Vladislovas Spruogis

1958 m. Auksu medaliu baigęs Želvos vidurinę mokyklą įstojo mokytis į Kauno medicinos institutą, kurį baigęs 1964 m. pradėjo dirbti Ukmergės ligoninėje vidaus ligų gydytoju. 1972 m. buvo paskirtas Terapijos skyriaus vedėju, o 1983 m. – vyriausiojo gydytojo pavaduotoju medicinai. Šias pareigas ėjo trisdešimt metų. Ukmergės ligoninė buvo pirma ir vienintelė V. Spruogio darbovietė [1, 3]. 2013 m. gydytojas V. Spruogis nutraukė profesinę veiklą [4].

V. Spruogis aktyviai dalyvavo ir Ukmergės rajono politiniame gyvenime – buvo ilgametis rajono savivaldybės tarybos narys, taip pat buvo ir rajono medikų profesinės sąjungos pirmininkas. Rūpinosi medikų socialinėmis garantijomis, kvalifikacija, galimybėmis ligoninę aprūpinti reikiama įranga [3, 4].

2020 m. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu „už aktyvią profesinę ir visuomeninę veiklą, bendravimo kultūrą ir pagarbą krašto žmonėms“ buvusiam ilgamečiui Ukmergės ligoninės gydytojui Vladislovui Spruogiui suteiktas Ukmergės rajono garbės piliečio vardas [2, 3].

Apie V. Spruogį rašoma knygoje „Portretai: Ukmergės krašto žmonės“ [1], leidinyje „Senieji Želvos krašto kaimai“ pateikiama trumpa Spruogių šeimos istorija [5]. Taip pat yra straipsnių rajono spaudoje, internete.

Literatūra ir šaltiniai:

1. Ežerskytė, Loreta. „Mylimas ligonių, gerbiamas kolegų…“ – Portr. // Portretai: Ukmergės krašto žmonės. – Ukmergė, 2014. – Kn. 3, p. 131-142.
2. Garbės piliečio vardą siūloma suteikti V. Spruogiui // Ukmergės žinios. – 2020, geg. 19, p. 1, 8.
3. Nemunaitienė, Vilma. Garbės piliečio vardas suteiktas V. Spruogiui. – Iliustr. // Ukmergės žinios. – 2020, geg. 22, p. 1, 12.
4. Pėšina, Arvydas. Naujasis rajono Garbės pilietis – gydytojas Vladislovas Spruogis. Vilkmerge.lt [interaktyvus]. 2020 [žiūrėta 2020-08-06]. Prieiga per internetą: <http://www.vilkmerge.lt/gyvenimas/naujasis-rajono-garbes-pilietis-gydytojas-vladislovas-spruogis/>.
5. Spruogis, Stanislovas. Kodėl Kiaukliškius II vadino Spruogių kaimu?: [apie Vladislovo Spruogio šeimą ir gimines] // Senieji Želvos krašto kaimai. – Ukmergė, 2012, P. 55-56.

Parengė: Sigita Astikienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2020

Dalintis straipsniu: