – P. 45-46.
7. Riešės seniūnija. – Iliustr. // Tūkstantmečio knyga: Pažintis su Lietuva. – Vilnius, 2000. – T. 2: Sostinė, Vilniaus ir Kauno apskritys, p. 225.
8. Riešės Šv. Vyskupo Stanislovo bažnyčia = Kościół pw. św. Biskupa Stanisława Męczennika w Wielkiej Rzeszy – Iliustr. // Vilniaus rajono sakralinis paveldas = Sakralne dziedzictwo rejonu wileńskiego. – Vilnius, 2009. – P. 85-87.
9. Semaška, Algimantas. Riešė. – Iliustr. // Semaška, Algimantas. Lietuvos keliais: Turisto žinynas. – Vilnius, 2008. – P. 631.
10. Semaška, Algimantas. Riešė. – Iliustr. // Semaška, Algimantas. Po Lietuvą: knyga visiems norintiems gerai pažinti gimtąjį kraštą. – Vilnius, [2002]. – P. 672.
11. Vaitkevičius, Vykintas. Mikulionys, Riešės s-ja. – Iliustr. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietė: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 77-79.
12. Dilys Antoni // Wilenska enciklopedija 1939-2005. – Warszwa, 2007. – P. 126-127. – Parašas: M.J.
13. Jackiewicz, Mieczysław. Riešė // Jackiewicz, Mieczysław. Litwa: Podróż sentymentalna. – Warszawa, 2006. – P. 132-133.
14. Paczkowska, Czesława. Gmina Rzesza. – Iliustr. // Rejon Wileński: zarys społeczno-krajoznawczy. – Vilnius, 2005. – P. 93-94.
15. Rzesza // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1885. – T. 9 (Rukszenice-Sochaczew) – p. 187-188; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_X/187>

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2016