Evaldas Pašilis

E. Pašilis 1991 m. baigė Tryškių (Telšių r.) vidurinę mokyklą [2]. 1994 m. Lietuvos policijos akademijoje įgijo bakalauro laipsnį, 1998 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1994 m. pradėjo dirbti Ukmergės rajono policijos komisariate, vėliau ėjo pareigas kitose valstybinėse institucijose, 2000–2015 m. buvo Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėjas, 2007–2012 m. – teismo pirmininkas. Nuo 2015 m. – Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras. 2021 m., pasibaigus kadencijai, paskirtas Ukmergės rūmų teisėju [3, 4].

Ukmergės rajono garbės piliečio vardas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu E. Pašiliui suteiktas už ypatingus nuopelnus ir pastangas bei išskirtinį indėlį į Ukmergės rajono, Lietuvos ir pasaulio mokslo, švietimo, kultūros, sporto, ekonomikos, socialinio vystymo bei kitas sritis ir aktyvią visuomeninę veiklą [1].
„Labai džiaugiuosi, kad esu Ukmergėje. Nuo 1993 metų. Aš mačiau ir matau, kaip šis miestas keičiasi. Jis yra stulbinamai gražus. Keitėsi ir jame gyvenantys žmonės. Mes turime puikų piliakalnį, senamiestį, miesto erdves. Daugiausia, turbūt, šalyje turime ir dvarų. Kuo ne kiekvienas rajonas gali pasigirti. Tikrai didžiuojuosi, kad esu Ukmergės pilietis“ – sakė E. Pašilis atsiimdamas nominaciją [4].

Apie E. Pašilį yra rašoma leidinyje „Kas yra kas Lietuvoje, 2018“ [2], yra informacijos periodikoje, internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Kazielienė, Genovaitė. Evaldui Pašiliui įteiktos rajono Garbės piliečio regalijos, padėkota rėmėjams. – Iliustr. // Gimtoji žemė (Ukmergės r.). – 2021, liep. 14, p. 1, 3.
2. Pašilis Evaldas // Kas yra kas Lietuvoje, 2018. – Kaunas, 2018. – P. 981.
3. Teisėjų biografijos: [interaktyvus]. 2021 [žiūrėta 2021-11-24]. Prieiga per internetą: <https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teiseju-biografijos/1693/c1710>.
4. Zimblienė, Daiva. Evaldui Pašiliui įteiktos Garbės piliečio regalijos. – // Ukmergės žinios. – 2021, liep. 13, p. 1–2.

Parengė: Sigita Astikienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2021

Dalintis straipsniu: