Alfonsas Bernotas

Alfonsas Bernotas. Nuotr. iš kn.: Pocius, Vytautas, Vėbra, Evaldas. Palikę pėdsakus švietimo, kultūros ir mokslo kelyje. – Vilnius, 2005, P. 45.

Alfonsas Bernotas. Nuotr. iš kn.: Pocius, Vytautas, Vėbra, Evaldas. Palikę pėdsakus švietimo, kultūros ir mokslo kelyje. – Vilnius, 2005, P. 45.

Mokėsi Ignalinos rajono Didžiasalio pradinėje mokykloje, vėliau – Vydžių, Tverečiaus progimnazijose, Švenčionių vidurinėje mokykloje. 1950–1954 m. studijavo tuometinio Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas) Fizikos-matematikos fakultete. A. Bernoto kursą baigė ne vienas  Lietuvai nusipelnęs žmogus [4]. Po studijų dirbo Kėdainių 2-ojoje vidurinėje mokykloje mokytoju, direktoriumi, vėliau – Kėdainių švietimo skyriaus vedėju. 1958 m. buvo išrinktas Kėdainių rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoju kultūrai, 1964–1973 m. – Biržų rajono vykdomojo komiteto pirmininku, 1973–1990 m. – Ukmergės rajono vykdomojo komiteto pirmininku. Šias pareigas ėjo 17 metų, kurie savo veikla buvo reikšmingi ir paties A. Bernoto, ir ukmergiškių gyvenime. Per tuos metus mieste pastatyti Pivonijos ir Pramonės mikrorajonai, dvi naujos vidurinės mokyklos, Kultūros centro rūmai, autobusų stotis, pėsčiųjų tiltas per Šventąją, iškilo ne viena nauja gamykla. 1990–2000 m. dirbo banke ir draudimo bendrovėje [2, 5].

2000 m. A. Bernotas, įsijungęs į Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos (LPŽA) veiklą, subūrė senjorus ir įsteigė šios asociacijos Ukmergės skyrių. Buvo išrinktas LPŽA Ukmergės skyriaus valdybos pirmininku, Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos viceprezidentu, Lietuvos pensininkų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nariu. Asociacijos nariai – aktyvūs įvairių pilietinių akcijų, renginių dalyviai. LPŽA Ukmergės skyriaus iniciatyva mieste pradėtas sodinti Svajonių parkas, kuriame šiandieną veši daugiau kaip 4 tūkstančiai ąžuolų, eglaičių, liepų, maumedžių, kitokių medžių.

2007 m. A. Bernoto veikla buvo įvertinta Vilniaus apskrities Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino nominacijos „Už pasiekimus visuomeninio kapitalo (pilietiškumo) ugdymo srityje” III laipsnio apdovanojimu [2].

2007 m. A. Bernotas buvo išrinktas vienu iš populiariausių rajono žmonių Ukmergės rajono laikraščio „Gimtoji žemė” redakcijos organizuotuose rinkimuose [3].

2011 m. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Alfonsui Bernotui už nuopelnus Ukmergei, už pagyvenusių žmonių būrimą visuomeninei veiklai, aktyviam gyvenimui pirmajam rajone buvo suteiktas Ukmergės rajono garbės piliečio vardas [1].

„Didžiausia svajonė – ir toliau bendrauti su žmonėmis, pažinti, daryti gerus darbus savo kraštui ir jo žmonėms“, – yra sakęs pirmasis Ukmergės rajono garbės pilietis.

Apie A. Bernotą rašoma sovietmečiu išleistose lietuviškose enciklopedijose [5], Vilniaus pedagoginio universiteto absolventų Vytauto Pociaus ir Evaldo Vėbros knygoje „Palikę pėdsakus švietimo, kultūros ir mokslo kelyje“ [4], periodikoje.

A. Bernotas mirė 2012 m. gruodžio 8 d. Ukmergėje. Palaidotas Ukmergės miesto Dukstynos kapinėse [6].

Literatūra ir šaltiniai

1. Garbės pilietis – Alfonsas Bernotas. – Iliustr. // Ukmergės žinios. – 2011, spal. 31, p. 1, 3.
2. Ivaškevičienė, Dalia. Apdovanoti už pasiekimus: [minimas ir Vilniaus apskrities Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino nominacija apdovanotas A. Bernotas]. – Iliustr. // Gimtoji žemė. – 2007, gruod. 20, p. 2.
3. Pagerbti populiariausieji: [apie Ukmergės rajono laikraščio „Gimtoji žemė” redakcijos organizuotus populiariausių rajono žmonių rinkimus, minimas ir A. Bernotas] / Dainiaus Vyto nuotraukos. – Iliustr. – „G. ž.” inform. // Gimtoji žemė. – 2007, saus. 4, p. 3.
4. Pocius, Vytautas. Alfonsas Bernotas / Vytautas Pocius, Evaldas Vėbra. – Iliustr. – Bibliogr.: 7 pavad. // Pocius, Vytautas, Vėbra, Evaldas. Palikę pėdsakus švietimo, kultūros ir mokslo kelyje: apybraiža apie Fizikos-matematikos fakulteto 1954 m. išleistą 6-ąją laidą. – Vilnius, 2005. – P. 45-50.
5. Šemeta, Vytautas. Bernotas Alfonsas // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1985. – T. 1, p. 238.
6. Ukmergė atsisveikino su pirmuoju Garbės piliečiu: [Alfonsu Bernotu]. – Iliustr. // Gimtoji žemė. – 2012, gruod. 11, p. 1, 3.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2012; 2016

Dalintis straipsniu: