Vėliučionys

Vėliučionys – gyvenvietė Šatrininkų seniūnijoje. Tai seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 516 žmonės [1].

Vėliučionių kaime veikia pagrindinė mokykla, (įsteigta 1949 m.) [13], Vėliučionių specialieji vaikų auklėjimo ir globos namai (įkurti 2006 m.).

Daug medžiagos šios vietovės istorijos tema yra surinkę ir paskelbę Vėliučionių mokyklos istorijos mokytojas Antanas Lesys ir Jovita Niūniavaitė-Lesienė [3, 4].

Bendro pobūdžio informacijos apie Vėliučionį galima rasti „Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ [9] bei „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [10]. Apie Veliučionių vietovardžio kilmę rašoma Jono Jurkšto knygoje „Vilniaus vietovardžiai“ [2]. Apie žydų žudynių vietą šiame kaime rašoma Josifo Levinsono parengtame leidinyje „Skausmo knyga“ [7], taip pat knygoje „Masinės žudynės Lietuvoje 1941–1944“ [5]. Šiek tiek informacijos yra internete.

V. Garliausko duomenimis, Vėliučionių gyvenvietės pavadinimas minimas nuo XVI amžiaus [8]. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose vietovė buvo minima 1798 metais. Nuo neatmenamų laikų kaime išliko dvaro rūmai, kumetynas, didžiulės medinės arklidės [4, 6].

Kaime yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Gerojo Ganytojo koplyčia.

Antrojo pasaulinio karo metu (1941–09–22) Vėliučionyse buvo nužudyti ir užkasti apie 1159 Naujosios Vilnios m. ir Turgelių mstl. žydai [5, 7].
Nuo 1993 m. žydų žudynių vieta ir kapas Vėliučionyse įtraukta į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą, kaip nacionalinės reikšmės istorinis memorialinis paminklas [12].

Vėliučionių pradinėje mokykloje veikia kraštotyros muziejus, įrengtas kaip kaimo troba. Jame yra keletas teminių kampelių. Stenduose atsispindi Vėliučionių istorija. Ekspozicija parengta pagal mokyklos istorijos mokytojo Antano Lesio surinktą medžiagą [11].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24, p. 326]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 11, 39.
3. Lesys, Antanas. Vėliučionių saulė šviečia: [apie Vėliučionių kaimą, Vilniaus r.] / Antanas Lesys, Jovita Niūniavaitė-Lesienė. – Iliustr. // Gimtinė. – 2004, rugs. 1-3 (Nr. 9), p. 8.
4. Lesys, Antanas. Vėliučionių saulė šviečia: [apie Vėliučionių kaimą, Vilniaus r.] / Antanas Lesys, Jovita Niūniavaitė-Lesienė. – Pab. Pradžia: Nr. 9 // Gimtinė. – 2004, spal. 1-31, p. 6.
5. Masinės žudynės Lietuvoje 1941-1944: dokumentų rinkinys – Vilnius, 1973. – D. 2, p. 413.
6. Niūniavaitė-Lesienė, Jovita. Vėliučionys: [apie kaimą Vilniaus rajone] / Jovita Niūniavaitė-Lesienė, Antanas Lesys. – Iliustr. – Bibliogr.: 32 pavad. // Voruta. – 2006, saus. 7, p. 8, 12.
7. Skausmo knyga = The book of sorrow. – Vilnius, 1997. – p. 188.
8. Vaitkevičius, Vykintas. Vėliučionys, Šatrininkų s-ja. – Iliustr. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietė: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 99.
9. Vėliučionys // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1971. – T. 3, p. 707.
10. Vėliučionys // Tarybų Lietuvos enciklopedija, – Vilnius, 1988. – T. 4, p. 479.
11. Vorobej, Teresa. Ateities kartoms: [apie Vėliučionių pagrindinės mokyklos kraštotyros būrelio narių įsteigtą Vėliučionių ir apylinkių muziejų]. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2004, geg. 20-26, p. 3.
12. Žydų žudynių vieta ir kapas [Vėliučionių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 11358]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
13. Szkoła Podstawowa w Wielucianach. – Iliustr. // Szkoły polskie w Republice Litewskiej. – Wilno, 2009. – P. 3357-358.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2018