Žemaitėliai

Kaimas Paberžės seniūnijoje, ankščiau vadinamas Mitrofanovka (Митрофановка).

Žemaitėliai – seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 21 žmonių (2013) [1]. Daugiausia tai sentikiai.

Rašytiniuose šaltiniuose informacijos apie Žemaitėlius yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [11], Mažojoje lietuviškoje tarybinė enciklopedijoje“ [2]. Apie Žemaitėlių) cerkvę rašoma leidiniuose Vilniaus rajono sakralinis paveldas = Sakralne dziedzictwo rejonu wileńskiego“ [3], „Староверие Балтии и Польши“ [6], mokslinių straipsnių rinkinyje „Православная культура вчера и сегодня“ [5]. Yra informacijos internete.

1876 m. tuometiniame Mitrofanovkos kaime įsikūrė vietos sentikių religinė bendruomenė.1914 m. bendruomenė ėmė statyti naują maldyklą. Tačiau darbus teko nutraukti dėl prasidėjusio Pirmojo pasaulinio karo. Po karo statybos darbai buvo atnaujinti ir 1928 m. Žemaitėliuose iškilo nauja medinė cerkvė, kuri buvo pašventinta suteikiant jai Šv. Nikolajaus vardą. Bendruomenė turėjo savo biblioteką, kurioje buvo 285 knygos (1936 m.).

1950 m. Žemaitėliuose buvo 45 sentikių sodybos. Bet, dėl sovietmečių varomos antireliginės propagandos bendruomenė smarkiai nukentėjo. 1997 m. kaime beliko jų vos 10 [6].

2014 m. prie maldos namų naujai įrengta ir iškilmingai atidaryta sarginė. Ji atkurs senas tradicijas, kai į šventes Žemaitėliuose atvažiuodavo ir kitų sentikių bendruomenės nariai. Bendruomenė tiki, kad ateityje visi važiuojantys Molėtų plentu, pamatę šventyklą, galės užvažiuoti ir susipažinti su sentikių istorija [4].

Šalia cerkvės yra sentikių kapinės [3].


Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Žemaitėliai // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1971. – T. 3, p. 886.
3. Žemaitėlių ir Akmenos sentikių cerkvės = Molenny staroobrzędowców w Okmianie i Źemojtelach. – Iliustr. // Vilniaus rajono sakralinis paveldas = Sakralne dziedzictwo rejonu wileńskiego. – Vilnius, 2009. – P. 112-114.
4. Žemaitėlių sarginė atgis // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2014, geg. 29 – birž. 4 (Nr. 22), p. 1, 4.
5. Иконы Жемайтеляй // Православная культура вчера и сегодня: сборник научных статей. – Olsztyn, 2015. – р. 295-297.
6. Жемайтельская (Митрофановская) община / В. Барановский; Г. Поташенко. – Iliustr. // Староверие Балтии и Польши. – Vilnius, 2005. – P. 170-171.
7. Żemajtele // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1895. – T. 14 (Worowo-Żyżyn). – p. 774; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIV/774>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2017.