Vygaudas Ušackas

Lietuvos Respublikos ambasadoriaus JAV Vygaudo Ušacko kalbų, straipsnių ir interviu rinkinys. – Chicago, 2005. Knygos viršelis

Lietuvos Respublikos ambasadoriaus JAV Vygaudo Ušacko kalbų, straipsnių ir interviu rinkinys. – Chicago, 2005. Knygos viršelis

1982 m. baigė Skuodo 2-ąją vidurinę mokyklą, 1990 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1990–1991 m. stažavosi Oslo (Norvegija) bei  Orhuso (Danija) universitetuose politikos mokslų ir tarptautinės ekonomikos srityse. 1991–1992 m. buvo Užsienio reikalų ministerijos Vakarų Europos šalių skyriaus antrasis sekretorius, 1992–1996 m. – Lietuvos Respublikos misijos prie Europos Bendrijų ir NATO patarėjas, 1996–1999 m. – Užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento direktorius, 1999–2000 m. – užsienio reikalų viceministras, 2000–2001 m.  – vyriausiasis derybų dėl įstojimo į ES derybininkas, ambasadorius ypatingiems pavedimams, 2001–2006 m. – Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius JAV ir Meksikai, 2006–2008 m. – nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Jungtinėje Karalystėje, 2008–2010 m. – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras. Nuo 2010 m. vadovavo Europos Sąjungos misijai Afganistane. Nuo 2013 m. paskirtas Europos Sąjungos atstovybės Rusijoje vadovu.

Už savo veiklą 2003 m. V. Ušackas apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi. Pelnė  Graikijos, Gruzijos, Ispanijos, Norvegijos, Prancūzijos, Ukrainos valstybinius apdovanojimus. 2004 m.  Balzeko lietuvių kultūros muziejus Čikagoje paskelbė V. Ušacką  „Metų žmogumi” už indėlį integruojant Lietuvą į ES bei NATO, Lietuvos vardo JAV garsinimą ir pasiaukojamą darbą Lietuvos labui. V. Ušackui suteikti Utenos miestui nusipelniusio žmogaus (2005), Skuodo rajono garbės piliečio (2010) titulai. Pelnė tarptautinių prekybos rūmų ICC Lietuva „Verslo ambasadoriaus 2008“  apdovanojimą. Suteiktas VDU politikos mokslų garbės daktaro vardas (2014) [6].

JAV esantis Lituanistikos tyrimų ir studijų centras išleido lietuvių ir anglų kalbomis leidinį „Lietuvos Respublikos ambasadoriaus JAV Vygaudo Ušacko kalbų, straipsnių ir interviu rinkinys = A collection of speeches, articles and interviews by the Lithuanian ambassador to the U.S. Vygaudas Ušackas“ (Chicago, 2005). Už šios knygos pardavimą surinktos lėšos buvo skirtos JAV-Baltijos fondo vykdomai Lietuvos kaimo vaikų programai.

Apie Ukmergę, kur gyvena V. Ušacko tėvai ir kur jis dažnai lankosi, yra pasakęs: „Du miestai Lietuvoje man turi ypatingą reikšmę. Tai Skuodas, kurį kaip atokiausią Lietuvos miestelį vadinu „vieta, kur prasideda Lietuva”, bei Ukmergė, kuri man nuo mažumos reiškė didžiąją Lietuvos kryžkelę. <…> Todėl man ir brangi Ukmergė. Todėl ir aš stengiuosi jos vardą garsinti, supažindinti ir paskatinti užmegzti su Ukmerge kaip galima daugiau naudingų ryšių, kuriuos išnaudojus būtų geriau ir saugiau gyventi rajono žmonėms“ [1].

V. Ušacko pastangų dėka Ukmergės rajonas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Jungtinės Karalystės Vorčesterio miestu. Užsienio šalių ambasadoriams rengė pažintines išvykas į Ukmergės rajoną. Atvykęs į Ukmergę dalyvauja susitikimuose su vietos bendruomene, skaito paskaitas mokiniams, dalyvauja konferencijose, diskusijose. Prisideda prie vaikų vasaros poilsio organizavimo. Diplomato iniciatyva Ukmergės kraštotyros muziejuje buvo organizuota paroda Užsienio reikalų ministerijos vadovų gautos iš užsienio dovanos” [2].

2013 m. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Vygaudui Ušackui už iniciatyvas visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo srityse, už tarptautinio bendradarbiavimo tradicijų puoselėjimą ir krašto reprezentavimą užsienio šalių atstovams buvo suteiktas Ukmergės rajono garbės piliečio vardas [3].
Atsiimdamas apdovanojimą nominantas kalbėjo: „Per 23-ejus diplomatinės veiklos metus iš užsienio valstybių vadovų rankų esu gavęs dešimtį įvairių apdovanojimų. Tačiau didžiausiu ir svarbiausiu įvertinimu pavadinčiau tai, ką jūs šiandien suteikėte. Nieko nėra svarbiau ir kilniau, kaip būti savo bendruomenės nariu, o Garbės piliečio vardas dar labiau įpareigoja mane dirbti ir tarnauti Ukmergės rajono žmonėms“ [1].

2016 m. už nuolatinį Lietuvos autoriteto ir įvaizdžio stiprinimą tarptautiniu mastu, tautos istorinės atminties bei demokratinių idealų stiprinimą, už ilgamečius partnerystės ryšius su Lietuvos akademine bendruomene V. Ušackas apdovanotas I-ojo laipsnio ženklu-medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ [4].

Yra išleistas leidinys „Lietuvos Respublikos ambasadoriaus JAV Vygaudo Ušacko kalbų, straipsnių ir interviu rinkinys“ (Chicago, 2005). Apie Vygaudą Ušacką rašoma Kęstučio Česnaičio sudarytoje knygoje „Portretai: Ukmergės krašto žmonės“ [2], leidiniuose „Kas yra kas Vilniaus apskrityje“ (2003), „Asmenybės. 1990-2015 m. Lietuvos pasiekimai” [5], Vandos Kašauskienės knygoje „Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 1990-2007: jų kaita ir veiklos bruožai“ (Vilnius, 2007) ir kt., taip pat periodikoje. Yra informacijos internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Kazielienė, Genovaitė. Garbės pilietis – Vygaudas Ušackas. – Iliustr. // Gimtoji žemė. – 2013, birž. 1, p. 1-2.
2. Kazielienė, Genovaitė. Vygaudas Ušackas: „Likimas lemia kartais būti pirmuoju…“ – Iliustr. // Portretai: Ukmergės krašto žmonės. – Kn. 2. – Ukmergė, 2012, p. 53-62.
3. Šantarienė, Vaidotė. Garbės piliečiu tapo Vygaudas Ušackas. – Iliustr. // Ukmergės žinios. – 2013, birž. 4, p. 1-2.
4. Šimkavičius, Povilas. Iškilmingai įteikti apdovanojimai „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2016, spal. 4, p. 1-2.
5. Ušackas, Vygaudas: [biografija]. – Iliustr. Asmenybės. 1990-2015 m. Lietuvos pasiekimai: [apžvalgų ir biografijų rinkinys]. – Kaunas, 2015. – D. 2, p. 1083.
6. Ušackas Vygaudas: [biografija]. – Iliustr. // Kas yra kas Lietuvoje, 2015: [biografinis žinynas]. – Kaunas, [2015]. – P. 1153.

Parengė: Stanislava Talutytė, 2013; Sigita Astikienė, 2016 (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka)

Dalintis straipsniu: