Angelė Andrikonienė

Angelė Andrikonienė. Nuotr. iš leid.: Kas yra kas Lietuvoje, 2018. – Kaunas, [2018], p. 422.

Angelė Andrikonienė. Nuotr. iš leid.: Kas yra kas Lietuvoje, 2018. – Kaunas, [2018], p. 422.

A. Andrikonienė Trakų prekybos mokykloje įgijo pardavėjos kvalifikaciją, 1979 m. Maskvos kooperacijos instituto Vilniaus filiale – ekonomistės kvalifikaciją. 2005 m. išrinkta Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvo valdybos pirmininke-direktore. Nuo tada vis perrenkama naujai kadencijai. Renovavo ir atnaujino Ukmergės rajono kooperatyvo tinklą [1, 4]. A. Andrikonienės vadovaujamas Ukmergės rajono kooperatyvas nuolat bendradarbiauja su rajono savivaldybe: ekologiškais maisto produktais aprūpina rajono vaikų lopšelius-darželius bei mokyklas, remia įvairias Ukmergėje organizuojamas šventes ir renginius [4]. Kooperatyvas ir jo direktorė yra nuolatiniai socialinių renginių rėmėjai – dalyvauja akcijose ruošiant maisto paketus vargingai gyvenantiems žmonėms [5].

A. Andrikonienė už savo veiklą yra gavusi ne vieną apdovanojimą: 2010 m. pelnė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio apdovanojimą už gamybinio-finansinio kapitalo stiprinimo srities pasiekimus, 2013 m. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai apdovanojo diplomu, Merkurijaus statulėle ir pripažino „Geriausia įmonės vadove“, 2014 m. už nuopelnus Lietuvos ūkio gerovei apdovanota sidabrine „Darbo žvaigžde“ [1]. Taip pat ne kartą apdovanota už paramą ar pagalbą organizuojant kultūrinius renginius ar įgyvendinant kūrybines idėjas. Rajono vartotojų kooperatyvas yra tapęs kultūros mecenatu už nuolatinę paramą kultūros renginiams, pagalbą kultūros įstaigų veiklai [5].

2019 m. spalio 3 d. potvarkiu Nr. 9-96. A. Andrikonienė buvo  apdovanota Ukmergės rajono savivaldybės Mero padėkos ženklu [5].

2022 m. balandžio 28 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-101 A. Andrikonienei suteiktas Ukmergės rajono garbės pilietės vardas  „už socialiai atsakingo verslo vystymą, profesinį ir visuomeninį aktyvumą, bendruomeniškumo puoselėjimą ir Ukmergės krašto garsinimą“ [3, 6].
Sakydama padėkos kalbą A. Andrikonienė dėkojo už dėmesį jos darbams ir pasiekimams: „Šiandien šiuo tokiu aukštu apdovanojimu aš noriu dalintis su visais mano gyvenimo Mokytojais iš didžiosios raidės. Nes be jų nebūtų ir manęs, kaip asmenybės, kaip vadovės, kaip žmogaus. Dabar jau galiu drąsiai sakyti, jog Ukmergė – mano tikrasis gyvenimas, mano miestas. Čia gimė ir užaugo mano dukra, čia auga mano anūkai, čia mano darbas, kolegos, komanda, čia žmonės, kuriems esu už visa tai dėkinga“ [2].

Apie A. Andrikonienę yra informacijos enciklopediniame leidinyje „Kas yra kas Lietuvoje, 2018“ [1], periodikoje, internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Andrikonienė Angelė. – Portr. // Kas yra kas Lietuvoje, 2018. – Kaunas, [2018], p. 422.
2. Ežerskytė, Loreta. 12-oji Ukmergės rajono Garbės pilietė – Angelė Andrikonienė. – Iliustr. // Gimtoji žemė. – 2022, birž. 1, p. 1, 3. Prieiga per internetą: <https://www.gzeme.lt/2022/06/02/12-oji-ukmerges-rajono-garbes-piliete-angele-andrikoniene/>.
3. Garbės piliečio vardas bus suteiktas Angelei Andrikonienei // Ukmergės žinios. – 2022, geg. 3, p. 1, 7.
4. Nemunaitienė, Vilma. Angelė Andrikonienė – Garbės pilietė. – Iliustr. // Ukmergės žinios. – 2022, geg. 31, p. 1–2.
5. Nemunaitienė, Vilma. Vietos savivaldos proga – padėkos ženklai: [apie Ukmergės kultūros centre vykusį renginį, skirtą Vietos savivaldos dienai paminėti, kurio metu už nuopelnus kraštui Mero padėkos ženklai įteikti rajono Vartotojų kooperatyvo direktorei Angelei Andrikonienei ir kt.]. – Iliustr. // Ukmergės žinios. – 2019, spal. 15, p. 1–2.
6. Ukmergės garbės piliečiai. Ukmergės rajono savivaldybė [interaktyvus]. 2022 [žiūrėta 2022-01-12]. Prieiga per internetą: <https://www.ukmerge.lt/ukmerges-garbes-pilieciai/>.

Parengė: Sigita Astikienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2023

Dalintis straipsniu: