Jonas Žentelis

Jonas Žentelis

Jonas Žentelis. Nuotr. iš kn.: Zubrickas, Boleslovas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. – Vilnius, 1999, p. 728.

J. Žentelis mokėsi Veprių pradžios mokykloje, 1943–1944 m. – Ukmergės berniukų gimnazijoje, 1945 m. – Veprių progimnazijoje, vėliau – vėl Ukmergės berniukų gimnazijoje. 1948 m. mokslus tęsė Ukmergės mokytojų seminarijoje. Kurį laiką, ištrėmus tėvus, dirbo Ukmergės lentpjūvėje, Ukmergės miškų ūkio Giedraičių girininkijoje.
Nuo 1954 m. pradėjo pedagoginę veiklą, kuri truko iki 2000 m. 1955 m. baigė Kauno pedagoginę mokyklą. 1954–1961 m. dirbo Širvintų rajono Šešuolėlių septynmetėje mokykloje, kultūros namuose. 1959–1964 m. neakivaizdiniu būdu mokėsi tuometiniame Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos muzikos technikume (dabar – Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija), kur įgijo muzikos mokytojo ir choro dirigento specialybę. 1961 m. grįžo į gimtuosius Veprius ir iki 1991 m. dirbo Veprių vidurinėje mokykloje, vėliau – Ukmergės miesto 5-joje vidurinėje mokyklose muzikos mokytoju, chorvedžiu, vaikų styginių ir pučiamųjų orkestrų vadovu. Jo vadovaujami kolektyvai dalyvavo ne vienoje dainų šventėje. 1965–1970 m. neakivaizdiniu būdu studijavo tuometinio Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas) Gamtos-geografijos fakultete. 1983 m. jam suteikta muzikos mokytojo metodininko kvalifikacija. Atgimimo metais vidurinėse mokyklose dėstė tikybą, baigė Kauno VDU teologijos fakulteto Kaišiadorių aukštesniąją katechetų mokyklą [3, 6, 8].
Visą savo gyvenimą domėjosi krašto istorija, ypač daug laiko skyrė tautosakos išsaugojimui. Su mokiniais surinko per 300 liaudies dainų tekstų, pasakų, padavimų. Pats užrašė 200 liaudies dainų melodijų, kurių dauguma saugoma Lietuvių kalbos ir literatūros institute.

J. Žentelis – Veprių krašto visuomeninio muziejaus, 1995 m. tapusio Ukmergės kraštotyros muziejaus filialu, įkūrėjas, puoselėtojas ir ilgametis vadovas. Nuo 1967 m. muziejuje sukaupta daugiau kaip 8000 vertingų istorinės, kultūrinės bei etnografinės vertės eksponatų, kurie surinkti muziejininko entuziazmo dėka pėsčiomis ar su dviračiu apkeliavus Veprių apylinkes ir tolimesnius kaimus. Minint Veprių krašto muziejaus 40-ties metų veiklos jubiliejų, J. Žentelis yra pasakęs: „<…> savo gyvenamąją vietą puošti – mūsų visų pareiga <…>. Visiems pasakoju apie Veprių kraštą, jo žmones, įvykius, galėčiau visą dieną nenutildamas kalbėti <…>“ [5].

J. Žentelis atsiskleidė ir kaip skulptorius. Veprių miestelį puošia jo iš akmens sukurtos skulptūros: „Gyvybės globėja”, „Labora”, paminklai: „Kovotojams už duoną”, „Išnykusiems kaimams”, bareljefas mokytojui Jonui Jurkūnui (Veprių kapinėse). Ukmergės Dukstynos kapinėse – skulptūra žuvusiems partizanams.

Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. Buvo vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdžio Ukmergės skyriaus pirmininkas, dalyvavo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Veprių skyriaus veikloje.
Mirė 2014 m. rugpjūčio 21 dieną. Palaidotas Veprių kapinėse.

Už ilgametę aktyvią veiklą, istorinių relikvijų išsaugojimą ir nuopelnus Ukmergės krašto kultūrai 2003 m. buvo apdovanotas Lietuvos valstybės Mindaugo karūnavimo 750-jų metinių jubiliejaus minėjimo komisijos raštu.

2008 m. J. Žentelis apdovanotas Vilniaus apskrities Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino nominacijos I kryptyje „Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje” Vilniaus apskrities viršininko padėkos raštu [2].

2009 m. kovo 17 dieną J. Ženteliui buvo suteiktas Lietuvos šviesuolio vardas [1].

2015 m. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Jonui Ženteliui (po mirties) už Veprių muziejaus įkūrimą ir puoselėjimą, nuopelnus švietimui, kultūrai, krašto istorijai suteiktas Ukmergės rajono garbės piliečio vardas [4].

Apie Joną Žentelį rašoma enciklopediniame žinyne „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“ [7], leidinyje „Kas yra kas Vilniaus apskrityje“ [8], monografijoje „Vepriai“ [5, 6], almanache „Eskizai“ [3], periodikoje, internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Ivaškevičienė, Dalia. Tarp Lietuvos šviesuolių – keturi ukmergiškiai. – Iliustr. // Ukmergės žinios. – 2009, kovo 20, p. 1, 15.
2. Krikštaponytė, Eglė. Kunigaikščio Gedimino ordinai – ir keturiems ukmergiškiams. – Iliustr. // Gimtoji žemė. – 2009, saus. 13, p. 1, 3.
3. Lukša, Vincas. Pelnęs nevystantį darbštuolio vainiką. – Iliustr. // Eskizai. – Nr. 24 (2014), p. 240-241.
4. Nemunaitienė, Vilma. Garbingą apdovanojimą atsiėmė vaikai: [apie Ukmergės rajono Garbės piliečio vardo suteikimą J. Ženteliui (po mirties)]. – Iliustr. // Ukmergės žinios. – 2015, birž. 2, p. 1, 7.
5. Sakolnikienė, Vaidutė. Veprių muziejaus įkūrėjas Jonas Žentelis. – Portr. // Vepriai: monografija. – Vilnius, 2010. – P. 1190-1191.
6. Tamošiūnas, Stasys. Lietuvos šviesuolis Jonas Žentelis. – Iliustr. // Vepriai: monografija. – Vilnius, 2010. – P. 1192-1196.
7. Zubrickas, Boleslovas. Žentelis Jonas. – Portr. // Zubrickas, Boleslovas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. – Vilnius, 1999. – P. 728.
8. Žentelis Jonas. – Portr. // Kas yra kas Vilniaus apskrityje, 2003. – Kaunas, 2003. – P. 625-626.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2015

Dalintis straipsniu: