Vietovės

„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.

„Vilnijos vartų“ dalies „Vietovės“ svarbiausias tikslas yra ne tiek pateikti  išsamų tekstą apie didesnę ar mažesnę Vilniaus apskrities vietovę, kiek apžvelgti šaltinius, ypač spausdintus, apie tam tikrą vietovę. Prioritetas teikiamas  atitinkamų sričių specialistų, mokslininkų knygoms ir straipsniams. Remiamasi ir patikimais interneto šaltiniais: Lietuvos statistikos departamento, Kultūros paveldo departamento, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ir kitomis duomenų bazėmis, Lietuvos muziejų portalu, miestų ir rajonų savivaldybių tinklalapiais ir kt.  Atsižvelgiant į vietovės administracinę priklausomybę ir literatūros bei šaltinių apie vietovę kiekį, medžiaga apie vietoves dėstoma laikantis tam tikrų schemų. Pateikiama informacijos apie vietovės geografinę padėtį, administracinę priklausomybę, statistikos duomenų. Apžvelgiama literatūra apie  vietovės istoriją, urbanistiką ir architektūrą. Nurodomi lankytini objektai, grožinės literatūros kūriniai, skirti tam tikrai vietovei. Pateikiama trumpa informacija apie toje vietovėje esančią viešąją biblioteką ir jos kraštotyros išteklius, sukauptą informaciją apie aptarnaujamą teritoriją – literatūros apie vietovę fondo dydį ir bibliografinių aprašų kiekį.  Dėl literatūros ir šaltinių sąrašo. Literatūros, ypač apie Vilnių, gausa vertė daryti kai kuriuos kompromisus. Kai literatūros yra labai daug, į bibliografijos sąrašą įtraukiami ne visi apžvalgoje minimi leidiniai, pvz. skyriuose „Vilniaus apskritis“,  „Vilniaus miesto istorija“, „Vilniaus miesto lankytini objektai". Kai kuriais atvejais, pvz., „Vilniaus miestas grožinėje literatūroje“, patys aptariamieji literatūros kūriniai minimi tekste, o bibliografijos sąraše nurodomi tik apžvalginiai straipsniai ta tema.  Bibliografijose literatūra ir šaltiniai dedami abėcėlės tvarka, nurodomi tekstų rengėjai, data.  Informacijos apie bibliografijose nurodomus leidinius, jų saugojimo vietą siūlome ieškoti LIBIS suvestiniame kataloge: http://www.libis.lt/  

Parengti tekstai apie Vilniaus apskritį, Vilniaus miestą, daugelį sostinės seniūnijų bei kitas   apskričiai priklausančias vietoves – rajonus, rajonų centrus ir mažesnes teritorijas (miestų dalis, miestelius, kaimus).  „Vietovių" dalis nuolat papildoma naujais tekstais.

Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas