Vilnija praeityje buvo lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės lopšys, baltų kultūros ir lietuvybės židinys. Čia yra svarbiausi valstybės centrai, trys senosios sostinės – Vilnius, Trakai, Kernavė. Kraštas garsėja istoriniu palikimu, kultūros, meno ir archeologijos paminklais, savita gamta. Svarbiausias Vilnijos turtas – jo žmonės, kraštui nusipelnę amžininkai ir garsios istorinės asmenybės.

Apie projektą

Svetainė „Vilnijos vartai“ skirta Vilniaus apskrities bibliotekų kraštotyros informacijos sklaidai internete. Jos tikslas – atskleisti visuomenei, nutolusiam vartotojui (lietuviams užsienyje, moksleiviams, visiems besidomintiems Vilnija) vienoje vietoje sutelktą, susistemintą, atrinktą, išliekamąją vertę turinčią ir bibliografiniais sąrašais paremtą informaciją apie Vilniaus apskritį – dramatiškos istorijos, turtingos materialinės ir dvasinės kultūros, savitų tradicijų kraštą. Nors internete gausu įvairios informacijos apie vietinį kultūrinį paveldą, bet ji ne visada patikima, nes dažnai neparemta šaltiniais. Kraštotyros informacijos poreikis tikrai yra: žmonės domisi įvairių Vilnijos vietovių istorija, asmenų –  giminių ir šeimų –  kultūriniu palikimu, nuopelnais ir atminimo įamžinimu.

Visose Vilniaus apskrities savivaldybių viešosiose bibliotekose dirbamas kraštotyros darbas – kaupiama informacija apie aptarnaujamą teritoriją, jos žmones, rengiami ir saugomi kraštotyros darbai. Viešosios bibliotekos turi sukaupusios nemažai vertingų su krašto istorija susijusių bibliografinių įrašų, kraštotyros darbų, kuriuos norėtųsi pateikti viešajai prieigai. Dalis šių išteklių yra unikali, niekur nepublikuota ir prieinama tik vietiniams vartotojams medžiaga. Bibliotekininkai norėtų bent dalį šių išteklių perkelti į elektronines laikmenas. Kadangi bibliotekinės kraštotyros tikslas – ne tik kaupti kraštotyros informaciją, bet ir ją skleisti – internetas tam puikiai tinka. Kai kuriose Vilniaus apskrities bibliotekose jau yra bandymų kraštotyros informaciją pateikti savo bibliotekų svetainėse. Tačiau sukūrus bendrą, visos apskrities, kraštotyros svetainę, kurioje bibliotekos unifikuotai, pagal bendrą metodiką pateiktų informaciją – pagerėtų šios informacijos ir jos sklaidos kokybė.

Svetainė „Vilnijos vartai“ pradėta kurti 2008 m. vykdant Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos projektą „Vilniaus apskrities kraštotyros informacijos sklaida internete“. Lėšų paskirta pagal Bibliotekų plėtros projektų finansavimą iš valstybės biudžeto. 2016 m. pagal projektą „#MŪSŲKRAŠTAS: Alytaus ir Vilniaus bendruomenių tapatumo ugdymas bibliotekose“ („Bibliotekos pažangai-2“) sukurta nauja svetainės versija. Joje yra daugiau galimybių: išplėstinė paieška, naujienų skiltis, kalendorius. Svetainė pritaikyta žmonėms su regėjimo negalia ir besinaudojantiems mobiliaisiais įrenginiais. Svetainėje atsirado nauja dalis, skirta bendruomenių kraštotyrai – „Bičių korys” (2020 m. ji buvo perkelta į specialiai sukurtą svetainę – elektroninę duomenų saugyklą „Bičių korys. Bendruomenių kraštotyra“, žr. adresu: https://bendruomeniukrastotyra.lt/).

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka partnerystės principu dirba kartu su visomis aštuoniomis Vilniaus apskrities savivaldybių – Elektrėnų, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės, Vilniaus miesto centrinės ir Vilniaus rajono viešosiomis bibliotekomis. 2016 m. prie šio darbo prisijungė Lietuvos aklųjų biblioteka, papildanti svetainės turinį tiflotyros medžiaga. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas prisidėjo parengiant kraštotyros objektų paiešką žemėlapyje. Bendrą svetainės turinio kūrimo darbą organizuoja Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo centro bibliografai.

Duomenų bazė sudaryta iš trijų dalių:  Vietovės, Personalijos, Kraštotyros darbai.

Vietovių dalyje pateikiama informacijos  bei apžvelgiama literatūra ir šaltiniai apie Vilniaus apskritį ir jai priklausančias vietoves.

Personalijų dalyje rašomos biogramos vietovėms nusipelniusių asmenų, apdovanotų įvairiomis nominacijomis, taip pat žymių žmonių, kurių atminimas įamžintas Vilniaus apskrities vietovėse. Rašoma apie žymius žmones,  kuriems čia įsteigti memorialiniai muziejai, atidengti paminklai ar memorialinės lentos.

Pateikiant medžiagą prioritetas teikiamas spausdintiems šaltiniams. Stengiamasi pateikti vertingiausios literatūros  apžvalgas. Prie tekstų yra literatūros ir šaltinių sąrašai, nurodomi tekstų rengėjai. 

Kraštotyros darbų dalyje pateikiami Vilniaus apskrities kraštotyrininkų parengtų darbų sąrašai bei vertingesnių darbų (rankraštinių arba publikuotų nedideliu tiražu) skaitmeniniai variantai.

Duomenų bazės turinys bus nuolat papildomas, bus taisomi pastebėti netikslumai. 

Rengiant svetainę stengiamasi laikytis autorinių teisių reikalavimų. Šios svetainės turiniu galima naudotis tik nekomerciniais tikslais, atsižvelgiant į galiojančius  autorių teises ir gretutines teises ginančius įstatymus, būtinai nurodant šaltinį – svetainę „Vilnijos vartai“.

Kontaktai:

„VILNIJOS VARTŲ“ ORGANIZATORIAI: 
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
Zita Tiukšienė
Vadovė
zita.tiuksiene@amb.lt
Nijolė Sisaitė
Vyriausioji redaktorė
krastotyra@amb.lt
Jurgita Lazauskaitė
Svetainės administratorė
jurgita.lazauskaite@amb.lt
PARTNERIAI:
Elektrėnų SVB 
Eglė Milkamanavičiūtė 
bibliografai@elektrenai.mvb.lt
Šalčininkų rajono SVB 
Olga Kijakovskaja 
olga.kijakovska@gmail.com
Širvintų rajono SVB 
Vyta Matukaitienė 
vytamatu@gmail.com
Švenčionių rajono SVB
Justina Politienė
info@svencioniuvb.lt
Trakų rajono SVB 
Rasa Selickaitė 
r.selickaite@trakubiblioteka.lt
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito VB 
Sigita Astikienė 
bibliografinis@ukmergesvb.lt
Vilniaus m. savivaldybės centrinė biblioteka 
Laura Kavaliauskaitė
laura.kavaliauskaite@vcb.lt
Vilniaus rajono SVB
Irena Baranovskaja 
irena.baranovskaja@gmail.com
Lietuvos aklųjų biblioteka
Juozas Valentukevičius
j.valentukevicius@labiblioteka.lt

 Svetainės atnaujinimo projektą „#MŪSŲKRAŠTAS: Alytaus ir Vilniaus bendruomenių tapatumo ugdymas bibliotekose“ rėmė:

BP2+LNB_logo (2) Kulturos-ministerijos-logo-300x233 (1) 

 

лайтбоксов в Киеве цену прочитать на странице