Valčiūnai

Kaimas Juodšilių seniūnijoje, 2 km piečiau Juodšilių, šalia Vilniaus–Šalčininkų geležinkelio. Kaimo šiaurėje yra geležinkelio stotis [2]. Sovietmečių tai buvo karinės bazes teritorija. Iki 1990 metų Valčiūnai priklausė Rudaminos seniūnijai.

Valčiūnai – seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 1874 gyventojai. Iš jų – 906 vyrai ir 968 moterys (2013 m.) [3].

Gyvenvietėje yra Valčiūnų gimnazija, kurioje ugdymas vyksta rusų kalba, Uršulės Leduchovskos gimnazijos Valčiūnų pradinio ugdymo skyrius [7], paštas, vaikų darželis, prekybos centras, kavinė, dirba AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB „VAE Legetecha“ [1, 5]. Nuo 2006 metų veikia ugniagesių gelbėtojų mokykla su tyrimų laboratorija ir sandėliu [4].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Valčiūnų kaimą informacijos beveik nėra, išskyrus trumpą žynutę „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [6]. Apie Valčiūnų pradinę mokyklą rašoma knygoje „Szkoły polskie w Republice Litewskiej“ [7]. Kažkiek informacijos yra periodinėje spaudoje bei internete.

Sovietmečio laikais Valčiūnuose buvo karinė bazė.

2007 metais Valčiūnuose buvo atidarytas Juodšilių seniūnijos bendruomenes socialinių paslaugų centras, o nuo 2008 m. savarankiško gyvenimo namai „Po vienu stogu“ [8].

Nuo 2008 metų kaime veikia Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos Valčiūnų padalinys. Bibliotekos fonde yra 4100 fiz. vnt. dokumentų, iš kurių apie 30 – kraštotyros spaudiniai. Kraštotyros kartotekos apimtis – apie 100 kortelių.

Literatūra ir šaltiniai

1. Bendra Lietuvos ir Austrijos uždaroji akcinė bendrovė „VAE Legetecha“ // Tūkstantmečio knyga: pažintis su Lietuva. – Iliustr. – Kaunas, 2000. – T. 2: Sostinė, Vilniaus ir Kauno apskritys, p. 213.
2. Danovska, Danuta. Valčiūnai – žingsnis nuo Juodšilių. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2007, rugs. 20-26, p. 1, 6.
3. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Kuizinaitė, Milda. Ugniagesiai mokysis moderniame pastate: Valčiūnuose iškilmingai buvo atidaryta už ES lėšas įrengta gaisrinė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2006, spal. 27, priedas „Sostinė“, p. 1, 2.
5. Mikšys, Zenonas. Geležinkelio iešmai iš Valčiūnų: [apie Lietuvos ir Austrijos bendrą įmonę UAB „VAE Legetecha“]. – Iliustr. // Mokslas ir technika. – 2008, Nr. 1, p. 20-21
6. Valčiūnai // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2012. – T. 24, p. 573.
7. Oddzial Początkowy w Wolczunach. – Iliustr. // Szkoły polskie w Republice Litewskiej. – Wilno, 2009. – P. 120-121.
8. Środowiskowe Centrum Usług Socjalnych Starostwa Czarnoborskiego już otworzyło swe podwoje: [apie socialinių paslaugų centro atidarymą Juodšilių seniūnijoje]. – Iliustr. // Kurier Wileński. – 2008, 29 sierpnia, p. 5.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010, 2018