Vilniaus miestas

Bendrieji mokslo ir kultūros dalykai

 1. Iškarpų iš periodikos aplankai 1985– : tęsinys. – Serijos 1–15. Vilniaus m. SCB Bibliogr. sekt., 1997.
 2. Kultūra, švietimas Vilniaus mieste 1985–1991 m. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.
 3. Kultūra, švietimas. Jaunimo auklėjimas Vilniuje: [iškarpų segtuvas]. – 1980. – 73 p. – (Nebetęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 4. Lietuva –Baltarusija, kultūriniai ryšiai: [apžvalga] / parengė Levonija Meškelevičiūtė. – 2003. –4 p. – Spausd. – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 5. Masinis darbas: [kraštotyrinis albumas] / sudarė V. Lazdovskaja. – 1997. – 10 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Tomo Zano biblioteka, 1997.
 6. Meškelevičiūtė L. Vilniaus miesto kultūros, švietimo įstaigos atgimimo laikotarpiu (1989–1990 m.): literatūros sąrašas. – V.; VCB, 1990. – 8 p. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.
 7. Naujosios Vilnios mikrorajono pasiekimai kultūros ir švietimo srityse X penkmetyje: neanotuotas literatūros sąrašas, knygos, straipsniai. – 1980. – 20 įr. – Lietuvių, rusų k. – Vilniaus m. SCB Naujosios vilnios biblioteka, 1982
 8. Oro balionų šventė Vilniuje: [apžvalga] / parengė Levonija Meškelevičiūtė. – 2003. – 3 p. – Spausd. – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 9. Vilniaus m. meninė saviveikla. Liaudies meistrai. Vilniečiai menininkai: [iškarpų segtuvas]. –1980. – 38 p. – ( Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 10. Vilniaus miesto kultūra, liaudies švietimas, komunistinis auklėjimas: [iškarpų aplankas 1985–1987 m.]. – 106 p. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1987.
 11. Vilniaus miesto meninė saviveikla. Liaudies meno meistrai. Vilniečiai menininkai 1985–1991 m. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.
 12. Visuomeninis Vilniaus m. gyvenimas: [iškarpų segtuvas]. – 1980. – 41 p. – (Nebetęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.

Bibliotekos. Bibliotekų istorijos, metraščiai, kronikos

 1. Antakalnio bibliotekos istorija: [apžvalga]. – 2000. – 6 p. – Spausd. – Vilniaus m. SCB Antakalnio b-ka, 2002.
 2. Atsigręžus į nueitą kelią: Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos 2-ojo filialo istorija. – 1997. – 10 p: iliustr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Gerosios Vilties biblioteka, 1997.
 3. Biblioteka „Saulutė“ spaudoje: [ iškarpų segtuvas]. – 2005. – 5 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus miesto SCB „Saulutės“ b-ka, 2007.
 4. Bibliotekos istorijos apybraiža / parengė L. Jovaišienė. – 1982. – 30 p. – Pried. – Vilniaus m. SCB Antakalnio biblioteka, 1982.
 5. Bibliotekos metraštis / parengė Z. Jakubovskaja. – 1975. – 30 p. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Karoliniškių biblioteka, 1982.
 6. Bibliotekos metraštis. – 1947. – 13 p. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Naujosios vilnios biblioteka, 1982.
 7. Bibliotekos metraštis. – 1959. – 18 p. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Pavilnio biblioteka, 1982.
 8. Bibliotekos metraštis. – 1979. – 20 p. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1982.
 9. Chludok J. Kraštotyrinė Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos 14-ojo filialo veikla 1969–1985 m. / vad. B. Tamošaitytė. – 1985. – 14 p. – Pried., lent. – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1987.
 10. Dalbokas A Bibliotekos istorija: [diplominis darbas]. – 19… – … p. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Gerosios Vilties biblioteka, 1982.
 11. Dzūkų bibliotekos metraštis. 1998–2001 m. – 30 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Dzūkų biblioteka, 2002.
 12. Dzūkų bibliotekos veiklos apžvalga: [metraštis]. – 1985. – 118 p. – Rankr. – (Tęsiamas). – Vilniaus miesto SCB Dzūkų biblioteka, 2007.
 13. Filialo Nr. 30 metraštis (1985 m.). – 1988. –18 p.
 14. Gelvonų bibliotekos metraštis. 1988 m. –1988. – 8 p.
 15. Gedimino bibliotekos istorija. – 1988. – 12 p. 
 16. Gerosios Vilties bibliotekos metraštis. – 1970. – 120 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Gerosios Vilties biblioteka, 2007.
 17. Iš bibliotekos istorijos: T.2 / sudarė V. Lazdovskaja. – V., 1997. – 5 p.: iliustr. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Tomo Zano biblioteka, 1997.
 18. Iš Žirmūnų bibliotekos gyvenimo „iki ir po…“. – V., 1997. – 11 p.: nuotr. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Skaitytojų aptarn. sk., 1997.
 19. Ivinskaja N., Radčenko J. A Bibliotekos istorija. – 1979. – 24 p.: 5 p. iliustr. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Kalvarijų biblioteka, 1982.
 20. Jaunimo skyriaus istorija / parengė V Kubilinskaitė-Gaidulienė. – 1979. – 20 p. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Jaunimo sk., 1982.
 21. Jaunimo skyriaus metraštis. 1986–1987. – 1988. – 3 p.
 22. Kalvarijų bibliotekos metraštis: [albumas]. – 2001. – 58 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Kalvarijų biblioteka, 2002.
 23. Karoliniškės: bibliotekos metraštis. 1988. – 1 p. 1989. – 1 p. 1990. – 2 p. 1991. – 1 p. Vilniaus m. SCB Karoliniškių biblioteka, 1992.
 24. Karoliniškių bibliotekos metraštis.  1975. – 81 p. – Rankr. – (Tęsiamas). – Vilniaus miesto SCB Karoliniškių b-ka, 2007.
 25. Karoliniškių bibliotekos metraštis: [albumas]. – 2001. – 15 p. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Karoliniškių b-ka, 2002.
 26. Keletas Antakalnio bibliotekos istorijos faktų: [iškarpų segtuvas]. – 2001. – 40 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Antakalnio b-ka, 2007.
 27. Kurapkienė B. Gerosios Vilties bibliotekos istorija: [albumas]. – 1999. – 40 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Gerosios Vilties b-ka, 2002.
 28. Lazdynai: bibliotekos metraštis. – Rankr. 1989 m. – 2 p. 1990 m. – 2 p. Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1992.
 29. Lazdynų bibliotekos metraštis. 1969–1997 m. / sudarė I Andriuškevičienė. – V., 1997. – 20 p. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1997.
 30. Lazdynai: bibliotekos metraštis. / sudarė I Andriuškevičienė. – V., 1998. – 15 p.,4 priedai, 4 nuotr. – Mašinr., – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1998.
 31. Lazdynai spaudoje: [tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas „Mes gyvename Lazdynuose“]. – 1978. – VSCB Lazdynų biblioteka, 2016.
 32. Mes rašom, apie mus rašo: [iškarpų segtuvas]. – 1989. – 23 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Naujosios Vilnios b-ka, 2007.
 33. Metodikos skyriaus metraštis. 1986-1987 m. – 1988. – 63 p.
 34. Metraštis: (Vilniaus miesto filialas Karoliniškių biblioteka. 1975–1986 m.). – 1986. – 36 p.: iliustr., diagr. – Vilniaus m. SCB Karoliniškių biblioteka.
 35. Muzikos ir meno bibliotekos metraštis. – 1980. – 67 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Muzikos ir meno b-ka, 2007.
 36. Pavilnio bibliotekos istorija ir dabartis / sudarė P. Stepankevičius. – 1997. – 11 p. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Pavilnio biblioteka, 1997.
 37. Pavilnio bibliotekos metraštis: [albumas]. – 2000. – 20 p.: iliustr. – Vilniaus m. SCB Pavilnio b-ka, 2002.
 38. Petrauskienė A. Muzikos ir meno bibliotekos metraštis: [albumas]. – 1998–2001 m. – 28 p.: iliustr. – Spausd. – Vilniaus m. SCB Muzikos ir meno b-ka, 2002.
 39. Šeškinės biblioteka spaudoje: [iškarpų segtuvas]. – 1983. – 15 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus miesto SCB Šeškinės b-ka, 2007.
 40. Šeškinės bibliotekos metraštis: [albumas]. – 2001. – 20 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Šeškinės b-ka, 2002.
 41. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus chronologinis metraštis. 1998–2002. – 36 p. – Spausd. – Vilniaus m. SCB Skaitytojų aptarn. sk., 2002.
 42. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus metraštis. – 1980. – 30 p. – Spausd. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 43. Šnipiškės: masinės bibliotekos Nr. 4 istorija / sudarė J. Gudovič. – V, 1997. – 13 p.: nuotr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Kalvarijų biblioteka, 1997.
 44. Tomo Zano bibliotekos istorija: [iškarpų segtuvas]. – 2000. – 8 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB T.Zano b-ka, 2007.
 45. Tomo Zano bibliotekos metraštis. – 2001. – 30 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB T. Zano b-ka, 2002.
 46. Tomo Zano bibliotekos istorija: [albumas]. – 2000. – 26 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB T. Zano b-ka, 2002.
 47. Vilniaus Centrinės bibliotekos 22-ojo filialo, vaikų literatūros skyriaus praeities akimirkos / sudarė R. Kravčenkaitė. – V., 1997. – 21 p.: nuotr. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB „Paparčio“ biblioteka, 1997.
 48. Vilniaus m. CB 28-o filialo metraštis / sudarė A. Matulienė. – V., 1997. – 33 p.: nuotr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Karoliniškių biblioteka.
 49. Vilniaus m. savivaldybės bibliotekos spaudoje: [iškarpų segtuvas]. – 1980. – 50 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 50. Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos 14-ojo filialo istorijos apybraiža. 1983–1986 m. – 1986. – 22 p.: pried., lent. – Vilniaus m. SCB  Lazdynų biblioteka, 1987.
 51. Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos 14-ojo filialo istorijos apybraiža. 1997–1998 m. – 22 p.: pried., lent. – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1999.
 52. Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos 23-ojo muzikos ir meno filialo metraštis / sudarė A. Petrauskienė. – V., 1997. – 17 p.: nuotr. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Nr. 23, 1997.
 53. Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos 25-ojo filialo istorija / parengė O. Machinia. – V, 1993. – 36 p. – Rankr. – Vilniaus m. SCB „Saulutės“ biblioteka, 1997.
 54. Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos 28-ojo filialo metraštis. 1975–1986 m. – 1986. – 36 p.: iliustr., diagr. – Vilniaus m. SCB Karoliniškių biblioteka, 1987.
 55. Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos 31-ojo filialo darbo apžvalga. 1981–1997 m. / sudarė E. Avlasevičienė. – V., 1997. – 20 p.: nuotr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Šeškinės biblioteka, 1997.
 56. Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos 34-ojo filialo istorijos apžvalga. – V., 1997. – 16 p.: nuotr. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Justiniškių biblioteka, 1997.
 57. Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos 6-ojo filialo istorijos apžvalga. – V., 1997. – 11 p.: pried. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Jeruzalės biblioteka, 1997.
 58. Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos 9-ojo filialo metraštis / sudarė D. Šitel, V. Rėkuvienė. – 1997. – 9 p.: nuotr. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Dzūkų biblioteka, 1997.
 59. Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos metraštis 1986–1987 m. – V.: VCB, 1988. – 97 p. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB, 1992.
 60. Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos bibliografijos skyriaus istorijos apybraiža 1971-1985 m. – 11 p.
 61. Vilniaus miesto masinės bibliotekos 2-ojo filialo istorija / sudarė B. Kurapkienė. – V., 1997. – 62 p.: pried. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Gerosios Vilties biblioteka, 1997.
 62. „Paparčio“ bibliotekos metraštis. 1998–2001 m. – 10 p. – Rankr. – Vilniaus m. SCB b-ka „Papartis“, 2002.
 63. „Saulutės“ bibliotekos metraštis: [albumas]. – 2001. – 30 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB b-ka „Saulutė“, 2002.

Visuomenės mokslai

 1. Vilniaus miesto visuomeninis gyvenimas: [iškarpų iš periodikos aplankas 1985–1991 m]. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.

Politika

 1. Atgimimas Vilniuje: [iškarpų segtuvas]. – 1989. – 40 p. – (Nebetęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.

Ekonomika

 1. Ekonominiai, kultūriniai, meniniai Vilniaus ryšiai su kitais miestais: [iškarpų segtuvas]. – 1980. – 36 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 2. Transportas, ryšiai Vilniuje: [iškarpų segtuvas]. – 1980. – 46 p. – (Nebetęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 3. Vilniaus m. pramonė, ekonomika: [iškarpų segtuvas]. – 1980. – 18 p. – (Nebetęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 4. Vilniaus miesto ekonominiai, kultūriniai, meniniai ryšiai su kitais miestais. 1985–1991 m. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.
 5. Vilniaus miesto pramonė, ekonomika: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1985–1991. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.
 6. Vilniaus miesto seniūnijos: [iškarpų aplankas]. – 2000–2002. – Vilniaus m. SCB Skaitytojų aptarn. sk., 2002.
 7. Vilniaus miesto transportas, ryšiai: [iškarpų aplankas]. – 1985–1987. – 32 p. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1987.
 8. Vilniaus miesto transportas, ryšiai: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1985–1991. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.

Etnografija. Papročiai. Tautosaka

 1. Šv. Kalėdos Vilniuje: [literatūros sąrašas] / parengė Levonija Meškelevičiūtė. – 2003. – 3 p. – Spausd. – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.

Gamta. Saugomos gamtos teritorijos. Gamtos paminklai

 1. Vilniaus gamta. Gamtos apsauga: [iškarpų segtuvas]. – 1980. – 100 p. – (Nebetęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 2. Vilniaus miesto gamta. Gamtos apsauga: [iškarpų aplankas]. – 1985–1987. – 26 p. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1987.
 3. Vilniaus miesto gamta. Gamtos apsauga: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1985–1991. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.

Medicina

 1. Sveikatos apsauga, fizinė kultūra ir sportas Vilniuje: [iškarpų segtuvas]. – 1980. – 20 p. – (Nebetęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.

Technika

 1. Meškelevičiūtė L. P. Skorina – Vilniaus spaudos pradininkas: [literatūros sąrašas]. – V.; VCB, 1990. – 6 p. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.
 2. Vilniaus m. prekyba. Visuomeninis maitinimas. Buitinis aptarnavimas. Komunalinis ūkis: [iškarpų segtuvas]. – 1980. – 15 p. – (Nebetęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 3. Vilniaus miesto prekyba, visuomeninis maitinimas, buitinis aptarnavimas 1985–1991 m. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.

Menas. Architektūra

 1. Meškelevičiūtė L. Dailė Vilniuje: [bibliografijos rodyklė]. – 1984. – 69 įr. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1987.
 2. Moniuška: Vilniaus laikotarpio chorinė muzika: [bibliografinė rodyklė] / parengė Levonija Meškelevičiūtė. – 2004. – 3 p. – Spausd. – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 3. Valdovų rūmai: [iškarpų segtuvas]. – 2001. – 10 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 4. Vilniaus miesto statyba ir architektūra, rekonstrukcija: [iškarpų aplankas 1985–1987 m]. – 99 p. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1987.
 5. Vilniaus miesto statyba ir architektūra, rekonstrukcija: [iškarpų aplankas 1985–1991 m]. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.

Sportas

 1. Vilniaus miesto gyventojų sveikatos apsauga, fizinė kultūra ir sportas 1985–1987 m.: [iškarpų aplankas]. – 52 p. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1987.
 2. Vilniaus miesto gyventojų sveikatos apsauga, fizinė kultūra ir sportas 1985–1991 m. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.

Kalbotyra. Literatūra. Memuarai

 1. S. Puškinas ir Vilnius: iškarpų aplankas. – 1999. – 40 p.: iliustr. – Vilniaus m. SCB T. Zano b-ka, 2002.
 2. Apie Tomą Zaną: [iškarpų segtuvas]. – 2000. – 5 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB T. Zano b-ka, 2007.
 3. de Strozzi gyvenimas ir kūryba: [bibliografinė rodyklė] / parengė Levonija Meškelevičiūtė. – 2004. – 5 p. – Spausd. – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 4. Meškelevičiūtė L. Eilės apie Vilniaus miestą: skirta Vilniaus įkūrimo 665-osioms metinėms: [literatūros sąrašas]. – V.; VCB, 1988. – 11 p. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.
 5. Pikturnai-80: [bibliografinė rodyklė] / parengė Levonija Meškelevičiūtė. – 2004. – 4 p. – Spausd. – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 6. Zanas ir Vilnius: [albumas]. – 2000. – 30 p.: iliustr. – Spausd. – Vilniaus m. SCB T. Zano b-ka, 2002.

Kraštotyra

 1. Antakalnio seniūnija: [bibliografinė apžvalga]/parengė Zita Bielinienė. – 1992. – 10 p.
 2. Boikovienė A. Žvilgsnis į Taikos gatvę Justiniškėse: [apžvalga]. – 1999. – 7 p. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Justiniškių b-ka, 2002.
 3. Gatvių pakeitimai Vilniaus mieste. – 1993. – 11 p.
 4. Grigiškės spaudoje: [iškarpų segtuvas]. – 1990. – 20 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Grigiškių b-ka, 2007.
 5. Iš Dzūkų mikrorajono gyvenimo: [iškarpų segtuvas]. – 1980. – 79 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Dzūkų b-ka, 2007.
 6. Karoliniškės: [literatūros sąrašas] / parengė L. Meškevičiūtė. – 1993. – 8 p. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., Bibliogr. sekt., 1997.
 7. Karoliniškės: [tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas 1981– ]. – Vilniaus m. SCB Karoliniškių biblioteka, 1997.
 8. Kraštotyrinė medžiaga apie mikrorajoną: tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas 1976– . – Vilniaus m. SCB Kalvarijų biblioteka, 1982.
 9. Kraštotyrinė medžiaga apie Šnipiškių mikrorajoną: [iškarpų iš periodikos aplankas 1976– ]. – Vilniaus m. SCB Kalvarijų biblioteka, 1997.
 10. Lazdynai 1993 m. spaudoje: [iškarpų segtuvas] / sudarė D. Abromavičienė. – 1994. – 16 p. – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1997.
 11. Lazdynai 1994 m. spaudoje: [iškarpų aplankas] / sudarė D. Abromavičienė. – 1995. – 16 p. – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1997.
 12. Lazdynai 1995 m. spaudoje: [iškarpų segtuvas] / sudarė D. Abromavičienė. – 1996. – 22 p. – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1997.
 13. Lazdynai 1996 m. spaudoje: [iškarpų segtuvas] / sudarė D. Abromavičienė. – 1977. – 60 p. – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1997.
 14. Lazdynai spaudoje: [iškarpų aplankas 1998–2001 m]. – 80 p. – Vilniaus m. SCB Lazdynų b-ka, 2002.
 15. Lazdynai spaudoje: [iškarpų segtuvas 1983–1986 m.]. – 1986. – 30 p. – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1987.
 16. Lazdynai spaudoje: [tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas „Mes gyvename Lazdynuose“]. – 1978. – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1992.
 17. Literatūros sąrašas apie Žvėryno mikrorajoną. – 1983. – 37 p. – 37 įr. – Vilniaus m. Bibliogr. sk., 1987.
 18. Mes gyvename Lazdynuose: [tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas 1978– ]. – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1982.
 19. Meškelevičiūtė L. Miestai susigiminiavę su Vilniumi: [literatūros sąrašas]. – 2002. – 6 p. – Spausd. – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2002.
 20. Miestai susigiminiavę su Vilniumi: [iškarpų segtuvas]. – 1995. – 22 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 21. Miestai susigiminiavę su Vilniumi: [literatūros sąrašas]. – 1986. – 6 p. – Vilniaus m. SCB bibliografijos ir informacijos skyrius.
 22. Naujoji Vilnia spaudoje: [iškarpų aplankas]. – 2001. – 4 p. – Vilniaus m. SCB Naujosios Vilnios b-ka, 2002.
 23. Naujosios Vilnios mikrorajonas: [tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas 1981– ]. – Vilniaus m. SCB Naujosios vilnios biblioteka, 1982.
 24. Pavilnio mikrorajonas: [iškarpų segtuvas]. – 1991. – 16 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Pavilnio b-ka, 2007.
 25. Raduto M. Senasis Jeruzalės mikrorajonas: [albumas]. – 2001. – 12 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Jeruzalės b-ka, 2002.
 26. Senamiestis: [iškarpų segtuvas]. – 1999. – 10 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB T.Zano b-ka, 2007.
 27. Šeškinė spaudoje: [iškarpų aplankas 2000–2012 m]. – 10 p. – Vilniaus m. SCB Šeškinės b-ka, 2013.
 28. Šeškinės mikrorajonas: [tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas 1981– ]. – Vilniaus m. SCB Šeškinės biblioteka, 2013.
 29. Švabienė B. Vilniaus m. centrinės bibliotekos filialams siūlomų leidinių sąrašas, skirtas kraštotyros kampeliams. – 1986. – 9 p. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1987.
 30. Trakų Vokė spaudoje T.1 (1978–1988 m.). – 1989. –152 p. – Vilniaus m. SCB bibliografijos ir informacijos skyrius.
 31. Trakų Vokė spaudoje T.2 (1978–1988 m.). – 1989. 135 p.  – Vilniaus m. SCB bibliografijos ir informacijos skyrius.
 32. Tuskulėnai: [iškarpų aplankas]. – 2000. – 25 p.: iliustr. – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2002.
 33. Tuskulėnai: [iškarpų segtuvas]. – 2000. – 15 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 34. Vilniaus apylinkės: [iškarpų iš periodikos aplankas 1962– ]. – Vilniaus m. SCB Gerosios Vilties biblioteka, 1997.
 35. Vilniaus apylinkės: [iškarpų iš periodikos aplankas 1962–1980 m]. – Vilniaus m. SCB Gerosios Vilties biblioteka, 1982.
 36. Vilniaus miesto gatvės mena: [bibliografinė apžvalga]/ sudarė Birutė Švabienė. – 1987. – 7 p.
 37. Vilniaus miesto architektūros paminklų atspindžiai lietuvių poezijoje: [bibliografinė apžvalga]/ parengė Birutė Švabienė. – 1981. – 12 p.
 38. Vilniaus miesto mikrorajonai: [iškarpų segtuvas]. – 2000. – 60 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 39. Vilnius: [iškarpų iš periodikos aplankas 1962– ]. – Vilniaus m. SCB Gerosios Vilties biblioteka, 1997.
 40. Vilnius: [iškarpų iš periodikos aplankas 1962–1980 m]. – Vilniaus m. SCB Gerosios Vilties biblioteka, 1982.
 41. Žirmūnai: naudinga informacija žirmūniečiui: [bibliografijos rodyklė]. – 2001. – 21 p. – Spausd. – Vilniaus m. SCB Skaitytojų aptarn. sk., 2002.

Biografijos

 1. Apie pavilniškius: [tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas 1980– ]. – Vilniaus m. SCB Pavilnio biblioteka, 1982.
 2. Apie pavilniškius: [tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas 1980– ]. – Vilniaus m. SCB Pavilnio biblioteka, 1997.
 3. Kadūnienė Z. Įžymūs žmonės ir jų ryšiai su Vilniumi: valstybinė ir politinė veikla. – 1985. – 16 p. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1987.
 4. Stalnionienė E. Skulptorė Dalia Matulaitė: bibliografijos rodyklė. – 2002. – 1 p. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Muzikos ir meno b-ka, 2002.
 5. Toločka, Valentinas Vytautas. Nors aš tik mažas paukštelis…: [rankraštis]: dainininkės Irenos Stelmokaitės gyvenimas, atsiminimai, bibliografija. – Vilnius, 2013. – 23 p.

Istorija

 1. Klizienė R. Praeities akimirkos: [albumas]. – 2002. – 15 p.: iliustr. – Spausd. – Vilniaus m. SCB b-ka „Papartis“, 2002.
 2. Meškelevičiūtė L. Vilniaus miesto gatvės mena: Vilniaus gatvės, pavadintos menininkų, rašytojų, kultūros veikėjų vardais: literatūros sąrašas. – V.; VCB, 1989. – 31 p. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.
 3. Meškelevičiūtė L. Kovoję ir nugalėję. Skirta Sausio 13-osios įvykių 10-mečiui paminėti. – Vilnius. – 2001. – 20 p.

Miestų, miestelių, gyvenviečių, kaimų, dvarų istorijos

 1. Pavilnio istorija: [apžvalga] / parengė Petras Stepankevičius . – 1998. – 8 p. – Spausd. – (Tęsiama). – Vilniaus m. SCB Pavilnio b-ka, 2007.
 2. Vilniaus miesto istorija 1985–1991 m. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.
 3. Vilniaus miesto istorija. T.1: [iškarpų aplankas 1985–1987 m]. – 59 p. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1987.
 4. Vilniaus miesto istorija: Tarybų valdžios atkūrimas Vilniuje 1940–1941 m.: [iškarpų aplankas 1985–1987 m]. – 21 p. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1987.
 5. Vilniaus miesto istorija: Vilnius – Didžiajame Tėvynės kare: [iškarpų aplankas 1985–1987 m]. – 27 p. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1987.
 6. Vilniaus miesto istorija: [iškarpų segtuvas]. – 1980. – 124 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.