Vilniaus miestas

Bendrieji mokslo ir kultūros dalykai

1. Iškarpų iš periodikos aplankai 1985– : tęsinys. – Serijos 1–15. Vilniaus m. SCB Bibliogr. sekt., 1997.

2. Kultūra, švietimas Vilniaus mieste 1985–1991 m. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.

3. Kultūra, švietimas. Jaunimo auklėjimas Vilniuje: [iškarpų segtuvas]. – 1980. – 73 p. – (Nebetęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.

4. Lietuva –Baltarusija, kultūriniai ryšiai: [apžvalga] / parengė Levonija Meškelevičiūtė. – 2003. –4 p. – Spausd. – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.

5. Masinis darbas: [kraštotyrinis albumas] / sudarė V. Lazdovskaja. – 1997. – 10 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Tomo Zano biblioteka, 1997.

6. Meškelevičiūtė L. Vilniaus miesto kultūros, švietimo įstaigos atgimimo laikotarpiu (1989–1990 m.): literatūros sąrašas. – V.; VCB, 1990. – 8 p. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.

7. Naujosios Vilnios mikrorajono pasiekimai kultūros ir švietimo srityse X penkmetyje: neanotuotas literatūros sąrašas, knygos, straipsniai. – 1980. – 20 įr. – Lietuvių, rusų k. – Vilniaus m. SCB Naujosios vilnios biblioteka, 1982

8. Oro balionų šventė Vilniuje: [apžvalga] / parengė Levonija Meškelevičiūtė. – 2003. – 3 p. – Spausd. – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.

9. Vilniaus m. meninė saviveikla. Liaudies meistrai. Vilniečiai menininkai: [iškarpų segtuvas]. –1980. – 38 p. – ( Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.

10. Vilniaus miesto kultūra, liaudies švietimas, komunistinis auklėjimas: [iškarpų aplankas 1985–1987 m.]. – 106 p. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1987.

11. Vilniaus miesto meninė saviveikla. Liaudies meno meistrai. Vilniečiai menininkai 1985–1991 m. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.

12. Visuomeninis Vilniaus m. gyvenimas: [iškarpų segtuvas]. – 1980. – 41 p. – (Nebetęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.

Bibliotekos. Bibliotekų istorijos, metraščiai, kronikos

1. Antakalnio bibliotekos istorija: [apžvalga]. – 2000. – 6 p. – Spausd. – Vilniaus m. SCB Antakalnio b-ka, 2002.

2. Atsigręžus į nueitą kelią: Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos 2-ojo filialo istorija. – 1997. – 10 p: iliustr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Gerosios Vilties biblioteka, 1997.

3. Biblioteka „Saulutė“ spaudoje: [ iškarpų segtuvas]. – 2005. – 5 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus miesto SCB „Saulutės“ b-ka, 2007.

4. Bibliotekos istorijos apybraiža / parengė L. Jovaišienė. – 1982. – 30 p. – Pried. – Vilniaus m. SCB Antakalnio biblioteka, 1982.

5. Bibliotekos metraštis / parengė Z. Jakubovskaja. – 1975. – 30 p. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Karoliniškių biblioteka, 1982.

6. Bibliotekos metraštis. – 1947. – 13 p. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Naujosios vilnios biblioteka, 1982.

7. Bibliotekos metraštis. – 1959. – 18 p. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Pavilnio biblioteka, 1982.

8. Bibliotekos metraštis. – 1979. – 20 p. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1982.

9. Chludok J. Kraštotyrinė Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos 14-ojo filialo veikla 1969–1985 m. / vad. B. Tamošaitytė. – 1985. – 14 p. – Pried., lent. – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1987.

10. Dalbokas A Bibliotekos istorija: [diplominis darbas]. – 19… – … p. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Gerosios Vilties biblioteka, 1982.

11. Dzūkų bibliotekos metraštis. 1998–2001 m. – 30 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Dzūkų biblioteka, 2002.

12. Dzūkų bibliotekos veiklos apžvalga: [metraštis]. – 1985. – 118 p. – Rankr. – (Tęsiamas). – Vilniaus miesto SCB Dzūkų biblioteka, 2007.

13. Filialo Nr. 30 metraštis (1985 m.). – 1988. –18 p.

14. Gelvonų bibliotekos metraštis. 1988 m. –1988. – 8 p.

15. Gedimino bibliotekos istorija. – 1988. – 12 p.

16. Gerosios Vilties bibliotekos metraštis. – 1970. – 120 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Gerosios Vilties biblioteka, 2007.

17. Iš bibliotekos istorijos: T.2 / sudarė V. Lazdovskaja. – V., 1997. – 5 p.: iliustr. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Tomo Zano biblioteka, 1997.

18. Iš Žirmūnų bibliotekos gyvenimo „iki ir po…“. – V., 1997. – 11 p.: nuotr. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Skaitytojų aptarn. sk., 1997.

19. Ivinskaja N., Radčenko J. A Bibliotekos istorija. – 1979. – 24 p.: 5 p. iliustr. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Kalvarijų biblioteka, 1982.

20. Jaunimo skyriaus istorija / parengė V Kubilinskaitė-Gaidulienė. – 1979. – 20 p. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Jaunimo sk., 1982.

21. Jaunimo skyriaus metraštis. 1986–1987. – 1988. – 3 p.

22. Kalvarijų bibliotekos metraštis: [albumas]. – 2001. – 58 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Kalvarijų biblioteka, 2002.

23. Karoliniškės: bibliotekos metraštis. 1988. – 1 p. 1989. – 1 p. 1990. – 2 p. 1991. – 1 p. Vilniaus m. SCB Karoliniškių biblioteka, 1992.

24. Karoliniškių bibliotekos metraštis.  1975. – 81 p. – Rankr. – (Tęsiamas). – Vilniaus miesto SCB Karoliniškių b-ka, 2007.

25. Karoliniškių bibliotekos metraštis: [albumas]. – 2001. – 15 p. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Karoliniškių b-ka, 2002.

26. Keletas Antakalnio bibliotekos istorijos faktų: [iškarpų segtuvas]. – 2001. – 40 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Antakalnio b-ka, 2007.

27. Kurapkienė B. Gerosios Vilties bibliotekos istorija: [albumas]. – 1999. – 40 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Gerosios Vilties b-ka, 2002.

28. Lazdynai: bibliotekos metraštis. – Rankr. 1989 m. – 2 p. 1990 m. – 2 p. Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1992.

29. Lazdynų bibliotekos metraštis. 1969–1997 m. / sudarė I Andriuškevičienė. – V., 1997. – 20 p. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1997.

30. Lazdynai: bibliotekos metraštis. / sudarė I Andriuškevičienė. – V., 1998. – 15 p.,4 priedai, 4 nuotr. – Mašinr., – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1998.

31. Lazdynai spaudoje: [tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas „Mes gyvename Lazdynuose“]. – 1978. – VSCB Lazdynų biblioteka, 2016.

32. Mes rašom, apie mus rašo: [iškarpų segtuvas]. – 1989. – 23 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Naujosios Vilnios b-ka, 2007.

33. Metodikos skyriaus metraštis. 1986-1987 m. – 1988. – 63 p.

34. Metraštis: (Vilniaus miesto filialas Karoliniškių biblioteka. 1975–1986 m.). – 1986. – 36 p.: iliustr., diagr. – Vilniaus m. SCB Karoliniškių biblioteka.

35. Muzikos ir meno bibliotekos metraštis. – 1980. – 67 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Muzikos ir meno b-ka, 2007.

36. Pavilnio bibliotekos istorija ir dabartis / sudarė P. Stepankevičius. – 1997. – 11 p. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Pavilnio biblioteka, 1997.

37. Pavilnio bibliotekos metraštis: [albumas]. – 2000. – 20 p.: iliustr. – Vilniaus m. SCB Pavilnio b-ka, 2002.

38. Petrauskienė A. Muzikos ir meno bibliotekos metraštis: [albumas]. – 1998–2001 m. – 28 p.: iliustr. – Spausd. – Vilniaus m. SCB Muzikos ir meno b-ka, 2002.

39. Šeškinės biblioteka spaudoje: [iškarpų segtuvas]. – 1983. – 15 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus miesto SCB Šeškinės b-ka, 2007.

40. Šeškinės bibliotekos metraštis: [albumas]. – 2001. – 20 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Šeškinės b-ka, 2002.

41. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus chronologinis metraštis. 1998–2002. – 36 p. – Spausd. – Vilniaus m. SCB Skaitytojų aptarn. sk., 2002.

42. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus metraštis. – 1980. – 30 p. – Spausd. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.

43. Šnipiškės: masinės bibliotekos Nr. 4 istorija / sudarė J. Gudovič. – V, 1997. – 13 p.: nuotr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Kalvarijų biblioteka, 1997.

44. Tomo Zano bibliotekos istorija: [iškarpų segtuvas]. – 2000. – 8 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB T.Zano b-ka, 2007.

45. Tomo Zano bibliotekos metraštis. – 2001. – 30 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB T. Zano b-ka, 2002.

46. Tomo Zano bibliotekos istorija: [albumas]. – 2000. – 26 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB T. Zano b-ka, 2002.

47. Vilniaus Centrinės bibliotekos 22-ojo filialo, vaikų literatūros skyriaus praeities akimirkos / sudarė R. Kravčenkaitė. – V., 1997. – 21 p.: nuotr. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB „Paparčio“ biblioteka, 1997.

48. Vilniaus m. CB 28-o filialo metraštis / sudarė A. Matulienė. – V., 1997. – 33 p.: nuotr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Karoliniškių biblioteka.

49. Vilniaus m. savivaldybės bibliotekos spaudoje: [iškarpų segtuvas]. – 1980. – 50 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.

50. Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos 14-ojo filialo istorijos apybraiža. 1983–1986 m. – 1986. – 22 p.: pried., lent. – Vilniaus m. SCB  Lazdynų biblioteka, 1987.

51. Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos 14-ojo filialo istorijos apybraiža. 1997–1998 m. – 22 p.: pried., lent. – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1999.

52. Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos 23-ojo muzikos ir meno filialo metraštis / sudarė A. Petrauskienė. – V., 1997. – 17 p.: nuotr. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Nr. 23, 1997.

53. Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos 25-ojo filialo istorija / parengė O. Machinia. – V, 1993. – 36 p. – Rankr. – Vilniaus m. SCB „Saulutės“ biblioteka, 1997.

54. Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos 28-ojo filialo metraštis. 1975–1986 m. – 1986. – 36 p.: iliustr., diagr. – Vilniaus m. SCB Karoliniškių biblioteka, 1987.

55. Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos 31-ojo filialo darbo apžvalga. 1981–1997 m. / sudarė E. Avlasevičienė. – V., 1997. – 20 p.: nuotr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Šeškinės biblioteka, 1997.

56. Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos 34-ojo filialo istorijos apžvalga. – V., 1997. – 16 p.: nuotr. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Justiniškių biblioteka, 1997.

57. Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos 6-ojo filialo istorijos apžvalga. – V., 1997. – 11 p.: pried. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Jeruzalės biblioteka, 1997.

58. Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos 9-ojo filialo metraštis / sudarė D. Šitel, V. Rėkuvienė. – 1997. – 9 p.: nuotr. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Dzūkų biblioteka, 1997.

59. Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos metraštis 1986–1987 m. – V.: VCB, 1988. – 97 p. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB, 1992.

60. Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos bibliografijos skyriaus istorijos apybraiža 1971-1985 m. – 11 p.

61. Vilniaus miesto masinės bibliotekos 2-ojo filialo istorija / sudarė B. Kurapkienė. – V., 1997. – 62 p.: pried. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Gerosios Vilties biblioteka, 1997.

62. „Paparčio“ bibliotekos metraštis. 1998–2001 m. – 10 p. – Rankr. – Vilniaus m. SCB b-ka „Papartis“, 2002.

63. „Saulutės“ bibliotekos metraštis: [albumas]. – 2001. – 30 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB b-ka „Saulutė“, 2002.

Visuomenės mokslai

1. Vilniaus miesto visuomeninis gyvenimas: [iškarpų iš periodikos aplankas 1985–1991 m]. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.

Politika

1. Atgimimas Vilniuje: [iškarpų segtuvas]. – 1989. – 40 p. – (Nebetęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.

Ekonomika

1. Ekonominiai, kultūriniai, meniniai Vilniaus ryšiai su kitais miestais: [iškarpų segtuvas]. – 1980. – 36 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.

2.  Transportas, ryšiai Vilniuje: [iškarpų segtuvas]. – 1980. – 46 p. – (Nebetęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.

3. Vilniaus m. pramonė, ekonomika: [iškarpų segtuvas]. – 1980. – 18 p. – (Nebetęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.

4. Vilniaus miesto ekonominiai, kultūriniai, meniniai ryšiai su kitais miestais. 1985–1991 m. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.

5. Vilniaus miesto pramonė, ekonomika: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1985–1991. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.

6. Vilniaus miesto seniūnijos: [iškarpų aplankas]. – 2000–2002. – Vilniaus m. SCB Skaitytojų aptarn. sk., 2002.

7. Vilniaus miesto transportas, ryšiai: [iškarpų aplankas]. – 1985–1987. – 32 p. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1987.

8. Vilniaus miesto transportas, ryšiai: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1985–1991. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.

Etnografija. Papročiai. Tautosaka

1. Šv. Kalėdos Vilniuje: [literatūros sąrašas] / parengė Levonija Meškelevičiūtė. – 2003. – 3 p. – Spausd. – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.

Gamta. Saugomos gamtos teritorijos. Gamtos paminklai

1. Vilniaus gamta. Gamtos apsauga: [iškarpų segtuvas]. – 1980. – 100 p. – (Nebetęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.

2. Vilniaus miesto gamta. Gamtos apsauga: [iškarpų aplankas]. – 1985–1987. – 26 p. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1987.

3. Vilniaus miesto gamta. Gamtos apsauga: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1985–1991. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.

Medicina

1. Sveikatos apsauga, fizinė kultūra ir sportas Vilniuje: [iškarpų segtuvas]. – 1980. – 20 p. – (Nebetęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.

Technika

1. Meškelevičiūtė L. P. Skorina – Vilniaus spaudos pradininkas: [literatūros sąrašas]. – V.; VCB, 1990. – 6 p. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.

2. Vilniaus m. prekyba. Visuomeninis maitinimas. Buitinis aptarnavimas. Komunalinis ūkis: [iškarpų segtuvas]. – 1980. – 15 p. – (Nebetęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.

3. Vilniaus miesto prekyba, visuomeninis maitinimas, buitinis aptarnavimas 1985–1991 m. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.

Menas. Architektūra

1. Meškelevičiūtė L. Dailė Vilniuje: [bibliografijos rodyklė]. – 1984. – 69 įr. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1987.

2. Moniuška: Vilniaus laikotarpio chorinė muzika: [bibliografinė rodyklė] / parengė Levonija Meškelevičiūtė. – 2004. – 3 p. – Spausd. – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.

3. Valdovų rūmai: [iškarpų segtuvas]. – 2001. – 10 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.

4. Vilniaus miesto statyba ir architektūra, rekonstrukcija: [iškarpų aplankas 1985–1987 m]. – 99 p. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1987.

5. Vilniaus miesto statyba ir architektūra, rekonstrukcija: [iškarpų aplankas 1985–1991 m]. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.

Sportas

1. Vilniaus miesto gyventojų sveikatos apsauga, fizinė kultūra ir sportas 1985–1987 m.: [iškarpų aplankas]. – 52 p. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1987.

2. Vilniaus miesto gyventojų sveikatos apsauga, fizinė kultūra ir sportas 1985–1991 m. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.

Kalbotyra. Literatūra. Memuarai

1. S. Puškinas ir Vilnius: iškarpų aplankas. – 1999. – 40 p.: iliustr. – Vilniaus m. SCB T. Zano b-ka, 2002.

2. Apie Tomą Zaną: [iškarpų segtuvas]. – 2000. – 5 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB T. Zano b-ka, 2007.

3. de Strozzi gyvenimas ir kūryba: [bibliografinė rodyklė] / parengė Levonija Meškelevičiūtė. – 2004. – 5 p. – Spausd. – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.

4. Meškelevičiūtė L. Eilės apie Vilniaus miestą: skirta Vilniaus įkūrimo 665-osioms metinėms: [literatūros sąrašas]. – V.; VCB, 1988. – 11 p. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.

5. Pikturnai-80: [bibliografinė rodyklė] / parengė Levonija Meškelevičiūtė. – 2004. – 4 p. – Spausd. – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.

6. Zanas ir Vilnius: [albumas]. – 2000. – 30 p.: iliustr. – Spausd. – Vilniaus m. SCB T. Zano b-ka, 2002.

Kraštotyra

1. Antakalnio seniūnija: [bibliografinė apžvalga]/parengė Zita Bielinienė. – 1992. – 10 p.

2. Boikovienė A. Žvilgsnis į Taikos gatvę Justiniškėse: [apžvalga]. – 1999. – 7 p. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Justiniškių b-ka, 2002.

3. Gatvių pakeitimai Vilniaus mieste. – 1993. – 11 p.

4. Grigiškės spaudoje: [iškarpų segtuvas]. – 1990. – 20 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Grigiškių b-ka, 2007.

5. Iš Dzūkų mikrorajono gyvenimo: [iškarpų segtuvas]. – 1980. – 79 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Dzūkų b-ka, 2007.

6. Karoliniškės: [literatūros sąrašas] / parengė L. Meškevičiūtė. – 1993. – 8 p. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., Bibliogr. sekt., 1997.

7. Karoliniškės: [tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas 1981– ]. – Vilniaus m. SCB Karoliniškių biblioteka, 1997.

8. Kraštotyrinė medžiaga apie mikrorajoną: tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas 1976– . – Vilniaus m. SCB Kalvarijų biblioteka, 1982.

9. Kraštotyrinė medžiaga apie Šnipiškių mikrorajoną: [iškarpų iš periodikos aplankas 1976– ]. – Vilniaus m. SCB Kalvarijų biblioteka, 1997.

10. Lazdynai 1993 m. spaudoje: [iškarpų segtuvas] / sudarė D. Abromavičienė. – 1994. – 16 p. – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1997.

11. Lazdynai 1994 m. spaudoje: [iškarpų aplankas] / sudarė D. Abromavičienė. – 1995. – 16 p. – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1997.

12. Lazdynai 1995 m. spaudoje: [iškarpų segtuvas] / sudarė D. Abromavičienė. – 1996. – 22 p. – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1997.

13. Lazdynai 1996 m. spaudoje: [iškarpų segtuvas] / sudarė D. Abromavičienė. – 1977. – 60 p. – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1997.

14. Lazdynai spaudoje: [iškarpų aplankas 1998–2001 m]. – 80 p. – Vilniaus m. SCB Lazdynų b-ka, 2002.

15. Lazdynai spaudoje: [iškarpų segtuvas 1983–1986 m.]. – 1986. – 30 p. – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1987.

16. Lazdynai spaudoje: [tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas „Mes gyvename Lazdynuose“]. – 1978. – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1992.

17. Literatūros sąrašas apie Žvėryno mikrorajoną. – 1983. – 37 p. – 37 įr. – Vilniaus m. Bibliogr. sk., 1987.

18. Mes gyvename Lazdynuose: [tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas 1978– ]. – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1982.

19. Meškelevičiūtė L. Miestai susigiminiavę su Vilniumi: [literatūros sąrašas]. – 2002. – 6 p. – Spausd. – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2002.

20. Miestai susigiminiavę su Vilniumi: [iškarpų segtuvas]. – 1995. – 22 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.

21. Miestai susigiminiavę su Vilniumi: [literatūros sąrašas]. – 1986. – 6 p. – Vilniaus m. SCB bibliografijos ir informacijos skyrius.

22. Naujoji Vilnia spaudoje: [iškarpų aplankas]. – 2001. – 4 p. – Vilniaus m. SCB Naujosios Vilnios b-ka, 2002.

23. Naujosios Vilnios mikrorajonas: [tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas 1981– ]. – Vilniaus m. SCB Naujosios vilnios biblioteka, 1982.

24. Pavilnio mikrorajonas: [iškarpų segtuvas]. – 1991. – 16 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Pavilnio b-ka, 2007.

25. Raduto M. Senasis Jeruzalės mikrorajonas: [albumas]. – 2001. – 12 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Jeruzalės b-ka, 2002.

26. Senamiestis: [iškarpų segtuvas]. – 1999. – 10 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB T.Zano b-ka, 2007.

27. Šeškinė spaudoje: [iškarpų aplankas 2000–2012 m]. – 10 p. – Vilniaus m. SCB Šeškinės b-ka, 2013.

28. Šeškinės mikrorajonas: [tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas 1981– ]. – Vilniaus m. SCB Šeškinės biblioteka, 2013.

29. Švabienė B. Vilniaus m. centrinės bibliotekos filialams siūlomų leidinių sąrašas, skirtas kraštotyros kampeliams. – 1986. – 9 p. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1987.

30. Trakų Vokė spaudoje T.1 (1978–1988 m.). – 1989. –152 p. – Vilniaus m. SCB bibliografijos ir informacijos skyrius.

31. Trakų Vokė spaudoje T.2 (1978–1988 m.). – 1989. 135 p.  – Vilniaus m. SCB bibliografijos ir informacijos skyrius.

32. Tuskulėnai: [iškarpų aplankas]. – 2000. – 25 p.: iliustr. – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2002.

33. Tuskulėnai: [iškarpų segtuvas]. – 2000. – 15 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.

34. Vilniaus apylinkės: [iškarpų iš periodikos aplankas 1962– ]. – Vilniaus m. SCB Gerosios Vilties biblioteka, 1997.

35. Vilniaus apylinkės: [iškarpų iš periodikos aplankas 1962–1980 m]. – Vilniaus m. SCB Gerosios Vilties biblioteka, 1982.

36. Vilniaus miesto gatvės mena: [bibliografinė apžvalga]/ sudarė Birutė Švabienė. – 1987. – 7 p.

37. Vilniaus miesto architektūros paminklų atspindžiai lietuvių poezijoje: [bibliografinė apžvalga]/ parengė Birutė Švabienė. – 1981. – 12 p.

38. Vilniaus miesto mikrorajonai: [iškarpų segtuvas]. – 2000. – 60 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.

39. Vilnius: [iškarpų iš periodikos aplankas 1962– ]. – Vilniaus m. SCB Gerosios Vilties biblioteka, 1997.

40. Vilnius: [iškarpų iš periodikos aplankas 1962–1980 m]. – Vilniaus m. SCB Gerosios Vilties biblioteka, 1982.

41. Žirmūnai: naudinga informacija žirmūniečiui: [bibliografijos rodyklė]. – 2001. – 21 p. – Spausd. – Vilniaus m. SCB Skaitytojų aptarn. sk., 2002.

Biografijos

1. Apie pavilniškius: [tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas 1980– ]. – Vilniaus m. SCB Pavilnio biblioteka, 1982.

2. Apie pavilniškius: [tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas 1980– ]. – Vilniaus m. SCB Pavilnio biblioteka, 1997.

3. Kadūnienė Z. Įžymūs žmonės ir jų ryšiai su Vilniumi: valstybinė ir politinė veikla. – 1985. – 16 p. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1987.

4. Stalnionienė E. Skulptorė Dalia Matulaitė: bibliografijos rodyklė. – 2002. – 1 p. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Muzikos ir meno b-ka, 2002.

5. Toločka, Valentinas Vytautas. Nors aš tik mažas paukštelis…: [rankraštis]: dainininkės Irenos Stelmokaitės gyvenimas, atsiminimai, bibliografija. – Vilnius, 2013. – 23 p.

Istorija

1. Klizienė R. Praeities akimirkos: [albumas]. – 2002. – 15 p.: iliustr. – Spausd. – Vilniaus m. SCB b-ka „Papartis“, 2002.

2. Meškelevičiūtė L. Vilniaus miesto gatvės mena: Vilniaus gatvės, pavadintos menininkų, rašytojų, kultūros veikėjų vardais: literatūros sąrašas. – V.; VCB, 1989. – 31 p. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.

3. Meškelevičiūtė L. Kovoję ir nugalėję. Skirta Sausio 13-osios įvykių 10-mečiui paminėti. – Vilnius. – 2001. – 20 p.

Miestų, miestelių, gyvenviečių, kaimų, dvarų istorijos

1. Pavilnio istorija: [apžvalga] / parengė Petras Stepankevičius . – 1998. – 8 p. – Spausd. – (Tęsiama). – Vilniaus m. SCB Pavilnio b-ka, 2007.

2. Vilniaus miesto istorija 1985–1991 m. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.

3. Vilniaus miesto istorija. T.1: [iškarpų aplankas 1985–1987 m]. – 59 p. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1987.

4. Vilniaus miesto istorija: Tarybų valdžios atkūrimas Vilniuje 1940–1941 m.: [iškarpų aplankas 1985–1987 m]. – 21 p. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1987.

5. Vilniaus miesto istorija: Vilnius – Didžiajame Tėvynės kare: [iškarpų aplankas 1985–1987 m]. – 27 p. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1987.

6. Vilniaus miesto istorija: [iškarpų segtuvas]. – 1980. – 124 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.