Rimantas Zinkevičius

Rimantas Zinkevičius. – Vilnius, 2013. Knygos viršelis

1971 m. baigė Vilniaus A. Vienuolio vidurinę mokyklą, 1972 m. įstojo į Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikumą mokytis dailiojo medžio apdirbimo, kur ir susidomėjo kryždirbyste ir liaudies skulptūra. Tačiau technikumo nebaigė, grįžo į Ukmergę, 1978 m. baigė Ukmergės vakarinę vidurinę mokyklą, dirbo dailininku Ukmergės komunalinių įmonių kombinate, vėliau – medžio drožėju Ukmergės miškų urėdijoje [2, 6].

Nuo 1975 m. R. Zinkevičius dalyvauja tautodailininkų rengiamose parodose, nuo 1978 m. menininkas tapo Lietuvos tautodailininkų sąjungos nariu, o nuo 1981 m. vadovauja Lietuvos tautodailininkų sąjungos Ukmergės skyriui [1].

R. Zinkevičius sukūrė ne vieną šventųjų skulptūrą, padarė daug Rūpintojėlių, prakartėlių. Menininkas ir savo namuose yra įkūręs muziejų, kuriame gausu meistro išdrožtų prakartėlių, angelų, rūpintojėlių ir pasakų veikėjų [3]. Tautodailininko darbų gausu ne tik Lietuvoje, bet ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Čekijoje, Belgijoje, Švedijoje [6].

Tautodailininko darbų parodos buvo surengtos Ukmergės kraštotyros muziejuje (1996), Ukmergės kultūros centre, Kupiškio kraštotyros muziejuje, Lyduokių seniūnijoje (Ukmergės r.) (2006), Kiskunmajsa miesto muziejuje Vengrijoje (2007), V. Valiušio keramikos muziejuje Leliūnuose (Utenos r.) (2008 ir 2012), Utenos kraštotyros muziejuje (2008), Rokiškio krašto muziejuje (2010), LR Seimo rūmuose, Alytaus krašto muziejuje (2011), Lietuvos tautodailininkų sąjungos galerijoje Vilniuje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje (2012), Ukmergės Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje (2013) [5].

R. Zinkevičius yra knygų apie Ukmergės rajono menininkus, tautodailininkus Vytautą Mackevičių, Nelę Marazienę ir Stepą Nečiūną sudarytojas.

Rimantas Zinkevičius yra gavęs ne vieną apdovanojimą už liaudies meno tradicijų puoselėjimą. 2005–2011 m. menininkas buvo pripažintas respublikinės konkursinės liaudies meno parodos „Aukso vainikas“ laureatu, 2006 m. apdovanotas Atminimo ženklu už nuopelnus Ukmergės r. priešgaisrinei apsaugai, 2007 m. – IX respublikinės prakartėlių parodos Rokiškyje laureatas, tais pačiais metais tautodailininkui suteiktas Kiskunmajsa (Vengrija) garbės piliečio vardas. 2009 m. Lietuvos 100-mečio paminėjimo proga R. Zinkevičiui suteiktas M. K. Čiurlionio fondo „Lietuvos šviesuolio“ vardas, 2013 m. – LR Kultūros ministerijos paskirta valstybinė stipendija [5].

Rimantas Zinkevičius aktyviai dalyvauja ir Ukmergės visuomeniniame gyvenime: yra Juodausių kaimo seniūnaitis, Kultūros tarybos narys, rajono tautodailininkų draugijos pirmininkas [2].

2017 m. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Rimantui Zinkevičiui suteiktas Ukmergės rajono garbės piliečio vardas [2].

Yra išleistas skulptoriaus, medžio drožėjo darbų albumas „Rimantas Zinkevičius“ [1, 5]. Knygos įvadinio straipsnio autorė – dailėtyrininkė, dr. Alė Počiulpaitė. Apie menininką rašoma knygose „Ukmergės rajono tautodailininkai“ (Ukmergė, 2002, 2009), Kęstučio Česnaičio knygoje „Portretai: Ukmergės krašto menininkai“ (Ukmergė, 2010), monografijoje „Vepriai“ [6], leidinyje „Kas yra kas Lietuvoje“ [2]. Taip pat apie R. Zinkevičių yra daug straipsnių periodikoje, internete.

Literatūra ir šaltiniai:

1. Krikštaponytė, Eglė. Aukštaitijos ąžuolu tituluojamo kraštiečio darbai įamžinti albume. – Iliustr. // Gimtoji žemė. – 2014, bal. 10, p. 1, 3
2. Suteiktas Garbės piliečio vardas [R. Zinkevičiui] // Ukmergės žinios. – 2017, geg. 30, p. 1-2.
3. Šemelytė, Rita. Lietuvio sielai reikia medžio drožinių. – Iliustr. // Šeimininkė. – 2016, rugpj. 19 – 25, p. 14-15.
4. Zinkevičius, Rimantas // Kas yra kas Lietuvoje, 2009. – Kaunas, 2009. – P. 1356.5
5. Rimantas Zinkevičius: [skulptoriaus, medžio drožėjo darbų albumas]. – Vilnius, 2013. – 151, [1] p.: iliustr., faks., portr.
6. Žurauskienė, Jolita. Meistro rankoms paklūsta kiekvienas medis // Vepriai: monografija. – Vilnius, 2010. – P. 1214-1215.

Parengė: Sigita Astikienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2017

Dalintis straipsniu: