Liucija Dzigienė

Liucija Dzigienė. Nuotr. iš kn.: Kas yra kas Vilniaus apskrityje, 2003. – Kaunas

Liucija Dzigienė mokėsi ir 1959 m. baigė Ukmergės 2-ąją vidurinę mokyklą (nuo 2001 m. – Ukmergės Antano Smetonos gimnazija). 1959–1963 m dirbo Ukmergės vaikų ir rajono  bibliotekose [1]. 1977–2007 m. vadovavo šiai mokymo įstaigai [4]. Būdama Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos direktorė subūrė gimnazijos atkūrimo iniciatyvinę grupę, kuri rengė dokumentus gimnazijos statusui gauti. 2001 m. rugsėjo 1 d. Antano Smetonos vidurinei mokyklai buvo suteiktas gimnazijos statusas ir mokykla pavadinta Ukmergės Antano Smetonos gimnazija [2].

Pedagogė iki šiol dalyvauja gimnazijos bendruomenės veiklose, skatina jaunimą būti pilietišką ir atsakingą. L. Dzigienė yra aktyvi Ukmergės rajono bendruomenės narė. Jos iniciatyva pradėti organizuoti užsiėmimai Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams; ji buvo šio universiteto dekano pavaduotoja, nuo 2017 m. – valdybos pirmininkė. Trečiojo amžiaus universiteto lankytojai įtraukiami į bibliotekos vykdomus projektus, dalyvauja kompiuterinio raštingumo ir užsienio kalbų gebėjimų tobulinimo renginiuose. L. Dzigienė taip pat yra Pagyvenusių žmonių asociacijos ir mokytojų klubo „Dar ne ruduo“ aktyvi narė [2, 3].

L. Dzigienė parengė knygą „Antanas Smetona“ (Ukmergė, 1999). Apie Ukmergės Trečiojo amžiaus universiteto filialą yra rašiusi leidinyje „Almanachas: Trečiojo amžiaus universitetui 10 metų“ (Vilnius, 2005). Straipsnis „Sveikatingumo mokomės nuosekliai ir ištvermingai“ publikuotas leidinyje „Pedagoginė patirtis – vaikų sveikatos ugdymo pagrindas“ (Vilnius, 2009). Pedagogė yra publikavusi ne vieną straipsnį ir Ukmergės rajono spaudoje.

2018 m. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu „už iniciatyvą, lyderystę, sėkmingą vadybinį darbą atkuriant rajone gimnaziją ir sugrąžinant jai Antano Smetonos vardą, už aktyvią veiklą Ukmergės trečiojo amžiaus universitete bei dalyvavimą Ukmergės rajono visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime“ buvusiai Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai ir direktorei Liucijai Dzigienei suteiktas Ukmergės rajono garbės piliečio vardas [2].

Apie L. Dzigienę rašoma įvairių metų leidinyje „Kas yra kas Lietuvoje“ (Kaunas, 2004, 2006, 2008), taip pat „Kas yra kas Vilniaus apskrityje, 2003“ [2]. yra straipsnių rajono spaudoje, internete. Ukmergės rajono savivaldybė svetainėje įdėta nominantės autobiografija [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Dzigienė-Žilinskaitė Liucija. – Portr. // Kas yra kas Vilniaus apskrityje, 2003. – Kaunas, 2003. – P.141.
2. Garbės piliečio vardas – Liucijai Dzigienei. Ukmergės rajono savivaldybė [interaktyvus]. 2018 [žiūrėta 2018-07-12]. Prieiga per internetą: <http://www.ukmerge.lt/go.php/lit/Garbes-piliecio-vardas–liucijai-dzigienei—>.
3. Kazielienė, Genovaitė. Ukmergės rajono Garbės pilietei Liucijai Dzigienei įteiktos regalijos. – Iliustr. // Gimtoji žemė. – 2018, geg. 30, p. 1-2.
4. Antano Smetonos gimnazijos atkūrimas. – Iliustr. // Gimtoji žemė. – 2018, bal. 25, p. 3, 12.

Parengė: Sigita Astikienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2018

Dalintis straipsniu: