Julius Veselka

Strakšys, Adolfas. Saulėtų sutemų vaiskumas: apie Žmogų ir Laiką. – Vilnius, 2014. Knygos viršelis

Strakšys, Adolfas. Saulėtų sutemų vaiskumas: apie Žmogų ir Laiką. – Vilnius, 2014. Knygos viršelis

J. Veselka 1962 m. baigė Siesikų vidurinę mokyklą. 1962–1965 m. tarnavo tarybinėje armijoje, 1965–1967 m. dirbo tarybiniame ūkyje brigadininku ir sezoniniu miško darbininku, 1967–1972 m. studijavo Vilniaus universiteto ekonomikos fakultete. Baigęs universitetą dvejus metus jame dėstė. 1975–1978 m. dirbo Vilniaus metalo konstrukcijų gamyklos Tiekimo skyriaus viršininku, 1978–1985 m. dirbo maisto pramonės Projektavimo ir konstravimo biure, 1985–1990 m. – Valstybinio plano komiteto Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos institute buvo skyriaus vedėjas, direktoriaus pavaduotojas. Vėliau dirbo Ekonomikos ministerijos Strategijos skyriaus viršininku, buvo išrinktas ekonomikos ministru, 1992–1996, 2000–2004, 2004–2008 m. buvo LR Seimo nariu [6, 7]. Mirė 2012 m. lapkričio 26 dieną. Palaidotas Siesikų kapinėse.

J. Veselka Vilniaus universitete skaitė paskaitas makroekonomikos tema. Jis yra parašęs keletą knygų: „Valstybinė įmonė: savarankiškumas, atsakomybė, savivalda“ (Vilnius, 1988), „Ūkiskaitos ir savimokos sistemos tobulinimo kryptys pramonėje“ (Vilnius, 1989), „Kaip sukurti pasiturinčią ir saugią Lietuvą“ (Vilnius, 1997), „Lost Lithuania“ (Vilnius, 2012). Taip pat rašė daug straipsnių ekonomikos ir politikos klausimais.

2000 m. Julius Veselka buvo apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu [1].

Padedant J. Veselkai buvo skirta lėšų pirmojo  Lietuvos prezidento Antano Smetonos dvaro, esančio Ukmergės rajone, rekonstrukcijos darbams [3]. Politiko pastangomis buvo atnaujinta gimtųjų Siesikų vidurinė mokykla, jis neleido Siesikų apylinkės laukuose pilti iš sostinės atvežtų kanalizacijos nuotekų. Seimo narys niekada neatsisakydavo pinigais arba įsteigtais prizais paremti vietos renginių [2].

2016 m. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu už darbą savo krašto labui Juliui Veselkai (po mirties) suteiktas Ukmergės rajono garbės piliečio vardas [4].

Yra išleistos trys rašytojo, žurnalisto Adolfo Strakšio publicistikos knygos – „Valstybė pagal Julių Veselką: straipsniai, interviu“ (Vilnius, 2008), „Bambalynė“ (Vilnius, 2009) ir „Saulėtų sutemų vaiskumas: apie Žmogų ir Laiką“ [3], kuriose – J. Veselkos mintys apie Lietuvą, jos praeitį, dabartį, santykius su kaimyninėmis šalimis ir t. t. Trečiojoje knygoje pateikiama atsiminimų apie J. Veselką: kraštiečių Julijono Petronio, Nijolės Kaselienės, Audros Uselienės, Danutės Gelūnienės ir kt., taip pat politikų Vytauto Kamblevičiaus, Valentino Mazuronio, Juozo Imbraso, Algirdo Kopūsto. Leidinyje yra nemažai nuotraukų. Apie Julių Veselką rašoma enciklopedijose „Lietuva“ [6], „Visuotinė lietuvių enciklopedija“  [7], leidiniuose „Kas yra Kas Lietuvoje“ [5], „Lietuvos Respublikos Seimas, 2000–2004“ [1]. Yra daug straipsnių periodikoje, internete.

Literatūra ir šaltiniai:

1. Julius Veselka. – Portr. // Lietuvos Respublikos Seimas, 2000–2004. – Vilnius, 2001. – P. 276-277.
2. Mirė Seimo narys Julius Veselka: [nekrologas] // XXI amžius. – 2012, gruod. 7, p. 16.
3. Strakšys, Adolfas. Saulėtų sutemų vaiskumas: apie Žmogų ir Laiką. – Vilnius, 2014. – 415, [1] p., [8] iliustr. lap.: portr.
4. Ukmergės rajono Garbės pilietis – Julius Veselka // Gimtoji žemė. – 2016, geg. 31, p. 1-2.
5. Veselka Julius // Kas yra kas Lietuvoje = Who is who in Lithuania. – Kaunas, 1995. – P. 628.
6. Veselka Julius: [biografija] // Lietuva: enciklopedija. – Vilnius, 2015. – T. 4: Biografijos, p. 772.
7. Veselka Julius: [biografija] // Visuotinė lietuvių enciklopedija. Papildymai A-Ž. – Vilnius, 2015. – P. 413.

Parengė: Sigita Astikienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2016

Dalintis straipsniu: