Kraštotyros darbai

„Vilnijos vartų“ dalyje „Kraštotyros darbai“pateikiamas bibliografinis sąrašas Vilniaus apskrities bibliotekose saugomų, kraštotyrininkų parengtų, nepublikuotų, kraštotyros darbų. Nurodoma jų saugojimo vieta ir įtraukimo į VAVB registrą metai. Į darbų sąrašą įtraukti ir sovietmečiu parengti darbai. Jie, nors persmelkti to laiko ideologija, yra savotiškas istorijos liudijimas.
Pastaba: kraštotyros darbų sąrašą rasite pirmiausia pasirinkę vietovę. 

Kai kurie darbai yra suskaitmeninti, t. y. pateikiami jų ištisiniai tekstai. Taip pat suskaitmeninta keletas labai mažais tiražais išleistų, retesnių kraštotyros leidinių, kuriuos dažniausiai parengė bibliotekų darbuotojai.
Suskaitmenintų kraštotyros darbų ieškokite atskirų vietovių kraštotyros darbų sąrašuose. 

Kraštotyros darbai suskirstyti temomis:

Bendrieji mokslo ir kultūros dalykai;
Spauda. Knygotyra;
Bibliotekos. Bibliotekų istorijos, metraščiai, kronikos;
Religija. Bažnyčios;
Politika;
Ekonomika;
Švietimas. Mokyklos;
Etnografija. Papročiai. Tautosaka;
Gamta. Saugomos gamtos teritorijos. Gamtos paminklai;
Medicina;
Žemės ūkis. Miškų ūkis;
Menas;
Dailieji verslai. Dailieji amatai;
Sportas;
Kalbotyra. Literatūra. Memuarai;
Archeologija. Archeologijos paminklai;
Kraštotyra;
Biografijos;
Istorija;
Knygnešiai. 

Teminiame sąraše darbai pateikiami pagal abėcėlę (pirmiausia lotynišką, o toliau – kirilicą).

Pateikiami šie suskaitmeninti nepublikuoti kraštotyros darbai:

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖ

Antanavičienė I., Tamošiūnienė V. Gilučių kaimo istorija
Antanavičienė I., Tamošiūnienė V. Gilučių kaimo mokyklos istorija
Antanavičienė I., Tamošiūnienė V. Kaišiadorių rajono Žaslių seniūnijos Konsepto kaimas
Bušinskienė J. Pakalniškių kaimo tremtinių atsiminimai
Černiauskienė J. Kietaviškių krašto kaimų istorijos
Dapkevičienė G., Vasilavičienė J. Elektrėnų miesto bibliotekos 1996–1999 m. veikla

Elektrėnų viešosios bibliotekos Gilučių filialo istorija
Išnykę ir nykstantys kaimai
Leščinskaitė A., Dapkevičienė G. Liaudies meistrė Vanda Umbrasienė (medžio drožėja)
Onos Gražinos Maleravičienės kūrybos bibliografija (2001–2007)
Močiutės jaunystės dainos
Stankevičienė A. Išnykusio Taduliškių kaimo istorija
Tamošiūnienė V. Gilučių etnografinio ansamblio kolektyvas
Tamošiūnienė V. Gilučių seniūnijos kaimų istorija
Tamošiūnienė V. Nepramintais knygos takais: knygnešio Petro Gudelio gyvenimas ir veikla

Vasilavičienė J. Knygnešys ir vaistininkas Jurgis Milančius
Vasilavičienė J. Mokytoja, tautiškumo puoselėtoja Vievyje D. Kanstantinavičienė-Kastaitienė
Vasilavičienė J. Vertėjas Stasys Sabonis: bibliografija
Vasilavičienė J. Marytė Venckevičienė: apie kraštietės kūrybą
Vasilavičienė J. Vladas Bartuška (1904–1995): kraštiečio girininko gyvenimas ir veikla

Volungevičienė J. Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos 2000-ųjų m. kronika
Voverienė I. Mamos jaunystės dainos
Žebertonių kaimo septynmetės mokyklos kronika 1958–1989
Žilionienė O. Apie nykstančius kaimus
Žilionienė O. Čia mūsų šaknys: nykstantis Būriškių kaimas


ŠALČININKŲ RAJONAS

Gavorskaja J., Pancevičienė J. Eišiškės ir jų istorija
Kalesninkų bažnyčiai 100 metų
Macenkevič F. Šalčininkų miesto istorija
Šalčininkų miesto gatvės

ŠIRVINTŲ RAJONAS

Balsevičius A. Pro debesų plyšį į Širvintas pažvelgus
Balsevičius A. Pro debesų plyšį į Širvintas pažvelgus. Žemėlapiai
Išnykęs Pociūniškio kaimas
Karaliūnienė I. Čiobiškio kelto istorija
Kisieliauskienė J. Technikos paminkliniai objektai
Liaudies menininkas Jonas Strazdas

Paulauskienė V. Liaudies dailininkė E. Pileckienė
Pledienė D. Šiaulių, Jaskaudžių kaimų giesmės
Širvintų rajono savivaldybės atributika
Vaicekauskienė F. Ignas Šeinius
Petkievič B. Ejszyszki w kontekscie ii wojny swiatovej
Летопись Эйшишкской городской библиотеки


ŠVENČIONIŲ RAJONAS

Į gyvenimą per mirties lagerius: [Preiso Moisiejaus prisiminimai apie konclagerių pragarą]
Mikštienė A. Aš ateinu pas jus savo širdies žodžiu (S. Sadeckaitė)
Mikštienė A. Gulagų košmaro istorija: [tremtinio Vytauto Tautvišos prisiminimai]
Mikštienė A. Lietuvą ant delno pasidėsiu: [skirta Algimanto Cimbolaičio kūrybai] 
Mikštienė A. Meilė – tai vieškelis į saulę: [apie tautodailininkę Juzefą Martinkėnienę]

Mikštienė A. Mokytojas – lituanistas – kraštotyrininkas: [apie Stasį Kadzevičių]
Pretkelienė G. Švenčionių miesto kronika. I dalis
Pretkelienė G. Švenčionių miesto kronika. II dalis
Julijonas Sinius (1911–1959): bibliografija: (skirta 100-osioms gimimo metinėms pažymėti)

Švenčionys per amžius skambės
Švenčionių bažnyčia ir parapija XIX amžiuje
Švenčionių rajono dvarai
Šventos dvaro istorija
Užgavėnės Švenčionių apylinkėse

TRAKŲ RAJONAS

Jarmalavičiūtė R. Aukštadvario piliakalnis
Jarmalavičiūtė R. Liaudies meistras Jonas Kasparavičius (1925–2000)
Sabaliauskienė D. Dusmenų krašto kaimų kryžiai
Sabaliauskienė D. Dusmenų krašto padavimai
Žilinskienė E. Tiltų kaimo istorija: XVII–XX a.
Žilinskienė E. Tradicinis Tiltų kaimo gyventojų maistas

Žilinskienė E. Žmogus ir gyvenamoji aplinka: sodyba, pirkia, ūkiniai pastatai, kiemai, darželis; papročiai ir prietarai

UKMERGĖS RAJONAS

Lietuviškos spaudos draudimo metu (1864–1904)
Ukmergės krašte gimę, gyvenę ar veikę knygnešiai bei slaptų mokyklų mokytojai (daraktoriai)
„Liks pamatu ateities rūme…“: lietuvių literatūros tyrinėtojas Vincas Kuzmickas: bibliografijos rodyklė
Mokytoja, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, poetė Leonora Jankeliūnienė: 
bibliografijos rodyklė


VILNIAUS APSKRITIS

Alvyda Skuodytė [bibliotekininkė]: bibliografija [1979–2010]
Bibliotekos istorija: Vilniaus A. Mickevičiaus viešoji biblioteka. 1950–1980
Bibliotekos kronika: Vilniaus A. Mickevičiaus viešoji biblioteka. 1997–2000
Iš Trakų gatvės istorijos
Metraštis: Vilniaus A. Mickevičiaus viešoji biblioteka. 1988–1989
Metraštis: Vilniaus A. Mickevičiaus viešoji biblioteka. 1990–1991
Metraštis: Vilniaus A. Mickevičiaus viešoji biblioteka. 1992–1996
Pasakoja pirmieji bibliotekos darbuotojai. Atsiminimai: Vilniaus A. Mickevičiaus viešoji biblioteka
Zita Tiukšienė [bibliografė]: bibliografija [1976–2012]

VILNIAUS RAJONAS
Eitminiškių kaimo istorija
Lapunienė, Gražina. Palaimintasis Piotras Bonifacas Žukovski
Nemėžio buvusio dvaro rūmai ir arklidė
Nemėžio totoriai
Vilniaus rajono centrinės bibliotekos istorija (1978–1989)


Pateikiami suskaitmeninti publikuoti darbai:

TRAKŲ RAJONAS


Onuškio miestelio bibliotekos istorijos puslapiai 1937–1997

UKMERGĖS RAJONAS

Katinaitė-Navickienė A., Katinaitė P. Lyduokiai, 1499–1999
Kraštotyrininkė Albina Katinaitė-Navickienė: [bibliografijos rodyklė]
Kriaučiūnienė Z., Povylienė R. Pasakojimai apie Želvą
Taujėnai
Vaitkūnienė G. Vidiškių parapija
Žemaitkiemis – mūsų tėvų ir protėvių žemė

Dalintis straipsniu: