Ukmergės rajono garbės pilietis

Ukmergės rajono garbės piliečio vardas teikiamas nuo  2011 metų. 2010 m. spalio 28 d. Ukmergės rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą ,,Dėl Ukmergės rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo‘‘ ir patvirtino Ukmergės rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus [1].

Ukmergės rajono garbės piliečio vardas suteikiamas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams už ypatingus nuopelnus ir pastangas bei išskirtinį indėlį į Ukmergės rajono mokslo, švietimo, kultūros, sporto, ekonomikos, socialinio vystymo bei kitas sritis ir aktyvią visuomeninę veiklą.

Ukmergės rajono garbės piliečiui įteikiamas specialus garbės piliečio ženklas ir pažymėjimas. Apie garbės piliečio vardo suteikimo faktą įrašoma Ukmergės rajono garbės piliečių knygoje.

Literatūra ir šaltiniai:

1. Dėl Ukmergės rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo. Ukmergės rajono savivaldybės taryba. Sprendimas Nr. 7-247. 2010 10 28. Ukmergės rajono savivaldybė [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2011-12-05]. Prieiga per internetą: <http://www.ukmerge.lt/go.php/lit/DEL_UKMERGES_RAJONO_GARBES_PILIECIO_VARD/1068/435/2177>.

Ukmergės rajono garbės piliečiai: