Šalčininkų rajonas

Bendrieji mokslo ir kultūros dalykai

1. Renginiai. Šventės. Koncertai Šalčininkų krašte 2006 metais: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – 65 p. – Šalčininkų SVB, 2007.

2. Renginiai. Šventės. Koncertai Šalčininkų krašte 2007 metais: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – 100 p. – Šalčininkų SVB, 2007.

3. Renginiai. Šventės. Koncertai. – 2005 m.: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2005. – 95 p. – Šalčininkų SVB, 2007.

4. Šalčininkų rajono organizacijos: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

5. Šalčininkų rajono organizacijos: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

Bibliotekos. Bibliotekų istorijos, metraščiai, kronikos

1. Ogurcova I. Butrimonių bibliotekos kronika 1994–2004 metai. – Butrimonys, 2004. – 30 p.: nuotr. – Spausd. – Šalčininkų r. Butrimonių b-ka, 2007.

2. Ogurcova I. Butrimonių bibliotekos kronika 1994–2004 metai. – Šalčininkai, 2004. – 30 p.: nuotr. – Spausd. – Šalčininkų r. Butrimonių b-ka, 2007.

3. Palevič O. Šalčininkų r. Eišiškių bibliotekos kronika. – 2005. – Eišiškės, 2005. – 13 p.: nuotr. – Spausd. – Šalčininkų r. Eišiškių b-ka, 2007.

4. Palevič O. Šalčininkų r. Eišiškių bibliotekos kronika. – 2006. – Eišiškės, 2006. – 14 p.: nuotr. – Spausd. – Šalčininkų r. Eišiškių b-ka, 2007.

5. Palevič O. Šalčininkų r. Eišiškių bibliotekos kronika. – Eišiškės, 2004. – 12 p.: nuotr. – Spausd. – Šalčininkų r. Eišiškių b-ka, 2007.

6. Palevič O.Šalčininkų r. Eišiškių bibliotekos kronika. – 2007. – Eišiškės, 2007. – 15.: nuotr. – Spausd. – Šalčininkų r. Eišiškių b-ka, 2007.

7. Sadovskaja G. Dieveniškių bibliotekos metraštis 2000-2006 metai. – Dieveniškės, 2006. – 28 p.: nuotr. – Rankr. – Šalčininkų r. Dieveniškių b-ka, 2007.

8. Šalčininkų biblioteka nuotraukose: [fotoalbumas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – 180 p. – Šalčininkų SVB, 2007.

9. Šalčininkų biblioteka spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2005. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

10. Šalčininkų biblioteka spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

11. Šalčininkų biblioteka spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

12. Šatrovskaja K. Baltosios Vokės bibliotekos kronika. – 2004. – Baltoji Vokė, 2004. – 90 p.: nuotr. – Spausd. – Šalčininkų r. Baltosios Vokės b-ka, 2007.

13. Turgelių bibliotekos metraštis [rus.]: [albumas]. – 1967-1968. – 13 p. – Rankr. – Šalčininkų r.

14. История развития библиотек р-на. – 1979. – 44 p.: iliustr. – Mašinr. – Šalčininkų VB, 1982.

15. Летопись Шальчининкской центральной библиотеки. T.1. 1946 – 1972. – 99 p.:iliustr. – Mašinr. T.2. 1973 – 1980. – 79 p.: iliustr. – Mašinr. T.3. 1981 – . – 11 p.: iliustr. – Mašinr. Šalčininkų VB, 1982.

Religija. Bažnyčios

1. Bernatovič I. Kalesninkų seniūnijos, Kalesninkų bažnyčios šv. Mergelės nekalto prasidėjimo istorija. – 1997. – 10 p.: iliustr. – Šalčininkų r. Kalesninkų b-ka, 1997.

2. Kalesninkų bažnyčiai 100 metų / parengė Olga Kijakovskaja. – Šalčininkai, 2005. – 29 p.: nuotr. – Spausd. – Šalčininkų SVB, 2007.

3. Kijakovskaja O. Šalčininkėlių parapijai 100 metų. – Šalčininkai, 2006. – 22 p.: nuotr. – Spausd. – Šalčininkų SVB, 2007.

4. Narbutienė N. Norviliškių vienuolynas. – Dieveniškės, 2005. – 10 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Milkūnų b-ka, 2007.

5. Pansevičienė J. Eišiškių bažnyčia. – Eišiškės, 2006. – 5 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Eišiškių b-ka, 2007.

6. Religija. Bažnyčia: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2005. – 45 p. – Šalčininkų SVB, 2007.

7. Religija. Bažnyčia: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

8. Religija. Bažnyčia: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

9. Zenevič M. Iš Turgelių parapijos istorijos. – 1999. – 80 p.: iliustr. – Rankr. – Šalčininkų r. Turgelių b-ka, 2002.

10. 100 – lecie Kościoła pw. Nepokolanego Poczęcia NMP w Koleśnikach: [kopijų aplankas] / sudarė G. Makarevič. – 2005. – 12 p. – Šalčininkų r. Kalesninkų b-ka, 2007

Visuomenės mokslai

1. Policijos ir gaisrinės tarnybos veikla Šalčininkų rajone 2007 metais: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – 90 p. – Šalčininkų SVB, 2007.

2. Policijos ir gaisrinės tarnybos veikla Šalčininkų rajone: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

3. Policijos ir gaisrinės veikla Šalčininkų rajone – 2005 m.: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2005. – 70 p. – Šalčininkų SVB, 2007.

4. Socialinis aprūpinimas Šalčininkų rajone: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2005. – 27 p. – Šalčininkų SVB, 2007.

5. Socialinis aprūpinimas Šalčininkų rajone: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

6. Socialinis aprūpinimas Šalčininkų rajone: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

Politika

1. Юность мужала в боях: из истории комсомола Шалчининкского р-на. – 1978. – 66 p.: iliustr. – Mašinr. – Šalčininkų VB, 1982.

Ekonomika

1. Akmenynės seniūnija spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė J. Kasperovič. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų r. Akmenynės b-ka, 2007.

2. Akmenynės seniūnija spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė J. Kasperovič. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų r. Akmenynės b-ka, 2007.

3. Butrimonių seniūnijos gyvenimas spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė I. Ogurcova. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų r. Butrimonių b-ka, 2007.

4. Butrimonių seniūnijos gyvenimas spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė I. Ogurcova. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų r. Butrimonių b-ka, 2007.

Švietimas. Mokyklos

1. Dieveniškių ,,Ryto“ vidurinės mokyklos įvykiai ir naujienos: [kopijų aplankas] / sudarė G. Sadovskaja. – 2004. – (Tęsiamas). – Šalčininkų r. Dieveniškių b-ka, 2007.

2. Dieveniškių ,,Ryto“ vidurinės mokyklos įvykiai ir naujienos: [kopijų aplankas] / sudarė G. Sadovskaja. – 2005. – (Tęsiamas). – Šalčininkų r. Dieveniškių b-ka, 2007.

3. Dieveniškių ,,Ryto“ vidurinės mokyklos įvykiai ir naujienos: [kopijų aplankas] / sudarė G. Sadovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų r. Dieveniškių b-ka, 2007.

4. Dieveniškių ,,Ryto“ vidurinės mokyklos įvykiai ir naujienos: [kopijų aplankas] / sudarė G. Sadovskaja. – 2007. – (Tęsiamas). – šalčininkų r. Dieveniškių b-ka, 2007.

5. Juchnevič B. Šalčininkų vid. mokyklos istorija. – 1999. – 136 p.: iliustr. – Spausd. – Šalčininkų VB, 2002.

6. Sadovskaja G. Dieveniškių „Ryto“ vid. mokyklos įvykiai ir naujienos. – 2002. – 20 p. – Rankr. – Šalčininkų r. Dieveniškių b-ka, 2002.

7. Švietimas Šalčininkų rajone 2007 metais: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – 140 p. – Šalčininkų SVB, 2007.

8. Švietimas – 2005 m.: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2005. – 180 p. – Šalčininkų SVB, 2007.

9. Švietimas – 2006 m.: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – 123 p. – Šalčininkų SVB, 2007.

Etnografija. Papročiai. Tautosaka

1. Babravičienė I. Jurgelionių krašto senieji šeimos papročiai – vestuvės. – Dieveniškės, 2006. – 13 p. – Rankr. – Šalčininkų r. Jurgelionių b-ka, 2007.

2. Kijakovskaja O. Derliaus šventė Šalčininkų krašte – 2006 m. – Šalčininkai, 2007. – 25 p.: nuotr. – Spausd. – Šalčininkų SVB, 2007.

3. Kijakovskaja O. Derliaus šventė – 2007 m. – Šalčininkai, 2007. – 25 p.: nuotr. – Spausd. – Šalčininkų SVB, 2007.

4. Rajono folklorinių kolektyvų veikla: [iškarpų aplankas] / sudarė F.  Macenkevič.– 1999. – 15 p. – Šalčininkų VB, 2002.

5. Sadovskaja G. Dieveniškių krašto papročiai ir tradicijos. – 2002. – 30 p. – Rankr. – Šalčininkų r. Dieveniškių b-ka, 2002.

6. Sadovskaja G. Žižmų etnokultūrinis draustinis. – 2000. – 5 p. – Rankr. – Šalčininkų r. Dieveniškių b-ka, 2002.

7. Tradicijos: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006 – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

8. Tradicijos: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

9. Zenevič M. Turgelių krašto papročiai ir tradicijos. – 2002. – 30 p. – Rankr. – Šalčininkų r. Turgelių b-ka, 2002.

10. Торжесвенно, красиво, памятно: папка о внедрении новых традиций в р-не. – 1979. – 15 p.: iliustr. – Mašinr. – Šalčininkų VB, 1982.

Gamta. Saugomos gamtos teritorijos. Gamtos paminklai

1. Vitoldo Aladovičiaus atsiminimai apie Rūdninkų girią / užrašė Č. Stratuca – 2000. – 13 p.: iliustr. – Rankr. – Šalčininkų r. Rūdninkų b-ka, 2002.

2. Dieveniškių regioninis parkas: [kopijų aplankas] / sudarė M. Vasiliauskienė. – 2005. – 5 p. – Šalčininkų r. Poškonių b-ka, 2007.

3. Gamta. Gamtos apsauga Šalčininkų rajone 2005 metais: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2005. – 43 p. – Šalčininkų SVB, 2007.

4. Gamta. Gamtos apsauga Šalčininkų rajone: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

5. Gamta. Gamtos apsauga Šalčininkų rajone: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

6. Valiukevič A. Dieveniškių istorinio parko kultūros paveldo geografinis vertinimas. – Vilnius, 2006. – 76 p. – Spausd. – Šalčininkų SVB, 2007.

Medicina

1. Sveikata. Sveikatos apsauga Šalčininkų rajone: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

2. Sveikata. Sveikatos apsauga Šalčininkų rajone: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

Žemės ūkis. Miškų ūkis

1. Gigevič S. Kailiavilnės – kaukaziečio aukso gysla: [apie Šalčininkų rajono ūkininką Kamalą Zulfijevą, jo veiklą, pasiekimus ir ateities planus]. – Šalčininkai, 2003. – 7 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Didžiųjų Sėlų b-ka, 2007.

2. Ogurcova I. Gyvenimas ŽŪ „Butrimonys“. – 1989. – 9 p.: iliustr. – Spausd. – Šalčininkų r. Butrimonių b-ka, 2002.

3. Žemės ūkis, medžioklė Šalčininkų rajone: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

4. Žemės ūkis, medžioklė Šalčininkų rajone: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – 70 p. – Šalčininkų SVB, 2007.

5. Žemės ūkis, medžioklė, žuvininkystė Šalčininkų rajone 2005 m.: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2005. – 55 p. – Šalčininkų SVB, 2007.

6. История совхоза Шальчининкай. – 1978. – 24 p.: iliustr. – Mašinr. – Šalčininkų r. Širvių b-ka, 1982.

Menas. Architektūra

1. Gavorskaja J. Teodoras Narbutas – Eišiškių bažnyčios architektas. – 2000. – 7 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Eišiškių m. b-ka, 2002.

2. Narbutienė N. Milkūnų krašto kultūros paminklai. – Dieveniškės, 2006. – 6 p. – Rankr. – Šalčininkų r. Milkūnų b-ka, 2007.

3. Šalčininkų krašto dailininkė Anna Krepštul: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – 40 p. – Šalčininkų SVB, 2007.

4. Šalčininkų rajono kultūros paminklai. – 1978. – 16 p.: iliustr. – Mašinr. – Šalčininkų VB, 1982.

Dailieji verslai. Dailieji amatai

1. Macenkevič F. Šalčininkų rajono Tabariškių kaimo liaudies tapytoja – Anna Krepštul. – 1999. – 10 p. – Rankr. – Šalčininkų VB, 2002.

Sportas

1. Sportas Šalčininkų rajone: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

2. Sportas Šalčininkų rajone: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – 50 p. – Šalčininkų SVB, 2007.

3. Sportas – 2005 m.: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2005. – 50 p. – Šalčininkų SVB, 2007.

4. Hiob z ruletką i stopiorem: apie sporto ir visuomenės veikėją, Lietuvos Ringo sporto federacijos prezidentą, tarptautinio masto sporto teisėją Michalą Sienkevič: [iškarpų aplankas] / sudarė I. Ogurcova. – 2004. – 4 p. – Šalčininkų r. Butrimonių b-ka, 2005.

Kalbotyra. Literatūra. Memuarai

1. Macenkevič F. Mūsų poetai. – 1998. – 40 p. – Spausd. – Šalčininkų VB, 2002.

2. Palevič O. Kada ir kur gimė S. Rapolionis. – Eišiškės, 2005. – 11 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Eišiškių b-ka, 2007.

3. Suboč L. Suboč Leokadija – Poškonių kaimo poetė. – Dieveniškės, 2006. – 90 p. – Rankr. – Šalčininkų r. Poškonių b-ka, 2007.

4. Sinkevic T. Adam Mickiewicz i Soleczniki. – 1997. – 10 p. – Mašinr. – Šalčininkų VB, 1997.

5. Салимова Л. Рассказы. – Šalčininkai, 2006. – 40 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Čiūžiakampių b-ka, 2007.

6. Слава и гордость польского народа: альбом об А. Мицкевиче. – 1981. – 25 p.: iliustr. – Mašinr. – Šalčininkų VB, 1982.

Archeologija. Archeologijos paminklai

1. Kijakovskaja O. Dieveniškių krašto archeologinis paveldas. – Šalčininkai, 2005. – 15 p.: nuotr. – Spausd. – Šalčininkų SVB, 2007.

2. Subač T. Jašiūnų archeologiniai paminklai. – 1997. – 10 p.: iliustr. – Rankr. – Šalčininkų r. Jašiūnų b-ka, 1997.

Kraštotyra

1. Baltoji Vokė spaudoje (1997–2007): [kopijų aplankas] / sudarė K. Šatrovskaja. – 2007. – 82 p. – Baltosios Vokės b-ka, 2007.

2. Dieveniškės spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė G. Sadovskaja. – 2003. – 46 p. – Šalčininkų r. Dieveniškių b-ka, 2007.

3. Jašiūnai spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė T. Suboč. – 2003. – (Tęsiamas). – Šalčininkų r. Jašiūnų b-ka, 2007.

4. Jašiūnai spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė T. Suboč. – 2004. – (Tęsiamas). – Šalčininkų r. Jašiūnų b-ka, 2007.

5. Jašiūnai spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė T. Suboč. – 2005. – (Tęsiamas). – Šalčininkų r. Jašiūnų b-ka, 2007.

6. Jašiūnai spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė T. Suboč. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų r. Jašiūnų b-ka, 2007.

7. Jašiūnai spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė T. Suboč. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų r. Jašiūnų b-ka, 2007.

8. Jašiūnai: [kopijų aplankas] / sudarė T. Suboč. – 2003. – 12 p. – Šalčininkų r. Jašiūnų b-ka, 2007.

9. Laikraštis ,,Lietuvos rytas“ apie Šalčininkų kraštą: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2005. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

10. Laikraštis ,,Lietuvos rytas“ apie Šalčininkų kraštą: [kopijų aplankas} / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

11. Laikraštis ,,Lietuvos rytas“ apie Šalčininkų kraštą: [kopijų aplankas} / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

12. Michnovo bendruomenė: [kopijų aplankas] / sudarė H. Šablinskaja. – 2007. – (Tęsiamas). – Turgelių b-ka, 2007.

13. Sadovskaja G. Dieveniškių kraštas. – 1997. – 19 p.: iliustr. – Rankr. – Šalčininkų r. Dieveniškių b-ka, 1997.

14. Sadovskaja G. Dieveniškių kraštas. – 2000. – 25 p.: iliustr. – Rankr. – Šalčininkų r. Dieveniškių b-ka, 2002.

15. Suboč T. Fotoalbumas apie Jašiūnus. – 2002. – 11 p. – Šalčininkų r. Jašiūnų b-ka, 2002.

16. Suboč T. Jašiūnai spaudoje. – 2002. – 35 p. – Šalčininkų r. Jašiūnų b-ka, 2002.

17. Šalčininkų kraštas dienraštyje ,,Respublika“: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

18. Šalčininkų kraštas dienraštyje ,,Respublika“: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2005. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

19. Šalčininkų kraštas dienraštyje ,,Respublika“: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

20. Šalčininkų kraštas laikraštyje ,,Kurier Wileński“: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – 120 p. – Šalčininkų SVB, 2007.

21. Šalčininkų kraštas laikraštyje ,,Kurier Wilenski“: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – 120 p. – Šalčininkų SVB, 2007.

22. Šalčininkų krašto praeitis: [bibliografinis sąrašas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

23. Šalčininkų krašto praeitis: [bibliografinis sąrašas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

24. Šalčininkų krašto žmonės: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

25. Šalčininkų krašto žmonės: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

26. Šalčininkų rajono Baltosios Vokės miestelio kronika 1996-2006 metai: [kopijų aplankas] / sudarė K. Šatrovskaja. – 2006. – 96 p. – Baltosios Vokės b-ka, 2007.

27. Šalčininkų rajono miestų ir kaimų seniūnijos: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

28. Šalčininkų rajono miestų ir kaimų seniūnijos: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

29. Šalčininkų rajono savivaldybė. – 2005 m.: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2005. – 64 p. – Šalčininkų SVB, 2007.

30. Šalčininkų rajono savivaldybė: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

31. Šalčininkų rajono savivaldybė: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – 120 p. – Šalčininkų SVB, 2007.

32. Turgeliai: [kopijų aplankas] / sudarė M. Zenevič. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų r. Turgelių b-ka, 2007.

33. Butrymańce: [kopijų aplankas] / sudarė L. Voitkevič. – 2004. – 28 p. – Šalčininkų r. Gerviškių b-ka, 2007.

34. Była taka wieś: [iškarpų aplankas] / sudarė I. Ogurcova. – 2005. – 13 p. – Šalčininkų r. Butrimonių b-ka, 2007.

35. ,,Kurier Wileński“ apie Šalčininkų kraštą 2005 metais: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2005. – 155 p. – Šalčininkų SVB, 2007.

36. Marcinkiszki – okolica szlachecka: [kopijų aplankas] / sudarė A. Bacevič. – 2003. – 8 p. – Šalčininkų r. Dainavos b-ka, 2007.

37. Małe Soleczniki: [iškarpų aplankas] / sudarė T. Antanavičienė. – 2003. – 12 p. – Šalčininkų r. Šalčininkėlių b-ka, 2007.

38. Michalkevičienė I. Mój piękny kraj. – Šalčininkai, 2006. – 18 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Čiūžiakampių b-ka, 2007.

39. Podborze: [kopijų aplankas] / sudarė L. Voitkevič. – 2004. – 6 p. – Šalčininkų r. Gerviškių b-ka, 2007.

40. Popiszki … Tu mieszkał Oluszek cudownik: [kopijų aplankas] / sudarė I. Ogurcova. – 2003. – 14 p. – Šalčininkų r. Butrimonių b-ka, 2007.

41. ‚,Tygodnik Wileńszczyzny“ apie Šalčininkų kraštą 2005 metais: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2005. – 115 p. – Šalčininkų SVB, 2007.

42. ,,Tygodnik Wileńszczyzny“ – naujenos iš Šalčininkų rajono: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – 95 p. – Šalčininkų SVB, 2007.

43. ,,Tygodnik Wilenszczyzny“ – naujienos iš Šalčininkų krašto: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – 135 p. – Šalčininkų SVB, 2007.

44. W gminie sami swoje: [kopijų aplankas] / sudarė A. Bacevič. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų r. Dainavos b-ka, 2007.

45. ,,Республика“ apie Šalčininkų kraštą: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

46. ,,Республика“ apie Šalčininkų kraštą: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

47. ,,Республика“ apie Šalčininkų rajoną 2005 m.: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2005. – 20 p. – Šalčininkų SVB, 2007.

Biografijos

1. Didžiausias žmogus – Anna Krepštul: [kopijų aplankas] / sudarė I. Jezulevič. – 2005. – 8 p. – Šalčininkų r. Jančiūnų b-ka, 2007.

2. Svetlana Griaznova: [kopijų aplankas] / sudarė T. Suboč. – 2007. – 20 p. – Šalčininkų r. Jašiūnų b-ka, 2007.

3. Macenkevič F. G. Žagunis – mūsų laikų didvyris. – 2001. – 8 p. – Spausd. – Šalčininkų VB, 2002.

4. Palevič O. S. Rapalionio gyvenimas, veikla ir palikimas. – 2002. – 15 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Gornostaiškių b-ka, 2002.

5. Sadovskaja G. Antanas Kunskas. – 1999. – 12 p. – Šalčininkų r. Dieveniškių b-ka, 2002.

6. Sadovskaja G. Domicelė Didkova-Brazaitytė. – 1999. – 10 p. – Šalčininkų r. Dieveniškių b-ka, 2002.

7. Sergijenko J. Anna Krepštul. – 1999. – 28 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Tabariškių b-ka, 2002.

8. Sinkevič T. Balinskių šeima. – 2002. – 17 p. – Spausd. – Šalčininkų VB, 2002.

9. Lotnik Tadeusz Góra: [kopijų aplankas] / sudarė T. Antanavičienė. – 2006. – 7 p. – Šalčininkų r. Šalčininkėlių b-ka, 2007.

10. Rodzina J. Mianovskiego: [iškarpų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – 10 p. – Šalčininkų r. Šalčininkėlių b-ka, 2007.

Istorija

1. Eišiškių miestelio žydai: [kopijų aplankas] / sudarė O. Palevič. – 2005. – 56 p. – Šalčininkų r. Eišiškių b-ka, 2007.

2. Gavorskaja V., Songin D. Žydai Eišiškėse. – 2002. – 14 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Eišiškių b-ka, 2002.

3. Jašiūnų herbas: [dokumentų kopijos]. – 2004. – 6 p. – Šalčininkų r. Jašiūnų b-ka, 2007.

4. Ogurcova I. Butrimonių seniūnijos istorija. – 1993. – 6 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Butrimonių b-ka, 2002.

5. Ogurcova I. Prasideda nuo Butrim: Butrimonių seniūnijos – 60 metinėms. – 2000. – 3 p.: iliustr. – Spausd. – Šalčininkų r. Butrimonių b-ka, 2002.

6. Ogurcova I., Suchocka T. Butrimonių seniūnijos (valsčiaus) istorija. – 1997. – 8 p. – Rankr. – Šalčininkų r. Butrimonių b-ka, 1997.

7. Paliuškievič L. Pavlovo respublika. – 1997. – 14 p. – Mašinr. – Šalčininkų r. Skynimų b-ka, 1997.

8. Pavlovo Respublika: [kopijų aplankas] / sudarė H. Šablinskaja. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų r. Turgelių b-ka, 2007.

9. Suboč T. Jašiūnų herbas. – 2002. – 3 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Jašiūnų b-ka, 2002.

10. Šablinskaja G., Zinevič M. Turgelių seniūnijos (valsčiaus) istorija. – 1996. – 20 p. – Rankr. – Šalčininkų r. Turgelių b-ka, 1997.

11. Šablinskaja H. Turgelių seniūnijos istorija (1997–2007 metai). – Turgeliai, 2007. – 38 p. – Rankr. – Šalčininkų r. Turgelių b-ka, 2007.

12. Žudynių Kaniūkuose pėdsakais: [kopijų aplankas] / sudarė J. Korolenko. – 2006. – 15 p. – Šalčininkų r. Tribonių b-ka, 2007.

13. Jezulevič I. Życie dziadków piorem wnuków. – Šalčininkai, 2005. – 7 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Jančiūnų b-ka, 2007.

14. Kaczmarek M. Polacy na Litwie. Przeszłość i współczesność. – Poznań, 2007. – 56 p. – Spausd. – Šalčininkų SVB, 2007.

15. Koniuchy w ogniu krzyżowym: [kopijų aplankas] / sudarė L. Voitkevič. – 2003. – 64 p. – Šalčininkų r. Gerviškių b-ka, 2007.

16. Petkevič B., Palevič O. Ejszyszki w kontekscie II wojny światowej. – Eišiškės, 2005. – 13 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Eišiškių b-ka, 2007.

17. Podborze – od wieków patriotyczne: [kopijų aplankas] / sudarė I. Ogurcova. – 2004. – 7 p. – Šalčininkų r. Butrimonių b-ka, 2007.

18. Polacy na Litwie: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – 141 p. – Šalčininkų SVB, 2007.

19. Wspomnienia kresowe ,,Olesia“: [kopijų aplankas] / sudarė A. Bacevič. – 2005. – 7 p. – Šalčininkų r. Dainavos b-ka, 2007.

20. Ветераны войны и труда. – 1977. – 25 p.: iliustr. – Mašinr. – Šalčininkų VB, 1982.

21. История города Шальчининкай / подготовила Николаева М. И., зав. справочно-библиографическим отд. СВ. – 1977. – 50 p.: iliustr. – Mašinr. – Šalčininkų VB, 1982.

22. Николаева М. И. Трагедия тихой лесной деревушки: [О трагических днях жителей дер. Гумбас]. – 1985. – 22 p.: iliustr. – Mašinr. – Šalčininkų VB, 1987.

23. Николаева М. И. Тревожная молодость: [О комсомольцах р-на в годы Великой Отечественной войны]: [aльбом]. – 1985. – 20 p.: iliustr. – Mašinr. – Šalčininkų VB, 1987.

Miestų, miestelių, gyvenviečių, kaimų, dvarų istorijos

1. Babravičienė I. Nykstantys kaimai: Gureliai ir Reistiniai. – 2002. – 6 p. – Rankr. – Šalčininkų r. Jurgelionių b-ka, 2002.

2. Babravičienė J. Šaltinių kaimo istorija. – 2002. – 5 p. – Rankr. – Šalčininkų r. Jurgelionių b-ka, 2002.

3. Bebravičienė J. Jurgelionių kaimo istorija. – 2002. – 5 p. – Rankr. – Šalčininkų r. Jurgelionių b-ka, 2002.

4. Bernatovič I. Kalesninkų kaimo ir parapijos bažnyčios istorija. – 1999. – 14 p.: iliustr. – Rankr. – Šalčininkų r. Kalesninkų b-ka, 2002.

5. Gavorskaja J. Iš Eišiškių miesto istorijos. – 2000. – 10 p.: iliustr. – Spausd. – Šalčininkų r. Eišiškių b-ka, 2002.

6. Gavorskaja J., Pancevičienė J. Eišiškės ir jų istorija. – 1997. – 10 p. – Mašinr. – Šalčininkų r. Eišiškių b-ka, 1997.

7. Gigevič S. Iš Gumbo kaimo istorijos: senų žmonių atsiminimai. – 2002. – 10 p.: iliustr. – Rankr. – Šalčininkų r. D. Sėlų b-ka, 2002.

8. Jezulevič J. Jančiūnų kaimo istorija. – 2002. – 13 p.: iliustr. – Šalčininkų r. Jančiūnų b-ka, 2002.

9. Kasperovič J. Akmenynės kaimo istorija. – Šalčininkai, 2005. – 13 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Akmenynės b-ka, 2007.

10. Kijakovskaja O. Jašiūnų Balinskių dvaro sodyba. – Šalčininkai, 2006. – 24 p.: nuotr. – Spausd. – Šalčininkų SVB, 2007.

11. Kijakovskaja O. Rūdninkų giria, kaimų tragedija. – Šalčininkai, 2006. – 15 p.: nuotr. – Spausd. – Šalčininkų SVB, 2007.

12. Kijakovskaja O. Šalčininkų r. Jašiūnų apyl. Jašiūnų Balinskių dvaro sodyba. – Šalčininkai, 2005. – 12 p. – Spausd. – Šalčininkų SVB, 2007.

13. Macenkevič F. Šalčininkų miesto istorija. – 1998-2002. – 23 p. – Rankr. – Šalčininkų VB, 2002.

14. Ogurcova I. Butrimonių kaimo istorija. – 2000. – 10 p.: iliustr. – Spausd. – Šalčininkų r. Butrimonių b-ka, 2002.

15. Ogurcova I. Butrimonių kaimo istorija: senų žmonių atsiminimai. – 2002. – 9 p.: iliustr. – Spausd. – Šalčininkų r. Butrimonių b-ka, 2002.

16. Ogurcova I. Butrimonių kaimo praeitis ir dabartis: Senų žmonių atsiminimai. – 1999. – 5 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Butrimonių b-ka, 2002.

17. Ogurcova I. Mano Tėvynė Butrimonys: atsiminimai M. Butrim. – 2001. – 7 p.: iliustr. – Spausd. – Šalčininkų r. Butrimonių b-ka, 2002.

18. Palevič O. Gornostaiškių kaimo istorija. – 2002. – 10 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Gornostaiškių b-ka, 2002.

19. Palevič O. Iš Gornostajiškių kaimo istorijos. – Eišiškės, 2003. – 5 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Eišiškių b-ka, 2007.

20. Pansevičienė I. Iš Eišiškių miesto istorijos. – 2000. – 8 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Eišiškių vaikų b-ka, 2002.

21. Šablinskaja G. Turgelių kaimo istorija. – 2002. – 50 p. – Rankr. – Šalčininkų r. Turgelių b-ka, 2002.

22. Stratuca Č. Rūdninkų kaimo istorija. – 1998. – 18 p.: iliustr. – Rankr. – Šalčininkų r. Rūdninkų b-ka, 2002.

23. Stratuca Č. Senieji Maceliai – išnykstantis kaimas. – 1999. – 11 p.: iliustr. – Rankr. – Šalčininkų r. Rūdninkų b-ka, 2002.

24. Voitkevič L. Kaniūkų kaimas – tragiškos lemties vietovė. – 2001. – 6 p.: iliustr. – Rankr. – Šalčininkų r. Gerviškių b-ka, 2002.

25. Palevič O. Historia oraz zabytki miasta Ejszyszki. – Eišiškės, 2005. – 35 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Eišiškių b-ka, 2007.