Elektrėnų savivaldybė

Bendrieji mokslo ir kultūros dalykai

1. Paroda “EXPO Elektrėnai’ 2005”: [įmonių bukletai ir straipsniai spaudoje] / sudarė J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2005. – 38 p. – Elektrėnų SVB, 2007.|

2. Paroda “EXPO Elektrėnai’ 2006”: [įmonių bukletai ir straipsniai spaudoje] / sudarė J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2005. – 36 p. – Elektrėnų SVB, 2007.

Bibliotekos. Bibliotekų istorijos, metraščiai, kronikos

1. Balceriškių biblioteka ir jos skaitytojai: [kronika] / sudarė Jadvyga Grigonienė. – 2002. – 48 lap.: 36 lap. nuotr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Balceriškių b-ka, 2002.

2. Černiauskienė, Janina. Kietaviškių bibliotekos kronika: [straipsniai, fotonuotraukos, apžvalga] / Janina Černiauskienė. – Kietaviškės. – 2006. – 24 p. – Spausd. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB Kietaviškių b-ka, 2007.

3. Dapkevičienė G., Kulbokienė A. Elektrėnų miesto bibliotekos veikla 2001-2003 m. / Genė Dapkevičienė, Alina Kulbokienė. – Elektrėnai. – 2004. – 30 p. – Spausd. – Elektrėnų SVB, 2007.

4. Dapkevičienė G., Vasilavičienė J. Elektrėnų miesto bibliotekos 1996–1999 m. veikla / Genė Dapkevičienė, Janina Vasilavičienė. – Elektrėnai, 2000. – 89 p. – Mašinr. – Elektrėnų SVB, 2002.

5. Elektrėnų SVB Semeliškių filialo 2002-2003-2004 m. kronika : [bibliotekos darbų aprašymas, nuotraukos, kopijos] / sudarė I. Venskutonienė. – Semeliškės, 2005. – 70 p. – Spausd. – Elektrėnų SVB Semeliškių b-ka, 2007.

6. Elektrėnų viešosios bibliotekos Gilučių filialo istorija / [parengė Veronika Tamošiūnienė]. – [Gilučiai, 2007]. – 5 p.: Spausd. – Žml. –Elektrėnų SVB Gilučių b-ka.

7. Grigonienė, Jadvyga. Alekso Žūko prisiminimai: pirmojo Balceriškių bibliotekos bibliotekininko Alekso Žūko atsiminimai. – 2 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų SVB Balceriškių b-ka, 2002.

8. Grigonienė, Jadvyga. Balceriškių biblioteka ir jos skaitytojai: [2001–2003 m. kronika]. – Balceriškės, 2003. – 60 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų SVB Balceriškių b-ka, 2001–2007.

9. Grigonienė, Jadvyga. Balceriškių biblioteka ir jos skaitytojai: [2004–2006 m. kronika] / Jadvyga Grigonienė. – Balceriškės. – 2006. – 27 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų SVB Balceriškių b-ka, 2007.

10. Pastrėvio biblioteka 2000–2002 m. / parengė D. Kananavičienė. – Pastrėvys, 2002. – 25 p.: iliustr., nuotr. – Mašinr., rankr. – Elektrėnų sav. Pastrėvio b-ka, 2002.

11. Vasilavičienė, Janina. Vievio miesto bibliotekos istorijos puslapiai 1940–2000. – 2000. – 31 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Vievio b-ka, 2002.

12. Vasilavičienė, Janina. Vievio miesto bibliotekos kronika už 1997 m. – 1998. – 46 p.: nuotr., priedai. – Rankr. – Elektrėnų sav. Vievio b-ka, 2002.

13. Vasilavičienė, Janina. Vievio miesto bibliotekos kronika už 1998 m. – 1999. – 41 p.: nuotr., priedai. – Rankr. – Elektrėnų sav. Vievio b-ka, 2002.

14. Vasilavičienė, Janina. Vievio miesto bibliotekos kronika už 1999 m. – 2000. – 32 p.: priedai. – Rankr. – Elektrėnų sav. Vievio b-ka, 2002.

15. Venskutonienė, Irena. Elektrėnų SVB Semeliškių filialo 2000–2001 m. kronika. – Semeliškės, 2002. – 44 p.: iliustr. – Spausd., rankr. – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka, 2002.

16. Venskutonienė, Irena. Iš Semeliškių gyvenimo: mokytojo, fotomenininko Vytauto Monkevičiaus fotografijos, padovanotos Semeliškių bibliotekai, su bibliotekos vedėjos komentarais. – Semeliškės, 2002. – 18 p.: nuotr. – Spausd., rankr. – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka

17. Venskutonienė, Irena. Semeliškių bibliotekos kronika: [albumas]. – 1976–1999 m. – 60 p.: nuotr., priedai. – Rankr. – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka, 2002.

18. Volungevičienė J. Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos istorija (1967-2007) / Jūratė Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2007. – 100 p.: 12 iliustr. lap. – Spausd. – Elektrėnų SVB, 2007.

19. Volungevičienė, Jūratė. Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos 2000-ųjų m. kronika / Jūratė Volungevičienė. – Elektrėnai, 2002. – 35 p.: 31 iliustr. pried. – Spausd. – Elektrėnų SVB, 2002.

Religija. Bažnyčios

1. Dapkevičienė, Genė. Šv. Mergelės Marijos – kankinių karalienės bažnyčia / sudarė Genė Dapkevičienė. – 2000. – 15 p.: iliustr. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2002.

2. Grybauskaitė, Agnė. Kunigas Romualdas Šalčiūnas – dvasiškai turtinga asmenybė. – Elektrėnai, 2001. – 10 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų „Versmės“ g-jos b-ka, 2002.

3. Kezys, Dovydas. Mūsų parapija 1940–1999 metais / Dovydas Kezys, Skaistė Paišytė, Orinta Jaraminaitė, Laura Račinskaitė, vadovė mokyt. Danguolė Galinienė. – Elektrėnai, 1999. – 27 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Elektrėnų „Versmės“ g-jos b-ka, 2002.

4. Strėva (Semeliškių Romos katalikų laikraštis, leidžiamas aukų lėšomis 2003): [laikraščių aplankas] / sudarė Irena Venskutonienė. – 2007. – Tęsiamas. – Elektrėnų SVB Semeliškių b-ka., 2007.

5. Venskutonienė, Irena. Semeliškių šv. Lauryno bažnyčios pastatai (1937–1940 m.): prisiminimai iš kultūrinio ano meto parapijiečių gyvenimo: [aplankas]. – 1998. – 28 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka, 2002.

6. Venskutonytė, Kristina. Semeliškių Šv. Lauryno bažnyčia ir parapija XVI-XX a.: [bakalauro darbas] / Kristina Venskutonytė. – Semeliškės. – 2006. – 75 p. – Spausd. – Elektrėnų SVB, Semeliškių b-ka, 2007.

7. Voverienė I. Kanauninkas Alfredas Pranas Rukšta. – Kazokiškės, 2002. – 36 p.: nuotr. – Elektrėnų sav. Kazokiškių b-ka, 2002.

Visuomenės mokslai

1. Stankūnaitė, Živilė, Klimaitė, Jovita. Gyvenimas Elektrėnų vaikų dienos centre ir vaikų globos namuose. – Elektrėnai, 2002. – 10 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Elektrėnų „Versmės“ g-jos b-ka, 2002.

Politika

1. LR Seimo narys Bronius Bradauskas: [kopijų aplankas] / sudarė Akvilė Kananavičiūtė. – Elektrėnai. – 2003. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.

Ekonomika

1. Elektrėnų savivaldybė respublikinėje spaudoje 2005-2006 m.: straipsnių bibliografija / sudarė Jūratė Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2006. – 101 p. – Spausd. – Elektrėnų SVB, 2007.

2. Elektrėnų savivaldybė respublikinėje spaudoje 2007 m.: straipsnių bibliografija / sudarė Jūratė Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2007. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.

3. Elektrėnų savivaldybėje esančios įmonės: [kopijų aplankas] / sudarė Jūratė Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2004. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.

4. Kietaviškių įmonės ir žmonės spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė Janina Černiauskienė. – Kietaviškės. – 2007. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB Kietaviškių b-ka, 2007.

5. Volungevičienė, Jūratė. Elektrėnų savivaldybė respublikinėje spaudoje 2001–2002 m.: straipsnių bibliografija / Jūratė Volungevičienė. – Elektrėnai, 2002. – 32 p. – Spausd. – Elektrėnų SVB, 2002.

Švietimas. Mokyklos

1. Antanavičienė, Irena, Tamošiūnienė, Veronika. Gilučių kaimo mokyklos istorija. – 1998. – 32 p.: nuotr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Gilučių b-ka, 2002.

2. Dapkevičienė G., Volungevičienė J. Mokytojas ir rašytojas Vyt. Mizeras / sudarė Genė Dapkevičienė, Jūratė Volungevičienė. – 2001. – 38 p.: iliustr. – Mašinr. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2002.

3. Elektrėnų 1-osios vidurinės mokyklos istorija: [albumas]. – Elektrėnai, 1975–2002 m. T.1. 1975–1995. – 23 p.: iliustr., nuotr. T.2. 1996–2002. – 48 p.: iliustr., nuotr. – Rankr. – Elektrėnų „Ąžuolyno“ vid. m-kla, 2002.

4. Elektrėnų moksleivių vardai / parengė autorių kolektyvas. Darbo vadovė Elektrėnų „Ąžuolyno“ vidurinės m-klos lietuvių kalbos mokytoja Alma Jurgelevičienė. – Elektrėnai, 2001. – 141 p. – Spausd. – Elektrėnų „Ąžuolyno“ vid. m-klos b-ka, 2002.

5. Galinienė, Danguolė. Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos konkursas „Iš kartos į kartą perduodame savo tikėjimo lobį“. – 2000. – 26 p. – Spausd. – Elektrėnų „Versmės“ g-jos b-ka, 2002.

6. Gudelienė, Danutė. Kaišiadorių rajono Kietaviškių mokyklos istorija (1781–1922 m.): [ir jaunųjų kraštotyrininkų darbas]. – Kietaviškės, 1989–1991. – 118 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.

7. Gudelienė, Danutė. Kaišiadorių rajono Kietaviškių mokyklos istorija (1922–1926 m.): [ir jaunųjų kraštotyrininkų darbas]: Tęsinys. – Kietaviškės, 1974–1976. – 101 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.

8. Gudelienė, Danutė. Kaišiadorių rajono Kietaviškių mokyklos istorija (1922–1926 m.): [ir jaunųjų kraštotyrininkų darbas]. – Kietaviškės, 1974–1976. – 83 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.

9. Gudelienė, Danutė. Kaišiadorių rajono Kietaviškių pagrindinės mokyklos 75-tis (1922–1977 m.): [ir jaunųjų kraštotyrininkų darbas]. – Kietaviškės, 1998. – 79 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.

10. Gudelienė, Danutė. Kietaviškių pagrindinės mokyklos mokinių pavardės ir jų paplitimas: [ir jaunųjų kraštotyrininkų darbas]. – Kietaviškės, 2001. – 22 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.

11. Gudelienė, Danutė. Kietaviškių pagrindinės mokyklos mokinių vardai ir jų paplitimas 2001 metais: [ir jaunųjų kraštotyrininkų darbas]. – Kietaviškės, 2001. – 22 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.

12. Karužas, Tomas. Mokytojos Vilijos Dobrovolskienės biografija. – Elektrėnai, 1999. – 16 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Elektrėnų „Versmės“ g-jos b-ka, 2002.

13. Keršienė-Nausaitytė, Marija. Mano Semeliškės: [mokytojos prisiminimai apie Semeliškių vid. m-klą, mokytojus, mokinius nuo 1952 iki 1962 m.] / Marija Keršienė-Nausaitytė. – Semeliškės, 2006. – 7 p. – (Kopija). – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka, 2007.

14. Kursevičienė, Vladislava. Daugirdiškių mokyklos istorija. – Daugirdiškės, 2002. – 33 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Daugirdiškių prad. m-klos b-ka, 2002.

15. Liutkevičienė, Danutė. „Nubėkime į pusiasalį“: [mokinių fotoreportažas]. – Elektrėnai, 2002. – 34 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Elektrėnų „Versmės“ g-jos b-ka, 2002.

16. Liutkevičienė, Danutė. „Vieną dieną Elektrėnuos…“: [11 b kl. mokinių fotografijos su aprašais]. – Elektrėnai, 2002. – 25 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Elektrėnų „Versmės“ g-jos b-ka, 2002.

17. Mokytoja ir sveiko gyvenimo propaguotoja Stanislava Šarakojytė: [kopijų aplankas] / sudarė J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2007. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.

18. Mokytoja, poetė Birutė Stasiūnaitė-Gruzdienė: [kopijos aplankas su rašytojos rankraščiais] / sudarė Valė Maželienė. – Vievis, 2007. – 33 p. – Rankr., Spausd. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB Vievio b-ka, 2007.

19. Mokytojas ir rašytojas Vytautas Mizeras: [nuotraukų ir kopijų aplankas] / sudarė J. Volungevičienė. – 2005. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.

20. Pirmieji žiedai: Semeliškių vidurinės mokyklos moksleivių poezijos rinkinys: [kopijų aplankas]. – Semeliškės. – 2003. – 32 p. – Elektrėnų SVB, 2007.

21. Puidokienė, Marytė. Kaišiadorių rajono Kietaviškių mokyklos istorija (1976–1983 m.): [ir literatūros mokytojų darbas]. – Kietaviškės, 1983. – 35 p.: iliustr. – (Tęsiamas). – Rankr. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.

22. Regina Leonavičienė: kraštietė, mokytoja. – Vievis, 2002. – 41 p.: nuotr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Vievio m. b-ka, 2002.

23. Savivaldybės mokyklų jubiliejai: [kopijų aplankas] / sudarė Akvilė Kananavičiūtė. – Elektrėnai. – 2005. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.

24. Stankevičienė M., Meškauskienė S. Elektrėnų „Versmės“ gimnazija: kronika. – Elektrėnai, 2002. – 32 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Elektrėnų „Versmės“ g-jos b-ka, 2002.

25. Stankevičienė, Aleksandra. Mokytoja Danutė Gudelienė: apie Kietaviškių pagrindinės mokyklos mokytoją, įžymią kraštotyrininkę Danutę Gudelienę. – 1998. – 24 p.: iliustr. – Rankr., spausd. – Elektrėnų SVB Kietaviškių b-ka, 2002.

26. Vasilavičienė, Janina. Mokytoja, tautiškumo puoselėtoja Vievyje D. Kanstantinavičienė-Kastaitienė / Janina Vasilavičienė. – Vievis. – 1999. – 12 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų SVB Vievio b-ka.

27. Vinciūnienė, Aldona. Žebertonių pradinės mokyklos metraštis. – 2001. – 5 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Abromiškių b-ka, 2002.

28. Žebertonių kaimo septynmetės mokyklos kronika 1958-1989. – 1958–2007. – 34 p.: nuotr., priedai. – Rankr. – Elektrėnų sav. Abromiškių b-ka, 2007.

Etnografija. Papročiai. Tautosaka

1. Grigonienė, Jadvyga. Ulonai jojo, dainas dainavo: apie Praną Krikščiūną, kuris tarnavo antrame ulonų Birutės kavalerijos pulke. – 1998. – 20 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Balceriškių b-ka, 2002.

2. Gudelienė, Danutė. Kietaviškių seniūnijos gyventojų vardai ir jų paplitimas (1999 m.): [ir jaunųjų kraštotyrininkų darbas]. – Kietaviškės, 1999. – 97 p. – Rankr. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.

3. Kapelija “Pylimėlis” spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė Jadvyga Grigonienė. – 2007. – 18 p.: iliustr. – Elektrėnų SVB Balceriškių b-ka, 2007.

4. Močiutės jaunystės dainos / dainų tekstus pateikė Felicija Malūnavičienė, užrašė Irena Voverienė. – Kazokiškės. – 2003. – 35 p. – Rankr. – Elektrėnų SVB, 2007.

5. Tamošiūnienė, Veronika. Gilučių etnografinio ansamblio kolektyvas. – 2002. – 12 p.: iliustr., nuotr. – Elektrėnų sav. Gilučių b-ka, 2002.

6. Voverienė, Irena. Mamos jaunystės dainos / užrašė Irena Voverienė. – Kazokiškės. – 1996. – 24 p. – Rankr. – Elektrėnų SVB Kazokiškių b-ka.

Technika

1. Atkočaitytė, Lina, Alauskaitė, Jolanta. Kelio istorija. – 2000–2001 m. – 20 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Elektrėnų „Versmės“ g-jos b-ka, 2002.

2. Lietuvos elektrinė: [kopijų aplankas] / sudarė Jūratė Volungevičienė. – Elektrėnai, 2003. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.

3. Vievio kelių muziejus: [kopijų aplankas] / sudarė J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2006. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.

Žemės ūkis. Miškų ūkis

1. Gudelienė, Danutė. Kaišiadorių rajono Kietaviškių kolūkio istorija (1949–1974 m.): [ir mokytojų darbas]. – Kietaviškės, 1974. – 79 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.

2. Stankevičienė, Aleksandra. Ūkininkai Vytas ir Konstantinas Nedzveckai: apie ūkininkų gyvenimą, darbus, selekcijos pasiekimus daržininkystėje, sodininkystėje, dekoratyvinių medžių auginime, gėlininkystėje: Konstantino Nedzvecko poezija. – 2002. – 59 p .: iliustr. – Rankr., spausd. – Elektrėnų sav. VB,, Kietaviškių b-ka, 2002.

Menas. Architektūra

1. Džiazo atlikėjas ir kompozitorius Dainius Pulauskas: [kopijų aplankas] / sudarė J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2006. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.

2. Fotomenininkas Vytautas Suslavičius: [kopijų aplankas] / sudarė Jūratė Volungevičienė. – Elektrėnai, 2006. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.

3. Meno vadovas ir dirigentas Gintaras Rinkevičius: straipsniai spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė A. Kananavičiūtė, J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2005. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.

4. Striaupienė, Asta. Dailininkas Adulis Medžiūnas. – Abromiškės, 2002. – 23 p.: iliustr., nuotr. – Mašinr., rankr. – Elektrėnų sav. Abromiškių b-ka, 2002.

Dailieji verslai. Dailieji amatai

1. Leščinskaitė A. Liaudies meistrė Vanda Umbrasienė (medžio drožėja) / Aušra Lešinskaitė, Genė Dapkevičienė. – Elektrėnai,1999–2002. – 67 p.: iliustr. – Elektrėnų SVB, 2002.

2. Lešinskaitė, Aušra. Liaudies meistrė Vanda Umbrasienė. – Elektrėnai, 1999. – 11 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Elektrėnai, „Versmės“ g-jos b-ka, 2002.

3. Pačkauskaitė, Jolanta. Tautodailininkė Vida Juknelienė / Jolanta Pačkauskaitė. – Elektrėnai, 2002. – 27 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų SVB, 2002.

Sportas

1. Dapkevičienė, Genė. Elektrėnų sporto žvaigždės / Genė Dapkevičienė. – Elektrėnai, 1998. – 42 p.: iliustr. – Mašinr. – Elektrėnų SVB, 2002.

2. Elektrėnų savivaldybės sportininkai: [kopijų aplankas] / sudarė Akvilė Kananavičiūtė, Jūratė Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2006. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.

3. Golfo aikštynas Elektrėnų savivaldybėje: [kopijų aplankas] / sudarė A. Kananavičiūtė, J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2006. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.

4. Ledo ritulininkas Dainius Bauba: [kopijų aplankas] / sudarė A. Kananavičiūtė. – Elektrėnai. – 2005. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.

5. Ledo ritulininkas Darius Kasparaitis: [kopijų aplankas] / surinko J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2003. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.

6. Ledo ritulininkas, kraštietis Dainius Zubrus: [kopijų aplankas] / surinko J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2003. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.

7. Žilionienė, Ona. „Startas prie Beižionių“: apie Beižionių seniūnijos sportininką Juozą Gudeliūną. – Beižionys, 2002. – 112 p.: iliustr. – Mašinr. – Elektrėnų sav. Beižionių b-ka, 2002.

Kalbotyra. Literatūra. Memuarai

1. Aivaras Veiknys: kūryba, straipsniai spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2005. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.

2. Barzdaitytė, Daina. Poetams: [pačios literatės kompiuteriu surinkta knygelė su iliustracijomis]. – 2001. – 10 p. – Surinkta kompiuteriu. – (Kopija). – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka, 2002.

3. Dapkevičienė G., Volungevičienė J. Poetas ir vertėjas Almis Grybauskas / sudarė Genė Dapkevičienė, Jūratė Volungevičienė. – 2001. – 23 p.: iliustr. – Mašinr. – Elektrėnų SVB, 2002.

4. Elektrėnų savivaldybės gyventojų pavardės / parengė kolektyvas. Darbo vadovė: Elektrėnų „Ąžuolyno“ vidurinės m-klos lietuvių kalbos mokytoja Alma Jurgelevičienė. – Elektrėnai, 2002. – 8 p. – Spausd. – Elektrėnų „Ąžuolyno“ vid. m-klos b-ka, 2002.

5. Galinienė, Danguolė. Rašinių „Iš kartos į kartą perduodame tikėjimo lobį“ konkursui. – Elektrėnai, 2000. – 75 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų „Versmės“ g-jos b-ka, 2002.

6. Irma Taraškevičienė – literatė: [aplankas] / sudarė I. Venskutonienė. – 2001. – 10 p. – (Tęsiamas). – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka, 2002.

7. Jono Kiaušo kūryba: [kopijų aplankas] / sudarė J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2007. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.

8. Juozas Podriezas: [aplankas] / sudarė I. Venskutonienė. – 2001. – 6 p. – (Tęsiamas). – Mašinr., rankr. – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka, 2002.

9. Konstantinas Nedzveckas: selekcininkas, poetas: [straipsniai ir eilėraščiai] / surinko Akvilė Kananavičiūtė. – Elektrėnai, 2004. – 84 p. – Spausd. – Elektrėnų SVB, 2007.

10. Maleckienė, Stasė. Kaišiadorių rajono Kietaviškių apylinkės vietovardžiai: [ir mokytojų darbas]. – Kietaviškės, 1976. – 34 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.

11. Margaritos Matvijenko kūryba ir straipsniai spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė Jūratė Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2007. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.

12. Marijona Žitkauskienė – literatė: [aplankas] / sudarė I. Venskutonienė. – 2001. – 5 p. – Rankr. – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka, 2002.

13. Mizeras, Vytautas. Elektrėnų Literatūros ir meno muziejaus literatūrinis gyvenimas: 2 albumai. – Elektrėnai, 1977–2002 m. – Rankr. T.1. 1977–1995 m. – 41 p.: nuotr. T.2. 1996–2002 m. – 43 p.: nuotr. – Elektrėnų SVB Literatūros ir meno muziejus, 2002.

14. Onos Gražinos Maleravičienės kūrybos bibliografija (2001-2007) / sudarė J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2007. – 26 p. – Spausd. – Elektrėnų SVB, 2007.

15. Onos Rasutės Šakienės kūryba: poezija, straipsniai spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2003. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.

16. Poetas, žurnalistas Rimvydas Stankevičius: [kopijų aplankas] / sudarė J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2005. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.

17. Prašau žodžio: [Semeliškių vidurinės m-klos literatų būrelio leidžiamo laikraščio aplankas]. – Semeliškės, 2001. – 7 laikr. – (Tęsiamas). – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka, 2002.

18. Rašytojas Edmundas Malūkas: [kopijų aplankas] / sudarė J. Volungevičienė, A. Kananavičiūtė. – Elektrėnai. – 2005. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.

19. Rašytojas Juozas Kralikauskas: [kopijų aplankas] / sudarė Jūratė Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2004. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.

20. Stankevičienė, Aleksandra. Poetas Almis Grybauskas. – 2001. – 9 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų SVB Kietaviškių fil., 2002.

21. Stankevičienė, Aleksandra. Rašytojas Juozas Kralikauskas. – 2001. – 23 p. – Rankr., spausd. – Elektrėnų SVB Kietaviškių b-ka, 2002.

22. Stankevičienė, Aleksandra. Rašytojas Vacys Bukauskas: rašytojo, žurnalisto ir vertėjo kūrybinis palikimas, spausdintas „Kaišiadorių aiduose“ 1989–1998 metais. – 1998. – 43 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų SVB Kietaviškių b-ka, 2002.

23. Tidikienė, Laima. Trys apybraižos: [apie etnografinio ansamblio „Vuolasta“ dalyves]. – [Pastrėvys], 2003. – 16 p. – Mašinr., nuotr.

24. Vasilavičienė J. Vertėjas Stasys Sabonis: bibliografija. – Elektrėnai, 2002. – 33 p.: iliustr. – Mašinr. – Elektrėnų SVB, 2002.

25. Vasilavičienė, Janina. Marytė Venckevičienė: (apie kraštietės kūrybą). – 1999. – 6 p.: priedai. – Rankr. – Elektrėnų sav. Vievio b-ka, 2002.

26. Vinciūnienė A. Kaimai, vietovardžiai: senų žmonių atsiminimai. – 1999. – 6 p. – Rankr. – Elektrėnų sav. Abromiškių b-ka, 2002.

27. Vladislava Kursevičienė – literatė: [kopijų aplankas] / sudarė Semeliškių b-kos vedėja Irena Venskutonienė. – 2006. – (Tęsiamas). – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka, 2007.

28. Volungevičienė, Jūratė. Elektrėnų krašto literatų kūryba / surinko Jūratė Volungevičienė. – Elektrėnai, 2001. – Mašinr. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2002.

29. Volungevičienė, Jūratė. Rašytojas Juozas Kralikauskas / surinko Jūratė Volungevičienė. – 2001. – 26 p. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2002.

30. Vytautas Šauklys – literatas: [aplankas] / sudarė I. Venskutonienė. – 2001. – 9 p. – Rankr. – (Tęsiamas). – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka, 2002.

Kraštotyra

1. Antanavičienė, Irena, Tamošiūnienė, Veronika. Kaišiadorių rajono Žaslių seniūnijos Konsepto kaimas. – 1998. – 36 p.: nuotr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Bilučių b-ka, 2002.

2. Balceriškės spaudoje (2002-2007): [kopijų aplankas] / sudarė Jadvyga Grigonienė. – Balceriškės. – 2007. – 81 p.: iliustr. – Elektrėnų SVB Balceriškių b-ka, 2007.

3. Česonienė A. Ekspedicijos „Po Kietaviškes“ aprašymas. – Elektrėnai, 2001. – 12 p.: iliustr. – Spausd., rankr. – Elektrėnų „Ąžuolyno“ vid. m-klos b-ka, 2002.

4. Daugirdiškės: [kopijų aplankas] / sudarė Akvilė Kananavičiūtė. – Elektrėnai. – 2004. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.

5. Jurgelevičius A. Liutonys – Kietaviškės – Peliūnai – Elektrėnai: („Keliauk ir pažink“) / Audrius Jurgelevičius, Egidijus Ščerbavičius, Marius Pavalkis. – 2001. – 6 p.: 1 žemėl. – Spausd. – Elektrėnų „Ąžuolyno“ vid. m-klos b-ka, 2002.

6. Kazokiškių sąvartynas: straipsniai spaudoje: [kopijos] / sudarė Akvilė Kananavičiūtė, Jūratė Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2004. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.

7. Semeliškės spaudoje: [aplankas] nuo 1980 m. / sudarė Irena Venskutonienė. – Semeliškės, 2001. – 65 p. – (Tęsiamas). – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka, 2002.

8. Stankevičienė, Aleksandra. Kietaviškių krašto žmonės: Apie Kietaviškių seniūnijos gyventojus respublikinėje spaudoje 1998–2002 m. – 52 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų SVB Kietaviškių b-ka, 2002.

9. Stankevičienė, Aleksandra. Kietaviškių krašto žmonės: Kietaviškių seniūnijos gyventojai respublikinėje spaudoje 1991–1998 m. – 1998. – 78 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų SVB Kietaviškių b-ka, 2002.

10. Vasilavičienė, Janina. Vievis ir vieviečiai: (kraštotyros literatūros parodos katalogas). – 1999. – Spausd. – Elektrėnų sav. Vievio b-ka, 2002.

11. Venskutonienė I., Vasilavičienė J. Kraštotyros darbų parodos „Mano gimtosios Semeliškės“, skirtos Semeliškių 725 m. ir šv. Lauryno bažnyčios 500 m. jubiliejams paminėti, katalogas / Irena Venskutonienė, Janina Vasilavičenė. – Elektrėnai, 2001. – 16 p.: il

Biografijos

1. Binkulienė, Marijona, Gudelienė, Danutė. Juozas Kralikauskas 1995–1997m.: [ir jaunųjų kraštotyrininkų darbas]. – Kvietiškės, 2002. – 128 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.

2. Elektrėnų savivaldybės asmenybės spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė Akvilė Kananavičiūtė, Jūratė Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2005. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.

3. Elektrėnų savivaldybės meras Arvydas Vyšniauskas: [kopijų aplankas] / sudarė J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.

4. Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis: [kopijų aplankas] / sudarė J. Volungevičienė, A. Kananavičienė. – Elektrėnai. – 2004. – 121 p. – Elektrėnų SVB, 2007.

5. Ilgametis Semeliškių pašto viršininkas Julius Nenortavičius: [aplankas] / sudarė Irena Venskutonienė. – 2000. – 10 p. – Rankr. – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka, 2002.

6. Lauruševičiūtė, Agnė. Mokytojos Audros Jančiauskienės giminės istorija. – Elektrėnai, 1999. – 16 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Elektrėnų „Versmės“ g-jos b-ka, 2002.

7. Lietuvos elektrinės direktorius, Elektrėnų garbės pilietis Pranas Noreika: [straipsnių spaudoje kopijos] / sudarė J. Volugevičienė. – Elektrėnai. – 2003. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.

8. Ona Gražina Maleravičienė: [kopijų aplankas] / sudarė A. Kananavičiūtė, J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2006. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.

9. Tidikienė, Laima. Strėvininkai. Šio krašto Lietuvos savanoriai. – [Pastrėvys], 2008. – 20 p. – Mašinr., nuotr.

10. Vasilavičienė, Janina. Vladas Bartuška (1904–1995): kraštiečio girininko gyvenimas ir veikla. – 1998. – 13 p.: 19 lap. iliustr. – Rankr., iškarp., nuotr. – Elektrėnų sav. Vievio b-ka, 2002.

Istorija

1. Arlauskas, Jonas. „Magazinas“ – vieta, kur užkasti nukankinti ir sušaudyti rusų belaisviai, žydai ir „miško“ broliai: 1989–1995 metais rinktus prisiminimus užrašė Semeliškių vidurinės mokyklos mokytojas Jonas Arlauskas. – 2001. – 7 p. – Rankr. – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka.

2. Bušinskienė, Jadvyga. Pakalniškių kaimo tremtinių atsiminimai. – 2001. – 20 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Pakalniškių b-ka, 2002.

3. Grigonienė, Jadvyga. Tremties keliais: buvusios Balceriškių apylinkės tremtinių prisiminimai. – 1998. – 11 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Balceriškių b-ka, 2002.

4. Gudelienė, Danutė. Kietaviškių valsčius (1918–1935 m.): [ir jaunųjų kraštotyrininkų darbas]. – Kietaviškės, 1999. – 212 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.

5. Sausio 13-osios įvykiai Elektrėnų krašte: [bibliografija ir straipsnių kopijos] / sudarė A. Kananavičiūtė, J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2006. – 25 p. – Spausd. – Elektrėnų SVB, 2007.

6. Semeliškių miestelio herbas: [kopijų, nuotraukų aplankas] / sudarė bibliotekos vedėja Irena Venskutonienė. – 2003. – (Tęsiamas). – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka, 2007.

7. Stankevičienė, Aleksandra. Kietaviškių seniūnijos tremtiniai ir jų atminimai. – 1998. – 37 p.: iliustr. – Rankr., spausd. – Elektrėnų SVB Kietaviškių b-ka, 2002.

8. Venskutonienė, Irena. Prisiminimai apie žydus, gyvenusius prieš karą Semeliškių miestelyje, jų likimai. – 1998. – 32 p. – Rankr. – (Tęsiamas). – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka, 2002.

9. Vinciūnienė, Aldona. Gyvenimo kelyje ir vargai, ir laimė lydėjo: tremtinio Sabonio Alekso pasakojimas. – 2001. – 9 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Abromiškių b-ka, 2002.

Miestų, miestelių, gyvenviečių, kaimų, dvarų istorijos

1. Abromiškių dvaras: [kopijų aplankas] / sudarė Jūratė Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2003. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.

2. Abromiškių dvaro istorija: [kopijų aplankas] / sudarė Irena Kubilinskienė. – Abromiškės. – 2007. – 8 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų SVB Abromiškių b-ka, 2007.

3. Antanavičienė, Irena, Tamošiūnienė, Veronika. Gilučių kaimo istorija / Irena Antanavičienė, Veronika Tamošiūnienė. – Gilučiai. – 1999. – 43 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų SVB Gilučių b-ka.

4. Černiauskienė, Janina. Kietaviškių krašto kaimų istorijos: [senų žmonių atsiminimai, fotonuotraukos, straipsnių spaudoje kopijos]. – Kietaviškės. – 2007. – 20 p. – Spausd. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB Kietaviškių b-ka, 2007.

5. Dapkevičienė, Genė. Abromiškių dvaras / Genė Dapkevičienė. – Elektrėnai, 1999. – 15 p.: iliustr. – Mašinr. – Elektrėnų SVB, 2002.

6. Grabijolų kaimas: [kopijų aplankas] / sudarė A. Kananavičiūtė. – Elektrėnai. – 2004. – 33 p. – Elektrėnų SVB, 2007.

7. Grigonienė, Jadvyga. Dvarai ir palivarkai: buvusiame Balceriškių mikrorajone buvę dvarai ir palivarkai. – 2000. – 7 p. – Rankr. – Elektrėnų sav. Balceriškių b-ka, 2002.

8. Gudelienė, Danutė. Kaišiadorių rajono Kietaviškių kaimo istorija: (I dalis): [ir jaunųjų kraštotyrininkų darbas]. – Kietaviškės, 1991–1993 m. – 116 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.

9. Gudelienė, Danutė. Kaišiadorių rajono Kietaviškių kaimo istorija: (II dalis): [ir jaunųjų kraštotyrininkų darbas]. – Kietaviškės, 1991–1993 m. – 103 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.

10. Išnykę ir nykstantys kaimai / parengė Irena Voverienė.- Kazokiškės.- 1996.- 2 p.- Rankr.- Elektrėnų SVB Kazokiškių b-ka.

11. Kietaviškėms – 500 metų: [kopijų aplankas] / surinko A. Kananavičiūtė, J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2004. – 50 p. – Elektrėnų SVB, 2007.

12. Kursevičienė, Vladislava. Daugirdiškių kaimo istorija. – Daugirdiškės, 2002. – 8 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Daugirdiškių prad. m-klos b-ka, 2002.

13. Liutkevičienė, Danutė. Elektrėnų istorija mokinių kūryboje. – Elektrėnai, 2002. – 21 p. – Spausd. – Elektrėnų sav. Elektrėnų „Versmės“ g-jos b-ka, 2002.

14. Semeliškės: [leidinyje plačiai nušviečiama Semeliškių miestelio ir jo apylinkių istorijos raida nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Ypač daug dėmesio skiriama gyvenvietės architektūrai, žmonių gyvenimui XX a. apibūdinti] / sudarė Pranas Arlauskas. – Vilnius, 2006. – 176 p. – Elektrėnų SVB Semeliškių b-ka, 2007.

15. Stankevičienė, Aleksandra. Išnykusio Taduliškių kaimo istorija. – 1995. – 14 p.: iliustr., žemėl. – Spausd. – Elektrėnų SVB Kietaviškių b-ka, 2002.

16. Tamošiūnienė, Veronika. Gilučių seniūnijos kaimų istorija. – Gilučiai. – 2006. – 15 p. – Elektrėnų SVB Bilučių b-ka, 2007.

17. Tidikienė, Laima. Pastrėvio apylinkės istorija. – [Pastrėvys], 2001. – 11 p. – Mašinr.

18. Vievio miesto ir jo apylinkių istorija: projektas / autorė ir vadovė R. Lapinskienė. – Vievis. – 2005. – 52 p. – Spausd. – Elektrėnų SVB Vievio b-ka, 2007.

19. Žilionienė, Ona. Apie nykstančius kaimus. – Beižionys. – 1996.-14 p.: iliustr.- Rankr. – Elektrėnų SVB Beižionių b-ka, 2004.

20. Žilionienė, Ona. Čia – mūsų šaknys: nykstantis Būriškių kaimas. – 1998. – 9 p.: žemėl. – Rankr. – Elektrėnų sav. Beižionių b-ka, 2002.

Geografija

1. Gudelienė, Danutė. Kietaviškės žemėlapiuose: [ir jaunųjų kraštotyrininkų darbas]. – Kietaviškės, 2001. – 61 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.

Knygnešiai

1. Gudelienė, Danutė. Knygnešių krivūlė: [ir jaunųjų kraštotyrininkų darbas]. – Kietaviškės, 1996. – 43 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.

2. Gudelienė, Danutė. Knygnešys Motiejus Grybauskas: [ir jaunųjų kraštotyrininkų darbas]. – Kietaviškės, 1977. – 98 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.

3. Knygnešė ir dainininkė Agota Tumosaitė-Prūsaitienė: [kopijų aplankas] / sudarė Jūratė Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2004. – 22 p. – Elektrėnų SVB, 2007.

4. Korsakienė, Angelė. Žmogus didis savais darbais: Kietaviškių seniūnijos knygnešiai: [iškarpų aplankas]. – Jagėlonys, 2002. – 15 p.: iliustr. – Elektrėnų sav. Jagėlonių b-ka, 2002.

5. Stankevičienė, Aleksandra. Jie nešė lietuvišką knygą: apie Kietaviškių seniūnijos knygnešius. – 2000. – 28 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų SVB Kietaviškių b-ka, 2002.

6. Tamošiūnienė, Veronika. Nepramintais knygos takais: knygnešio Petro Gudelio gyvenimas ir veikla / Veronika Tamošiūnienė. – Gilučiai. – 2008. – 9 p.: iliustr. – Elektrėnų SVB Gilučių b-ka.

7. Vasilavičienė, Janina. Knygnešys ir vaistininkas Jurgis Milančius / Janina Vasilavičienė. – Vievis. – 1990. – 44 p. : 9 nuotr.; iliustr. – Rankr. – Elektrėnų SVB Vievio b-ka.