Asmenybės

Personalijų dalyje rašomos biogramos vietovėms nusipelniusių asmenų, apdovanotų įvairiomis nominacijomis, taip pat žymių žmonių, kurių atminimas įamžintas Vilniaus apskrities vietovėse. Rašoma apie žymius žmones, kuriems čia įsteigti memorialiniai muziejai, atidengti paminklai ar memorialinės lentos.

„Vilnijos vartų“ dalyje „Personalijos“ pateikiamos biogramos  (trumpos biografijos) nominantų ir žymių žmonių, kurių atminimas įamžintas tam tikroje Vilniaus apskrities vietovėje.

Nominantai – tai asmenys, gavę įvairias  nominacijas arba apdovanojimus. „Vilnijos vartuose“ pateikiamos biogramos tik tų asmenų, kurie yra nusipelnę Vilniaus apskričiai bei kitoms šio regiono vietovėms ir gavę vietos nominacijas, įsteigtas Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę. Trumpai apibūdinama kiekviena nominacija. Pateikiami nominacijų nuostatai bei apdovanotųjų  asmenų (nominantų) sąrašai. 

Taip pat pateikiamos biogramos asmenų, kurių atminimas įamžintas tam tikroje Vilniaus apskrities vietovėje. Rašoma apie žymius žmones, kuriems čia įsteigti memorialiniai muziejai, atidengti paminklai ar memorialinės lentos.

Trumpose, enciklopedinio pobūdžio asmenų  biogramose ypač akcentuojamas kiekvieno iš šių žmonių ryšys su tam tikra Vilniaus apskrities vietove. Biogramos rašomos laikantis pasirinktos schemos (pateikiamos gyvenimo datos, apibūdinama veikla, nurodomi asmens nuopelnai vietovei ir gauti apdovanojimai). Po kiekvienos biogramos pateikiamas literatūros ir šaltinių sąrašas.


Asmenybių sąrašas:


Iš viso: 668 asm.