Vilniaus rajonas

Bibliotekos. Bibliotekų istorijos, metraščiai, kronikos

1. Apie mus rašo: [iškarpos iš periodinės spaudos 1979–1982 m]. – Vilniaus r. M. Riešės b-ka, 1982.

2. Gaidamavičienė E. Nemėžio kaimo filialo 1995 m. metraštis. – Nemėžis, 1996. – 14 p.: iliustr., 8 p. priedų. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Nemėžio k. b-ka, 1997.

3. Kairaitienė A. M. Riešės bibliotekos 1993 m. metraštis. – Ž. Riešė, 1994. – 14 p.: priedai. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB M. Riešės k. b-ka, 1997.

4. Kairaitienė A. Vilniaus rajono Mažosios Riešės kaimo bibliotekos metraštis. – 1979. – 15 p.: nuotr. – Vilniaus r. SCB M. Riešės b-ka, 1982.

5. Rybakova, Jadviga. Zujūnų bibliotekos istorijos puslapiai. – 2000. – 28 p.: priedai. – Spausd. – Vilniaus r. Zujūnų b-ka, 2002.

6. Stankevič, Genoefa. 1996–1999 m. Eitminiškių kaimo bibliotekos metraštis. – 2000. – 23 p.: iliustr. – Spausd. – Vilniaus r. Eitminiškių b-ka, 2002.

7. Vilniaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos istorija (1978–1989 m.). – Rudamina, 1995. – 38 p.: priedai. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB, 1997.

8. Vilniaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos metraštis (1990–1991 m.). – Rudamina, 1993. – 17 p.: priedai. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB, 1997.

9. Vilniaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos metraštis (1992–1993 m.). – Rudamina, 1994. – 27 p.: priedai. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB, 1997.

10. Vorotynskaja T., Dombrovskaja L. Nemenčinės miesto vaikų bibliotekos 1995 m. metraštis. – Nemenčinė, 1996. – 19 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus r.,1997.

11. Žukovskaja Leokadija. Vaikų knygos šventės Šumsko bibliotekoje. – 1998. – 39 p: iliustr. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Šumsko b-ka, 2002.

12. Летопись Центральной библиотеки Вильнюсского района 1986 г. – 1987. – 44 p.: nuotr. – Rankr. – Vilniaus r. SCB, 1987.

13. Никончик И. Летопись Ажулаукской сельской библиотеки. 1954–1981. – 108 p.: iliustr. – Vilniaus r. Ažulaukės b-ka, 1982.

14. Паулаускене Е. К. Летопись Мариямпольской сельской библиотеки Вильнюсского района. – 1970. – 11 p.: iliustr. – Vilniaus r. Marijampolio k. b-ka, 1982.

15. Рыбакова Я. Летопись Зуюнского филиала за 1985 год. – 1986. – 30 p.: nuotr. – Mašinr. – Vilniaus r. Zujūnų b-ka, 1987.

16. Рыбакова Я. Летопись Зуюнского филиала за 1986 год. – 1987. – 28 p.: nuotr. – Mašinr. – Vilniaus r. Zujūnų b-ka, 1987.

17. Селятинскене Л. История Траку-Вокской сельской библиотеки Вильнюсского района. – 1979. – 10 p.: iliustr. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Trakų Vokės k. b-ka, 1982.

18. Селятинскене Л. Летопись Траку-Вокского филиала за 1986 год. – 1987. – 32 p.: nuotr. – Rankr. – Vilniaus r. Trakų Vokės k. b-ka, 1987.

19. „О нас пишут“: iškarpų iš periodikos aplankas apie Vilniaus rajono bibliotekų ir kultūros namų darbą. – 1981. – Vilniaus r. SCB, 1982.

Religija. Bažnyčios

1. Boroško, Zofija. Medininkų vienuolyno istorija. – 1999. – 16 p.: priedai. – Spausd. – Vilniaus r. Medininkų b-ka, 2002.

2. Seliatyckienė L. Trakų Vokės koplyčia. – T. Vokė, 1995. – 9 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Trakų Vokės k. b-ka, 1997.

Politika

1. Паулаускене Е. К. История комсомольской организации совхоза Мичунай. – 1949. – 14 p.: iliustr. – Vilniaus r. Marijampolio k. b-ka, 1982.

Ekonomika

1. Наша апилинка в печати: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1978. – Vilniaus r. Zujūnų b-ka, 1982.

2. Наша апилинка  в пeчати: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1976–1982. – 68 p. – Lietuvių, rusų, lenkų k. – Vilniaus r. Ažulaukės b-ka, 1982.

Švietimas. Mokyklos

1. Gaidamavičienė E. Žmogus, gėris, grožis, poezija: apie Nemėžio vidurinės mokyklos mokytojos Vlados Kvedarienės gyvenimą ir kūrybą. – Nemėžis, 1995. – 30 p.: iliustr. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Nemėžio k. b-ka, 1997.

2. Loiko, Teresa. Bezdonių Julijaus Slovackio vidurinė mokykla: mokyklos istorijos puslapiai. – 1999. – 14 p.: iliustr. – Spausd. – Vilniaus r. Bezdonių b-ka, 2002.

3. Loiko, Teresa. Su šviesia viltim eina per gyvenimą: [apie veteranę mokytoją Janiną Gudėnienę]. – Bezdonys, 1995. – 45 p: iliustr. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Bezdonių k. b-ka, 1997.

4. Sinkievič, Stanislava. Zostali tu z nami na dobre i złe: apie mokytoją J. Uždalevič. – 1998. – 12 p.: iliustr. – Lenkų k. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Lavoriškių k. b-ka, 2002.

5. „Будни нашей школы“: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1980–1982. – Vilniaus r. SCB Mickūnų k. b-ka, 1982.

Etnografija. Papročiai. Tautosaka

1. Gaidamavičienė E. Odė totoriškai prigimčiai: apie Nemėžio totorius. – 1999. – 60 p.: iliustr. – Spausd. – Vilniaus r. SCB Nemėžio b-ka, 2002.

2. Paldavičiūtė G. Sudervės apylinkės gyventojų pravardės: apie pravardžių kilmę. – 1998. – 10 p. – Spausd. – Vilniaus r. Sudervės b-ka, 2002.

3. Bužynska J. Przysłowia i powiedzenia ludowe, panujące w kraju wileńskim: [Vilniaus krašto liaudies patarlės ir priežodžiai]. – Sklėriškės, 1995. – 11 p. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Skliariškių [Sklėriškės] k. b-ka, 1997.

4. Bužynska J. „Wieczorynki“ na Wileńszczyźnie: [žmonių atsiminimai apie liaudiškas vakarones]. – Sklėriškės, 1997. – 10 p. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Skliariškių [Sklėriškės] k. b-ka, 1997.

5. Gaidamavičienė E. Nemėžio totoriai. – Nemėžis, 1994. – 36 p.: 5 p. priedų. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Nemėžio k. b-ka, 1997.

6. Minginovič L. Folklor ziemi Pikieliszskiej: [apie liaudies dainas, kurias dainavo mūsų seneliai jaunystės metais]. – Pikeliškės, 1994. – 22 p. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Pikeliškių k. b-ka, 1997.

7. Nikončik I. Snuje się nić tradycji…: [apie Ažulaukės kaimo liaudies tradicijas ir papročius]. – Ažulaukė, 1993. – 14 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Ažulaukės k. b-ka, 1997.

8. Sinkievič S. Folklor ludowy okolic Ławaryszek: Pieśni weselne: [Lavoriškių apylinkių vestuvinės dainos]. – Lavoriškės, 1995. – 14 p. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Lavoriškių k. b-ka, 1997.

9. Zinkevič, Liuba. Pieśń ujdzie cało: lenkų folklorinio ansamblio „Borowianka“ kronika. – 2001. – 38 p. – Lenkų k. – Spausd. – Vilniaus r. Juodšilių b-ka, 2002.

10. Дорогами новых традиций: teminis aplankas apie Ažulaukės apylinkės gimtąsias tradicijas. – Vilniaus r. Ažulaukės b-ka, 1982.

Gamta. Saugomos gamtos teritorijos. Gamtos paminklai

1. Nikončik I. Europos parkas. – Ažulaukė, 1997. – 10 p.: 7 p. priedų. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Ažulaukės k. b-ka, 1997.

2. Rybakova J. Buivydiškių parkas. – Zujūnai, 1997. – 11 p.: iliustr. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Zujūnų k. b-ka, 1997.

Žemės ūkis. Miškų ūkis

1. Loiko, Teresa. Žuvininkystės ūkis „Arvydai“: ūkio istorija ir dabartis. – 1998. – 25 p.:26 p. priedų. – Spausd. – Vilniaus r. Bezdonių b-ka, 2002.

2. Vilniaus valstybinio žirgyno socialistinio darbo pirmūnai: [albumas su nuotr]. – Vilniaus r. M. Riešės b-ka, 1982.

3. Буйновска, Фатима. История одной жизни: [iš gėlininko-selekcininko E. Kevičo prisiminimų]. – 1998. – 45 p.: 25 p. priedų. – Rusų k. – Spausd. – Vilniaus r. Vaidotų b-ka, 2002.

4. Наш колхоз на страницах печати: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1979. – 58 p.: iliustr. – Vilniaus r. Lavoriškių k. b-ka, 1982.

5. Синкевич С. История к-за „Путь к коммунизму“. – 1980. – 28 p.: nuotr. – Lenkų k. – Mašinr. – Vilniaus r. Lavoriškių b-ka, 1982.

Menas. Architektūra

1. Nikončyk, Irena. Kapai – mūsų šaknys = w mogiłach nasze korzenie : apie Ažulaukės parapijos kapines. – 2000. – 20 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus r. Ažulaukės b-ka, 2002.

2. Верхоламова Н. Народные умельцы Кальвяляйской апилинки: [apie Kalvelių apylinkės liaudies menininkus]. – Kalveliai, 1994. – 12 p.: priedai. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Kalvelių k. b-ka, 1997.

3. Герасимович И. Архитектурные памятники Вайдотской апилинки. – 1986. – 20 p.: nuotr. – Mašinr. – Vilniaus r. Keturiasdešimt Totorių b-ka, 1987.

4. „Познай свой край“: [iškarpų iš periodikos aplankas apie Vilniaus rajono architektūros ir meno paminklus]. – 1982. – Vilniaus r. SCB, 1982.

Dailieji verslai. Dailieji amatai

1. Paldavičiūtė G., Maksimovič H. Sudervės apylinkės kryžiai. – Sudervė, 1996. – 22 p.: iliustr. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Sudervės ir Rastinėnų k. b-ka, 1997.

2. Seliatyckienė L. Meilė gamtos grožiui: [apie medžio drožėją A. Butkų]. – T. Vokė, 1997. – 6 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Trakų Vokės k. b-ka, 1997.

3. Šibina, Galina. Z życia i twórczości Haliny Bakuło: apie liaudies dailininkę H. Bakulo. – 1998. – 15 p.: iliustr. – Lenkų k. – Spausd. – Vilniaus r. Rukainių b-ka, 2002.

Kalbotyra. Literatūra. Memuarai

1. Baranovskaja, Irena. Poetų, susijusių su Vilniaus rajonu, kūrinių apžvalga. – Rudamina: VRSCB, 2021. – 25 p.: iliustr. – Bibliogr. p. 11-25.

2. Palionienė, Danutė. „Išrašysiu apie dangų…“: poetės D. Pavilionienės gyvenimas ir kūryba. – 1999. – 22 p.: portr. – Spausd. – Vilniaus r. Maišiagalos b-ka, 2002.

3. Sinkevič, Stanislava. Klaidžiojantys svajonėse: jaunųjų poečių kūryba. – 1999. – 55 p. – Spausd. – Vilniaus r. Lavoriškių b-ka, 2002.

4. Sinkievič S. Bronisław Taraszkiewicz (literat, publicysta, pochodzącyz Wileńszczyzny): szkic biograficzny. – 26 p. – Vilniaus r. SCB Lavoriškių k. b-ka, 1982.

5. Tripucka, Anastazija. Juliusz Słowacki i Mickuny: apie poeto J. Slovackio ryšius su Mickūnais. – 2000. – 12 p.: priedai. – Lenkų k. – Spausd. – Vilniaus r. Kairėnų b-ka, 2002.

6. Ulevič, Renata. Buvo… nejaugi tik buvo?: [iš poeto A. Jakubausko atsiminimų]. – 1998. – 8 p.: priedai. – Spausd. – Vilniaus r. Pagirių b-ka, 2002.

7. Гайдукевич М. Жизнь и творчество Сырокомли: albumas apie poetą L. Kondratovičių-V. Sirokomlę. – 1983. – 52 p.: iliustr., nuotr. – Lenkų k. – Vilniaus r. SCB Bareikiškių k. b-ka, 1987.

8. Гайдукевич М. История музея Вл. Сырокомли. – 1984. – 24 p.: nuotr. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Bareikiškių k. b-ka, 1987.

9. Писатель Л. Кондратович-Вл. Сырокомля в печати: [iškarpų iš periodikos albumas 1926–1985 m.] / M. Гайдукевич М. – 1986. – 94 p. – Vilniaus r. SCB Bareikiškių k. b-ka, 1987.

Kraštotyra

1. Apie mus rašo (1992–1997 m.): [Pikeliškių mikrorajonas spaudos puslapiuose] / L. Minginovič . – 1997. – 50 p. – Vilniaus r. SCB Pikeliškių k. b-a, 1997.

2. Boroško Z. Nykstantis Šutnių kaimas = Wymierająca wieś Szutnie. – 1997. – 18 p.: 5 p. priedų. – Rankr. – Vilniaus r. SCB, Medininkų k. b-ka, 1997.

3. Rybakova J. Pilaitė: nykstantis kaimas. – Zujūnai, 1994. – 4 p.: 3 p. priedų. – Vilniaus r. SCB Zujūnų k. b-ka, 1997.

4. Skočik, Regina. Nykstantis Žagarės kaimas. – 1999. – 6 p.: priedai. – Spausd. – Vilniaus r. Marijampolio b-ka, 2002.

5. Sudervė 1991–1996 metų spaudoje: [iškarpos iš periodinės spaudos] / G.  Paldavičiūtė. – Sudervė, 1996. – 72 p. – Vilniaus r. SCB Sudervės k. b-ka, 1997.

6.  Воспоминания об исчезнивших деревнях-хуторах Бяздонской апилинки: [žmonių atsiminimai apie Bezdonių apylinkės išnykusius kaimus ir vienkiemius] / T.  Loiko . – 1994. – 8 p.: priedai. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Bezdonių k. b-ka, 1997.

7. Наша апилинка на страницах печати: [iškarpų iš periodikos aplankas] / parengė J. V. Usevič. – 1967. – 34 p. – Vilniaus r. SCB Šumsko b-ka. Nr. 20, 1982.

8. „Наши передовики“: папка о передовиках Юодшиляйской птицефабрики.  1978–1982. – Vilniaus r. Kalvelių b-ka, 1982.

9. „О нас пишут“: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1968. – Lietuvių, rusų, lenkų k. – Vilniaus r. Rudaminos b-ka, 1982.

10. „О нас пишут“: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1979. – Vilniaus r. Kairėnų b-ka, 1982.

11. „О нас пишут“: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1980–1982. – Vilniaus r. SCB Mickūnų k. b-ka, 1982.

12. „Пабяржская апилинка в печати“: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1980. – Rusų k. – Vilniaus r. Paberžės b-ka, 1982.

13. Папка вырезок из печати о Глитишкес. – 1979. – Rusų k. – Vilniaus r. SCB Glitiškių [Glitiškės] k. b-ka, 1982.

14. Папка вырезок из печати о Мариямпольской апилинке 1972–1977 m. – Vilniaus r. Marijampolio k. b-ka, 1982.

15. Папка вырезок из печати о Мариямпольской апилинке 977–1982 m. / E. K. Паулаускене.  – Vilniaus r. Marijampolio k. b-ka, 1982.

16. Папка вырезок из печати о Траку-Воке. – 1979. – 45 p.: iliustr. – Vilniaus r. SCB Trakų Vokės k. b-ka.

17. Паулаускене Е. К. Известные места в Мариямпольской апилинке: выставка – ширма. – 1981. – 7 nuotr. – Vilniaus r. Marijampolio k. b-ka, 1982.

Biografijos

1. Lapunienė, Gražina. Palaimintasis Piotras Bonifacas Žukovski. – Sklėriškės, 2013. – 16 p., iliustr. – Spausd. – Vilniaus r. Sklėriškių kaimo biblioteka.

2. Буйновска, Фатима. Беспокойная память: apie Baltosios Vokės kaimo gyventoją Pelagėją Petrovec. – 2002. – 26 p.: iliustr. – Vilniaus r. Vaidotų b-ka, 2002.

3. „Люди труда и славы“: [aplankas apie Paberžės apylinkės darbininkus] / Жойдикене С. – 1981. – 20 p.: iliustr. – Vilniaus r. Paberžės b-ka, 1982.

Istorija

1. Gaidamavičienė E. Sunki tremtinio dalia: apie Nemėžio apylinkės gyventojus, patyrusius žiaurų genocidą. – 2002. – 12 p.: priedai. – Spausd. – Vilniaus r. SCB Nemėžio b-ka, 2002.

2. Loiko, Teresa. Oi, sunkūs tremties keliai…: tremtinės Stefanijos Vitkūnienės atsiminimai. – 2001. – 15 p.: iliustr. – Spausd. – Vilniaus r. Bezdonių b-ka, 2002.

3. Moskajeva, Miroslava. Nebežinome už ką…: Kirtimų kaimo tremtinių atsiminimai. – 7 p. – Spausd. – Vilniaus r. Mostiškių b-ka, 2002.

4. Vilniaus valstybinio žirgyno socialistinio darbo pirmūnai: [albumas su nuotr. ]. – Vilniaus r. M. Riešės b-ka, 1982.

5. Jermal, Rima. Bez winny winni: Dūkštų apylinkės tremtinių atsiminimai. – 2001. – 11 p. – Lenkų k. – Rankr. – Vilniaus r. Dūkštų b-ka, 2002.

6. Sokolovska, Tesesa. A jednak przeżyli: tremtinių atsiminimai. – 2001. – 10 p.: iliustr. – Lenkų k. – Spausd. – Vilniaus r. Kabiškių b-ka, 2002.

7. Stankevič, Genoefa. Los zesłańca: tremtinių atsiminimai. – 2001. – 18 p.: priedai. – Lenkų k. – Rankr. – Vilniaus r. Eitminiškių b-ka, 2002.

8. Бойцы 12-ого минометного полка: [fotoalbumas]. – 1980. – 12 p.: nuotr. – Vilniaus r. Zujūnų b-ka, 1982.

9. „Герой нашей апилинки“: Marijampolio apylinkės Didžiojo Tėvynės karo dalyvių fotografijų albumas. – 1981. – 12 p.: 16 nuotr. – Vilniaus r. Rudaminos k. b-ka, 1982.

10. Зинкевич Л. Бойцы вспоминают минувшие дни: Didžiojo Tėvynės karo veteranų atsiminimų albumas. – 1985. – 32 p.: nuotr. – Vilniaus r. SCB Juodšilių k. b-ka, 1987.

11. Никончик И. Мы победу приближали как могли: Didžiojo Tėvynės karo dalyvių atsiminimų albumas. – 1986. – 41 p.: nuotr. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Ažulaukės b-ka, 1987.

12. Паулаускене Е. К. „Они защищали Родину“: выставкa-ширма: [Didžiojo Tėvynės karo Marijampolio apylinkės veteranų fotografijos]. – 1982. – 15 nuotr. – Vilniaus r. Marijampolio k. b-ka, 1982.

13. Поход боевой славы: albumas apie 12-ojo artilerijos pulko 43-osios divizijos istoriją. – 1981. – 6 p.: nuotr. – Mašinr. – Vilniaus r. Zujūnų b-ka, 1982.

Miestų, miestelių, gyvenviečių, kaimų, dvarų istorijos

1. Boroško, Zofija. Pilkapių kaimo istorija = Historia wsi kurhany. – 1998. – 15 p.: 6 p. priedų. – Spausd. – Vilniaus r. Medininkų b-ka, 2002.

2. Gaidamavičienė E. Nemėžio buvusio dvaro rūmai ir arklidė. – Nemėžis, 1993. – 19 p.: iliustr. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Nemėžio k. b-ka, 1997.

3. Gerasimovič, Irena. Mūsų totoriai: Apie Keturiasdešimties Totorių kaimą. – 1998. – 12 p.: iliustr., priedai. – Spausd. – Vilniaus r. Keturiasdešimt Totorių b-ka, 2002.

4. Loiko, Teresa. Bezdonys: kaimo istorija ir dabartis. – 2002. – 22 p.: iliustr. – Spausd. – Vilniaus r. Bezdonių b-ka, 2002.

5. Stankevič, Genoefa. Eitminiškių kaimo istorija = Historia wsi Ejtminiszki. – 1999. – 40 p.: iliustr. – Spausd. – Vilniaus r. Eitminiškių b-ka, 2002.

6. Žukovska L. 300 metų Šumsko parapijai = 300 lat Szumskiej parafii (1696–1996 m.). – Sumskas, 1996. – 30 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Šumsko k. b-ka, 1997.

7. Žukovskaja, Leokadija. Mežniunų kaimo istorija. – 1998. – 19 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Šumsko b-ka, 2002.

8. Durko T. Wieś Korwie wczoraj i dziś: [apie Karvio kaimą (Vilniaus r.)]. – Karvys, 1997. – 24 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Karvių k. b-ka, 1997.

9. Minginovič L. W dawnym dworku Pilsudskiego: [apie Pilsudskio dvarą Pikeliškėse]. – Pikeliškės, 1996. – 42 p.: iliustr. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Pikeliškių k. b-ka, 1997.

10. Nikončik I. Dwór w Lubowie: [apie Liubavo dvarą]. – Ažulaukė, 1995. – 21 p.: iliustr.; priedai. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Ažulaukės k. b-ka, 1997.

11. Nikončyk, Irena. Historia wsi Orzełowka: [Ažulaukės kaimo istorija]. – 1999. – 37 p.: iliustr. – Lenkų k. – Spausd. – Vilniaus r. Ažulaukės b-ka, 2002.

12. Rybakova J. Z historii Szyłan: [apie nykstančio Šylanų kaimo istoriją]. – Zujūnai, 1996. – 10 p.: iliustr. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Zujūnų k. b-ka, 1997.

13. Sinkevič St. Osiedle Ławaryszki: [apie Lavoriškių kaimo praeitį ir dabartį]. – 1996. – 18 p.: iliustr. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Lavoriškių k. b-ka, 1997.

14. Zinkevič L. Z historii Czarnego Boru: [iš Juodšilių kaimo istorijos]. – Juodšiliai, 1993. – 7 p.: iliustr. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Juodšilių k. b-ka, 1997.

15. Герасимович, Ирена. Из воспаминаний репресированных гер. 40 – Tatapы. – 2001. – 15 p.: iliustr. – Rusų k. – Rankr. – Vilniaus r. Keturiasdešimt Totorių b-ka, 2002.

16.  Жойдикене С. История Пабяржской апилинки. – 1980. – 37 p.: iliustr. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Paberžės k. b-ka, 1982.

17. Лойко T. Из истории поселка Бяздонис: [iš Bezdonių kaimo istorijos]. – Bezdonys, 1993. – 12 p.: iliustr. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Bezdonių k. b-ka, 1997.