Švenčionių rajonas

Bendrieji mokslo ir kultūros dalykai

1. Pašaminės kaimo klubas spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė Zita Malčiuvienė. – 2002. – (Tęsiamas). – Švenčionių r. Pašaminės b-ka, 2002.

2. Rajono kultūrinis gyvenimas 1993–1997 m. – 100 p. – Švenčionių r. VB, 1997.

3. Rajono kultūrinis gyvenimas 1998–2002: [iškarpų aplankas] / sudarė Aldona Mikštienė. – (Tęsiamas). – Švenčionių r. VB, 2002.

4. Rajono kultūros paveldas: [kopijų aplankas] / sudarė Aldona Mikštienė. – 2005. – (Tęsiamas). – Švenčionių SVB, 2007.

5. Švenčionių rajono kultūrinis gyvenimas 2003–2007: [kopijų aplankas] / sudarė Aldona Mikštienė. – (Tęsiamas). – Švenčionių SVB, 2007.

Bibliotekos. Bibliotekų istorijos, metraščiai, kronikos

1. Andraikėnienė, Jolanta. Kaltanėnų kaimo bibliotekos – filialo metraštis. 2006 m. – 15 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. Kaltanėnų b-ka, 2007.

2. Bičkuvienė, Franė. Metraštis. 1997–2000 m. – 2002. – 34 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. Stanislavavo b-ka, 2002.

3. Bruvinskienė, Violeta. Švenčionių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos metraštis. 2000 m. – 2001. – 43 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. SVB, 2002.

4. Bruvinskienė, Violeta. Švenčionių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos metraštis. 1997 m. – 1998. – 31 p.: iliustr. –Spausd. – Švenčionių r. SVB, 2002.

5. Bruvinskienė, Violeta. Švenčionių rajono viešosios bibliotekos metraštis. 2000 m. – 2001. – 43 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių SVB, 2002

6. Bruvinskienė, Violeta. Švenčionių rajono viešosios bibliotekos metraštis. 2001 m. – 2002. – 39 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių SVB, 2002.

7. Bruvinskienė, Violeta. Švenčionių rajono viešosios bibliotekos metraštis. 1999 m. – 2000. – 40 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. SVB, 2002.

8. Bubnel, Jadvyga. Strūnaičio kaimo bibliotekos – filialo metraštis. 2002–2006 m. – 46 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. Strūnaičio b-ka, 2007.

9. Busilienė S. Švenčionėlių miesto bibliotekos metraštis. 1945 – 1997 m. – 180 p.: iliustr. – Mašinr. – Švenčionių r. Švenčionėlių m. b-ka, 1997.

10. Busilienė, Stasė. Švenčionėlių miesto bibliotekos metraštis.  1997 m. – 180 p.: iliustr. – Mašinr. – Švenčionių r. Švenčionėlių m. b-ka, 2002.

11. Čibirienė, Janina. Bibliotekos istorija. – 1966. – 60 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių r. Kaltanėnų b-ka, 1982.

12. Dargytė, Gražina. Pabradės miesto bibliotekos 2001 m. metraštis. – 2002. – 43 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. Pabradės m. b-ka, 2002.

13. Deičko, Marija. Pavoverės bibliotekos metraštis. 2003 m. – 13 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. Pavoverės b-ka, 2007.

14. Deičko, Marija. Pavoverės bibliotekos metraštis. 2004 m. – 37 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. Pavoverės b-ka, 2007.

15. Deičko, Marija. Pavoverės bibliotekos metraštis. 2005 m. – 28 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. Pavoverės b-ka, 2007.

16. Deičko, Marija. Pavoverės bibliotekos metraštis. 2006 m. – 21 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. Pavoverės b-ka, 2007.

17. Dešukienė, Marytė. Mėžionėlių bibliotekos metraštis. 2003 m. – 20 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. Mėžionėlių b-ka, 2007.

18. Dešukienė, Marytė. Mėžionėlių bibliotekos metraštis. 2003–2006 m. – 2007. – 61 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. Mėžionėlių b-ka, 2007.

19. Dešukienė, Marytė. Mėžionėlių bibliotekos metraštis. 2005 m. – 19 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. Mėžionėlių b-ka, 2007.

20. Garnevičienė, Irena. Šutonių [Šutonys] bibliotekos metraštis. – 1956. – 39 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių r. Šutonių b-ka, 1982.

21. Julijonas Sinius (1911-1959): bibliografija: (skirta 100-osioms gimimo metinėms pažymėti) / Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka; [parengė Danutė Bučelienė, Aldona Mikštienė]. – Švenčionys, 2011. – 36 p.: portr., iliustr.

22. Jurgelevičienė, Ramunė, Sobolevienė, Valerija. Metraštis (1986–1987 m.): Švenčionių rajono centrinė biblioteka: [aplankas]. – 1988. – Mašinr., nuotr. – Švenčionių VB, 1988.

23. Jurgelevičienė, Ramunė. Metraštis (1986.): Švenčionių rajono centrinė biblioteka. – Švenčionys, 1987. – 24 p.: nuotr. – Lit. sąr.: P. 24 – įr. – Švenčionių VB, 1987.

24. Kolyško, Marija. Daukšių kaimo bibliotekos metraštis. – 1963. – 38 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių r. Daukšių b-ka, 1982.

25. Kukėnienė, Genovaitė. Antaliedės kaimo bibliotekos metraštis. – 1973. – 42 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių r. Antaliedės b-ka, 1982.

26. Labanoro bibliotekos metraštis / parengė Deveikienė G., Mačiulienė Mr. – 1946. – 12 p. – Rankr. – Švenčionių r., 1982.

27. Lapėnienė, Aldona. Reškutėnų bibliotekos metraštis. – 1956. – 51 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių r., 1982.

28. Levarauskienė, Marijona. Švenčionėlių miesto bibliotekos vaikų literatūros kambario istorija 1965–1995 m. – 1996. – 89 p.: iliustr. – Mašinr. – Švenčionių r. Švenčionėlių m. b-ka, 1997.

29. Levarauskienė, Marijona. Švenčionėlių vaikų bibliotekos metraštis. – 1957. – 35 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių r. Švenčionėlių m. b-ka, 1982.

30. Magūnų kaimo bibliotekos filialo metraštis. 2002-2006 m. / sudarė Regina Gaidamovičienė, Alicija Sondor. – 50 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. Magūnų b-ka, 2007.

31. Malčiuvienė, Zita. Pašaminės kaimo bibliotekos – filialo metraštis. 2003–2006 m. – 55 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. Pašaminės b-ka, 2007.

32. Malčiuvienė, Zita. Pašaminės kaimo bibliotekos – filialo metraštis. 1997–2001 m. – 64 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. Pašaminės b-ka, 2002.

33. Malčiuvienė, Zita. Pašaminės kaimo bibliotekos – filialo metraštis. 2006 m. – 2007. – 23.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. Pašaminės b-ka, 2007.

34. Maslianikienė, Jeronima. Vidutinės bibliotekos – filialo metraštis. – 1985. – 381 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių r. Vidutinės b-ka, 1982.

35. Milkuškų kaimo bibliotekos 2003-2006 m. metraštis / sudarė Česlava Aleksejevec. – 2007. – 26 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. Milkuškų b-ka, 2007.

36. Milonaic, Zinaida. Karkažiškių kaimo bibliotekos istorija. – 1947. – Rankr. – Iliustr. – Švenčionių r. Karkažiškių b-ka, 1982.

37. Mitunevič, Danutė. 1998 m. Vidutinės bibliotekos metraštis. – 1998. – 4 p. – Rankr. – Švenčionių r. Vidutinės b-ka, 2002.

38. Mitunevič, Danutė. 1999 m. Vidutinės bibliotekos metraštis. – 1999. – 5 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių r. Vidutinės b-ka, 2002.

39. Mitunevič, Danutė. 2000 m. Vidutinės bibliotekos metraštis. – 2000. – 7 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių r. Vidutinės b-ka, 2002.

40. Mitunevič, Danutė. 2001 m. Vidutinės bibliotekos metraštis. – 2001. – 7 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių r. Vidutinės b-ka, 2002.

41. Mitunevič, Danutė. Ropiškės kaimo bibliotekos metraštis. – 1956. – 71 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių r. Ropiškės b-ka, 1982.

42. Nemeikienė, Marytė. Sarių kaimo bibliotekos 2005 m. metraštis. – 2006. – 18 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių r. Sarių b-ka, 2007.

43. Pabradės miesto bibliotekos metraštis. 2003 m. / sudarė Daiva Rimošaitytė, Gražina Dargytė. – 93 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. Pabradės b-ka, 2007.

44. Pabradės miesto bibliotekos metraštis. 2004 m. / sudarė Gražina Dargytė, Daiva Rimošaitytė. – 55 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. Pabradės b-ka, 2007.

45. Pabradės miesto bibliotekos metraštis. 2006 m. / sudarė Gražina Dargytė, Daiva Rimošaitytė. – 48 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. Pabradės b-ka, 2007.

46. Pabradės miesto bibliotekos – filialo metraštis. 2005 m. / sudarė Gražina Dargytė, Daiva Rimošaitytė. – 52 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. Pabradės b-ka, 2007.

47. Pašaminės kaimo biblioteka spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė Zita Malčiuvienė. – 2002. – (Tęsiamas). – Švenčionių r. Pašaminės b-ka, 2002.

48. Prienų kaimo bibliotekos filialo metraštis. 2002–2006 m. / sudarė Alicija Sondor. – 58 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. Prienų b-ka, 2007.

49. Semėnienė, Ramunė. Jakelių bibliotekos metraštis. – 1954. – 45 p. – Rankr. – Švenčionių r. Jakelių b-ka, 1982.

50. Sivickienė, Eleonora, Matasova, Valda. Bibliotekos metraštis: vedama nuo 1950 m. – 1996. – 41 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių r. Adutiškio k. b-ka, 1997.

51. Sivickienė, Eleonora. Adutiškio bibliotekos istorija. – 1945. – 40 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių r. Adutiškio k. b-ka, 1982.

52. Skersinienė, Genovaitė. Trūdų bibliotekos metraštis. – 1958. – 56 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių r. Trūdų b-ka, 1982.

53. Šnurovienė, Marija. Šventos kaimo bibliotekos metraštis. 2003 m. – 20 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. Šventos k. b-ka, 2007.

54. Šnurovienė, Marija. Šventos kaimo bibliotekos filialo metraštis. 2002 m. – 13 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. Šventos k. b-ka, 2007.

55. Šnurovienė, Marija. Šventos kaimo bibliotekos filialo metraštis. 2004 m. – 15 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. Šventos k. b-ka, 2007.

56. Sobolevienė, Valerija. Metraštis (1985 m.). – 1986. – Lit. sąr.: P. 28. – Įr. – 28 p.: nuotr. – Mašinr. – Švenčionių VB, 1987.

57. Šukis, Ona. Pašaminės kaimo bibliotekos metraštis. – 1950. – 22 p. – Rankr. – Švenčionių r. Pašaminės b-ka, 1982.

58. Švenčionių rajoninės bibliotekos istorija / parengė darbuotojai D. Antanaitytė, V. Sobolevienė, G. Pretkelienė. – 1967. – 84 p.: iliustr. – Mašinr. – Švenčionių VB, 1982.

59. Švenčionių rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos metraštis. 2002 m. / sudarė Aldona Mikštienė. – 2003. – 50 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių VB, 2007.

60. Švenčionių rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos metraštis. 2003 m. / sudarė Aldona Mikštienė. – 2004. – 59 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių VB, 2007.

61. Švenčionių rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos metraštis. 2004 m. / sudarė Aldona Mikštienė. – 2005. – 73 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių VB, 2007.

62. Švenčionių rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos metraštis. 2005 m. / sudarė Aldona Mikštienė. – 2006. – 51 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių VB, 2007.

63. Švenčionių rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos metraštis. 2006 m. / sudarė Aldona Mikštienė. – 2007. – 76 p.: iliustr. Spausd. – Švenčionių VB, 2007.

64. Švenčionių vaikų bibliotekos metraštis. – 1965. – 29 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių VB, 1982.

65. Tiukša, Liudmila. Vaikų literatūros skyriaus metraštis. 2001–2003 m. – 67 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių Vaikų lit. skyrius, 2007.

66. Tiukša, Liudmila. Vaikų literatūros skyriaus metraštis. 2004–2005 m. – 60 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių Vaikų lit. skyrius, 2007.

67. Tiukša, Liudmila. Vaikų literatūros skyriaus metraštis. 2006 m. – 20 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių Vaikų lit. skyrius, 2007.

68. Tumanova, Irena. Bačkininkų b-kos filialo metraštis. 1992–2000 m. – 19 p. – Spausd. – Švenčionių r. Bačkininkų b-ka, 2002.

69. Tumanova, Irena. Bačkininkų bibliotekos metraštis. 2003–2006 m. – 61 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. Bačkininkų b-ka, 2007.

70. Vaitechovič, Regina. Švenčionėlių miesto bibliotekos istorija. – 1945. – 185 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių r. Švenčionėlių b-ka. 1982.

71. Zadvarninkų kaimo biblioteka spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė Ieva Sližauskienė. – 2005. – (Tęsiamas). – Švenčionių r. Zadvarninkų b-ka, 2007.

72. Zadvarninkų kaimo bibliotekos metraštis. 2003-2006 m. / sudarė Ieva Šližauskienė. – 66 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. Zadvarninkų b-ka, 2007.

73. Больчевцева, Регина Яновна. История Пабрадской библиотеки. – 1960. – 60 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių r., 1982.

Religija. Bažnyčios

1. Adutiškio parapija: [apie Adutiškio bažnyčią, žmones, bažnytines šventes, atlaidus] / sudarė Valda Matasova. – 2007. – (Tęsiamas). – Švenčionių r. Adutiškio b-ka, 2007.

2. Iš Milžino gyvenimo pasakos: [apie kunigą Nikodemą Švogžlį] / sudarė Ieva Sližauskienė. – 1999. – 10 p.: iliustr. – Mašinr. – Švenčionių r. Zadvarninkų b-ka, 2002.

3. Kryžius – vilties simbolis: [aplankas] / sudarė Marytė Remeikienė. – 2006. – 20 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. Sarių k. b-ka, 2007.

4. Matasova, Valda. Adutiškio bažnyčia. – 2002. – 7 p.: iliustr. – Mašinr. – Švenčionių r. Adutiškio b-ka, 2002.

5. Matasova, Valda. Kovotojas už laisvę: [ apie kunigą Bronių Laurinavičių]. – 1999. – 14 p. – Mašinr. – Švenčionių r. Adutiškio b-ka, 2002.

6. Švenčionių bažnyčia ir parapija XIX amžiuje / sudarė Sigitas Biukėnas, Aldona Mikštienė. – 2006. – 63 p. – Spausd. – Švenčionių VB, 2007.

7. Švenčionių rajono sentikiai / sudarė Regina Čičiurkienė, Aldona Mikštienė. – 2007. – 23 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių VB, 2007.

Politika

1. 2007 m. Savivaldybių rinkimų informacija / sudarė Aldona Mikštienė. – 2007. – 20 p. – Švenčionių VB, 2007.

2. Labanoro girios dukra: apie profesorę Kazimierą Prunskienę: [kopijų aplankas] / sudarė Aldona Mikštienė. – 2004. – p. 22. – Švenčionių VB, 2007.

Ekonomika

1. Šlovę jie pelnė darbu: albumas. – 1968. – 8 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių r. Kaltanėnų b-ka, 1982.

2. Verslas rajone: [kopijų aplankas] / sudarė Aldona Mikštienė. – 2006. – (Tęsiamas). – Švenčionių VB, 2007.

Švietimas. Mokyklos

1. Kaltanėnų mokyklai – 200: [kopijų aplankas] / sudarė Danutė Micevičienė. – 2003. – 68 p. – Švenčionių r. Kaltanėnų b-ka, 2007.

2. Lietuvių mokyklos Švenčionių apskrityje 1931–1933 m.: [aplankas] / Sudarė Aldona Mikštienė. – 2000. – 35 p. – Mašinr. – Švenčionių r. SVB, 2002.

3. Mikštienė, Aldona. Mokytojas – lituanistas – kraštotyrininkas: [apie Stasį Kadzevičių]. – 1999. – 142 p.: iliustr. – Mašinr. – Švenčionių r. SVB, 2002.

Etnografija. Papročiai. Tautosaka

1. Čibirienė, Janina. Naujos tradicijos: [albumas]. – 1968. – 19 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių r. Kaltanėnų b-ka, 1982.

2. Dūminės pirkios istorija: Genovaitės Untonaitės atsiminimai / sudarė Dangira Lapėnaitė. – 2007. – (Tęsiamas). – Švenčionių r. Reškutėnų b-ka, 2007.

3. Kas subatos vakarėlį: [aplankas] apie Miežionėlių kaimo dainininkę S. Nalivaikienę ir jos dainuojamas dainas / Marytė Dešukienė. – 1988. – 19 p.: nuotr. – Švenčionių r. Miežionėlių [tokių nėr, tik Miežionys] b-ka, 1988.

4. Liaudies tradicijos, papročiai: [spausk. ir kopijų aplankas] / sudarė Aldona Mikštienė. – 2006. – (Tęsiamas). – Švenčionių VB, 2007.

5. Lino Verdenė: [aplankas apie Sirvėtos regiono parko mitologines vietas] / sudarė Franė Bičkuvienė. – 2004. – 7 p. – Spausd. – Švenčionių r. Stanislavavo b-ka, 2007.

6. Matasova, Valda. Adutiškio apylinkių papročiai ir apeigos. – 2002. – 15 p. – Mašinr. – Švenčionių r. Adutiškio b-ka, 2002.

7. Matasova, Valda. Adutiškis dainoje: apie Adutiškio etnografinį ansamblį. – 1997. – 22 p.: iliustr. – Mašinr. – Švenčionių r. Adutiškio k. b-ka, 1997.

8. Mikštienė, Aldona. Sudainuosiu dainas tau gražiausias, išsakysiu gražiausias eiles / Saulė Sadeckaitė. – 1997. – 49 p.: iliustr. – Mašinr. – Švenčionių VB, 1997.

9. Rudens kermošius: [kopijų aplankas] /sudarė Aldona Mikštienė. 2006. – (Tęsiamas). – Švenčionių VB, 2007.

10. Semėnaitė, Marytė. Būrė mergelė bernelio laukdama: papročiai, padavimai Adutiškio apylinkėje / pasakojo Češūnienė Elžbieta. – 1995. – 21 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių r. Adutiškio k. b-ka, 1997.

11. Šnurovienė, Marija. Dainuoju aš dainelę: Julijos Vinikienės dainos ir prisiminimai. – 2003. – 36 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. Šventos kaimo b-ka, 2007.

12. Švenčionių krašto gyventojų papročiai tremtyje: [kopijų aplankas] / sudarė Aldona Mikštienė. – 2003. – 7 p. – Švenčionių VB, 2007.

13. Tumanova, Irena. Iš liaudies kūrybos aruodų. – 1996. – 55 p. – Rankr. – Švenčionių r. Bačkininkų b-ka, 2002.

14. Užgavėnės Švenčionių apylinkėse / sudarė Aldona Mikštienė, Regina Čičiurkienė. – 2007. – 17 p. – Spausd. – Švenčionių VB, 2007.

15. Velykų papročiai Adutiškio krašte / sudarė Valda Matasova. – 2004. – 16 p.: iliustr. – Švenčionių r. Adutiškio b-ka, 2007.

16. XX a. pirmosios pusės ir XX a. pabaigos jaunimo pasilinksminimo vakarai Reškutėnuose: žmonių atsiminimai / sudarė Dangira Lapėnaitė. – 2003. – 12 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. Reškutėnų b-ka, 2007.

Gamta. Saugomos gamtos teritorijos. Gamtos paminklai

1. Mikštienė, Aldona. Švenčionių rajono gamtos paminklai. – 1993. – 8 p. – Mašinr. – Švenčionių VB, 1997.

Medicina

1. Matasova, Valda. Adutiškio vaistinė. – 2002. – 7 p.: nuotr. – Mašinr. – Švenčionių r. Adutiškio b-ka, 2002.

Žemės ūkis. Miškų ūkis

1. Mikrorajono ūkininkai rajoninėje spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė Zita Malčiuvienė. – 2002. – (Tęsiamas). – Švenčionių r. Pašaminės b-ka, 2002.

2. Mitunevič, Danutė. Meros ūkio istorija. – 1999. – 96 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių r. Vidutinės b-ka, 2002.

3. Pašaminės ŽŪB rajoninėje spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė Zita Malčiuvienė. – 2002. – 10 p. – Švenčionių r. Pašaminės b-ka, 2002.

4. Pirmieji Černiachovkio kolūkio kolūkiečiai ir aktyvas: albumas. – 1970. – 5 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių r. Kaltanėnų b-ka, 1982.

5. „Meros“ tarybinio ūkio istorija / parengė Danutė Mitunevič, Eleonora Blaževičiūtė. – 1980. – 79 p.: nuotr., iliustr. – Rankr. – Švenčionių r. Ropiškės b-ka, 1982.

Menas. Architektūra

1. Boružėlė : [apie vaikų dramos būrelį] / sudarė Marytė Dešukienė. – 2005. – (Tęsiamas). – Švenčionių r. Mėžionėlių k. b-ka, 2007.

2. Cirkliškis iškili Nalšios dalis: [atvirukai] / sudarė Aldona Mikštienė. – 2006. -15 p.: iliustr. – Švenčionių VB, 2007.

3. Lėlių teatro „Saulės zuikutis“ veiklos metraštis: bibliotekos lėlių teatro veikla / sudarė Dangira Lapėnaitė. – 2005. – (Tęsiamas). – Spausd. – Švenčionių r. Reškurėnų b-ka, 2007.

4. Mūzos palytėti: [kopijų aplankas] / sudarė Zita Malčiuvienė. – 2002. – (Tęsiamas). – Švenčionių r. Pašaminės b-ka, 2002.

5. Pasigavau žuvelę… [skirtas Tarptautiniam meno festivaliui]: [kopijų aplankas] / sudarė Aldona Mikštienė. – 2007. – (Tęsiamas). – Švenčionių VB, 2007.

6. Švenčionių rajono piemenų instrumentai / sudarė Regina Čičiurkienė, Aldona Mikštienė. – 2007. – 14 p. – Spausd. – Švenčionių VB, 2007.

7. Vandenų valdovė ežerų Sietuva [skirtą Tarptautiniam liaudiškos muzikos ir šokio festivaliui] / sudarė Aldona Mikštienė. – 2005. – (Tęsiamas). – Švenčionių VB, 2007.

Dailieji verslai. Dailieji amatai

1. Adutiškio krašto auksarankės: [apie Adutiškio krašto audėjas] / sudarė Valda Matasova. – 2005. – 10 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. Adutiškio b-ka, 2007.

2. Meilė – tai vieškelis į saulę…: [apie tautodailininkę Juzefą Martinkėnienę] / parengė Aldona Mikštienė. – 2000. – 36 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. SVB, 2002.

3. Meilė – tai vieškelis į saulę…: [priedų papildymas: straipsnių kopijos apie tautodailininkę Juzefą Martinkėnienę]. – 2000. – iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. SVB, 2002.

4. Mikšto, Aldona. Gražių drobelių audėjų audėja: apie Švenčionių rajono LMD meistrę Teklę Lipinskienę. – 1987. – Lit. sąr.: P. 31. – 23 p.: nuotr. – Mašinr. – Švenčionių VB, 1988.

5. Šnurovienė, Marija. Talentingas kaimo menininkas: apie tautodailininką V. Sližauską. – 1994. – 33 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių r. Šventos k. b-ka, 1997.

6. Tai prisiaudžiau plonų drobelių… [apie audėjas] / sudarė Dangira Lapėnaitė. – 2005. – (Tęsiamas). – Spausd. – Švenčionių r. Reškutėnų b-ka, 2007.

Sportas

1. Sporto grūdintas, gyvenimo mėtytas: [apie dziudo pradininką Lietuvoje Viktorą Kairį] / sudarė Franė Bičkuvienė. – 2001. – 22 p. – Spausd. – Švenčionių r. Stanislovavo b-ka, 2002.

Kalbotyra. Literatūra. Memuarai

1. Busilienė, Stasė. Poezija – lyg antras gyvenimas: [apie literatę Giedrę Veršelienę]. – 2001. – 55 p.: nuotr. – Mašinr. Švenčionėlių r. Švenčionių m. b-ka, 2002.

2. Busilienė, Stasė. Poezija – lyg antrasis gyvenimas: [apie poetę Giedrę Veršelienę]. – 2002. – 55 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionėlių b-ka, 2007.

3. Jausmų aukuras: rajono poetų kūryba. – 1996. – 60 p. – Švenčionių VB, 1997.

4. Lietuvą ant delno pasidėsiu…: [skirtas Algimanto Cimbolaičio kūrybai] / Sudarė Aldona Mikštienė. – 1999. – 44 p. – Mašinr. – Švenčionių r. SVB, 2002.

5. Mano vaikystės poezija: [vaikų kūryba] / sudarė Dangira Lapėnaitė. – 2007. – (Tęsiamas). – Spausd. – Švenčionių r. Reškutėnų b-ka, 2007.

6. Meilės nušviestu keliu… / skirta Algio Jakšto kūrybai / sudarė Aldona Mikštienė. – 2004. – (Tęsiamas). – Švenčionių VB, 2007.

7. Mėnulio gėlė: Giedrės Veršelinės kūryba / sudarė Stasė Busilienė. – 2003. – 41 p.: iliustr. –Spausd. – Švenčionių r. Švenčionėlių m. b-ka, 2007.

8. Mikštienė, Aldona. Aš ateinu pas jus savo širdies žodžiu (S. Sadeckaitė): [leidinys]. – 2006. – 100 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių VB, 2007.

9. Mikštienė, Aldona. Lietuvą ant delno pasidėsiu: [skirta Algimanto Cimbolaičio kūrybai]. – 2004. – 122 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių VB, 2007.

10. Nemeikienė, Marytė. „Nebaidykite mano tylos…“: [apie literatę Elvyrą Šaranienę]. – 1999. – 34 p. – Mašinr. – Švenčionių r. Sarių b-ka, 2002.

11. Švenčionėlių miesto vaikų literatūros kambario metraštis. 2005-2006 m. / sudarė Rimutė Kriaučiūnienė. – 2007. – 43 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionėlių m. b-ka, 2007.

12. „Švenčionys per amžius skambės“: [katalogas, skirtas Švenčionių vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 515-osioms metinėms] / sudarė Aldona Mikštienė. – 2003. – 15p. – Spausd. – Švenčionių VB, 2007.

Archeologija. Archeologijos paminklai

1. Sarių milžinkapiai: [kopijų aplankas] / sudarė Marytė Nemeikienė. – 2006. – 11 p. – Švenčionių r. Sarių b-ka, 2007.

Kraštotyra

1. Apie mikrorajono kaimus: [kopijų aplankas] / sudarė Zita Malčiuvienė. – 2002. – (Tęsiamas). – Švenčionių r. Pašaminės b-ka, 2002.

2. Apie mus rašo: [iškarpų aplankas] / sudarė Aldona Mikštienė. – 2000. – (tęsiamas). – Švenčionių r. SVB, 2002.

3. Įsimintinos ir lankytinos Milkuškų mikrorajono vietos: [iškarpų aplankas] / sudarė Česlova Aleksejevec. – 2005. – 5 p. – Švenčionių r. Milkuškų b-ka, 2007.

4. Kaltanėnai: [kopijų aplankas] / sudarė Jolanta Andraikėnienė. – 2006. – (Tęsiamas). – Švenčionių r. Kaltanėnų b-ka, 2007.

5. Kartu su visa Lietuva: [kaip rajono spaudoje atsispindėjo 1991 m. įvykiai ir jų paminėjimas] / sudarė Danutė Bučelienė, Aldona Mikštienė. – 2006. – 21 p. – Spausd., kopijos. – Švenčionių VB, 2007.

6. Literatūros apie Švenčionių rajoną sąrašas: knygos 1970–1981 m. – 1977. – 60 p. – Lietuvių, rusų k. – Švenčionių VB, 1982.

7. Mūsų kaimai spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė Aldona Mikšitienė. – 2006. – (Tęsiamas). – Švenčionių VB, 2007.

8. Petruškų kaimo žmonės / sudarė Ona Zakarauskienė–Jarmalytė. – 2004. – 25 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių r. Sarių k. b-ka, 2007.

9. Sarių kraštas spaudoje: [aplankas] / sudarė Marytė Nemeikienė. – 2005. – (Tęsiamas). – Švenčionių r. Sarių b-ka, 2007.

10. Sivickienė, Eleonora, Matasova, Valda. Adutiškis spaudoje 1969 m. – 2000. – 120 p.: iliustr. – Mašinr. – Švenčionių r. SVB, 2002.

11. Švenčionėliai: [iškarpų aplankas] / sudarė Žana Čaikinienė. – 1999. – (Tęsiamas). – Švenčionių r. Švenčionėlių m. b-ka, 2002.

12. Švenčionys respublikinėje spaudoje: 2003–2007: [kopijų aplankas] / sudarė Aldona Mikštienė. – (Tęsiamas). – Švenčionių VB, 2007.

13. Švenčionys – Europos dalelė: [kopijų aplankas] / sudarė Aldona Mikštienė. – 2006. – (Tęsiamas). – Švenčionių VB, 2007.

14. Taip mes gyvename: [tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1978. – Švenčionių VB Vaikų skyrius, 1982.

15. „Mano žemė – Švenčionys“: spaudos iškarpų aplankas. – 1979. – Švenčionių VB Vaikų skyrius, 1982.

Biografijos

1. Adutiškio krašto švietėjas: [apie buvusį Adutiškio bažnyčios vargonininką, švietėją, knygnešį] / sudarė Valda Matasova. – 2007. – (Tęsiamas). – Švenčionių r. Adutiškio b-ka, 2007.

2. Busilienė, Stasė, Čaikinienė, Žana. Nevalia pamiršti…: [apie liaudies menininką – poetą, buvusį politinį kalinį Juozą Butkevičių]. – 1999. – 57 p.: 24 fotokop. – Mašinr. – Švenčionių r. Švenčionėlių m. b-ka, 2002.

3. Česlovas Kudaba: Gyvenimo ir kūrybos apžvalga: [aplankas] / sudarė Aldona Mikštienė. – 1998. – 17 p.: nuotr. – Mašinr. – Švenčionių r. SVB, 2002.

4. Mikštienė, Aldona. Atsiminimai apie F. Žvirką. – 1993. – 14 p.: iliustr. – Mašinr. – Švenčionių VB, 1997.

5. Mitunevič, Danutė. Danutės Antanaitytės Mitunevič darbo ir gyvenimo atsiminimai. – 2001. – 106 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių r. Vidutinės b-ka, 2002.

6. Mitunevič, Danutė. Tvirtai įaugusi į tėviškės žemę. – 2001. – 44 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių r. Vidutinės b-ka, 2002.

7. Švenčionių krašto sūnus: [albumas]. – 16 p. – Švenčionių VB, 1982.

8. Visą gyvenimą skyrė Švenčionių kraštui: [iškarpų aplankas] / sudarė Aldona Mikštienė. – 2001. – (Tęsiamas). – Švenčionių r. SVB, 2002.

Istorija

1. Apie Perkūno kalną: [kopijų aplankas] / sudarė Aldona Mikštienė. – 2004. – 13 p. – Spausd. – Švenčionių VB, 2007.

2. Bernatavičius P. Tarybų valdžios įkūrimas ir jos veikla Švenčionių apskrityje 1918–1919 m.: [Kraštotyros muziejaus darbuotojo parengtas darbas]. – 1977. – 27 p. – Mašinr. – Švenčionių VB, 1982.

3. Busilienė, Stanislava. Tas tegali pasigest, kas tavęs neteko. – 1995. – 49 p.: iliustr. – Mašinr. – Švenčionių r. Švenčionėlių m. b-ka, 1997.

4. Busilienė, Stasė. Tas tegali pasigesti, kas tavęs neteko…: [apie tremtinę Zuzaną Vilkavickaitę]. – 1997. – 48 p.: 18 fotokop. – Mašinr. – Švenčionių r. Švenčionėlių m. b-ka.

5. Dešukienė, Marytė. Kančių ir vilties žemė: apie Švenčionėlių seniūnijos tremtinius. – 2004. – 192 p. – Spausd. Švenčionių r. Mėžionėlių k. b-ka, 2007.

6. Garnevičienė, Irena. Didžiojo Tėvynės karo dalyviai. – 1977. – 18 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių r. Šutonių b-ka, 1982.

7. Į gyvenimą per mirties lagerius: [Preiso Moisiejaus prisiminimai apie konclagerių pragarą] / sudarė Aldona Mikštienė. – 2002. – 31 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių r. SVB, 2002.

8. Jie žuvo, kad mes gyventume: [albumas]. – 1968. – 6 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių r. Kaltanėnų b-ka, 1982.

9. Jie kovojo, kad mes gyventume: [albumas] /Kolyško, Marija. – 1980. – 7 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių r. Daukšių b-ka, 1982.

10. Kukėnienė, Genovaitė. Didžiojo Tėvynės karo dalyvių atsiminimai. – 1973. – 6 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių r. Antaliedės b-ka, 1982.

11. Literatūra apie partizanų judėjimą Lietuvoje: literatūros sąrašas 1954–1975 m. – 1979. – 22 įr. – Lietuvių k. – Švenčionių VB, 1982.

12. Maslianikienė, Jeronima. Didžiojo Tėvynės karo dalyviai: albumas. – 14 p.: iliustr. – Švenčionių raj. Vidutinės b-ka, 1982.

13. Matasova, Valda. Adutiškio totoriai. – 1999. – 5 p. – Mašinr. – Švenčionių r. Adutiškio b-ka, 2002.

14. Mieldažis, Jonas. Istorinėmis rajono vietomis. – 1966. – 71 p. – Mašinr. – Švenčionių VB, 1982.

15. Mikštai. Stekliškės piliakalnis: [iškarpų aplankas] / sudarė Česlova Aleksejeve. – 2004. – 4 p. – Švenčionių r. Milkuškų k. b-ka, 2007.

16. Mikštienė, Aldona. Gulagų košmaro istorija: tremtinio Vytauto Tautvišos prisiminimai. – 2003. – 100 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių VB, 2007.

17. Mikštienė, Aldona. Pro pragaro kančias Tėvynės ilgesys: tremtinio Juozo Rukšos prisiminimai. – 1994. – 24 p.: iliustr. – Mašinr. – Švenčionių VB, 1997.

18. Mikšto, Aldona. Gimtojo krašto didvyrių žygdarbiai amžinai gyvi mūsų širdyse: apie Jono Kudabos pogrindinę veiklą. – 1987. – Lit. sąr.: P. 31. – Įr. – 32 p.: nuotr. – Mašinr. – Švenčionių VB, 1988.

19. Nepriklausomybės kovų savanoriai: [kopijų aplankas] / sudarė Aldona Mikštienė. – 2003. – 9 p. – Švenčionių VB, 2007.

20. Rimošaitytė, Daiva. Ilgi tremties keliai: tremtinių, politinių kalinių, gyvenančių Pabradės mieste, atsiminimai. – 1997. – 46 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių r. Pabradės m. b-ka, 1997.

21. Semėnienė, Ramunė. Didžiojo Tėvynės karo dalyviai: albumas. – 6 p. – Rankr. – Švenčionių r. Jakelių b-ka, 1982.

22. Skaudus Švenčionių žydų likimas: [iškarpų aplankas] / sudarė Aldona Mikštienė. – 2002. – 22 p. – Švenčionių r. SVB, 2002.

23. Skersinienė, Genovaitė. Jie kovojo, kad mes gyventume. – 1973. – 7 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių r. Trūdų b-ka, 1982.

24. Šukis, Ona. Didžiojo Tėvynės karo dalyvių atsiminimai. – 1968. – 11 p.: iliustr., nuotr. – Rankr. – Švenčionių r. Pašaminės b-ka, 1982.

25. Švenčionėlių miesto istorijos ir kultūros paminklai: [aplankas] / sudarė Žana Čaikinienė. – 1999. – p. – Švenčionių r. Švenčionėlių m. b-ka, 2002.

26. Švenčionių revoliucinio judėjimo dalyviai: albumas. – 1975. – 18 p. – Mašinr. – Švenčionių VB, 1982.

Miestų, miestelių, gyvenviečių, kaimų, dvarų istorijos

1. Apie mikrorajono kaimus: [kopijų aplankas] / sudarė Zita Malčiuvienė. – 2002. – (Tęsiamas). – Švenčionių r. Pašaminės b-ka, 2002.

2. Bičkuvienė, Franė. Stanislavavo dvaras amžių sandūroje. – 1999. – 11 p.: iliustr. – Mašinr. – Švenčionių r. Stanislavovo b-ka, 2002.

3. Išnykusiems kaimams atminti: [kopijų aplankas] / sudarė Aldona Mikštienė. – 2005. – (Tęsiamas). – Švenčionių VB, 2007.

4. Matasova, Valda, Maminskienė, Virga. Adutiškis ir jo apylinkės istorijos verpetuose: Adutiškio demografinė padėtis, gyventojų migracinis judėjimas. – 2002. – 12 p. – Mašinr. – Švenčionių r. Adutiškio b-ka, 2002.

5. Matasova, Valda. Adutiškio apylinkės istorija. – 1999. – 25 p.: iliustr. – Mašinr. – Švenčionių r. Adutiškio b-ka, 2002.

6. Matasova, Valda. Lazdiniai: kaimo istorija. – 1997. – 23 p. – Mašinr. – Švenčionių r. Adutiškio k. b-ka, 1997.

7. Mitunevič, Danutė. Iš Vidutinės kaimo ir jo gyventojų istorijos. – 1996. – 32 p.: iliustr. – Rankr. – Švenčionių r. Vidutinės k. b-ka, 1997.

8. Nalšios istorija: [kopijų aplankas] / sudarė Aldona Mikštienė. – 2006. – (Tęsiamas). – Švenčionių VB, 2007.

9. Pašaminės kaimo istorija: [kopijų aplankas] / sudarė Zita Malčiuvienė. – 2002. – (Tęsiamas). – Švenčionių r. Pašaminės b-ka, 2002.

10. Pretkelienė, Genovaitė. Švenčionių miesto kronika. II dalis – 1995. – 222 p. – Mašinr. – Švenčionių VB, 1997.

11. Pretkelienė, Gevovaitė. Švenčionių miesto kronika. I dalis – 1995. – 222 p. – Mašinr. – Švenčionių VB, 1997.

12. Semėnas, Vidas, Girininkas, Algirdas. Nalšios žemės senovė. – 1993. – 28 p.: iliustr. – Mašinr. – Švenčionių VB, 1997.

13. Šnurovienė, Marija. Šventos kaimo istorija. – 2002. – 68 p.: iliustr. – Mašinr. – Švenčionių r. Šventos b-ka, 2002.

14. Švenčionių rajono dvarai / sudarė Aldona Mikštienė. – Švenčionys, 1999. – 51 lap.: iliustr.

15. Švenčionių rajono kaimų istorijos: [iškarpų aplankas] / sudarė Žana Čaikinienė. – 2000. – (Tęsiamas). –Švenčionių r. Švenčionėlių m. b-ka, 2002.

16. Švenčionių rajono kaimų istorijos: [kopijų aplankas] / sudarė Žana Čaikinienė. – 2003. – (Tęsiamas). – Švenčionėlių m. b-ka, 2007.

17. Šventos dvaro istorija / sudarė Regina Čičiurkienė, Aldona Mikštienė. – 2007. – 25 p.: iliustr. – Spausd. – Švenčionių VB, 2007.

Knygnešiai

1. Jie nešė mums uždraustą žodį. – 1994. – 9 p. – Mašinr. – Švenčionių VB, 1997.

2. Knygnešiai Švenčionių apskrityje: [iškarpų aplankas] / sudarė Žana Čaikinienė. – 1992. – (Tęsiamas). – Švenčionių r. Švenčionėlių m. b-ka, 2002.

3. Knygnešių takais: [kopijų aplankas] / sudarė Ramutė Kriaučiūnienė. – 2004. – (Tęsiamas). – Švenčionėlių m. b-ka, 2007.

4. „Knyga – istorijos mokytoja ir šviesos šaltinis“ / apie Švenčionių krašto knygnešius ir daraktorius / sudarė Aldona Mikštienė. – 2006. – 6 p. – Spausd. – Švenčionių VB, 2007.