Trakų rajonas

Bendrieji mokslo ir kultūros dalykai

1. Lenkevičienė, Jadvyga. Iš apylinkės kultūros istorijos. – 1994. – 2 p. – Mašinr. – Trakų r. Onuškio b-ka, 1997.

2. Rajoninė knygos šventė: Trakai 1981 m. birželis / paruošė V. Žoržojienė. – 1981. – 21 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų VB, 1982.

3. Trakų rajono kultūrinis gyvenimas: [tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas}. – 1980– . – 24 p. – Trakų VB, 1982.

Bibliotekos. Bibliotekų istorijos, metraščiai, kronikos

1. Aukštadvario biblioteka: [inf. lankstinukas] / sudarė Ramunė Jarmalavičiūtė. – 2000. – 1 sp. lap. – Trakų r. Aukštadvario b-ka, 2002.

2. Babravičienė I. Onuškio bibliotekos metraštis. – 1981. – 54 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Onuškio b-ka, 1982.

3. Balkienė F. Panerių bibliotekos metraštis. – 1981. – 34 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Panerių b-ka, 1982.

4. Baškevičienė V. Tolkiškių bibliotekos metraštis. – 1980. – 10 p. – Trakų r. Tolkiškių b-ka, 1982.

5. Beržinskienė R. Aukštadvario bibliotekos metraštis. – 1981. – 31 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Aukštadvario b-ka, 1982.

6. Bliujienė R. Pastrėvio bibliotekos metraštis. – 1981. – 35 p. – Rankr. – Trakų r. Pastrėvio b-ka, 1982.

7. Bražuolės kaimo bibliotekos 2003 metų kronika / parengė M.Ladanovska. – 2004. – 4 p. – Rankr. – Trakų r. Bražuolės b-ka, 2007.

8. Bražuolės kaimo bibliotekos 2004 metų kronika / parengė M. Ladanovska. – 2005. – 4 p. – Rankr. – Trakų r. Bražuolės b-ka, 2007.

9. Bražuolės kaimo bibliotekos 2005 metų kronika / parengė M. Ladanovska. – 2006. – 5 p. – Rankr. – Trakų r. Bražuolės b-ka, 2007.

10. Dapkevičienė, Genė. Elektrėnų bibliotekos kronika 1989-ieji metai. – 1990. – Mašinr., nuotr., iškarp. – Trakų r. Elektrėnų b-ka, 1992.

11. Dapkevičienė, Genė. Elektrėnų bibliotekos metraštis 1967 – . – 80 p.: iliustr. – Mašinr. – Trakų r. Elektrėnų b-ka, 1982.

12. Dapkevičienė, Genė. Elektrėnų miesto bibliotekos kronika 1990–1994 m. – 50 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Elektrėnų b-ka, 1997.

13. Dapkevičienė, Genė. Elektrėnų miesto bibliotekos kronika. – 1996. – 19 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Elektrėnų b-ka, 1997.

14. Dapkevičienė, Genė. Elektrėnų miesto bibliotekos metraštis 1967–1988 m. – 120 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Elektrėnų b-ka, 1997.

15. Dapkevičienė, Genė. Elektrėnų miesto filialo kronika. – 1995. – 18 p.: iliustr. – Mašinr. – Trakų r. Elektrėnų b-ka, 1995.

16. Dobrovolskienė M. Dusmenų bibliotekos metraštis. – 1981. – 8 p. – Rankr. – Trakų r. Dusmenų b-ka, 1982.

17. Dusmenų bibliotekos kronika – 2002 / sudarė Dangira Sabaliauskienė. – 2003. – 11 p. – Iliustr. – Rankr. – Trakų r. Dusmenų b-ka, 2007.

18. Dusmenų bibliotekos kronika – 2003 / sudarė Dangira Sabaliauskienė. – 2004. – 11 p. – Iliustr. – Rankr. – Trakų r. Dusmenų b-ka, 2007.

19. Dusmenų bibliotekos kronika – 2004 / sudarė Dangira Sabaliauskienė. – 2005. – 11 p. – Iliustr. – Rankr. – Trakų r. Dusmenų b-ka, 2007.

20. Dusmenų bibliotekos kronika – 2005 / sudarė Dangira Sabaliauskienė. – 2006. – 10 p. – Iliustr. – Rankr. – Trakų r., Dusmenų b-ka, 2007.

21. Dzikevičienė J. Semeliškių bibliotekos istorija. – 1965. – 18 p. – Rankr. – Trakų r. Semeliškių b-ka, 1982.

22. Garbės svečių knyga. – 1970. – 11 p. – Trakų r. Onuškio b-ka, 1982.

23. Grigonienė, Jadvyga. Balceriškių bibliotekos metraštis 1967–1987 m. – 40 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Balceriškių b-ka, 1997.

24. Grigonienė, Jadvyga. Balceriškių bibliotekos metraštis. – 1982. – 32 p. – Trakų r. Balceriškių b-ka, 1982.

25. Grigonienė, Jadvyga. Balceriškių bibliotekos metraštis. – 1988. – 40 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Balceriškių b-ka, 1997.

26. Ismonių bibliotekos 2002 metų kronika / parengė J.Liudvinavičienė. – Ismonys, 2003. – 5 p. – Rankr. – Trakų r. Ismonių b-ka, 2007.

27. Ismonių bibliotekos 2003 metų kronika / parengė J.Liudvinavičienė. – Ismonys, 2004. – 4 p. – Rankr. – Trakų r. Ismonių b-ka, 2007.

28. Ismonių bibliotekos 2004 metų kronika / parengė J.Liudvinavičienė. – Ismonys, 2005. – 5 p. – Rankr. – Trakų r. Ismonių b-ka, 2007.

29. Ismonių bibliotekos 2005 metų kronika / parengė J.Liudvinavičienė. – Ismonys, 2006. – 5 p. – Rankr. – Trakų r. Ismonių b-ka, 2007.

30. Jarmalavičiūtė, Ramunė. Aukštadvario bibliotekos 2000 m. kronika. – 2001. – 3 p. – Rankr., nuotr. – Trakų r. Aukštadvario b-ka, 2002.

31. Jarmalavičiūtė, Ramunė. Aukštadvario bibliotekos 2002 metų kronika. – Aukštadvaris, 2003. – 7 p. : pried. – Rankr. – Trakų r. Aukštadvario b-ka, 2007.

32. Jarmalavičiūtė, Ramunė. Aukštadvario bibliotekos 2003 metų kronika. – Aukštadvaris, 2004. – 6 p. : [3] pried. – Rankr. – Trakų r. Aukštadvario b-ka, 2007.

33. Jarmalavičiūtė, Ramunė. Aukštadvario bibliotekos 2004 metų kronika. – Aukštadvaris, 2005. – 4 p. : Iliustr. – Spausd. – Trakų r. Aukštadvario b-ka, 2007.

34. Jarmalavičiūtė, Ramunė. Aukštadvario bibliotekos 2005 metų kronika. – Aukštadvaris, 2006. – 4 p. : [6] pried. – Spausd. – Trakų r. Aukštadvario b-ka, 2007.

35. Jarmalavičiūtė, Ramunė. Aukštadvario bibliotekos 2006 metų kronika. – Aukštadvaris, 2007. – 6 p. : [6] pried. – Spausd. – Trakų r. Aukštadvario b-ka, 2007.

36. Jarmalavičiūtė, Ramunė. Aukštadvario bibliotekos istorija. – 1996. – 20 p. – Rankr. – Trakų r. Aukštadvario b-ka, 1997.

37. Jarmalavičiūtė, Ramunė. Aukštadvario bibliotekos metraštis 1995–1996 m. – 4 p. – Rankr. – Trakų r. Aukštadvario b-ka, 1997.

38. Juchnevič, Janina. Paluknio biblioteka 1987–1988 m. – 13 p. – Rankr. – Trakų r. Paluknio b-ka, 1997.

39. Kananavičienė D. Bibliotekos kronika 1995–1996 m. – 3 p. – Trakų r. Pastrėvio b-ka, 1997.

40. Karasevičiūtė J., Venskutonienė I. Semeliškių bibliotekos istorija-kronika (1965–1975 m.). – 1975. – 66 p.: 10 iliustr. – Rankr. – Trakų r. Semeliškių b-ka, 1997.

41. Karpičienė O. Čižiūnų bibliotekos metraštis. – 1971. – 7 p. – Rankr. – Trakų r. Čižiūnų b-ka, 1982.

42. Kasperavičienė, Jadvyga. Grendavės bibliotekos kronika. – 1995. – 14 p. – Rankr. – Trakų r. Grendavės b-ka, 1997.

43. Kasperavičienė, Jadvyga. Grendavės bibliotekos kronika. – 1996. – 14 p. – Rankr. – Trakų r. Grendavės b-ka, 1997.

44. Kasperavičienė, Jadvyga. Grendavės kaimo biblioteka: [lankstinukas]. – 2002. – 4 p. – Spausd. – Trakų r. Grendavės b-ka, 2002.

45. Krylova E. Kariotiškių bibliotekos mikrorajono žemėlapis. – 1996. – Trakų r. Kariotiškių k. b-ka, 1997.

46. Kulikienė, Jadvyga. Trakų centrinės bibliotekos kronika. – [Mašinr.] 1988-ieji m. 1989-ieji m. 1990-ieji m. 1991-ieji m. – Trakų VB, 1992.

47. Kulikienė, Jadvyga. Trakų centrinės bibliotekos metraštis, 1987-ieji m. – 1988. – 30 p.: 24 p. iliustr. – Mašinr. – Trakų VB, 1992.

48. Ladanovska, M. Bibliotekos kronika 1995–1996 m. – 5 p. – Trakų r. Bražuolės b-ka, 1997.

49. Lenkevičienė, Jadvyga. Onuškio biblioteka: [informacinis lankstinukas]. – 2002. – 4 p. – Spausd. – Trakų r. Onuškio b-ka, 2002.

50. Lenkevičienė, Jadvyga. Onuškio bibliotekos kasdienybė ir šventės: [fotoalbumas]. – 1997. – 16 p. – Trakų r. Onuškio km. b-ka, 2002.

51. Lenkevičienė, Jadvyga. Onuškio bibliotekos kronika. – 1995. – 20 p. – Rankr. – Trakų r. Onuškio b-ka, 1997.

52. Lentvario m. bibliotekos 1998 m. kronika / sudarė V. Šamatovičienė. – 1999. – 28 p.: nuotr. – Trakų r. Lentvario m. b-ka, 2002.

53. Lentvario m. bibliotekos 1999 m. kronika / sudarė S. Sreda. – 2000. – 19 p.: nuotr. – Rankr. – Trakų r. Lentvario m. b-ka, 2002.

54. Lentvario miesto bibliotekos 2002 metų kronika / parengė Dalia Bagdžiuvienė. – 2003. – 19 p. – Iliustr. – Spausd. – Trakų r., Lentvario b-ka, 2007.

55. Lentvario miesto bibliotekos 2003 metų kronika / parengė Svetlana Sreda. – 2004. – 10 p. – Iliustr. – Spausd. – Trakų r. Lentvario b-ka, 2007.

56. Lentvario miesto bibliotekos 2004 metų kronika / parengė Svetlana Sreda. – 2005. – 25 p. – Iliustr. – Rankr. – Trakų r. Lentvario b-ka, 2007.

57. Lentvario miesto bibliotekos 2005 metų kronika / parengė Svetlana Sreda. – 2006. – 22 p. – Iliustr. – Spausd. – Trakų r. Lentvario b-ka, 2007.

58. Lentvario miesto bibliotekos 2006 metų kronika / parengė Rūta Minkevičienė. – 2007. – 5 p. – Iliustr. – Spausd. – Trakų r. Lentvario b-ka, 2007.

59. Mackevičienė, Ramutė. Čižiūnų bibliotekos kronika. – 2000. – 12 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Čižiūnų k. b-ka, 2002.

60. Mackevičienė, Ramutė. Čižiūnų bibliotekos kronika. – Čižiūnai, 2003. – 5 p. – Rankr. – Trakų r. Čižiūnų b-ka, 2007.

61. Mackevičienė, Ramutė. Čižiūnų bibliotekos kronika. – Čižiūnai, 2004. – 8 p. – Rankr. – Trakų r. Čižiūnų b-ka, 2007.

62. Mackevičienė, Ramutė. Čižiūnų bibliotekos kronika. – Čižiūnai, 2005. – 8 p. – Rankr. – Trakų r. Čižiūnų b-ka, 2007.

63. Mackevičienė, Ramutė. Čižiūnų bibliotekos kronikos (1994-1999). – 37 p. – Rankr. – Trakų r. Čižiūnų k. b-ka, 2002.

64. Mackevičienė, Ramutė. Čižiūnų bibliotekos kronikos (1994–1995 m.). – 1996. – 10 p. – Rankr. – Trakų r. Čižiūnų k. b-ka, 1997.

65. Michalovskaja, Marytė Šventininkų bibliotekos metraštis 1993–1997 m. – 12 p. – Rankr. – Trakų r. Šventininkų b-ka, 1997.

66. Mockuvienė, Danguolė Rūdiškių bibliotekos metraštis 1993–1996 m. – 8 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Rūdiškių b-ka, 1997.

67. Mulvinaitė B., Stašauskaitė J. Lentvario bibliotekos istorija. – 1981. – 60 p. – Rankr. – Trakų r. Lentvario b-ka, 1982.

68. Norinkevičienė D. Taučionių bibliotekos metraštis 1956– . – 22 p. – Trakų r. Taučionių b-ka, 1982.

69. Onuškio miestelio bibliotekos istorijos puslapiai, 1937-1997: [bibliotekos 60-mečiui] / Trakų rajono savivaldybė; Trakų viešoji biblioteka; [sudarė Daiva Žilionienė, Jadvyga Kulikienė ; redagavo A Pilienė, J. Pulokienė]. – Trakai, 1998. – 15, [1] p.: iliustr.

70. Paluknio kaimo biblioteka spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė Marija Ščiglo. – 2007. – (Tęsiamas). – Trakų r. Paluknio b-ka, 2007.

71. Pilienė A. Trakų rajoninės bibliotekos metraštis 1956–1969 m. – 1969. – 41 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų VB, 1982.

72. Ramansevičienė R. Karapolio bibliotekos metraštis. – 1981. – 15 p. – Trakų r. Karapolio b-ka, 1982.

73. Rimkienė R. Bijūnų bibliotekos metraštis 1953– . – 26 p. – Rankr. – Trakų r. Bijūnų b-ka, 1982.

74. Rūdiškių biblioteka spaudoje: [kopijų aplankas] / parengė L.Verseckienė. – 1992. – (Tęsiamas). – Trakų r. Rūdiškių b-ka, 2007.

75. Rūdiškių bibliotekos metraštis / parengė D.Mockuvienė. – 1993. – (Tęsiamas). – Trakų r. Rūdiškių b-ka, 2007.

76. Rušinskienė J. Bibliotekos kronika 1995–1996 m. – 7 p. – Trakų r. Pakalniškių b-ka, 1997.

77. Sabaliauskienė D. Dusmenų kaimo bibliotekos istorijos puslapiai. – 1998. – 14 p. – Rankr. – Trakų r. Dusmenų b-ka, 2002.

78. Sabaliauskienė D. Dusmenų kaimo bibliotekos istorijos puslapiai. – 1999. – 14 p. – Rankr. – Trakų r. Dusmenų b-ka, 2002.

79. Ščiglo, Marija. Paluknio bibliotekos kronika 1995 m. – 18 p. – Rankr. – Trakų r. Paluknio b-ka, 1997.

80. Ščiglo, Marija. Paluknio kaimo bibliotekos kronika. – 2000. – 9 p. – Rankr. – Trakų r. Paluknio b-ka, 2002.

81. Ščiglo, Marija. Paluknio kaimo bibliotekos kronika. – 2001. – 10 p. – Trakų r. Paluknio b-ka, 2002.

82. Ščiglo, Marija. Paluknio kaimo bibliotekos kronika. – Paluknys, 2003. – 3 p. – Spausd. – Trakų r. Paluknio b-ka, 2007.

83. Ščiglo, Marija. Paluknio kaimo bibliotekos kronika. – Paluknys, 2004. – 4 p. – Spausd. – Trakų r. Paluknio b-ka, 2007.

84. Ščiglo, Marija. Paluknio kaimo bibliotekos kronika. – Paluknys, 2005. – 8 p. – Spausd. – Trakų r. Paluknio b-ka, 2007.

85. Ščiglo, Marija. Paluknio kaimo bibliotekos kronika. – Paluknys, 2006. – 5 p. – Spausd. – Trakų r. Paluknio b-ka, 2007.

86. Semeliškių bibliotekos kronika (1976– ) / Venskutonienė I. – 1997. – 58 p.: 26 iliustr. – Rankr. – Trakų r. Semeliškių b-ka, 1997.

87. Senųjų Trakų bibliotekos kronika: [įrašų ir nuotraukų aplankas]. – 1995. – (Tęsiamas). – Trakų r. Senųjų Trakų b-ka, 2007.

88. Šklėrių kaimo bibliotekos 2002 metų kronika / sudarė D.Vaičiulionienė. – Šklėriai, 2003. – 3 p. – Spausd. – Trakų r. Šklėrių b-ka, 2007.

89. Šklėrių kaimo bibliotekos 2003 metų kronika / sudarė D.Vaičiulionienė. – Šklėriai, 2004. – 3 p. – Spausd. – Trakų r. Šklėrių b-ka, 2007.

90. Šklėrių kaimo bibliotekos 2004 metų kronika / sudarė D.Vaičiulionienė. – Šklėriai, 2005. – 3 p. – Spausd. – Trakų r. Šklėrių b-ka, 2007.

91. Šklėrių kaimo bibliotekos 2005 metų kronika / sudarė D.Vaičiulionienė. – Šklėriai, 2006. – 3 p. – Spausd. – Trakų r. Šklėrių b-ka, 2007.

92. Šklėrių kaimo bibliotekos 2006 metų kronika / parengė D.Vaičiulionienė. – 2007. – 3 p. – Spausd. – Trakų r. Šklėrių b-ka, 2007.

93. Šklėrių kaimo bibliotekos aptarnaujamo mikrorajono kaimų kronika: nuo 1950 – … / sudarė D.Vaičiulionienė. – 2007. – (Tęsiamas). – Trakų r.

94. Steckevičienė, Gražina. Vievio miesto bibliotekos metraštis: (albumas). – 1978. – 61 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Vievio m. b-ka, 1997.

95. Trakų centrinės bibliotekos metraštis 1978 m. / paruošė E. Kučinskaitė. – 1978. – 24 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų VB, 1982.

96. Trakų centrinės bibliotekos metraštis 1979 m. / paruošė E. Kučinskaitė – 1979. – 28 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų VB, 1982.

97. Trakų centrinės bibliotekos metraštis 1980 m. / paruošė E. Žilinskienė. – 1982. – 26 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų VB, 1982.

98. Trakų centrinės bibliotekos metraštis 1981 m. / paruošė E. Žilinskienė. – 1982. – 28: iliustr. – Rankr. – Trakų VB, 1982.

99. Trakų rajoninės bibliotekos metraštis 1970–1973 m. / Pilienė A. – 1973. – 52 p .: iliustr. – Rankr. – Trakų VB, 1982.

100. Trakų rajoninės bibliotekos metraštis 1974–1977 m. / paruošė E. Kučinskaitė. – 1978. – 30 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų VB, 1982.

101. Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2002 metų kronika / parengė Jadvyga Kulikienė. – 2003. – 5 p. – Iliustr. – Spausd. – Trakų r. SVB, 2007.

102. Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2003 metų kronika / parengė Jadvyga Kulikienė. – 2004. – 5 p. – Iliustr. – Spausd. – Trakų r. SVB, 2007.

103. Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2004 metų kronika / parengė Gražina Noreikienė. – 2005. – 10 p. – Iliustr. – Spausd. – Trakų r. SVB, 2007.

104. Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2005 metų kronika / parengė Gražina Noreikienė. – 2006. – 19 p. – Iliustr. – Spausd. – Trakų r. SVB, 2007.

105. Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinklas rajono spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė G. Noreikienė. – 2005. – (Tęsiamas). – Trakų r. SVB, 2007.

106. Trakų viešoji biblioteka 2006 metais: kronika / parengė Gražina Noreikienė. – 2007. – 30 p. – Iliustr. – Spausd. – Trakų r. SVB, 2007.

107. Vaičiulionienė, Danutė. Šklėrių bibliotekos kronika. – 1995. – 5 p. – Rankr. – Trakų r. Šklėrių b-ka, 1997.

108. Vaickūniškių bibliotekos 2005 metų kronika / parengė Ona Andrulionienė. – 2006. – 8 p.: iliustr. – Spausd. – Trakų r. Vaickūniškių b-ka, 2007.

109. Varanauskaitė J. Grigiškių bibliotekos kronika 1995 m. – 1996. – 4 p. – Rankr. – Trakų r. Grigiškių b-ka, 1997.

110. Vasilavičienė, Janina. Vievio bibliotekos istorija (1940–1995 m.). – 1995. – 82 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Vievio m. b-ka, 1997.

111. Vasilavičienė, Janina. Vievio bibliotekos reklama 1991– 199… : [straipsnių iškarpų aplankas]. – 12 p.: iliustr. – Trakų r. Vievio m. b-ka, 1997.

112. Venskutonienė I. Semeliškių bibliotekos metraštis. – 1981. – 20 p. – Trakų r. Semeliškių b-ka, 1982.

113. Verseckienė L. Rūdiškių bibliotekos metraštis 1978 – . – 9 p.: iliustr. – Trakų r. Rūdiškių b-ka, 1982.

114. Vievio miesto bibliotekos metraštis: (albumas). – 1978. – 61 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Vievio m. b-ka, 1997.

115. Voverienė, Irena. Kazokiškių bibliotekos mikrorajono 1992–1995 metų socialinis, ekonominis ir kultūrinis gyvenimas. – 1996. – 16 p. – Rankr. – Trakų r. Kazokiškių b-ka, 1997.

116. Žilinskienė, Elena. Tiltų kaimo bibliotekos istorija. – 1996. – 21 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Tiltų k. b-ka, 1997.

117. Žilionienė O. Beižionių bibliotekos istorija. – 1996. – 25 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Beižionių b-ka, 1997.

Religija. Bažnyčios

1. Dusmenų bažnyčia: [aplankas] / sudarė D. Sabaliauskienė. – 2000. – 4 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Dusmenų b-ka, 2002.

2. Kunigas Nikodemas Švogžlys-Milžinas: [aplankas] /sudarė Jadvyga Kulikienė. – 1991. – 72 p.: nuotr. – Mašinr. – Bibliografija. – Trakų VB, 1992.

3. Kunigas Nikodemas Švogžlys – Milžinas: [aplankas] / sudarė Jadvyga Lenkevičienė. – 1998. – 18 p.: liustr., nuotr. – 12 p. – Trakų VB Onuškio b-ka, 2002.

4. Marijos apsireiškimo ir Šv.Benedikto bažnyčia bei Benediktinų vienuolynas Senuosiuose Trakuose: [referatas] / parengė Renata Bikauskaitė ir Donatas Grybauskas. – Trakai, 1998. – 8 p.: iliustr. – Spausd. – Trakų r. Senųjų Trakų b-ka, 2007.

5. Rykantų dominikonų rezidencijos Šv. Trejybės bažnyčia: [kopijų aplankas] / sudarė Vilma Kmitienė. – 2006. – (Tęsiamas). – Trakų r. Karijotiškių b-ka, 2007.

6. Stankūnienė, Eugenija. Lentvario bažnyčios istorija. – 1993. – 16 p. – Rankr. – Trakų r. Lentvario m. b-ka, 1993.

7. Trakų stačiatikių cerkvės: [aplankas] / sudarė Jadvyga Kulikienė. – 2000. – 12 p.: iliustr. – Trakų VB, 2002.

Politika

1. Elektrėnų komjaunuoliai: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1978. – 16 p. – Trakų r. Elektrėnų b-ka, 1982.

2. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai Trakų rajono savivaldybėje / sudarė G.Noreikienė. – 2007. – (Tęsiamas). – Trakų r. SVB, 2007.

3. Narkevičiūtė, Janina: [1940–1941 m. ir 1944–1945 m. LLKJS Trakų apskrities komiteto I sekretorė]. – 1982. – 22 p. – Mašinr. – Trakų VB, 1982.

Ekonomika

1. Balceriškių apylinkė spaudoje: [iškarpų iš periodikos aplankas 1967 – ]. – 73 p. – Trakų r. Balceriškių b-ka, 1982.

2. Grigonienė, Jadvyga. Mūsų apylinkė spaudoje 1979–1982 m. – 39 p.: iliustr. – Mašinr. – Trakų r. Balceriškių b-ka, 1997.

3. Grigonienė, Jadvyga. Mūsų apylinkė spaudoje 1967–1971 m. – 24 p.: iliustr. – Mašinr. – Trakų r. Balceriškių b-ka, 1997.

4. Grigonienė, Jadvyga. Mūsų apylinkė spaudoje 1973–1977 m. – 42 p.: iliustr. – Mašinr. – Trakų r. Balceriškių b-ka, 1997.

5. Grigonienė, Jadvyga. Mūsų apylinkė spaudoje 1978–1979 m. – 28 p.: iliustr. – Mašinr. – Trakų r. Balceriškių b-ka, 1997.

6. Grigonienė, Jadvyga. Mūsų apylinkė spaudoje. – 1982. – 35 p.: iliustr. – Mašinr. – Trakų r. Balceriškių b-ka, 1997.

7. Mes jais didžiuojamės: [pasakojimai apie darbo pirmūnus]: [tęsiamas iškarpų iš periodinės spaudos aplankas 1969– ]. – 85 p. – Trakų r. Elektrėnų b-ka, 1982.

8. Socialistinio darbo didvyris, Lenino ordininkas Pranas Noreika / parengė Elektrėnų kraštotyros būrelis. – 1981. – 22 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Elektrėnų b-ka, 1982.

9. Trakų rajonas IX penkmetyje: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1972. – 36 p. – Trakų VB, 1982.

10. Trakų rajonas ketvirtaisiais X-ojo penkmečio metais: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1979. – 90 p. – Trakų VB, 1982.

11. Trakų rajonas paskutiniaisiais X-ojo penkmečio metais: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1980. – 23 p. – Trakų VB, 1982.

12. Trakų rajono darbo pirmūnai: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1972. – 20 p. – Trakų VB, 1982.

13. Trakų rajono Socialistinio Darbo didvyriai ir Lenino ordininkai: [tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1981. – 17 p. – Trakų VB, 1982.

14. Vasilavičienė, Janina. Vievio miesto 1995 m. socialinis, ekonominis ir kultūrinis gyvenimas: kronika. – 1996. – 47 p.: 6 iliustr. lap. – Rankr. – Trakų r. Vievio m. b-ka, 1997.

Švietimas. Mokyklos

1. Debesienė, Danutė. Lentvario pirmosios vidurinės mokyklos istorija. – 1996. – 7 p. – Trakų r. Lentvario m. b-ka, 1997.

2. Elektrėniečiai mokosi: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1977. – 52 p. – Trakų r. Elektrėnų b-ka, 1982.

3. Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“ / parengė Rasa Zdanevičienė. – 2006. – 67 p. – iliustr. – Spausd. – Trakų r. Lentvario b-ka, 2007.

4. Nikita R. Historia szkoły średniej w Połukniu: [Paluknio vid. m-los istorija nuo įkūrimo iki 1972 m.]. – 1972. – 4 p. – Mašinr. – Trakų r. Paluknio b-ka, 1997.

5. Semeliškių vidurinės mokyklos kraštotyros būrelis. Nykstančių kaimų žmonių likimai. – 1996. – 22 p.: 13 iliustr. – Rankr., kop. – Trakų r. Semeliškių b-ka, 1997.

6. Sreda, Svetlana. Lietuvos Respublikos nusipelnęs mokytojas Motiejus Šimelionis: [albumas]. – 1992. – Rankr., nuotr., iškarp. – Trakų r. Lentvario m. b-ka, 1992.

7. Trombačik R., Golubowska J. Historia szkoły średniej w Połukni. – 1997. – 8 p. – Mašinr. – Trakų r. Paluknio b-ka, 1997.

8. Vasilavičienė, Janina. Mokytoja, tautiškumo puoselėtoja D. Kastantinavičienė-Kastaitienė. – 1993. – 12 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Vievio m. b-ka, 1997.

9. Vasilavičienė, Janina. Mokytojai Ona Buinevičienė (1907–1963) ir Vytautas Buinevičius (1903–1936). – 1994. – 11 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Vievio m. b-ka, 1997.

10. Žilinskienė, Elena. Pradžios mokykla Tiltų ir Lieponių kaimuose XX a. pradžioje: pagal senbuvių prisiminimus: [aplankas]. – 1992. – Rankr. – Trakų r. Tiltų k. b-ka, 1992.

11. Žilinskienė, Elena. Tiltų pradinės mokyklos mokytojai. – 1995. – 19 p.: iliustr. – Mašinr. – Trakų r. Tiltų k. b-ka, 1997.

12. История школы в Палукнис. – 1977. – 8 p.: iliustr. – Trakų r. Paluknio b-ka, 1982.

Etnografija. Papročiai. Tautosaka

1. Bijūnų apylinkių laidotuvių papročiai / parengė Milė Blaževičienė. – 2006. – 7 p. – Spausd. – Trakų r. Bijūnų b-ka, 2005.

2. Bijūnų kaimo apylinkių gedulingos giesmės / parengė Milė Blaževičienė. – 2006. – Trakų r. Bijūnų b-ka, 2007.

3. Etnografinė grupė – karaimai: iškarpos iš periodikos. – 1980. – 44 p.: iliustr. – Mašinr. – Trakų VB, 1982.

4. Kalvių kaimo etnografinis ansamblis / parengė E. Žilinskienė. – Tiltai, 1998. – 24 p.: iliustr. – Kopijos. – Trakų r. Tiltų b-ka, 2002.

5. Karaimų tautosaka ir literatų kūryba: [iškarpų aplankas]. – 1992. – 7 p. – (Tęsiamas). – Trakų VB, 1992.

6. Kulikienė J. Dainos apie Trakus: [pagal surinktus tekstus „Trakai poezijoje“ melodijas sukūrė kompozitorius J. Gaižauskas ir kt.]. – 1991. – 10 p.: gaidos. – (Tęsiamas). – Trakų VB, 1992.

7. Kulikienė, Jadvyga. Legendos ir padavimai apie Trakus. – 1988. – 30 p. – (Tęsiamas). – [Mašinr., kop.]. – Trakų VB, 1992.

8. Kulikienė, Jadvyga. Padavimai apie Trakų rajono vietoves. – 1992. – 10 p. – Mašinr. – Trakų VB, 1992.

9. Liaudies dainos: [dainų tekstų be gaidų aplankas. Dainavo Ona Veličkienė, 70 m.] / užrašė ir apipavidalino Rūdiškių vid. m-klos X kl. mokinė Viktorija Cvetkova. – 1990. – Trakų r. Rūdiškių b-ka, 1992.

10. Lietuvos karaimai: papročiai ir tradicijos: [str. kopijos] / parengė Aleksandras Rezanovas ir Jadvyga Kulikienė. – 1998. – 468 p. – Įrišta knyga. – Trakų VB, 2002.

11. Močiutės dainos: [dainų tekstų be gaidų aplankas. Dainavo Marija Lebednykienė, 86 m.] / užrašė ir apipavidalino Rūdiškių X kl. mokinė Alma Lebednykaitė. – 1991. – Rankr. – Trakų r. Rūdiškių b-ka, 1992.

12. Mūsų krašto tautosaka: [aplankas] / sudarė Lionė Verseckienė. – 1991. – 23 p. – Rankr. – Trakų r. Rūdiškių m. b-ka, 2002.

13. Narinkevičienė, Danutė. Onuškio krašto sakmės ir padavimai. – 1996. – 20 p. – Mašinr. – Trakų r. Taučionių b-ka, 1997.

14. Paltanavičiūtė A. Semeliškių apylinkės valstiečių sodybos. – 1975. – 22 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų VB, 1982.

15. Sabaliauskienė D. Dusmenų krašto padavimai. – 1998. – 14 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Dusmenų b-ka, 2002.

16. Sabaliauskienė D. Dusmenų krašto smulkioji tautosaka. – 2000. – 8 p. – Rankr. – Trakų r. Dusmenų b-ka, 2002.

17. Ščiglo, Marija. Paluknio kaimo gyventojų pravardės. – 1999. – 2 p. – Trakų r. Paluknio b-ka, 1999.

18. Ščiglo, Marija. Užgavėnių tradicijos Paluknyje. – Paluknys, 2006. – 6 p. – Spausd. – Trakų r. Paluknio b-ka, 2007.

19. Trakų karaimų padavimai / [rusų kalba surinko karaimų dvasininkas chasanas Simonas Firkovičius]. – Mašinr. – Trakų VB, 1992.

20. Vaitkevičienė, Ana. Ismonių kaimo ir apylinkių dainos. – 1996. – 10 p. – Mašinr. – Trakų r. Ismonių k. b-ka, 1997.

21. Voverienė, Irena. Mamos jaunystės dainos. – 1995. – 32 p. – Rankr. – Trakų r. Kazokiškių b-ka, 1997.

22. Voverienė, Irena. Močiutės jaunystės dainos: dainų tekstai autentiška lenkų tarme: [aplankas] / tekstus pateikė Felicija Malūnavičienė. – 1992. – Rankr. – Trakų r. Kazokiškių b-ka, 1992.

23. Žilinskienė, Elena. Šeimos šventės: Vestuvių ir krikštynų apeigos ir papročiai. – Tiltai, 2005. – 18 p.: iliustr. – Spausd. – Trakų r. Tiltų b-ka, 2007.

24. Žilinskienė, Elena. Tradicinis Tiltų kaimo gyventojų maistas: Valgio gaminimo būdai, receptai. – Tiltai, 2007. – 8 p. – Spausd. – Trakų r. Tiltų b-ka, 2007.

25. Žilinskienė, Elena. Žmogus ir gyvenamoji aplinka: [Sodyba: pirkia, ūkiniai pastatai, kiemai, darželis; papročiai ir prietarai]. – Tiltai, 2005. – 25 p.: iliustr. – Spausd. – Trakų r. Tiltų b-ka, 2007.

Gamta. Saugomos gamtos teritorijos. Gamtos paminklai

1. Aukštadvario regioninis parkas: [aplankas] / surinko R. Jarmalavičiūtė. – 1998. – 18 p. – Trakų r. 2002.

2. Aukštadvario regioninis parkas: [kopijų aplankas] / sudarė Ramunė Jarmalavičiūtė. – 1997. – (Tęsiamas). – Trakų r. Aukštadvario b-ka, 2007.

3. Jarmalavičiūtė R. Aukštadvario apylinkės gamtos paminklai. – 1995. – 12 p. – Rankr. – Trakų r. Aukštadvario b-ka, 1997.

4. Karpičienė O. Apylinkės gamtos paminklai. – 1978. – 4 p. – Rankr. – Trakų r. Čižiūnų b-ka, 1982.

5. Matkevičiūtė, Laima. Mūsų krašto gamtos ir istoriniai paminklai. – 2002. – 8 p.: nuotr. – Mašinr. – Trakų VB Bijūnų b-ka, 2002.

6. Rajono gamtovaizdis: ežerai, piliakalniai ir kita: [iškarpų aplankas]. – 1991. – Trakų VB, 1992.

7. Sabaliauskienė D. Dusmenų krašto gamta. – 2000. – 8 p. – Rankr. – Trakų r. Dusmenų b-ka, 2002.

8. Spiridavičius, Vytautas. Verknė – upė darbininkė. – 2001. – 4 p. – Rankr. – Trakų r. Vaickūniškių b-ka, 2002.

9. Trakų landšaftinis draustinis / paruošė S. Fedoravičiūtė. – 1973. – 25 p. – Rankr. – Trakų VB.

10. Trakų unikalios gamtos išsaugojimo problemos: [iškarpų aplankas]. – 1989. – Trakų VB, 1992.

Technika

1. Lentvario geležinkelio stotis / parengė Rasa Zdanevičienė. – 2006. – 41 p. – Iliustr. – Spausd. – Trakų r. Lentvario b-ka, 2007.

Žemės ūkis. Miškų ūkis

1. Arlauskienė J. Rūdiškių tarybinio ūkio ir medžio apdirbimo kombinato istorijos. – 1981. – 16 p.: iliustr. – Trakų r. Rūdiškių vid. m-kla, 1982.

2. Balceriškių tarybinis ūkis dešimtajame penkmetyje / sudarė J. Grigonienė. – 1981. – 12 p. – Trakų r. Balceriškių b-ka, 1982.

3. Balceriškių tarybinis ūkis spaudoje: [tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1977. – 32 p. – Trakų r. Panerių b-ka, 1982.

4. Iš Karapolio kolūkio praeities: nuotraukų albumas / sudarė R. Ramansevičienė. – 1979. – 20 p.: iliustr. – Trakų r. Karapolio b-ka, 1982.

5. Kulikienė, Jadvyga, Maželienė, Vaclava. Vievio paukštyno istorija (1964–1989 m.). – 1990. – 83 p. – Mašinr., kop. – Trakų r. Vievio m. b-ka, 1997.

6. Kulikienė, Jadvyga. Vievio paukštyno istorija 1964–1989 m. – 1990. – 81 p. – Mašinr. – Trakų VB, 1992.

7. Lenino kolūkis spaudoje (1983–1985 m.): iškarpų aplankas / I. Venskutonienė – 1986. – 18 p. – Trakų r. Semeliškių b-ka, 1997

8. M. Afonino kolūkio pirmūnai / paruošė J. Dziugevičienė. – 1981. – 19 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Šventininkų b-ka, 1982.

9. M. Afonino kolūkis spaudoje: [tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas 1968– ]. – 102 p. – Trakų r. Senųjų Trakų b-ka, 1982.

10. M. Afonino kolūkis spaudoje: [tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas 1977– ]. – 34 p. – Trakų r. Šventininkų b-ka, 1982.

11. M. Afonino kolūkis XI-jame penkmetyje 1981– . – Trakų r. Šventininkų b-ka, 1982.

12. Norinkevičienė D. Nemuno kolūkis šiandien. – 1970. – 30 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Taučionių b-ka, 1982.

13. Sabaliauskienė, Dangira. Dusmenų krašto ūkininkai: [iškarpų aplankas]. – 1999. – 6 p. – Trakų r. Dusmenų b-ka, 2002.

14. Tolkiškių kolūkio darbo pirmūnai: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1973. – 24 p. – Trakų r. Tolkiškių b-ka, 1982.

15. Tolkiškių kolūkio pirmūnai gamyboje / paruošė J. Barišauskaitė. – 1970. – 16 p. – Trakų r. Tolkiškių b-ka, 1982.

16. „Raudonosios žvaigždės“ kolūkio X-ojo penkmečio darbo pirmūnai. – 1980. – 8 p. – Trakų r. Bijūnų b-ka, 1982.

17. „Raudonosios žvaigždės“ kolūkis spaudoje: [iškarpų iš periodikos aplankas 1965– ]. – 59 p. – Trakų r. Bijūnų b-ka, 1982.

Menas. Architektūra

1. Andrulionienė O. Pasamovio kaimo kapinaitės. – 2000. – 6 p.: nuotr. – Rankr. – Trakų r. Vaickūniškių b-ka, 2002.

2. Bagdžiuvienė, Dalia. Lentvario miesto mediniai kryžiai. – 2004. – 10 p. – Iliustr. – Spausd. – Trakų r. Lentvario b-ka, 2007.

3. Dailininkė Asta Radimonienė / parengė R. Zdanevičienė. – 2002. – 2 p. surinkti kompiuteriu, 10 priedų. – Trakų r. Lentvario m. b-ka, 2002.

4. Dusmenų kaimo kapinės: [aplankas] / sudarė Dangira Sabaliauskienė. – 2004. – 8 p. – iliustr. – Rankr. – Trakų r. Dusmenų b-ka, 2007.

5. Dusmenų krašto kaimų kryžiai: [aplankas] / sudarė Dangira Sabaliauskienė. – 2003 – 6 p. – Iliustr. – Rankr. – Trakų r. Dusmenų b-ka, 2007.

6. Eduardas Andre ir Lietuva: [aplankas apie Užutrakio dvaro parką įkūrusį architektą] / sudarė Jadvyga Kulikienė – 1999. – 16 p.: iliustr. – Trakų VB, 2002.

7. Kariotiškių kaimo kapinės: [aplankas] / sudarė Elena Krylova. – 2001. – 6 p.: žemėl. – Spausd. – Trakų r. Kariotiškių b-ka, 2002.

8. Lentvario meno kolektyvai / parengė Dalia Bagdžiuvienė. – 2004. – 23 p. – iliustr. – Spausd. – (Tęsiamas). – Trakų r. Lentvario b-ka, 2007.

9. Mūsų kraštietis – fotomenininkas Alfredas Girdziušas / parengė Rūta Minkevičienė. – 2005. – 40 p. – Iliustr. – Trakų r. Lentvario b-ka, 2007.

10. Sabaliauskienė, Dangira. Mikas ir Kipras Petrauskai: [iškarpų aplankas]. – 1998. – 15 p. – Trakų r. Dusmenų b-ka, 2002.

11. Ščiglo, Marija. Senųjų Paluknio kaimo kapinių istorija. – 2002. – 10 p.: nuotr. – Spausd. – Trakų VB Paluknio b-ka, 2002.

12. Stravinskaja B. Architektūriniai paminklai: [Lazdėnų kaimo apylinkėse]. – 1980. – 10 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Lazdėnų b-ka, 1982.

13. Trakų architektūros paminklai, jų apsaugos problemos: [iškarpų aplankas]. – 1988. – Trakų VB, 1992.

14. Vasilavičienė, Janina. Dirigentas Gintaras Rinkevičius: [straipsnių iškarpos]. – 1997. – 13 p.: nuotr. – Rankr. – Trakų r. Vievio m. b-ka, 1997.

15. Vytauto kelias: 11 skulptūrų Vytauto Didžiojo „kelyje“ į gimtinę – Senuosius Trakus: [aplankas] / sudarė Jadvyga Kulikienė. – 1997-2001. – 8 p.: kop. – Trakų VB, 2002.

16. Vytauto kelias: apie 11 skulptūrų nuo Trakų iki Senųjų Trakų: [aplankas] / sudarė Jadvyga Kulikienė. – 1997-2001. – 10 p.: kop. – Trakų VB, 2002.

Dailieji verslai. Dailieji amatai

1. Audėja Vera Meškutienė / parengė Jadvyga Liudvinavičienė. – Ismonys, 2002. – 6 p. – Rankr. – Trakų r. Ismonių b-ka, 2007.

2. Balkienė F. Mūsų liaudies menininkai: [mokytojo A. Jurevičiaus šeimos rankdarbiai, suvenyrai]. – 1978. – 36 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Panerių b-ka, 1982.

3. Dusmenų kaimo darbštuolės: Dusmenų kaimo gyventojų ir jų rankdarbių nuotraukos: [nuotraukų albumas] / parengė Dangira Sabaliauskienė. – 2006. – 16 p. – Spausd. – Trakų r. Dusmenų b-ka, 2007.

4. Grigonienė, Jadvyga. Liaudies menininkai. – 1982. – 19 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Balceriškių b-ka, 1997.

5. Jarmalavičiūtė, Ramunė. Liaudies meistras Jonas Kasparavičius. – 2001. – 7 p. – Rankr., fotogr. – Trakų r. Aukštadvario b-ka, 2002.

6. Jurgionių kaimo gyventojų rankdarbiai nuotraukose: [nuotr.albumas] / parengė Dangira Sabaliauskienė. – 2007. – 12 p. – Spausd. – Trakų r. Dusmenų b-ka, 2007.

7. Liaudies meistras Timofejus Ževžigovas / parengė S. Sreda. – 2002. – 3 p.: 12 priedų. – Spausd. – Trakų r. Lentvario m. b-ka, 2002.

Sportas

1. Lentvario miesto sportininkai: [kopijų aplankas] / parengė Svetlana Sreda ir Rasa Zdanevičienė. – 2004. – 19 p. – Iliustr. – Spausd. – Trakų r. Lentvario b-ka, 2007.

2. Trakų rajono sportinis gyvenimas: [tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1980. – 7 p. – Trakų VB, 1982.

Kalbotyra. Literatūra. Memuarai

1. Elektrėnų vietovardžiai: [dingę po miestu ir mariomis]: [aplankas] /sudarė Genė Dapkevičienė . – 1992. – Mašinr., žemėl. – Trakų r. Elektrėnų b-ka, 1992.

2. Jaunųjų literatų kūryba: rašytojo E. Malūko premijos laureatai / sudarė Janina Vasilavičienė. – 1994. – 40 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Vievio m. b-ka, 1997.

3. Lazdynų Pelėda Vievyje: [straipsnių iškarpos] / sudarė Janina Vasilavičienė. – 1990. – 11 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Vievio m. b-ka, 1997.

4. Mūsų kraštietis – kalbininkas Juozas Abaravičius / parengė Svetlana ir Rūta Minkevičienė. – 2005. – 10 p. – iliustr. – Spausd. – Trakų r. Lentvario b-ka, 2007.

5. V. V. Navickas: „Esu poezijos tarnas“ / surinko, įž. str. parašė R. Jarmalavičiūtė. – 1999-2001. – 15 p. – Rankr., mašinr., iškarpos. – Trakų r. Aukštadvario b-ka, 2002

6. Paparčio žydėjimas: Trakų krašto literatų kūrybos almanachas / sudarė Aldona Pilienė, Jadvyga Kulikienė; iliustr. Adelė Kasputienė. – Trakai: Aukuras, 2001. – 255 p.: iliustr. – Trakų VB, 2002.

7. Poetas, liaudies menininkas – Jonas Kasparavičius / sudarė E. Žilinskienė. – 1982. – 48 p.: iliustr. – Mašinr. – Trakų VB, 1982.

8. „Poezijos pavasaris“ Vievyje ir rašytojai E. Malūkas, V. Juknaitė: [straipsnių iškarpų aplankas] /sudarė Janina Vasilavičienė . – 1995. – 19 p.: iliustr., 22 nuotr. – Trakų r. Vievio m. b-ka, 1997.

9. Rajono literatų kūryba 1987–1990 m.: [iškarpų aplankas]. – 1991. – Mašinr. – Trakų VB, 1992.

10. Rūdiškių miesto literatai: [aplankas] / sudarė Lionė Verseckienė. – 1996. – 4 p. – Mašinr. – Trakų r. Rūdiškių b-ka, 1997.

11. Rūdiškių miesto literatai: [aplankas] / sudarė Lionė Verseckienė. – 1997-2001. – 7 p. – Mašinr. – Trakų r. Rūdiškių m. b-ka, 2002.

12. Janinos Seniūtienės posmai / sudarė Jadvyga Lenkevičienė. – 1998. – 9 p. – Spausd. – Trakų r. Onuškio k. b-ka, 2002.

13. Sidorowicz, Barbara Jadwiga. Bukiecik znad Łukny: eilėraščiai. – 1997. – 100 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Paluknio b-ka, 1997.

14. Tiltų kaimo poetas Vytautas Vilkišius / parengė E. Žilinskienė. – Tiltai, 1998. – 52 p.: iliustr. – Kopijos. – Trakų r. Tiltų b-ka, 2002.

15. Trakai poezijoje: [kopijų aplankas] / sudarė Jadvyga Kulikienė. – 1991. – (Tęsiamas). – Mašinr. – Trakų VB, 1992.

16. Trakai prozos kūriniuose: [kopijos] / sudarė Jadvyga Kulikienė. – 1992. – Trakų VB, 1992.

17. Trakų rajono literatų kūryba: [tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1978. – 27 p. – Trakų r. VB, 1982.

18. Vytautas Žemaitis: žurnalistas, fotografas, literatas: [aplankas] / sudarė Zdislava Masajeva. – 2001. – 15 p. – Mašinr. – Trakų r. Senųjų Trakų k. b-ka, 2002.

Archeologija. Archeologijos paminklai

1. Aukštadvario piliakalnis ir Navės pilis. – 1996. – 6 p. – Rankr. – Trakų r. Aukštadvario b-ka, 1997.

2. Aukštadvario piliakalnis: [aplankas] / surinko R. Jarmalavičiūtė. – 1997. – 10 p. – Rankr., iškarpos. – Trakų r. Aukštadvario b-ka, 2002.

3. Bijūnų kaimo apylinkių archeologiniai bei istoriniai paminklai / sudarė Milė Blaževičienė. – 2005. – (Tęsiamas). – Trakų r. Bijūnų b-ka, 2007.

4. Istorinė Senųjų Trakų praeitis: archeologijos bei kultūros paminklai: [aplankas] / surinko Gražina Pučienė. – 1992. – Mašinr. – Trakų r. Senųjų Trakų b-ka, 1992.

5. Respublikinės reikšmės archeologiniai paminklai. – 1972. – 34 p. – Rankr. – Trakų VB, 1982.

6. Senųjų Trakų archeologijos, istorijos, architektūros ir dailės paminklai: [referatas] / parengė Gražina Pučienė. – 1992. – 21 p. – Mašinr. – Trakų r. Senųjų Trakų b-ka, 2007.

Kraštotyra

1. Aukštadvaris periodinėje spaudoje 1993–1996 m.: [iškarpų albumas]. – 22 p.: iliustr. – Trakų r. Aukštadvario b-ka, 1997.

2. Aukštadvaris periodinėje spaudoje 1997–2000 m.: [iškarpų albumas] / surinko Ramunė Jarmalavičiūtė. – 50 p.: iliustr. – Trakų r. Aukštadvario b-ka, 2002.

3. Elektrėnai – šviesos, saulės ir draugystės miestas: [tęsiamas iškarpų iš periodinės spaudos aplankas]. – 1974. – 30 p. – Atvirukų komplektas. – Trakų r. Elektrėnų b-ka, 1982.

4. Elektrėnų miesto svečių garbės knyga 1981– . – 6 p.: iliustr. – Trakų r. Elektrėnų b-ka, 1982.

5. Garbės svečių knyga 1988–199… : (albumas) / sudarė  Janina Vasilavičienė. – 17 p.: iliustr., nuotr. – Rankr. – Trakų r. Vievio m. b-ka, 1997.

6. Kasperavičienė, Jadvyga. Grendavės seniūnija: [lankstinukas]. – 2002. – 4 p. – Spausd. – Trakų VB, Grendavės k. b-ka, 2002.

7. Kraštiečio Vinco Steponavičiaus straipsniai spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė Ramutė Mackevičienė. – 2001. – (Tęsiamas). – Trakų r. Čižiūnų b-ka, 2007.

8. Kulikienė J. Trakai praeityje ir dabar. – 1968. – 35 p. – Trakų VB, 1982.

9. Kulikienė, Jadvyga. Trakai ir rajonas tautinio atgimimo laikotarpiu (nuo 1988 m.): nauji vietovardžiai, paminklai, kryžiai, memorialinės lentos ir t. t. – 8 p. – (Tęsiamas). – Rankr., mašinr. – Trakų VB, 1992.

10. Lenkevičienė, Jadvyga. Onuškio seniūnija: [informacinis lankstinukas]. – 2000. – 4 p. – Spausd. – Trakų r. Onuškio b-ka, 2002.

11. Lentvaris 1978 m. spaudoje: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1978. – 48 p. – Trakų r. Lentvario b-ka, 1982.

12. Lentvaris 1979 m. spaudoje: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1979. – 22 p. – Trakų r. Lentvario b-ka, 1982.

13. Mes spaudoje: [straipsnių iškarpos iš rajono laikraščio 1982–1988 m., „Czerwony Sztandar“ 1983–1985 m.]: aplankas. – 1990. – 87 p. – Trakų r. Paluknio b-ka, 1997.

14. Onuškis ir onuškiečiai: [straipsnių aplankas] / sudarė Jadvyga Lenkevičienė . – 1997. – 24 p.: iliustr. – Spausd. – Trakų r. Onuškio b-ka, 2002.

15. Rūdiškių gyvenvietė spaudoje: [tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1963. – 103 p. – Trakų r. Rūdiškių b-ka, 1982.

16. Rūdiškių gyvenvietė spaudoje 1993–1996 m.: [aplankas] / sudarė Lionė Verseckienė. – 10 p.: iliustr. – Mašinr. – Trakų r. Rūdiškių b-ka, 1997.

17. Rūdiškių gyvenvietė spaudoje 1993-2001 m. : [aplankas] / sudarė Lionė Verseckienė. – 30 p. – Iškarpos, str. kopijos. – Trakų r. Rūdiškių m. b-ka, 2002.

18. Vievis ir vieviečiai 1990–1996 m.: straipsnių iškarpų aplankas / sudarė Janina Vasilavičienė. – 78 p.: iliustr., nuotr. – Rankr. – Trakų r. Vievio m. b-ka, 1997.

19. Vytautava: [aplankas] / sudarė Jadvyga Liudvinavičienė. – Ismonys, 2002. – (Tęsiamas). – Trakų r. Ismonių b-ka, 2007.

20. Žilinskienė, Elena. Gimtasis kraštas istorijos vingiuose: Kalvių, Klepočių, Naujienų, Vaikštenių kaimų nematerialaus kultūros paveldo tyrinėjimai. – Tiltai, 2006. – 74 p.: iliustr. – Spausd. – Trakų r. Tiltų b-ka, 2007.

Biografijos

1. Bijūnų kaimo žmonės spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė Milė Blaževičienė. – 2005. – (Tęsiamas). – Trakų r. Bijūnų b-ka, 2007.

2. Bronius Genzelis: bibliografija. 123 poz. / paruošė E. Žilinskienė. – 1982. – 16 p. – Mašinr. – Trakų VB, 1982.

3. Dapkevičienė, Genė. Pranas Noreika. – 1984. – 22 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Elektrėnų b-ka, 1997.

4. Grafai Tiškevičiai: Užutrakio ir Lentvario: [aplankas] / parengė Jadvyga Kulikienė. – 2002. – 14 p.: iliustr. – Trakų VB, 2002.

5. Lenkevičienė, Jadvyga. Ilsėsis po Tėvynės dangum: [apie 1918 metų Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą Donatą Malinauską]. – 1993. – 7 p.: iliustr. – Mašinr. – Trakų r. Onuškio b-ka, 1997.

6. Narinkevičienė, Danutė. Sugrįžo į Tėvynę: [apie 1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą D. Malinauską]. – 1993. – 7 p. – Mašinr. – Trakų r. Taučionių b-ka, 1997.

7. Sabaliauskienė D. Dusmenų krašto žmonių atsiminimai apie Petrauskų šeimą. – 1998. – 4 p. – Rankr. – Trakų r. Dusmenų b-ka, 2002.

8. Jono Užurkos kilmė: [aplankas] / sudarė Jonas Užurka. – 2003. – 25 p. – Iliustr. – Spausd. – Trakų r. Dusmenų b-ka, 2007

9. Vytauto Žemaičio darbai ir pasiekimai: [apžvalga] / parengė Jolanta Abucevičienė. – 2005. – 27 p.: iliustr. – Spausd. – (Tęsiamas). – Trakų r. Senųjų Trakų b-ka, 2007.

10. Žymūs kraštiečiai: [biografijos] / parengė Jadvyga Kulikienė. – 2000. – 46 p. – Spausd. – Trakų VB, 2002.

Istorija

1. Antrojo pasaulinio karo pabaigos šešiasdešimtmetis Rūdiškėse / parengė L. Verseckienė. – Rūdiškės, 2005. – 14 p. – Spausd. – Trakų r. Rūdiškių b-ka, 2007.

2. Arlauskienė J. Partizanų takais. – 1980. – 45 p.: iliustr. – Mašinr. – Trakų r. Rūdiškių vid. m-kla, 1982.

3. Aukštadvario praeities liudytojai 1995–1996 m. – 5 p.: iliustr. – Rankr., iškarp. – Trakų r. Aukštadvario b-ka, 1997.

4. Babravičienė I. Jų gyvenimas mums pavyzdys: [Onuškio revoliucinis komitetas 1918–1919 m.]. – 1967. – 22 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Onuškio b-ka, 1982.

5. Babravičienė I. Onuškio revoliucinė praeitis: [1863 m. sukilimas]. – 1978. – 3 p. – Rankr. – Trakų r. Onuškio b-ka, 1982.

6. Bakaloriškių kaimas gyventojų prisiminimuose: sovietinis teroras: 1944-1953: [aplankas] / sudarė Tomas Slomskis. – 2000. – 20 p. – Spausd. – Trakų r. Onuškio b-ka, 2002.

7. Blikertienė O. Liaudis nepamiršta didvyrių: [apie leitenantą J. Pacevičių ir liaudies gynėją L. Žilionį]. – 1980. – 3 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Onuškio b-ka, 1982.

8. Čia Vytautas Didis kadais viešpatavo: [aplankas] / sudarė Zdislava Musajeva. – 1998. – 8 p.: iliustr. – Mašinr. – Trakų r. Senųjų Trakų k. b-ka, 2002.

9. Didžiojo Tėvynės karo dalyvių atsiminimai. – 1982. – 15 p. – Mašinr. – Trakų r. Onuškio vid. m-kla, 1982.

10. Dviejų šeimų tragedija: [apie žuvusias už Tarybų valdžią Ramanauskų ir Gudeliūnų šeimas]. – 1981. – 6 p. – Rankr. – Trakų r. Karapolio b-ka, 1982.

11. Jų gyvenimas – mums pavyzdys: [Didžiojo Tėvynės karo dalyvių atsiminimai. Albumas] / sudarė J. Grigonienė. – 1967. – 30 p. – Trakų r. Balceriškių b-ka, 1982.

12. Jų gyvenimas – mums pavyzdys: [revoliucionierių pogrindininkų K. Monkevičiaus, P. Cijūnėlio prisiminimai] / sudarė R. Beržinskienė. – 1967. – 18p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Aukštadvario b-ka, 1982.

13. Karaimai: [iškarpų aplankas] / sudarė J. Kulikienė . – 1990. – (Tęsiamas). – Mašinr., iškarp. – Trakų VB, 1992.

14. Karaimų gyvoji istorija: publikacijos Trakų rajono spaudoje 1946-2005 m.: [CD] / parengė Trakų rajono SVB; programavo Leonardo Survilos IĮ. – Trakai, 2006. – Iliustr. – Trakų r. SVB, 2007.

15. Kovų dienas prisiminus: [partizanų būrio „Išvaduotojas“ vado K. Izvekovo atsiminimai apie bendražygius]. – 1974. – 26 p. – Trakų VB, 1982.

16. Kraštiečiai – Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės gynėjai / sudarė G. Noreikienė, M. Sedlikovska. – Trakai, 2006. – (Tęsiamas). – Trakų r. SVB, 2007.

17. Krauju parašėme ant žemės: „Per amžius būk laisva!“: [Lentvario miesto tremtinių atsiminimai, iškarpos iš spaudos] / parengė Svetlana Sreda, Dalia Bagdžiuvienė. – 1997-2004. – 45 p. – Iliustr. – Spausd., mašinr. – Trakų r. Lentvario b-ka, 2007.

18. Krutikova J. B. Didžiojo Tėvynės karo veteranų atsiminimai. – 1971. – 12 p.: iliustr. – Trakų r. Rūdiškių b-ka, 1982.

19. Kulikienė J. Kovose užgrūdinta jaunystė: [revoliucinė ir partizaninė veikla Trakų apskrityje 1918–1945 m.]. – 1968. – 28 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų VB, 1982.

20. Lentvario miesto tremtinių prisiminimai / parengė S. Sreda. – 1997. – 31 p.: nuotr. – (Tęsiamas). – Trakų r. Lentvario m. b-ka, 2002.

21. Liepsnojo patys, bet švietė kitiems: [Didžiojo Tėvynės karo dalyviai, gyvenantys Elektrėnuose] / paruošė Elektrėnų kraštotyros būrelis. – 1981. – 20 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Elektrėnų b-ka, 1982.

22. Lietuvos karaimai: teisės ir privilegijos: [dokumentų kopijų rinkinys} / sudarė Aleksandras Rezanovas ir Jadvyga Kulikienė. – 2001. – 367 p. – Įrišta knyga. – Trakų VB, 2002.

23. Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės keliais / sudarė G.Noreikienė, M. Sedlikovska. – Trakai, 2006. – (Tęsiamas). – Trakų r. SVB, 2007.

24. Matkevičiūtė, Laima. Mūsų krašto tremtiniai. – 2001. – 10 p. – Rankr. – Trakų r. Bijūnų k. b-ka, 2002.

25. Morkūnas D. Onuškio revoliucinis komitetas. – 1977. – 2 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Onuškio b-ka, 1982.

26. Norinkevičienė D. Jie kovojo, kad mes gyventume: [apie Didžiojo Tėvynės karo dalyvį J. Buivydavičių]. – 1975. – 5 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Taučionių b-ka, 1982.

27. Norkūnaitė E. Trakų rajono revoliucinė praeitis [1905–1940 m.]. – 1982. – 14 p. – Rankr. – Trakų r. Elektrėnų b-ka, 1982.

28. Nykstančių kaimų žmonių likimai: [kopija]. – 1996. – 262 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Semeliškių b-ka, 1997.

29. Partizaninis judėjimas Trakų rajone Didžiojo Tėvynės karo metais: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1980. – 114 p. – Trakų VB, 1982.

30. Prisiminimai apie žydus, gyvenusius prieš karą Semeliškių miestelyje, jų likimai: [aplankas] / sudarė Irena Venskutonienė. – 1992. – Mašinr., žemėl. – Trakų r. Semeliškių b-ka, 1992.

31. Pučienė, Gražina. Tegul čia ošia amžių girios: kunigaikščio Gedimino 650-ųjų mirties metinių minėjimas Senuosiuose Trakuose: straipsniai iš laikraščių. – 1996. – 3 p.: iliustr. – Trakų r. Senųjų Trakų b-ka, 1997.

32. Ramansevičienė R. Jų kovų keliai: [Didžiojo Tėvynės karo dalyvių pasakojimai]. – 1967. – 24 p. – Rankr. – Trakų r. Karapolio b-ka, 1982.

33. „Raudonosios žvaigždės“ kolūkio Didžiojo Tėvynės karo veteranai / paruošė Rimkienė R. – 1977. – 5 p. – Rankr. – Trakų r. Bijūnų b-ka, 1982.

34. Rūdiškių gyvenvietės tremtiniai: [aplankai] / sudarė L. Verseckienė, D. Mockuvienė. – 1996. – Trakų r. Rūdiškių b-ka, 1977.

35. Semeliškių valsčius vokiečių okupacijos metais / sudarė I. Venskutonienė. – 1980. – 16 p. – Rankr. – Trakų r. Semeliškių b-ka, 1982.

36. Senieji Trakai: praeitis ir dabartis: [referatas] / parengė Danuta Debesinė. – 1998. – 6 p. – Mašinr. -Trakų r. Senųjų Trakų b-ka, 2007.

37. Stravinskaja B. Partizanai: [1943 m. žuvę prie Lazdėnų kaimo]. – 1980. – 16 p. – Rankr. – Trakų r. Lazdėnų b-ka, 1982.

38. Toli nuo Tėvynės: tremtinių atsiminimai / parengė E. Žilinskienė. – Tiltai, 1999. – 23 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Tiltų b-ka, 2002.

39. Trakų kunigaikštystė (1345–1382 m.): [kopijų aplankas]. – 1992. – Mašinr. – Trakų VB, 1992.

40. Trakų rajono tremtiniai: [sąrašai, iškarpos]. – 1989. – Trakų VB, 1992.

41. Trakų vaivadija (1413–1795 m.): [kopijų aplankas]. – 1992. – Mašinr. – Trakų VB, 1992.

42. Trakų vaivadijos dokumentinė medžiaga nuo XIV a. / sudarė S. Fedoravičiūtė. – 1972. – 18 p. – Trakų VB, 1982.

43. Trakų žemės herbai: [aplankas] / parengė Jadvyga Kulikienė. – 1997. – 25 p. – Kopijos. – (Tęsiamas). – Trakų VB, 2002.

44. Venskutonienė I. Semeliškių valsčius vokiečių okupacijos metais: semeliškiečių prisiminimai. – 1980. – 23 p. – Rankr. – Trakų r. Semeliškių b-ka, 1997.

45. Vietinės reikšmės istoriniai paminklai / medžiagą pateikė P. Cijūnėlis. – 1973. – 14 p. – Rankr. – Trakų VB, 1982.

46. Žmogaus likimas Lietuvos istorijos sukūriuose: [Rūdiškių tremtinių keliais] parengė L. Verseckienė. – Rūdiškės, 2002-2004. – 69 p. – Spausd. – Trakų r. Rūdiškių b-ka, 2007.

47. Версецкене Л. Тропами Руднинской пущи: [partizanų prisiminimai]. – 1981. – 21 p. – Rankr. – Trakų r. Rūdiškių b-ka, 1982.

Miestų, miestelių, gyvenviečių, kaimų, dvarų istorijos

1. Adrijaitytė-Urbonienė N. Elektrėnų miesto istorija. – 1980. – 40 p.: iliustr. – Mašinr. – Trakų r. Elektrėnų b-ka, 1982.

2. Andriulionienė, Ona. Apie Jukniškių dvarą. – 1999. – 5.: nuotr. – Spausd. – Trakų VB, Vaickūniškių b-ka, 2002.

3. Andrulionienė O. Išnykę ir nykstantys kaimai. – 1996. – 12 p. – Rankr. – Trakų r. Vaickūniškių [Vaizbūniškės] b-ka, 1997.

4. Aukštadvario dvaras: istorijos ir likimo vingiai: [aplankas] / Ramunė Jarmalavičiūtė. – 1998. – 22 p. – Mašinr., kopijos. – Trakų r. Aukštadvario b-ka, 2002.

5. Debesienė, Danutė. Lentvario Tiškevičių dvaro istorija. – 1996. – 26 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Lentvario m. b-ka, 1997.

6. Fermos kaimo tragedija: [referatas] / parengė Sdislava Žeromskaja. – 1993. – 2 p. – Mašinr. – Trakų r. Senųjų Trakų b-ka, 2007.

7. Grigonienė, Jadvyga. Nykstančių ir išnykusių kaimų sąrašai. – 1997. – 5 p. – Rankr. – Trakų r. Balceriškių b-ka, 1997.

8. Istorinė Senųjų Trakų praeitis: iškarpų aplankas. – 1979. – 16p. – Trakų r. Senųjų Trakų b-ka, 1982.

9. Kairaitienė A. Iš M. Riešės kaimo istorijos: senų žmonių atsiminimai. – 1993. – 15 p.: iliustr. – (Mašinr.). – Vilniaus r. VB M. Riešės b-ka, 1997.

10. Kasperavičienė, Jadvyga. Jankovicų dvarvietė. – 1999. – 3 p. – Rankr. – Trakų VB Grendavės b-ka, 2002.

11. Kasperavičienė, Jadvyga. Nykstantys kaimai. – 1996. – 2 p. – Mašinr. – Trakų r. Grendavės b-ka, 1997.

12. Lazdėnų kaimas prieškariniame ir pokariniame atstatomajame laikotarpyje / paruošė B. Stravinskaja. – 1981. – 12 p.: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Lazdėnų b-ka, 1982.

13. Lenkevičienė, Jadvyga. Nykstantys kaimai: Tolkiškės, Skynimai. – 1996. – 2 p. – Mašinr. – Trakų r. Onuškio b-ka, 1997.

14. Lenkevičienė, Jadvyga. Onuškio miestelio praeitis. – 1993. – 8 p.: iliustr. – Mašinr. – Trakų r. Onuškio b-ka, 1997.

15. Mackevičienė, Ramutė. Čižiūnų kaimo istorija. – Čižiūnai, 1997. – (Tęsiamas). – Trakų r. Čižiūnų b-ka, 2007.

16. Mackevičienė, Ramutė. Išnykę ir nykstantys kaimai. – 1996. – 7 p. – Rankr. – Trakų r. Čižiūnų k. b-ka, 1997.

17. Michalovskaja, Marytė. Trakų rajono istorija 1993–1996 m.: [iškarpų iš laikraščių aplankas]. – 20 p. – Trakų r. Šventininkų b-ka, 1997.

18. Narinkevičienė, Danutė. Išnykęs kaimas: [apie išnykusį Petrauskų kaimą]. – 1995. – 3 p. – Trakų r. Taučionių b-ka, 1997.

19. Pučienė, Gražina. Žeromskaja Zdislava: Senųjų Trakų apylinkės kaimų praeitis. – 1996. – 10 p. – Mašinr. – Trakų r. Senųjų Trakų b-ka, 1992.

20. Senųjų Trakų ir jų apylinkių istorijos panorama: [referatas] / parengė Jolanta Abucevičienė. – 2005. – 37 p.: iliustr. – Spausd. – Trakų r. Senųjų Trakų b-ka, 2007.

21. Spiridavičius, Vytautas. Apie Alešiškių dvarą. – 2000. – 7 p.: iliustr. – Spausd. – Trakų r. Vaickūniškių b-ka, 2002.

22. Ščiglo, Marija. Paluknio istorija: [albumas]: [svarbiausios istorijos datos, ekonominė ir kultūrinė gyvenimo panorama]. – 1996. – 20 p. – Rankr. – Trakų r. Paluknio b-ka, 1997.

23. Trakų istorijos puslapiai: praeitis šiuolaikiniu požiūriu: [iškarpų aplankas] – 1988. – Trakų VB, 1992.

24. Trakų krašto dvarai ir palivarkai: kraštotyros akcija „Dvarai – etninės kultūros paveldas“ / sudarė Jadvyga Kulikienė. – Trakai, 2000. – 99 p. – Trakų VB, 2002.

25. Trakų miesto ir rajono istorija: dabartis; socialinės, ekologinės problemos: [iškarpų aplankas]. – 1987. – Trakų VB, 1992.

26. Trakų pavietas (valsčius, apskritis): [kopijų aplankas]. – 1992. – Mašinr. – Trakų VB, 1992.

27. Ūbiškių dvaras: [aplankas] / sudarė Ramunė Jarmalavičiūtė. – 1999. – 6 p. – Rankr. – Trakų VB Aukštadvario b-ka, 2002.

28. Vaitkevičienė, Ana. Ismonių kaimo istorija. – 1996. – 16 p. – Rankr. – Trakų r. Ismonių k. b-ka, 1997.

29. Venskutonienė I. Duomenys apie išnykusius ir nykstančius kaimus. – 1996. – 11 p. – Mašinr. – Trakų r. Semeliškių b-ka, 1997.

30. Žilinskienė, Elena. Išnykę kaimai: Pagraužupys, Žvingeliškės. – 1995. – Rankr. – Trakų r. Tiltų k. b-ka, 1997.

31. Žilinskienė, Elena. Tiltų kaimo istorija: XVIII a. – XX a. – Tiltai, 2000. – 58 p.: iliustr. – Mašinr. – Trakų r. Tiltų b-ka, 2002.

32. Žilionienė O. Apie Semeliškių apylinkės esamus, nykstančius ir išnykusius kaimus. – 1996. – 6 p. – Rankr. – Trakų r. Beižionių b-ka, 1997.

33. История деp. Палукниса: pasakojama apie žemdirbių laimėjimus, kultūrinį gyvenimą 1973–1985 m.: [fotoalbumas] / tekstas J. Krasovskos, B. Andruškevičienės. – 1985. – 29 p: iliustr. – Rankr. – Trakų r. Paluknio b-ka, 1997.

34. Красовская Н. В. История деревни Палукнис. – 1980. – 18 p.: iliustr. – Trakų r. Paluknio b-ka, 1982.

Knygnešiai

1. Dapkevičienė, Genė. Kryžiavos ugnim jų takai ir likimai: [apie mūsų krašto knygnešius]. – 1989. – 10 p.: iliustr. – Mašinr. – Trakų r. Elektrėnų b-ka, 1997.

2. Knygnešys Jurgis Milašius 1990–1992 m.: [iškarpų aplankas] / Janina Vasilavičienė.  – Rankr., nuotr. – Trakų r. Vievio m. b-ka, 1992.

3. Lenkevičienė, Jadvyga. Jie žadino tautą: (apie Trakų krašto knygnešius). – 1989. – 17 p.: iliustr. – Mašinr. – Trakų r. Onuškio b-ka, 1997.

4. Narinkevičienė, Danutė. Jie nešė žodį: (apie Trakų krašto knygnešius). – 1989. – 17 p. – Mašinr. – Trakų r. Taučionių b-ka, 1997.