Apie svetainę

Svetainė „Vilnijos vartai“ skirta Vilniaus apskrities bibliotekų kraštotyros informacijos sklaidai internete. Jos tikslas – atskleisti visuomenei, nutolusiam vartotojui (lietuviams užsienyje, moksleiviams, visiems besidomintiems Vilnija) vienoje vietoje sutelktą, susistemintą, atrinktą, išliekamąją vertę turinčią ir bibliografiniais sąrašais paremtą informaciją apie Vilniaus apskritį – dramatiškos istorijos, turtingos materialinės ir dvasinės kultūros, savitų tradicijų kraštą. Nors internete gausu įvairios informacijos apie vietovių kultūrinį paveldą, bet ji ne visada patikima, nes dažnai neparemta šaltiniais. Kraštotyros informacijos poreikis tikrai yra: daugelis domisi įvairių Vilnijos vietovių istorija, žymių žmonių biografijomis –   jų kultūriniu palikimu, nuopelnais ir atminimo įamžinimu, taip pat dabar gyvenančiais, savo kraštui nusipelniusiais asmenimis.

Visose Vilniaus apskrities savivaldybių viešosiose bibliotekose dirbamas kraštotyros darbas – renkama informacija apie aptarnaujamą teritoriją, jos žmones. Viešosios bibliotekos turi sukaupusios nemažai vertingų, su krašto istorija susijusių bibliografinių įrašų, kraštotyros darbų, kuriuos norėtųsi pateikti viešajai prieigai. Dalis šių išteklių yra unikali medžiaga, niekur nepublikuota ir prieinama tik vietiniams vartotojams. Bibliotekininkai norėtų bent dalį šių išteklių perkelti į elektronines laikmenas. Kadangi bibliotekinės kraštotyros tikslas – ne tik kaupti kraštotyros informaciją, bet ir ją skleisti – internetas tam puikiai tinka. Daugelyje Vilniaus apskrities bibliotekų kraštotyros informacija pateikiama bibliotekų svetainėse. Tačiau sukūrus bendrą, visos apskrities kraštotyros svetainę, kurioje bibliotekos unifikuotai, pagal bendrą metodiką pateikia informaciją, pagerėja šios informacijos ir jos sklaidos kokybė.

Svetainė „Vilnijos vartai“ pradėta kurti 2008 m. vykdant Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos projektą „Vilniaus apskrities kraštotyros informacijos sklaida internete“. 2016 m. pagal projektą „#MŪSŲKRAŠTAS: Alytaus ir Vilniaus bendruomenių tapatumo ugdymas bibliotekose“ („Bibliotekos pažangai-2“) sukurta nauja svetainės versija. Joje buvo daugiau įvairių galimybių. Vykdant šį projektą, prisijungė Lietuvos aklųjų biblioteka, kuri papildė svetainės turinį su tiflotyra susijusia medžiaga.  Svetainėje atsirado nauja dalis, skirta bendruomenių kraštotyrai – „Bičių korys” (2020 m. ji buvo perkelta į specialiai sukurtą svetainę – elektroninę duomenų saugyklą „Bičių korys. Bendruomenių kraštotyra“, žr. adresu: https://bendruomeniukrastotyra.lt/). 2021 m., siekiant pagreitinti labai sulėtėjusią paiešką svetainėje „Vilnijos vartai“, sukurta nauja jos versija.

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka partnerystės principu dirba kartu su visomis aštuoniomis Vilniaus apskrities savivaldybių – Elektrėnų, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės, Vilniaus miesto centrinės ir Vilniaus rajono viešosiomis bibliotekomis. Bendrą svetainės turinio kūrimo darbą organizuoja Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo centro Informacinių paslaugų ir kraštotyros grupės bibliografai.

Duomenų bazė sudaryta iš trijų dalių: Vietovės, Asmenybės, Kraštotyros darbai.

Vietovių dalyje pateikiama informacijos  bei apžvelgiama literatūra ir šaltiniai apie Vilniaus apskritį ir jai priklausančias vietoves.

Asmenybių dalyje rašomos biogramos vietovėms nusipelniusių asmenų, apdovanotų įvairiomis vietinėmis nominacijomis, taip pat žymių žmonių, kurių atminimas įamžintas Vilniaus apskrities vietovėse. Rašoma apie žymius žmones,  kuriems čia įsteigti memorialiniai muziejai, atidengti paminklai ar memorialinės lentos.

Pateikiant medžiagą prioritetas teikiamas spausdintiems šaltiniams. Stengiamasi pateikti vertingiausios literatūros  apžvalgas. Prie tekstų yra literatūros ir šaltinių sąrašai, nurodomi tekstų rengėjai.

Kraštotyros darbų dalyje pateikiami Vilniaus apskrities kraštotyrininkų parengtų darbų sąrašai bei vertingesnių darbų (rankraštinių arba publikuotų nedideliu tiražu) skaitmeniniai variantai.

Duomenų bazės turinys nuolat papildomas, taisomi pastebėti netikslumai.

Rengiant svetainę stengiamasi laikytis autorinių teisių reikalavimų. Šios svetainės turiniu galima naudotis tik nekomerciniais tikslais, atsižvelgiant į galiojančius  autorių teises ir gretutines teises ginančius įstatymus, būtinai nurodant šaltinį – svetainę „Vilnijos vartai“.

KONTAKTAI

Informacinių paslaugų ir kraštotyros grupė,
Skaitytojų aptarnavimo skyrius
Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešoji biblioteka
Trakų 10, Vilnius
LT- 01132
[email protected]

Zita Tiukšienė
Vadovė
[email protected]
Nijolė Sisaitė
Vyriausioji redaktorė
[email protected]
Jurgita Lazauskaitė
Svetainės administratorė
[email protected]
PARTNERIAI
Elektrėnų SVB
[email protected]
Šalčininkų rajono SVB
[email protected]    
Širvintų rajono SVB
biblgr@sirvintos.rvb.lt
Švenčionių rajono SVB
[email protected]
Trakų rajono SVB
[email protected]
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito VB
[email protected]
Vilniaus m. savivaldybės centrinė biblioteka     
[email protected]
Vilniaus rajono SVB
[email protected]
Dalintis straipsniu: